Arsip Blog

Blog ini menyajikan beberapa ringkasan silsilah keluarga.

Selasa, 31 Juli 2012

SILSILAH PANGERAN SANTRI (Gen.13) (2012-0-31)

SILSILAH PANGERAN SANTRI KOESOEMADINATA I (Gen.13)
Generasi ke-13
1.1.1.4.1.6.1.1.1.2.1.1.1 NR. Titi Kunrat .
1.1.1.4.1.6.1.1.1.2.1.1.1X1 Rd. Atma ..
1.1.1.4.1.6.1.1.1.2.1.1.1.1 Child 1 of NR Titi Kunrat .
1.1.1.4.1.6.1.1.1.2.1.1.1X2 Rd. Wiradisastra ..
1.1.1.4.1.6.1.1.1.2.1.1.1.2 Child 2 of NR Titi Kunrat .
1.1.1.4.1.6.1.1.1.2.1.1.1.3 Child 3 of NR Titi Kunrat .
1.1.1.4.1.6.1.1.1.2.1.1.1.4 Child 4 of NR Titi Kunrat .
1.1.1.4.1.6.1.1.1.2.1.1.1.5 Child 5 of NR Titi Kunrat .
1.1.1.4.1.6.1.1.1.2.1.1.1.6 Child 6 of NR Titi Kunrat .
1.1.1.4.1.6.1.1.1.2.1.1.1.7 Child 7 of NR Titi Kunrat .

1.1.1.4.1.6.1.1.1.2.1.2.1 NR. Popi KARTA DI KOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.1.2.1.2.1X Rd. Tisna ..
1.1.1.4.1.6.1.1.1.2.1.2.1.1 Child 1 of NR Popi and Rd Tisna .
1.1.1.4.1.6.1.1.1.2.1.2.1.2 Child 2 of NR Popi and Rd Tisna .
1.1.1.4.1.6.1.1.1.2.1.2.1.3 Child 3 of NR Popi and Rd Tisna .

1.1.1.4.1.6.1.1.1.2.1.2.2 NR. Maemunah KARTA DI KOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.1.2.1.2.2.1 Child 1 of NR Maemunah .
1.1.1.4.1.6.1.1.1.2.1.2.2.2 Child 2 of NR Maemunah .
1.1.1.4.1.6.1.1.1.2.1.2.2.3 Child 3 of NR Maemunah .

1.1.1.4.1.6.1.1.1.2.1.2.3 Rd. Dulhijah KARTA DI KOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.1.2.1.2.3X NR. Kartini ..
1.1.1.4.1.6.1.1.1.2.1.2.3.1 Child 1 of NR Kartini and Rd Dulhijah KARTA DI KOESOEMAH .

1.1.1.4.1.6.1.1.1.2.1.2.4 NR. Suhaeti KARTA DI KOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.1.2.1.2.4.1 Child 1 of NR Suhaeti .
1.1.1.4.1.6.1.1.1.2.1.2.4.2 Child 2 of NR Suhaeti .
1.1.1.4.1.6.1.1.1.2.1.2.4.3 Child 3 of NR Suhaeti .
1.1.1.4.1.6.1.1.1.2.1.2.4.4 Child 4 of NR Suhaeti .
1.1.1.4.1.6.1.1.1.2.1.2.4.5 Child 5 of NR Suhaeti .
1.1.1.4.1.6.1.1.1.2.1.2.4.6 Child 6 of NR Suhaeti .
1.1.1.4.1.6.1.1.1.2.1.2.4.7 Child 7 of NR Suhaeti .
1.1.1.4.1.6.1.1.1.2.1.2.4.8 Child 8 of NR Suhaeti .

1.1.1.4.1.6.1.1.1.2.1.2.5 Rd. Entom KARTA DI KOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.1.2.1.2.5.1 Child 1 of Rd Entom KARTA DI KOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.1.2.1.2.5.2 Child 2 of Rd Entom KARTA DI KOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.1.2.1.2.5.3 Child 3 of Rd Entom KARTA DI KOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.1.2.1.2.5.4 Child 4 of Rd Entom KARTA DI KOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.1.2.1.2.5.5 Child 5 of Rd Entom KARTA DI KOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.1.2.1.2.5.6 Child 6 of Rd Entom KARTA DI KOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.1.2.1.2.5.7 Child 7 of Rd Entom KARTA DI KOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.1.2.1.2.5.8 Child 8 of Rd Entom KARTA DI KOESOEMAH .

1.1.1.4.1.6.1.1.1.2.1.2.6 NR. Embang KARTA DI KOESOEMAH
1.1.1.4.1.6.1.1.1.2.1.2.6X Gending SOERAATMADJA.
1.1.1.4.1.6.1.1.1.2.1.2.6.1 Enny Gandarum SOERAATMADJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.1.2.1.2.6.2 Ai SOERAATMADJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.1.2.1.2.6.3 NR. Jenny SOERAATMADJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.1.2.1.2.6.4 Aang SOERAATMADJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.1.2.1.2.6.5 Deddy SOERAATMADJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.1.2.1.2.6.6 Rudi Rukadi SOERAATMADJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.1.2.1.2.6.7 Kenny SOERAATMADJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.1.2.1.2.6.8 Renny SOERAATMADJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.1.2.1.2.6.9 Pepep SOERAATMADJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.1.2.1.2.6.10 Wenny SOERAATMADJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.1.2.1.2.6.11 Shenny SOERAATMADJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.1.2.1.2.6.12 Ferry SOERAATMADJA .

1.1.1.4.1.6.1.1.1.2.1.2.7 NR. Nenes KARTA DI KOESOEMAH

1.1.1.4.1.6.1.1.1.2.1.2.8 Rd. Joesoef KARTA DI KOESOEMAH
1.1.1.4.1.6.1.1.1.2.1.2.8X Marianne ..
1.1.1.4.1.6.1.1.1.2.1.2.8.1 Josephine KARTA DI KOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.1.2.1.2.8.2 Carl KARTA DI KOESOEMAH .

1.1.1.4.1.6.1.1.1.2.2.3.1 Dlm.Ar. Suryamiharja .

1.1.1.4.1.6.1.1.1.2.2.4.1 Rd. Wangsaatmaja .

1.1.1.4.1.6.1.1.1.2.14.1.1 Rd. Ahmad Basari WIRAHADISOERIA

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.2.2.1 NR. Aisah SOERIADIKOESOEMAH . (Itjah)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.2.2.1X Rd. Abdoel Natadikoesoemah Koesoemahardja
NATANINGRAT, (1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.87.1)

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.2.4.1 NR. Koeraesin SOERIANAGARA . (Entjin)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.2.4.1X Rd. Soerianata ..

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.2.4.2 Rd. Mohamad Enoeh SOERIANAGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.2.4.2X Nyi Komala .. (Tjutju)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.2.4.2.1 Rd. Manan SOERIANAGARA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.2.4.3 Rd. Abas SOERIANAGARA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.2.4.4 Rd. Toto SOERIANAGARA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.2.4.5 Rd. Adang Soerianatakoesoemah SOERIANAGARA . (Adeng)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.2.4.5X NR. Neneng ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.2.4.5.1 Rd. Djamu SOERIANATAKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.2.4.5.2 NR. Mimi SOERIANATAKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.2.4.5.3 NR. Mimin SOERIANATAKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.2.4.5.4 NR. Aisah SOERIANATAKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.2.4.5.5 Rd. Jusuf SOERIANATAKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.2.4.5.6 Rd. Achmad SOERIANATAKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.2.4.5.7 NR. Enan SOERIANATAKOESOEMAH .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.2.4.6 Rd. Abdoelah SOERIANAGARA . (Doejeh)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.2.4.6X NR. Titit ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.2.4.6.1 NR. Unin ABDULLAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.2.4.6.2 Rd. Djedjem ABDULLAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.2.4.6.3 Rd. Doding ABDULLAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.2.4.6.4 Rd. Memet ABDULLAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.2.4.6.5 Rd. Aam Hambali ABDULLAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.2.4.6.6 Rd. Soleh ABDULLAH .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.2.4.7 NR. Kasomi Tedjapermas SOERIANAGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.2.4.7X Rd. Kartadibrata ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.2.4.7.1 Rd. Mohamad Abdullah KARTADIBRATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.2.4.7.2 NR. Ine Kartinah KARTADIBRATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.2.4.7.3 NR. Eli Halimah KARTADIBRATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.2.4.7.4 NR. Iteung Djuhariah KARTADIBRATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.2.4.7.5 Rd. Jusup KARTADIBRATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.2.4.7.6 NR. Enaj Aminah KARTADIBRATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.2.4.7.7 NR. Ipih Rapiah KARTADIBRATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.2.4.7.8 NR. Apat Patimah KARTADIBRATA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.2.4.8 NR. Nani Roehaeni SOERIANAGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.2.4.8.1 Rd. Saleh .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.2.4.9 NR. Hadidjah SOERIANAGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.2.4.9.1 Rd. Faodji .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.2.4.9.2 Rd. Hilman .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.2.4.9.3 Rd. Ma'sus .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.2.4.9.4 NR. Latipah .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.2.4.9.5 NR. Ati .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.2.6.1 NR. Mari WIRATANOEDATAR .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.2.7.1 NR. Legan WIRATANOEDATAR . (Enggong)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.2.7.1X Rd. Tjutju SURIAKARTADIREDJA.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.2.7.1.1 NR. Engkuj Siti Emas SURIAKARTADIREDJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.2.7.1.2 Rd. Mochamad Enoch SURIAKARTADIREDJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.2.7.1.3 Rd. Achmad SURIAKARTADIREDJA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.2.7.2 NR. Waeni WIRATANOEDATAR . (Uwen)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.2.7.2X Rd. Prawirakusumah PRAWIRAKOESOEMAH,
(1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.1.4)

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.2.7.3 Rd. Joesoep WIRATANOEDATAR .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.2.7.4 Rd. Agoes WIRATANOEDATAR .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.2.7.5 Rd. Alibasah WIRATANOEDATAR .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.2.7.6 Rd. Isa WIRATANOEDATAR .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.2.8.1 NR. Nawang WIRATANOEDATAR .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.2.8.1X Rd. Djaka ..

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.2.8.2 Rd. Djenal WIRATANOEDATAR .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.2.9.1 Rd. Idris BRATASOERIA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.2.9.1X NR. Oedi Ahadiah SOEMADISOERIA,
(1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.3.1)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.2.9.1.1 Rd. Mohamad Saleh BRATASOERIA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.2.9.1.2 NR. Ateung Aminah BRATASOERIA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.2.9.1.3 Rd. Ibud Rusadi BRATASOERIA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.2.9.1.4 Rd. Endut Sambas BRATASOERIA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.2.9.1.5 Rd. Ojok Djajusman BRATASOERIA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.2.9.1.6 NR. Alit Supiah BRATASOERIA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.2.9.1.7 NR. Etet Aisah BRATASOERIA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.2.9.1.8 NR. Ade Atiah BRATASOERIA ,

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.2.9.2 NR. Andjoeng BRATASOERIA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.2.9.2X Rd. Gapur SUMINTRAATMADJA, (1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.18.4)

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.2.10.1 Rd. Roeslan SOMANTAREDJA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.2.10.2 NR. Djoea Radjakomala SOMANTAREDJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.2.10.2.1 NR. Saripah Djuaningrat .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.2.10.3 Rd. Aboebakar SOMANTAREDJA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.2.10.4 NR. Lili Djoehaeni SOMANTAREDJA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.2.10.5 Rd. Abdoelah SOMANTAREDJA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.2.10.6 Rd. Soleh SOMANTAREDJA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.2.10.7 Rd. Ahmad SOMANTAREDJA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.3.2.1 Rd. Haroen Soeriahadiningrat ARDIKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.3.2.1X NR. Maemoenah KOESOEMAH ADINATA,
(1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.7)

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.3.2.2 Rd. Radjainten ARDIKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.3.2.2.1 NR. Itoh Dariwina ARDIKOESOEMAH .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.3.2.3 NR. Anang Kendran ARDIKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.3.2.3X Mas Natakusumah ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.3.2.3.1 Rd. Muskat Ubang NATAKUSUMAH .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.3.2.4 Rd. Abas Natahadiningrat ARDIKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.3.2.4.1 NR. Wiarsih Wiwi NATAHADININGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.3.2.4.2 NR. Parmaningrat NATAHADININGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.3.2.4.3 NR. Redjapermas Anan NATAHADININGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.3.2.4.4 Rd. Apandi Epep NATAHADININGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.3.2.4.5 NR. Dewi Utami Camam NATAHADININGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.3.2.4.6 Rd. Sentot NATAHADININGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.3.2.4.7 NR. Rajaningrat Sewu NATAHADININGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.3.2.4.8 Rd. Singgih NATAHADININGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.3.2.4.9 NR. Rajapomerat Yoce NATAHADININGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.3.2.4.10 Rd. Basuki NATAHADININGRAT .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.3.2.5 NR. Ining ARDIKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.3.2.5X1 Rd. Achmad Oto Oneng NATAKOESOEMAH,
(1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.3.3.4)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.3.2.5.1 NR. Tutut NATAKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.3.2.5X2 Rd. Danukusumah ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.3.2.5.2 Rd. Agus DANUKUSUMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.3.2.5.3 Rd. Daong Suryaningrat DANUKUSUMAH .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.3.2.6 NR. Nana ARDIKOESOEMAH .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.3.2.7 Rd. Achmad ARDIKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.3.2.7X Nyi Rukasah ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.3.2.7.1 Rd. Wiana ARDIKOESOEMAH .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.3.2.8 Rd. Hajin ARDIKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.3.2.8X NR. Gedong ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.3.2.8.1 NR. Ingi Djulaeha ARDIKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.3.2.8.2 Rd. Ii ARDIKOESOEMAH .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.3.2.9 NR. Katang ARDIKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.3.2.9X Rd. Somadiredja ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.3.2.9.1 NR. Enjot Pertama SOMADIREDJA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.3.2.10 Rd. Boetjoe Karnaen ARDIKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.3.2.10X NR. Iyoh Sutiah ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.3.2.10.1 NR. Juju Juwita ARDIKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.3.2.10.2 Rd. Gunawan Wawan ARDIKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.3.2.10.3 Rd. Gurnita Tonton ARDIKOESOEMAH .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.3.2.11 Rd. Padang ARDIKOESOEMAH .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.3.2.12 NR. Apah ARDIKOESOEMAH .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.3.3.1 Rd. Barnas PRAWIRADIREDJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.3.3.1X NR. Saribanon ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.3.3.1.1 Rd. Sulaeman Otong PRAWIRADIREDJA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.3.3.2 Rd. Hanapi PRAWIRADIREDJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.3.3.2X NM. Aisah ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.3.3.2.1 NR. Emin Aminah PRAWIRADIREDJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.3.3.2.2 Rd. Mochamad Enuh Kusumahdiredja PRAWIRADIREDJA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.3.3.3 NR. Koeraesin SOERIANAGARA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.3.3.4 Rd. Achmad Oto Oneng NATAKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.3.3.4X1 NR. Ining ARDIKOESOEMAH, (1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.3.2.5)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.3.3.4X2 NR. Halimah ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.3.3.4.2 NR. Empon NATAKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.3.3.4X3 NR. Uhe Siti Hajar ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.3.3.4.3 Rd. Umar Sanusi NATAKOESOEMAH .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.3.3.5 NR. Dewi NATAKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.3.3.5X Rd. Otong ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.3.3.5.1 Rd. Anwas OTONG .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.3.3.6 Rd. Agoes Wangsawidjaja NATAKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.3.3.6X1 NR. Unah Kaparek ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.3.3.6.1 Rd. Subita NATAKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.3.3.6X2 NR. Sukaemah ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.3.3.6.2 Rd. Gandi NATAKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.3.3.6.3 NR. Nani NATAKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.3.3.6.4 NR. Tati NATAKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.3.3.6X3 NR. Aminah ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.3.3.6.5 Rd. Edi Wangsawijaya NATAKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.3.3.6X4 NR. Rukiah ..

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.3.4.1 NR. Barsih ARDIKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.3.4.1X Rd. Asep WIRAKUSUMAH.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.3.4.1.1 NR. Tuti WIRAKUSUMAH .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.3.4.2 NR. Siti Aksar ARDIKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.3.4.2X Rd. Kartaamidjaja ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.3.4.2.1 NR. Ati Hartati KARTAAMIDJAJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.3.4.2.2 Rd. Ikik Hikmat KARTAAMIDJAJA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.3.4.3 NR. Roekiah ARDIKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.3.4.3X Rd. Kartaatmadja ..

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.3.5.1 Rd. Hamim .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.3.7.1 Rd. Toer'at DJAJAPRAWIRA . (Tu'at, Turat)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.3.7.1.1 NR. Cicih DJAJAPRAWIRA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.6.2.1 NR. Eming PRAWIRADIREDJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.6.2.1X Rd. Odjoh HARMAEN.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.6.2.1.1 Rd. Gagang HARMAEN .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.6.2.1.2 NR. Uhe HARMAEN .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.6.3.1 Rd. Abdoerohim SOERIALAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.6.3.1X Nyi Surti ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.6.3.1.1 Rd. Ramdan SOERIALAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.6.3.1.2 NR. Patimah SOERIALAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.6.3.1.3 NR. Hadidjah SOERIALAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.6.3.1.4 NR. Halimah SOERIALAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.6.3.1.5 NR. Aisah SOERIALAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.6.3.1.6 Rd. Sarbini SOERIALAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.6.3.1.7 Rd. Saepudin SOERIALAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.6.3.1.8 NR. Amalia SOERIALAGA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.6.3.2 Rd. Hamdan SOERIALAGA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.6.3.3 Rd. Abdoerahman SOERIALAGA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.6.3.4 Rd. Roestam SOERIALAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.6.3.4X Nyi Sarimanah ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.6.3.4.1 Rd. Sukmana SOERIALAGA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.6.3.5 NR. Diana SOERIALAGA . (Enen)

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.6.3.6 NR. Marliah SOERIALAGA . (Enong)

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.6.3.7 Rd. Abas SOERIALAGA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.6.3.8 Rd. Barnas SOERIALAGA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.6.3.9 Rd. Hidajat SOERIALAGA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.6.3.10 NRA. Soearsih SOERIALAGA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.6.3.11 Rd. Soedradjat SOERIALAGA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.6.4.1 NR. Rohati SOERIALAGA . (Djoedjoe)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.6.4.1X Rd. Marjoni ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.6.4.1.1 NR. Dewi Faridah MARJONI .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.6.4.1.2 NR. Reni MARJONI .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.6.4.1.3 Rd. Bobi Nurdjaja MARJONI .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.6.4.1.4 NR. Rita MARJONI .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.6.4.1.5 Rd. Arie MARJONI .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.6.4.2 NR. Karliah SOERIALAGA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.6.4.3 Rd. Ahmad SOERIALAGA . (Atja)

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.6.4.4 Rd. Djoenaedi SOERIALAGA . (Didi)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.6.4.4X Nyi Romlah ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.6.4.4.1 NR. Eki Agustina SOERIALAGA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.6.4.5 NR. Soepiah SOERIALAGA . (Tjeutjeu)

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.6.4.6 NR. Djoeleha SOERIALAGA . (Lili)

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.6.4.7 NR. Djoeariah SOERIALAGA . (Joejoe)

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.6.4.8 Rd. Arifin SOERIALAGA . (Daong)

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.6.4.9 NR. Asianawati SOERIALAGA . (Ana)

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.6.4.10 NR. Iriana SOERIALAGA . (Niknik)

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.6.4.11 NR. Soepartin SOERIALAGA . (Ine)

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.6.5.1 NR. Djoeleha SOERIALAGA . (Nonong)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.6.5.1X Rd. Samsul Bakri ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.6.5.1.1 Rd. Sjarif Budiman SAMSUL BAKRI .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.6.5.1.2 Rd. Memet Hikmah SAMSUL BAKRI .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.6.5.2 NR. Soepriatin SOERIALAGA . (Tetet)

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.6.5.3 Rd. Dedi SOERIALAGA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.6.5.4 NR. Eni SOERIALAGA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.6.5.5 Rd. Oeoes SOERIALAGA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.6.5.6 Rd. Ahmad SOERIALAGA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.2.1 NRA. Radjapamerat DJAJADININGRAT . (Toetoe)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.2.1X RAA. Saleh WIRATANOENINGRAT (1.1.1.5.28.5.1.1.2.1.1.1.1,1.2.1.1)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.2.1.1 NRA. Jootje Radjaningrum WIRATANOENINGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.2.1.2 NRA. Tuti Radjainten WIRATANOENINGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.2.1.3 Rd. Herman Harmaen WIRATANOENINGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.2.1.4 NR. Popi WIRATANOENINGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.2.1.5 Rd. Mohamad Husen Rachmat WIRATANOENINGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.2.1.6 NR. Yusi Djubaedah WIRATANOENINGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.2.1.7 NR. Ade Kurniasih WIRATANOENINGRAT .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.2.2 Rd. Ahmad DJAJADININGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.2.2X NR. Sarianingrat SOERIANINGRAT, (1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.9.5.1)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.2.2.1 NR. Ririn Djuhaeti DJAJADININGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.2.2.2 Rd. Sulaeman DJAJADININGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.2.2.3 Rd. Ahmad Djunaedi DJAJADININGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.2.2.4 Rd. Hasannaan Utjeu DJAJADININGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.2.2.5 NR. Suhaeni DJAJADININGRAT .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.2.3 NR. Radjapermas DJAJADININGRAT . (Aan)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.2.3X Rd. Roesai Soerialegawa DJAJADIBRATA,
(1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.75.1)

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.2.4 Rd. Mohamad Ali DJAJADININGRAT . (Adoen)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.2.4X NRA. Sudjirah ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.2.4.1 Rd. Budjang Mucharam DJAJADININGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.2.4.2 NR. Bujen DJAJADININGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.2.4.3 NR. Ami Kurniasih DJAJADININGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.2.4.4 Rd. Junus DJAJADININGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.2.4.5 NR. Teli DJAJADININGRAT .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.2.5 Rd. Mohamad Idroes DJAJADININGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.2.5X1 NR. Tutu Hajatul HUSNI.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.2.5.1 NR. Dodo Lasmi DJAJADININGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.2.5.2 NR. Nonong Aisah DJAJADININGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.2.5.3 NR. Tintin Djuwita DJAJADININGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.2.5.4 Rd. Mumuh Muacharam DJAJADININGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.2.5.5 Rd. Iim Abdurahim DJAJADININGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.2.5.6 Rd. Emon Sulaeman DJAJADININGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.2.5X2 NR. Maemunah ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.2.5.7 NR. Wiwid Widarsih DJAJADININGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.2.5.8 Rd. Tomi Muharam DJAJADININGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.2.5.9 Rd. Beni Effendi DJAJADININGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.2.5.10 NR. Lili Radjapomerat DJAJADININGRAT .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.2.6 Rd. Sahid DJAJADININGRAT . (Oge)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.2.6X Nyi Toto ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.2.6.1 Rd. Mamat DJAJADININGRAT .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.2.7 Rd. Agoes DJAJADININGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.2.7X NR. Nani Soemarni SOEMADININGRAT .
(1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.5.2)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.2.7.1 NR. Siti Prijati DJAJADININGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.2.7.2 NR. Kurniasih DJAJADININGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.2.7.3 Rd. Mohamad Taufik DJAJADININGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.2.7.4 Rd. Moh. Surjana DJAJADININGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.2.7.5 Rd. Moh. Markus DJAJADININGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.2.7.6 NR. Siti Rusiani DJAJADININGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.2.7.7 NR. Ajeng Dinna DJAJADININGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.2.7.8 Rd. Nadjib Sadeli DJAJADININGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.2.7.9 Rd. Jim Nunu Nugraha DJAJADININGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.2.7.10 NR. Ria Maria DJAJADININGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.2.7.11 NR. Rina Marina DJAJADININGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.2.7.12 NR. Siti Riani DJAJADININGRAT .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.3.1 Rd. Otong Natakoesoemah SATJAKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.3.1X1 NR. Enok Ikis ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.3.1.1 NR. Hadidjah NATAKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.3.1X2 NR. Thais Dewi Pertama ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.3.1.2 Rd. Edi NATAKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.3.1.3 NR. Netty Dewi Sufiah NATAKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.3.1.4 Rd. Alex Rachmat NATAKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.3.1.5 RA. Roseli NATAKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.3.1.6 NR. Nike Gantini NATAKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.3.1.7 NR. Dewi Santini NATAKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.3.1.8 Rd. Fardinan NATAKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.3.1X3 NR. Mintje ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.3.1.9 Rd. Alamsjah NATAKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.3.1.10 Rd. Hidajat NATAKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.3.1.11 Rd. Mucharam NATAKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.3.1.12 NR. Dewi NATAKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.3.1.13 NR. Dewi Sinta NATAKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.3.1.14 Rd. Aji NATAKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.3.1.15 NR. Tutut NATAKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.3.1.16 NR. Ani NATAKOESOEMAH .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.3.2 NR. Aminah SATJAKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.3.2X Rd. Didi PRAWIRANATA.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.3.2.1 Rd. Alex PRAWIRANATA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.3.3 Rd. Tmg. Hasan Soeria SATJAKOESOEMAH (Bung Hasan)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.3.3X1 NRA. Suparsih PRAWIRANAGARA,
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.3.3.1 NR. Finansi SATJAKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.3.3.2 Rd. Djuliandi SATJAKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.3.3.3 NR. Jesi Jasmin SATJAKOESOEMAH
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.3.3.4 NR. Ine Agustine SATJAKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.3.3X2 NRA. Atikah WIRANAGARA.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.3.3.5 NR. Ati Malati SATJAKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.3.3.6 Rd. Ferlandi Ferli SATJAKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.3.3.7 NR. Meilani Meli SATJAKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.3.3.8 NR. Priliani Ani SATJAKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.3.3X3 NRA. Tuti Radjainten WIRATANOENINGRAT,
(1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.2.1.2)

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.3.4 Rd. Hasan SATJAKOESOEMAH .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.3.5 Rd. Joesoef SATJAKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.3.5X1 NR. Djumamah ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.3.5.1 Rd. Djunaedi SATJAKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.3.5.2 NR. Suhaeni Eni SATJAKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.3.5.3 NR. Itjeu SATJAKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.3.5.4 NR. Maria SATJAKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.3.5X2 Nyi Maja ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.3.5.5 Rd. Rahman SATJAKOESOEMAH .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.3.6 NR. Djoeleha SATJAKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.3.6X Rd. Ahmad WIRAATMADJA.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.3.6.1 Rd. Hanapiah Tatang WIRAATMADJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.3.6.2 Rd. Kosasih Koko WIRAATMADJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.3.6.3 NR. Nuraeni Neni WIRAATMADJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.3.6.4 Rd. Djumhawan Ujang WIRAATMADJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.3.6.5 NR. Rohani Hani WIRAATMADJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.3.6.6 NR. Sofia Ipit WIRAATMADJA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.3.7 Rd. Ibrahim SATJAKOESOEMAH .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.3.8 Rd. Hamim SATJAKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.3.8X NR. Siti Patimah ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.3.8.1 Rd. Kusman SATJAKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.3.8.2 Rd. Hapit SATJAKOESOEMAH .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.3.9 Rd. Koernia SATJAKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.3.9X Nyi Rusmiah ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.3.9.1 NR. Widawati Wida SATJAKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.3.9.2 Rd. Kusnabudi Didi SATJAKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.3.9.3 Rd. Suhana Nana SATJAKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.3.9.4 Rd. Rusman Uus SATJAKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.3.9.5 Rd. Jaja SATJAKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.3.9.6 Rd. Sumsum SATJAKOESOEMAH .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.3.10 NR. Atikah SATJAKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.3.10X Rd. Mohamad Sadikin ..

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.3.11 NR. Soehaemi SATJAKOESOEMAH . (Emin)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.3.11X Rd. Udin KARTASASMITA.

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.3.12 Rd. Ahmad SATJAKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.3.12X NR. Sukarsih ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.3.12.1 NR. Malia SATJAKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.3.12.2 NR. Jati SATJAKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.3.12.3 Rd. Didi SATJAKOESOEMAH .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.4.1 NR. Djoemiraenah ADIWIDJAJA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.4.2 Rd. Djoemirah ADIWIDJAJA . (Emoe)

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.4.3 NR. Sapariah ADIWIDJAJA . (Apah)

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.5.1 Rd. Abas SOERIANINGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.5.1.1 Rd. Djakaria SOERIANINGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.5.1.2 NR. Siti Mariam SOERIANINGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.5.1.3 NR. Siti Aminah SOERIANINGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.5.1.4 Rd. Affandi Dody SOERIANINGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.5.1.5 NR. Siti Habibah SOERIANINGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.5.1.6 Rd. Djunaedi Didi SOERIANINGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.5.1.7 Rd. Sunarja Japih SOERIANINGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.5.1.8 Rd. Sujatna Toton SOERIANINGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.5.1.9 Rd. Sudarma Embong SOERIANINGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.5.1.10 NR. Sumarsih Umi SOERIANINGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.5.1.11 NR. Surjanti Janti SOERIANINGRAT .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.5.2 NR. Andjoeng SOERIANINGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.5.2X Rd. Sutarja DJAJAWINATA.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.5.2.1 Rd. Effendi DJAJAWINATA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.5.3 Rd. Abdoellah SOERIANINGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.5.3.1 NR. Sri Muljati SOERIANINGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.5.3.2 Rd. Pasja SOERIANINGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.5.3.3 Rd. Jojoh SOERIANINGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.5.3.4 Rd. Otje SOERIANINGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.5.3.5 NR. Neti SOERIANINGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.5.3.6 NR. Pini SOERIANINGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.5.3.7 NR. Isje SOERIANINGRAT .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.5.4 NR. Mimi SOERIANINGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.5.4X Rd. Hasan ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.5.4.1 NR. Siti Djumaiti Titi HASAN .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.5.4.2 NR. Sukmini Ade HASAN .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.5.4.3 Rd. Ma'mun HASAN .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.5.4.4 Rd. Sjarif HASAN .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.5.5 NR. Nani SOERIANINGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.5.5X Misal KAMIL.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.5.5.1 Rd. Lukman KAMIL .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.5.5.2 Rd. Sulaeman KAMIL .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.5.5.3 Rd. Beni KAMIL .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.5.5.4 Rd. Tofik KAMIL .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.5.5.5 Rd. Achjadi KAMIL .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.5.6 Rd. Agoes SOERIANINGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.5.6X NR. Niknik ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.5.6.1 NR. Nurjanti SOERIANINGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.5.6.2 NR. Achmati SOERIANINGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.5.6.3 Rd. Abas SOERIANINGRAT .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.5.7 Rd. Bajoe SOERIANINGRAT .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.5.8 Rd. Marjoenani SOERIANINGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.5.8X NR. Awa ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.5.8.1 Rd. Edi SOERIANINGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.5.8.2 Rd. Aam SOERIANINGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.5.8.3 NR. Jeti SOERIANINGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.5.8.4 Rd. Rudi SOERIANINGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.5.8.5 NR. Mikeu SOERIANINGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.5.8.6 NR. Jani SOERIANINGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.5.8.7 Rd. Busje SOERIANINGRAT .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.5.9 Rd. Abdoelgani SOERIANINGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.5.9X NR. Atikah ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.5.9.1 NR. Surjati SOERIANINGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.5.9.2 NR. Teti SOERIANINGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.5.9.3 NR. Nani SOERIANINGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.5.9.4 Rd. Memed SOERIANINGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.5.9.5 Rd. Achmad SOERIANINGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.5.9.6 NR. Tia SOERIANINGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.5.9.7 Rd. Sunarja SOERIANINGRAT .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.5.10 NR. Tien Patimah SOERIANINGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.5.10X Suparman.

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.5.11 Rd. Somadiningrat SOERIANINGRAT .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.5.12 NR. Anna SOERIANINGRAT .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.5.13 NR. Roekmini SOERIANINGRAT .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.7.1 Rd. Karnaen MOELOEK .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.7.1X Nyi Enok Euis Patimah ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.7.1.1 Rd. Yokyok KARNAEN .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.7.2 NR. Djoeleha MOELOEK . (Eha)

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.7.3 Rd. Djamoe Suriadilaga MOELOEK .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.7.3X Nyi Nunung SAPEI.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.7.3.1 Rd. Nanang Surjaman SURIADILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.7.3.2 NR. Surjaningsih SURIADILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.7.3.3 Rd. Surjanugraha SURIADILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.7.3.4 NR. Surjaningrum SURIADILAGA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.7.4 NR. Atikah MOELOEK . (Tiktik)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.7.4X Obing HAMID. (Obang)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.7.4.1 Dadang Rachmat HAMID .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.7.4.2 Maesarah HAMID .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.7.4.3 Maesari HAMID .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.7.4.4 Dadang Mucharam HAMID .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.7.4.5 Muhidin HAMID .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.7.4.6 Hidajat HAMID .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.7.5 Rd. Sofjan Sauri MOELOEK . (Sofjan Sjaori)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.7.5X Nyi Salamah .. (Nyi Mamah)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.7.5.1 NR. Farida Sufiani MOELOEK .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.7.5.2 NR. Djuwaeni MOELOEK .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.7.5.3 Rd. Tarsudin MOELOEK .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.7.5.4 NR. Budikarti MOELOEK .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.7.5.5 NR. Wachjuni MOELOEK .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.7.6 Rd. Umbun MOELOEK . (Oemboen)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.7.6X NR. Siti Aminah SOERJANINGRAT. (NR. Erna Soerjaningrat)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.7.6.1 NR. Supartini MOELOEK .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.7.6.2 Rd. Djukardi MOELOEK .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.7.7 Rd. Bagdja Agus Abdullah MOELOEK . (Rd. Iding Bagdja Hadir)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.7.7X Nyi Deni Sugiem .. (Deni Tugiem)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.7.7.1 Rd. Janto MOELOEK .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.7.8 Rd. Basit Agus Gumilang MOELOEK .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.7.8X Nyi Sartika ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.7.8.1 Rd. Sabar Rahayu Lugina MOELOEK .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.7.8.2 NR. Siti Taptu Nasiah MOELOEK .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.7.9 Rd. Abdul Hamid MOELOEK . (Hapid)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.7.9X RA. Hamsah Suli .. (NR. Ema Sule)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.7.9.1 Rd. Achmad Kurnia MOELOEK .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.9.1.1 Rd. Mahdar SOMANAGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.9.1.1X NR. Salsiah KARTADIKOESOEMAH,
(1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.74.1.1)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.9.1.1.1 NR. Supiani SOMANAGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.9.1.1.2 NR. Sartika SOMANAGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.9.1.1.3 NR. Rukiah SOMANAGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.9.1.1.4 Rd. Totong Sudradjat SOMANAGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.9.1.1.5 NR. Ruhaena SOMANAGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.9.1.1.6 Rd. Kosasih SOMANAGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.9.1.1.7 NR. Djulia SOMANAGARA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.9.1.2 NR. Suhaeran SOMANAGARA . (Uting)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.9.1.2X Rd. Igo Goernapi GANDAKOESOEMAH, (1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.23.1)

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.9.1.3 NR. Tuti Siti Pertamah SOMANAGARA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.9.1.4 NRA. Sudjirah SOMANAGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.9.1.4X Rd. Mochamad ALI. (Adun)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.9.1.4.1 NR. Suhaemi ALI .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.9.1.4.2 Rd. Mucharam ALI .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.9.1.4.3 Rd. Junus ALI .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.9.1.4.4 NR. Teli ALI .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.9.1.4.5 NR. Kurniasih Anis ALI .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.9.1.5 NR. Hadidjah SOMANAGARA . (Endjah)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.9.1.5X Rd. Ariono SURIADININGRAT.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.9.1.5.1 Rd. Julius SURIADININGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.9.1.5.2 Rd. Muhamad SURIADININGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.9.1.5.3 Rd. Murad SURIADININGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.9.1.5.4 NR. Betje SURIADININGRAT .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.9.1.6 Rd. Marwan SOMANAGARA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.9.1.7 NR. Ida Suwedah SOMANAGARA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.9.3.1 NRA. Oekon Sangkaningrat SOERIADIHARDJA (Ukon)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.9.3.1X RAA. Muharam WIRANATAKUSUMAH, V, )Dalem Haji)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.9.3.1.1 Rd. Achmad WIRANATAKUSUMAH
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.9.3.1.2 Rd Mochammad Memed WIRANATAKUSUMAH
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.9.3.1.3 Rd. Abas WIRANATAKUSUMAH
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.9.3.1.4 RA. Dion Rajaningrat WIRANATAKUSUMAH
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.9.3.1.5 Rd. Hidajat WIRANATAKUSUMAH .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.9.4.1 Rd. Kudi Soeriadihardja MARTAHADISOERIA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.9.4.1X1 NR. Kartika ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.9.4.1.1 Rd. Mohamad Askar MARTAHADISOERIA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.9.4.1.2 Rd. Mohamad Ali MARTAHADISOERIA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.9.4.1X2 NR. Surtati ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.9.4.1.3 Rd. Lucas MARTAHADISOERIA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.9.4.1.4 Rd. Djamu MARTAHADISOERIA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.9.4.2 NR. Nani MARTAHADISOERIA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.9.4.3 NR. Ruminah MARTAHADISOERIA . (Emin)

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.9.4.4 Rd. Agus MARTAHADISOERIA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.9.4.5 Rd. Romli Budiman MARTAHADISOERIA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.9.4.5X NR. Siti Patimah .. (Empat)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.9.4.5.1 Rd. Beri Sentot MARTAHADISOERIA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.9.4.5.2 Rd. Sofjan MARTAHADISOERIA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.9.4.5.3 Rd. Sjarif MARTAHADISOERIA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.9.4.6 Rd. Saleh MARTAHADISOERIA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.9.4.7 NR. Suhaemi MARTAHADISOERIA . (Mimi)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.9.4.7X Rd. Purnomo ATMOSUGONDO.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.9.4.7.1 NR. Sulistiawati ATMOSUGONDO .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.9.4.7.2 Rd. Hendro Suhendro ATMOSUGONDO .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.9.4.7.3 Rd. Hartono Suhartono ATMOSUGONDO .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.9.5.1 NR. Sarianingrat SOERIANINGRAT . (Djedjeng)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.9.5.1X Rd. Ahmad DJAJADININGRAT, (1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.2.2)

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.9.5.2 NR. Kartika SOERIANINGRAT . (Tika)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.9.5.2X Rd. Emod SURIAPUTRA.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.9.5.2.1 NR. Djuhaeni SURIAPUTRA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.9.5.2.2 NR. Amriati SURIAPUTRA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.9.5.2.3 Rd. Achmad Saleh SURIAPUTRA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.9.5.3 NR. Habsah SOERIANINGRAT . (Habisah, Hajeu)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.9.5.3X Rd. Idih ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.9.5.3.1 Rd. Sutiandi IDIH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.9.5.3X Rd. Ibrahim ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.9.5.3.2 Rd. Ishak Effendi IBRAHIM .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.9.5.4 Rd. Djakaria SOERIANINGRAT . (Djoko)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.9.5.4X NR. Ema SUMADILAGA.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.9.5.4.1 Rd. Effendi Saleh SOERIANINGRAT
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.9.5.4.2 Rd. Mohamad Akbar SOERIANINGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.9.5.4.3 Rd. Slamet Sapari SOERIANINGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.9.5.4.4 NR. Nuzulillah SOERIANINGRAT .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.9.7.1 Rd. Rachmat Memet MARTANAGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.9.7.1X Nyi Asmuri .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.9.7.1.1 NR. Retnadi MARTANAGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.9.7.1.2 Rd. Achmad Hidajat MARTANAGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.9.7.1.3 NR. Radjadewi MARTANAGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.9.7.1.4 Rd. Mohamad Romli MARTANAGARA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.9.7.2 NR. Tintin MARTANAGARA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.9.7.3 Rd. Otong Achmad MARTANAGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.9.7.3X NR. Atikah MARTAPURA. (Enon)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.9.7.3.1 Rd. Mohamad Nugraha MARTANAGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.9.7.3.2 NR. Marlina MARTANAGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.9.7.3.3 NR. Amalia MARTANAGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.9.7.3.4 Rd. Sjarif Hidajat MARTANAGARA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.10.1.1 NR. Kustinah Poerwaningrat WIRA NATANINGRAT .
(Neneng)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.10.1.1X Rd. Ema Somanagara MARTANAGARA,
(1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.9.1)

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.10.1.2 NR. Radjapertama WIRA NATANINGRAT . (Djadja)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.10.1.2X1 Rd. Sentot SURIANATANINGRAT.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.10.1.2X2 Rd. Dmg. Soeriaamidjaja PADMANAGARA,
(1.1.1.5.2.1.9.10.3.6.1)

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.10.2.2 NR. Retnasih WIRAHADISOERIA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.10.2.3 Rd. Soele Soelaeman WIRAHADISOERIA .
(Rd. Sulaeman Sule)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.10.2.3X1 NR. Suhaemah WIRAHADIKUSUMAH,
(1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.58.1.5)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.10.2.3.1 NR. Sugiarsih Nani WIRAHADISOERIA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.10.2.3.2 NR. Sugartati Tita WIRAHADISOERIA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.10.2.3.3 Rd. Sulaeman Endus WIRAHADISOERIA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.10.2.3.4 Rd. Kosasih Otot WIRAHADISOERIA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.10.2.3.5 NR. Sulastini Anis WIRAHADISOERIA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.10.2.3.6 Rd. Gadjali Tjali WIRAHADISOERIA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.10.2.3X2 NM. Kalsum ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.10.2.3.7 NR. Setiawantini WIRAHADISOERIA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.10.2.3.8 Rd. Taufik Hidajat WIRAHADISOERIA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.10.2.3.9 NR. Dianapuspita WIRAHADISOERIA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.13.1.1 NR. Mariam KOESOEMANAGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.13.1.1X Rd. Rukma HARGAPRAWIRA.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.13.1.1.1 Rd. Munara Inong HARGAPRAWIRA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.13.1.1.2 Rd. Ardi HARGAPRAWIRA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.13.1.1.3 NR. Sufitri Iwin HARGAPRAWIRA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.13.1.1.4 NR. Mustikah Dede HARGAPRAWIRA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.13.1.2 Rd. Gaos KOESOEMANAGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.13.1.2X NR. Momoh ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.13.1.2.1 NR. Kuraesin Dadan KOESOEMANAGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.13.1.2.2 Rd. Kusnadi Ai KOESOEMANAGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.13.1.2.3 NR. Supiah Ea KOESOEMANAGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.13.1.2.4 NR. Kurniasih Ojoh KOESOEMANAGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.13.1.2.5 NR. Salamah Ao KOESOEMANAGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.13.1.2.6 NR. Ratnakomala Oi KOESOEMANAGARA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.13.1.3 Rd. Abdoelsoekoer KOESOEMANAGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.13.1.3X Nyi Jojoh ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.13.1.3.1 NR. Jusipah Dede KOESOEMANAGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.13.1.3.2 Rd. Muharam KOESOEMANAGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.13.1.3.3 NR. Djulia KOESOEMANAGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.13.1.3.4 Rd. Sulaeman KOESOEMANAGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.13.1.3.5 NR. Sufjatin KOESOEMANAGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.13.1.3.6 Rd. Kurnia KOESOEMANAGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.13.1.3.7 Rd. T. Kamsah KOESOEMANAGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.13.1.3.8 NR. Nurhaeti KOESOEMANAGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.13.1.3.9 Rd. Mustaram KOESOEMANAGARA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.13.1.4 Rd. Djajoesman KOESOEMANAGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.13.1.4X NR. Nurhadiat ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.13.1.4.1 Rd. Abdullah Sjarif Hidajat KOESOEMANAGARA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.13.1.5 Rd. Sjarif Abdoelah KOESOEMANAGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.13.1.5X NR. Nani Sukarsih ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.13.1.5.1 Rd. Tjahjadi Dodi KOESOEMANAGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.13.1.5.2 Rd. Djumawan Wawan KOESOEMANAGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.13.1.5.3 Rd. Sjarif Sapardan Iin KOESOEMANAGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.13.1.5.4 NR. Mutiara Mita KOESOEMANAGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.13.1.5.5 NR. Ratnapermata Rika KOESOEMANAGARA
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.13.1.5.6 NR. Nugrahawati Nina KOESOEMANAGARA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.13.1.6 NR. Hamsijah KOESOEMANAGARA . (Empon)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.13.1.6X Mohamad SAJUTI.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.13.1.6.1 Sitiningrat Ati SAJUTI .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.13.1.6.2 Kurdini Ade SAJUTI .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.13.2.1 Rd. Edi KOESOEMANAGARA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.13.2.2 NR. Oehe KOESOEMANAGARA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.13.2.3 Rd. Agoes KOESOEMANAGARA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.2.1 Rd. Soelaeman PRAWIRADILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.2.1X NR. Djohariah RAHADIPURA.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.2.1.1 NR. Siti Rukajah Tini PRAWIRADILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.2.1.2 NR. Siti Rukiah Entuk PRAWIRADILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.2.1.3 Rd. Suptandar Tomi PRAWIRADILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.2.1.4 NR. Siti Rabiah Itjeu PRAWIRADILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.2.1.5 Rd. Harun Alrasjad Endu PRAWIRADILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.2.1.6 NR. Salsiah Astrit PRAWIRADILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.2.1.7 Rd. Mohamad Ishak PRAWIRADILAGA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.2.2 NR. Sadiah PRAWIRADILAGA . (Ijoh)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.2.2X Rd. Mareng SURIAWIDJAJA.

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.2.3 NR. Halimah PRAWIRADILAGA . (Imoh)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.2.3X Rd. Mareng SURIAWIDJAJA.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.2.3.1 Rd. Iskandar Tutang SURIAWIDJAJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.2.3.2 Rd. Sadeli Hidajat SURIAWIDJAJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.2.3.3 NR. Marlina Elin SURIAWIDJAJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.2.3.4 NR. Aminah SURIAWIDJAJA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.2.4 Rd. Roesdjib PRAWIRADILAGA . (Odjib)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.2.4X Nyi Ida ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.2.4.1 Rd. Sapei PRAWIRADILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.2.4.2 Rd. Sadeli PRAWIRADILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.2.4.3 Rd. Asep Ema PRAWIRADILAGA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.2.5 Rd. H. Dahlan PRAWIRADILAGA . (Aden)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.2.5X NR. Djadji KARTANAMIHARDJA.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.2.5.1 Rd. Abdul Dultjak PRAWIRADILAGA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.2.6 Rd. Djoenaedi PRAWIRADILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.2.6X Nyi Mamah Maemunah ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.2.6.1 NR. Djubaedah PRAWIRADILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.2.6.2 NR. Komariah Iin PRAWIRADILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.2.6.3 NR. Aminah Eneng PRAWIRADILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.2.6.4 Rd. Sirodz Dody PRAWIRADILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.2.6.5 Rd. Djakaria Kaka PRAWIRADILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.2.6.6 Rd. Hidajat Dardjat PRAWIRADILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.2.6.7 Rd. Korneli PRAWIRADILAGA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.2.7 Rd. Oesman PRAWIRADILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.2.7X NR. Etty Nurjati KARTANAHARDJA.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.2.7.1 NR. Ahadiah Didit PRAWIRADILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.2.7.2 NR. Ahdiat Martina Ina PRAWIRADILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.2.7.3 NR. Dewi Mulia Lia PRAWIRADILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.2.7.4 NR. H. Dewi Kusnia PRAWIRADILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.2.7.5 NR. Dewi Salma PRAWIRADILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.2.7.6 NR. Nana Nindiyati Nanin PRAWIRADILAGA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.2.8 Rd. Ismat PRAWIRADILAGA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.3.1 NR. Oedi Ahadiah SOEMADISOERIA . (Adang)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.3.1X1 Rd. Idris BRATASOERIA, (1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.2.9.1)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.3.1X2 Samdja NATAWANA.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.3.1.9 NR. Djuwita SAMDJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.3.1.10 Rd. Adjie Kurniawan SAMDJA

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.3.2 NR. Atjik Gartasik SOEMADISOERIA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.3.2X Rd. Mohamad Isa ..

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.3.3 NR. Ipit Rapiah SOEMADISOERIA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.3.3X Rd. Djenal KOESOEMAATMADJA.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.3.3.1 NR. Martini KOESOEMAATMADJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.3.3.2 NR. Tiktik KOESOEMAATMADJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.3.3.3 NR. Lili KOESOEMAATMADJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.3.3.4 NR. Nani Sumarni KOESOEMAATMADJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.3.3.5 NR. Etty Ulu Ruhayati KOESOEMAATMADJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.3.3.6 NR. Emi KOESOEMAATMADJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.3.3.7 NR. Ani KOESOEMAATMADJA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.3.4 Rd. Gardaja SOEMADISOERIA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.3.5 NR. Titi Sadiah SOEMADISOERIA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.3.5X Rd. Sapei SOEMAWILAGA, (1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.12.1)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.3.5.1 NR. Kananirah SOEMAWILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.3.5.2 Rd. Kabul Abdul Sukandar SOEMAWILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.3.5.3 Rd. Paskal SOEMAWILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.3.5.4 Rd. Salmon SOEMAWILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.3.5.5 NR. Maja SOEMAWILAGA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.3.6 NR. Ratis Sartika SOEMADISOERIA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.3.6X Rd. Popo RUATAFA.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.3.6.1 NR. Ani Rustini RUATAFA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.3.6.2 NR. Ade Subiantini RUATAFA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.3.6.3 Rd. Dodi Juhmawan RUATAFA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.3.6.4 NR. Iceu Supriatin RUATAFA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.3.6.5 Rd. Ridwan Setiawan RUATAFA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.3.6.6 Rd. Ferry Ferdiana RUATAFA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.3.6.7 NR. Popi Sofiati RUATAFA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.3.7 NR. Oejoe Djoewariah SOEMADISOERIA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.3.7X Rd. Bey Subagyo HARYANA PRAWIRA
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.3.7.1 NR. Ella Susilawati HARYANA PRAWIRA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.3.7.2 Rd. Dody Widya Nugraha HARYANA PRAWIRA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.3.7.3 Rd. Doni Hermawan HARYANA PRAWIRA.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.3.7.4 NR. Susi Mirawati HARYANA PRAWIRA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.3.7.5 NR. Rita Martika HARYANA PRAWIRA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.3.7.6 NR. Nia Yunia HARYANA PRAWIRA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.3.8 NR. Ijet Moestika SOEMADISOERIA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.3.8X H. Muhtadi ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.3.8.1 Eri Sutiyati MUHTADI .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.3.8.2 Tia Sudaryati MUHTADI .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.3.8.3 Deden Hendra MUHTADI .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.3.8.4 Ira Suryawan MUHTADI .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.3.8.5 Indra Saiful MUHTADI .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.3.8.6 Sabaryanti MUHTADI .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.3.8.7 Mulyati MUHTADI .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.3.8.8 Yulianti MUHTADI .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.3.8.9 Maulana MUHTADI .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.3.9 Rd. Ikik Loekman SOEMADISOERIA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.3.9X Nia Kurniasih.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.3.9.1 NR. Rina Riniati Yanuarita SOEMADISOERIA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.3.9.2 NR. Kania Dewi Yulianti SOEMADISOERIA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.3.9.3 NR. Lia Listiawati SOEMADISOERIA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.3.9.4 Rd. Muhamad Megia Noorpandji SOEMADISOERIA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.3.9.5 Rd. Windu Muhamad Wisnu SOEMADISOERIA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.3.10 NR. Mimin Karmini SOEMADISOERIA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.3.10X Arfan Zuchri SANTIAGO.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.3.10.1 Elly ZUCHRI .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.3.10.2 Arman ZUCHRI .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.3.10.3 Anna ZUCHRI .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.3.10.4 Erni ZUCHRI .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.3.11 NR. Marliana SOEMADISOERIA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.3.11X M.S. Ukon ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.3.11.1 Anne Angelika UKON .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.5.1 NR. Djoeharti SOEMADININGRAT (NR. Djuhati, Jotje)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.5.1X Rd. Kosasih PRAWIRADININGRAT,
(1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.1.2)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.5.1.1 NR. Tetty Sukesih PRAWIRADININGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.5.1.2 NR. Hetty Mintarsih PRAWIRADININGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.5.1.3 NR. Betty Jubaedah PRAWIRADININGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.5.1.4 NR. Yetti Suryati PRAWIRADININGRAT .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.5.2 NR. Nani Soemarni SOEMADININGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.5.2X Rd. Agoes DJAJADININGRAT, (1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.2.7)

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.5.3 NR. Sasih SOEMADININGRAT (Entoeng)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.5.3X Rd. Hadiat ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.5.3.1 NR. Atikah HADIAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.5.3.2 Rd. Irawan HADIAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.5.3.3 Rd. Nana Surjana HADIAT .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.5.4 NR. Radjamirah SOEMADININGRAT (Mimi)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.5.4X Rd. Mochamad Basar WIRADIPOETRA,
(1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.37.6.6)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.5.4.1 NR. Heni WIRADIPOETRA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.5.4.2 NR. Tuti WIRADIPOETRA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.5.4.3 Rd. Merti WIRADIPOETRA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.5.4.4 Rd. Jajang WIRADIPOETRA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.5.5 NR. Irawati SOEMADININGRAT (Ipit, Ira)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.5.5X1 Rd Mochammad Memed WIRANATAKUSUMAH,
(1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.9.3.1.2)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.5.5.1 RA. Tinne Martini WIRANATAKUSUMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.5.5.2 NR. Atty Fatimah WIRANATAKUSUMAH
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.5.5.3 Billy Kurnia WIRANATAKUSUMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.5.5.4 NR. Melani Supriati WIRANATAKUSUMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.5.5X2 Rd. Baay SUDARMADI.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.5.5.5 Rd. Haris SUDARMADI .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.5.5.6 Rd. Djodjoj SUDARMADI .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.5.5.7 NR. Mira SUDARMADI .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.5.6 Rd. Hasan SOEMADININGRAT
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.5.6X Nyi Emin ..

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.5.7 Rd. Hoesen SOEMADININGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.5.7X Marie Lola In Het Veld.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.5.7.1 Rd. Sony Suriakusumah SOEMADININGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.5.7.2 NR. Soraya SOEMADININGRAT .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.5.8 Rd. Ahmad SOEMADININGRAT . (Oentje)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.5.8X NR. Djuariah Prawiradisastra KARTADIPOERA,
(1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.48.2.1)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.5.8.1 NR. Popi Supiah SOEMADININGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.5.8.2 Rd. Dani SOEMADININGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.5.8.3 Rd. Deky SOEMADININGRAT .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.5.9 NRA. Rohlia SOEMADININGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.5.9X Rd. Effendi Sudarminto LUKMAN.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.5.9.1 NR. Wiwik Ekadewi Istiati LUKMAN .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.5.9.2 NR. Nanik Dwiretno Wahjuni LUKMAN .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.5.9.3 NR. Trisintariana Rahaju LUKMAN .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.5.9.4 Rd. Tjatur Basuki Waskito LUKMAN .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.5.10 Rd. Muhamad Ramdan SOEMADININGRAT . (Oding)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.5.10X Tati Partyah ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.5.10.1 Rd. Rahmat Muhamad SOEMADININGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.5.10.2 NR. Ratih Rahmawaty SOEMADININGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.5.10.3 NR. Kurniawaty SOEMADININGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.5.10.4 NR. Nuraeni SOEMADININGRAT .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.5.11 H. Rd. Oce Salman SOEMADININGRAT . (Otjeu)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.5.11X1 Nani SALEH.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.5.11.1 NR. Selly Novaliany SOEMADININGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.5.11.2 NR. Fenny Safariany SOEMADININGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.5.11.3 NR. Trias Kemiray SOEMADININGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.5.11X NR. Hendriati Agustiana WIRA ATMAJA .
(1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.11.1.1)

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.6.1 Rd. Djakaria WANGSADILAGA
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.6.1X NM. Djoewita ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.6.1.1 Rd. Ahmad Djen DJAKARIA WANGSADILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.6.1.2 NR. Shandra Jeni DJAKARIA WANGSADILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.6.1.3 NR. Rini Febiana DJAKARIA WANGSADILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.6.1.4 Rd. Rifani DJAKARIA WANGSADILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.6.1.5 NR. Dewi Jusrina DJAKARIA WANGSADILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.6.1.6 NR. Elin Adelin DJAKARIA WANGSADILAGA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.7.1 NR. Hj. Jojoh SOEMAWILAGA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.7.2 NR. Soedjimah SOEMAWILAGA . (Indeung)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.7.2X Rd. Udi SURIAPUTRA.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.7.2.1 Rd. Jusuf Djuara SURIAPUTRA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.7.2.2 NR. Beti Kustiati SURIAPUTRA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.7.2.3 Rd. Ahmad Warman Iwan SURIAPUTRA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.7.2.4 NRA. Komala Melani SURIAPUTRA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.7.2.5 Rd. Lasmana Djunda Dodi SURIAPUTRA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.7.2.6 NRA. Setiawati Tita SURIAPUTRA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.7.3 NR. Salsiah SOEMAWILAGA . (Tjioeh)

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.7.4 Rd. Moedin SOEMAWILAGA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.7.5 Rd. Soengka SOEMAWILAGA . (Oeko)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.7.5X Nyi Rohjati PARDJAMAN.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.7.5.1 Rd. Jusman SOEMAWILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.7.5.2 Rd. Jamin SOEMAWILAGA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.7.6 H. Rd. Loekman Hamid SOEMAWILAGA . (Oemang)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.7.6X1 Nyi Isje ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.7.6.1 Rd. Bery Basar Sutarman SOEMAWILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.7.6X2 NR. Djuhaeni DJUWARSA.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.7.6.2 Rd. Wisnu Djuwarman SOEMAWILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.7.6.3 Rd. Pudi Djunaedi SOEMAWILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.7.6.4 Rd. Lili Djamhur SOEMAWILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.7.6.5 Rd. Luky Djohari SOEMAWILAGA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.7.7 Rd. Djamhir SOEMAWILAGA . (Eming)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.7.7X Nyi Ema Setiawati ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.7.7.1 NR. Peti Patimah SOEMAWILAGA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.7.8 NR. Waringsih SOEMAWILAGA . (Wisjeu)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.7.8X Rd. Mohamad Abdullah KARTADIBRATA,
(1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.2.4.7.1
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.7.8.1 Rd. Novi Kurniawan KARTADIBRATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.7.8.2 Rd. Abdul Latif KARTADIBRATA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.7.9 NR. Djoea SOEMAWILAGA . (Deti)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.7.9X Royo Rachmat PATINASARANI.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.7.9.1 NR. Mariena Ina PATINASARANI .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.7.9.2 Permadi PATINASARANI .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.8.1 Rd. Soemardi SOEMAWILAGA . (Edi)

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.8.2 Rd. Rusadi SOEMAWILAGA . (Ijoes)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.8.2X NR. Rukmasih ADILAGA, (1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.41.2.3.1)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.8.2.1 NR. Nurhajati SOEMAWILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.8.2.2 NR. Suhartini SOEMAWILAGA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.8.3 NR. Aliah SOEMAWILAGA . (Jeti)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.8.3X Kusna HIDAJAT.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.8.3.1 Dewi Djupiadi Hana HIDAJAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.8.3.2 Marliah HIDAJAT .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.8.4 Rd. Soetardjo SOEMAWILAGA . (Oetoet)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.8.4X Nyi Supiah ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.8.4.1 NR. Sumiati SOEMAWILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.8.4.2 NR. Partinah Nina SOEMAWILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.8.4.3 NR. Tita SOEMAWILAGA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.8.5 Rd. Soedjana SOEMAWILAGA . (Ata)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.8.5X NR. Elly ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.8.5.1 Rd. Sumardi Dodoy SOEMAWILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.8.5.2 NR. Heni Marsiane SOEMAWILAGA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.9.1 NR. Aisah SASTRADILAGA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.9.2 NR. Siti Sadjaah SASTRADILAGA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.10.1 Rd. Ma'moer Sanoesi SOEMAREDJA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.10.2 NR. Djoemena SOEMAREDJA . (Nana)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.10.2X RM. Sumarsono ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.10.2.1 NR. Sri Jumiati Mikeu SUMARSONO .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.10.2.2 Rd. Surahmat Mamat SUMARSONO .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.10.2.3 NR. Heliani Moni SUMARSONO .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.10.2.4 NR. Heliati Jati SUMARSONO .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.10.2.5 Rd. Achmadi SUMARSONO .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.10.2.6 Rd. Heliantono Toni SUMARSONO .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.10.3 NR. Djoehria SOEMAREDJA . (Ija)

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.11.1 Rd. Karjadi SOEMAWILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.11.1X1 Nyi Ating ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.11.1.1 NR. Kartinah Tintin SOEMAWILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.11.1.2 NR. Kartini Tini SOEMAWILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.11.1X2 NR. Resmen KARTADIPOERA, (1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.13.1)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.11.1.3 Rd. Sadeli Enong SOEMAWILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.11.1.4 NR. Komariah Mari SOEMAWILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.11.1X3 NR. Surasmi Mimi ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.11.1.5 Rd. Gumbira Dodong SOEMAWILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.11.1.6 NR. Rukaeti Apet SOEMAWILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.11.1.7 Rd. Mohamad Kurnia Enten SOEMAWILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.11.1.8 Rd. Mohamad Jamin Etot SOEMAWILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.11.1.9 NR. Maemunah Mumun SOEMAWILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.11.1.10 Rd. Sapardan Dadan SOEMAWILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.11.1.11 Rd. Supardi Dodi SOEMAWILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.11.1X4 Nyi Enok Ajunah ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.11.1.12 NR. Suparti SOEMAWILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.11.1X5 Nyi Epon ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.11.1.13 NR. Wartini SOEMAWILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.11.1.14 NR. Rohjati SOEMAWILAGA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.11.2 NR. Koesminah SOEMAWILAGA . (Embo)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.11.2X Sjech Achmad ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.11.2.1 Ali ACHMAD .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.11.3 Rd. Ibrahim Koenrad SOEMAWILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.11.3X1 NR. Amanah DJAPAR, (1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.55.4.2)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.11.3.1 NR. Murtinah Radjakaraton SOEMAWILAGA
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.11.3.2 NR. Halimah Oong SOEMAWILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.11.3.3 NR. Supiati Ati SOEMAWILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.11.3.4 NR. Hasanah Tjikoh SOEMAWILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.11.3.5 Rd. Saepudin SOEMAWILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.11.3.6 NR. Rohmanah SOEMAWILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.11.3.7 NR. Rohmani SOEMAWILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.11.3.8 Rd. Djahara Djoni SOEMAWILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.11.3X2 NR. Juju SURIAMADENDA.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.11.3.9 NR. Rohmaeni Anan SOEMAWILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.11.3.10 NR. Kartini Tinin SOEMAWILAGA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.11.4 Rd. Koesnadi Oesman SOEMAWILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.11.4X1 NR. Titi ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.11.4.1 NR. Harbeti Beti SOEMAWILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.11.4.2 NR. Hermami Momi SOEMAWILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.11.4.3 Rd. Sanusi SOEMAWILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.11.4.4 NR. Djuhaeni SOEMAWILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.11.4.5 NR. Hartuti SOEMAWILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.11.4.6 Rd. Djunaedi SOEMAWILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.11.4.7 NR. Neti Endah SOEMAWILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.11.4.8 Rd. Mohamad Mansur SOEMAWILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.11.4.9 NR. Siti Aisah SOEMAWILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.11.4.10 Rd. Sidik SOEMAWILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.11.4.11 Rd. Agus SOEMAWILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.11.4X2 Nyi Tjitjih ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.11.4.12 NR. Maemunah SOEMAWILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.11.4.13 NR. Hartini SOEMAWILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.11.4X3 Nyi Engkar ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.11.4.14 Rd. Ateng Kusumajadi SOEMAWILAGA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.11.5 NR. Koesmaeni SOEMAWILAGA . (Meni)

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.11.6 NR. Koesraeni SOEMAWILAGA . (Alen)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.11.6X Kosasih.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.11.6.1 Hanafi Epi KOSASIH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.11.6.2 Siti Mariam Nanaj KOSASIH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.11.6.3 Mamat KOSASIH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.11.6.4 Sunarja Jaja KOSASIH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.11.6.5 Kurnen KOSASIH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.11.6.6 Djumaedi Edi KOSASIH .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.11.7 NR. Koeshaeni SOEMAWILAGA . (Haen)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.11.7X1 Suharna.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.11.7.1 Samsijah Atjeu SUHARNA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.11.7X2 Darma.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.11.7.2 Siti Aminah Mimin DARMA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.11.7.3 Rukaenda Adang DARMA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.11.7.4 Suartati Eneng DARMA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.11.8 NR. Koesraemi SOEMAWILAGA . (Emi)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.11.8X Adang.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.11.8.1 Rd. Hanapi Tepi ADANG .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.11.8.2 NR. Eti ADANG .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.11.8.3 Rd. Iwan ADANG .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.11.8.4 NR. Maja ADANG .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.11.9 Rd. Koesdinar SOEMAWILAGA . (Udin)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.11.9X Nyi Sukaenah Epon ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.11.9.1 Rd. Djunaedi Dedi SOEMAWILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.11.9.2 NR. Djuariah Djudju SOEMAWILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.11.9.3 Rd. Sudradjat SOEMAWILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.11.9.4 NR. Siti Djuwita Titi SOEMAWILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.11.9.5 NR. Siti Permas SOEMAWILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.11.9.6 NR. Siti Radjaningrat SOEMAWILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.11.9.7 Rd. Djundjunan Setiawan SOEMAWILAGA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.11.10 Rd. Abdoerahman SOEMAWILAGA . (Umang, Oemoeng)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.11.10X Nyi Sukaenah Nuning ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.11.10.1 Rd. Dadang Rochnadi Heri SOEMAWILAGA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.12.1 Rd. Sapei SOEMAWILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.12.1X NR. Titi Sadiah SOEMADISOERIA,
(1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.3.5)

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.12.2 Rd. Ibrahim SOEMAWILAGA . (Hapid)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.12.2X1 NR. Hermin SATJADIPURA.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.12.2.1 Rd. Iwan SOEMAWILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.12.2.2 Rd. Rosid SOEMAWILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.12.2.3 Rd. Saman SOEMAWILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.12.2X2 NR. Nenden ..

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.12.3 Rd. Djamu SOEMAWILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.12.3X NR. Soehaeni SOERIADIKOESOEMAH,
(1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.16.6.7)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.12.3.1 NR. Maelani SOEMAWILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.12.3.2 Rd. Achmad Muharam SOEMAWILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.12.3.3 Rd. Nana Natasja SOEMAWILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.12.3.4 NR. Farida Ida SOEMAWILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.12.3.5 Rd. Zulfikar Ali Buto SOEMAWILAGA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.12.4 NR. Salsiah SOEMAWILAGA . (Ageung)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.12.4X Rd. Sukes Wirasendjaja ..

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.12.5 Rd. Djamhoer SOEMAWILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.12.5X NR. Djumarsih .. (Eti)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.12.5.1 Rd. Amel SOEMAWILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.12.5.2 NR. Tina SOEMAWILAGA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.12.6 NR. Saptiah SOEMAWILAGA . (Etoh)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.12.6X Rd. Abung WANGSADILAGA.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.12.6.1 Rd. Am WANGSADILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.12.6.2 Rd. Sarip WANGSADILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.12.6.3 NR. Ati WANGSADILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.12.6.4 Rd. Wali WANGSADILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.12.6.5 Rd. Sapardin WANGSADILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.12.6.6 Rd. Sahrul WANGSADILAGA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.12.7 Rd. Kadir SOEMAWILAGA . (Endin)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.12.7X Nyi Tuti ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.12.7.1 NR. Ella SOEMAWILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.12.7.2 Rd. Ali SOEMAWILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.12.7.3 Rd. Mamat SOEMAWILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.12.7.4 NR. Dijah SOEMAWILAGA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.12.8 NR. Soepiah SOEMAWILAGA . (Suliah, Alit)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.12.8X Rd. Sukra WIRASENDJAJA, (1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.55.3.4)

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.13.1 NR. Resmen KARTADIPOERA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.13.1X Rd. Karjadi SOEMAWILAGA, (1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.11.1)

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.14.1 NR. Habsah Untu SOEMAWILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.14.1X Rd. Sjarif SOERJANATAMIHARDJA,
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.14.1.1 NR. Ajeng Kartini SURYANATAMIHARJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.14.1.2 NR. Surjati SURYANATAMIHARJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.14.1.3 NR. Kuraesin SURYANATAMIHARJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.14.1.4 NR. Karlina SURYANATAMIHARJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.14.1.5 NR. Robiana SURYANATAMIHARJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.14.1.6 NR. Sofiah SURYANATAMIHARJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.14.1.7 NR. Sulastri SURYANATAMIHARJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.14.1.8 Rd. Achmad Fatullah SURYANATAMIHARJA
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.14.1.9 NR. Sulasmi SURYANATAMIHARJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.14.1.10 Rd. Saleh SURYANATAMIHARJA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.14.2 Rd. Oejeh Saleh SOEMAWILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.14.2X NR. Memeh Salamah ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.14.2.1 Rd. Engkus SOEMAWILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.14.2.2 Rd. Abas SOEMAWILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.14.2.3 NR. Siti Rohmah SOEMAWILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.14.2.4 Rd. Komar SOEMAWILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.14.2.5 NR. Sukmawati SOEMAWILAGA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.14.3 Rd. Abdoel Patah SOEMAWILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.14.3X NR. Djoedjoe Djoeasih SOERIAKOESOEMAH,
(1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.7.1
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.14.3.1 Rd. Surjaman Jana SOEMAWILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.14.3.2 NR. Nia Kurniasih SOEMAWILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.14.3.3 NR. Agustin Ine SOEMAWILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.14.3.4 Rd. Suprihatman Iman SOEMAWILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.14.3.5 NR. Sumarsinah Etet SOEMAWILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.14.3.6 Rd. Muljana Mumu SOEMAWILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.14.3.7 NR. Nuraeni SOEMAWILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.14.3.8 NR. Ahadiati SOEMAWILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.14.3.9 NR. Martini SOEMAWILAGA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.15.1 Rd. Dodo Sembada SOERAKOESOEMAH .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.15.2 Rd. Loekoswara GENA . (Soeki)

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.15.3 NR. Aisah GENA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.15.4 NR. Anggraeni GENA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.15.5 Rd. Soenarja GENA . (Jojo)

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.15.6 Rd. Soenardi GENA . (Didi)

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.16.1 Rd. Soekasah SOEMAWILAGA . (Aas)

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.17.1 Roheni SOEMAWILAGA . (Heni)

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.16.2.2 NR. Moeskinah Moestikaningrat NATADILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.16.2.2X Rd. Sanusi SURIAWIDJAJA.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.16.2.2.1 Rd. Saparudin Kaka SURIAWIDJAJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.16.2.2.2 NR. Salsiah Ade SURIAWIDJAJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.16.2.2.3 Rd. Samsudin Pudi SURIAWIDJAJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.16.2.2.4 NR. Dewi Salka Nanaj SURIAWIDJAJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.16.2.2.5 Rd. Sjarifudin Beni SURIAWIDJAJA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.16.4.1 Rd. Soelaeman KOESOEMANATABRATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.16.4.1X NR. Watimi ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.16.4.1.1 NR. Patimah KOESOEMANATABRATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.16.4.1.2 Rd. Jahja Kosim KOESOEMANATABRATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.16.4.1.3 Rd. Male KOESOEMANATABRATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.16.4.1.4 NR. Permana KOESOEMANATABRATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.16.4.1.5 NR. Puspita KOESOEMANATABRATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.16.4.1.6 NR. Sudarsah Itjah KOESOEMANATABRATA
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.16.4.1.7 NR. Rukaesih KOESOEMANATABRATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.16.4.1.8 Rd. Suwarman KOESOEMANATABRATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.16.4.1.9 Rd. Sutandi KOESOEMANATABRATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.16.4.1.10 Rd. Sunarja Aan KOESOEMANATABRATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.16.4.1.11 Rd. Kusaeri Heri KOESOEMANATABRATA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.16.4.2 Rd. Joesoef KOESOEMANATABRATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.16.4.2X NR. Saribanon Uhe ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.16.4.2.1 Rd. Slamet KOESOEMANATABRATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.16.4.2.2 Rd. Djajusman KOESOEMANATABRATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.16.4.2.3 NR. Suratini Tintin KOESOEMANATABRATA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.16.4.3 NR. Siti Samsiah KOESOEMANATABRATA . (Titi)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.16.4.3X Rd. Kuswanda SURIAATMADJA.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.16.4.3.1 NR. Rarasati SURIAATMADJA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.16.4.4 NR. Josephin KOESOEMANATABRATA . (Empin)

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.16.4.5 Rd. Moecharam Lalam KOESOEMANATABRATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.16.4.5X NR. Jojo Kusumaningsih ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.16.4.5.1 Rd. Adang Kusniah KOESOEMANATABRATA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.16.4.6 Rd. Saleh KOESOEMANATABRATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.16.4.6X Nyi Emar ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.16.4.6.1 Rd. Ahmar Surjana Agi KOESOEMANATABRATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.16.4.6.2 Rd. Salman Ade KOESOEMANATABRATA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.16.4.7 NR. Itjeu KOESOEMANATABRATA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.16.4.8 Rd. Poernomo KOESOEMANATABRATA . (Emo)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.16.4.8X NR. Patimah Mamah ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.16.4.8.1 Rd. Sumarna KOESOEMANATABRATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.16.4.8.2 NR. Sumarni KOESOEMANATABRATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.16.4.8.3 NR. Kartika Sugiarti KOESOEMANATABRATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.16.4.8.4 Rd. Purnawarman KOESOEMANATABRATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.16.4.8.5 NR. Marjati Jeti KOESOEMANATABRATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.16.4.8.6 Rd. Mohamad Maolana KOESOEMANATABRATA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.16.4.9 Rd. Koesnadi KOESOEMANATABRATA . (Nadi)

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.16.4.10 Rd. Roesai KOESOEMANATABRATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.16.4.10X NR. Dartiwi Tjutju ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.16.4.10.1 Rd. Djajamihardja KOESOEMANATABRATA
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.16.4.10.2 Rd. Sriatno KOESOEMANATABRATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.16.4.10.3 NR. Riswiasih Iesjo KOESOEMANATABRATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.16.4.10.4 Rd. Danukusumah Dadang KOESOEMANATABRATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.16.4.10.5 NR. Tatik KOESOEMANATABRATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.16.4.10.6 NR. Krisje KOESOEMANATABRATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.16.4.10.7 Rd. Sondjaja KOESOEMANATABRATA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.16.4.11 Rd. Moehamad KOESOEMANATABRATA . (Emod)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.16.4.11X Nyi Djudju ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.16.4.11.1 Rd. Mardiana KOESOEMANATABRATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.16.4.11.2 Rd. Koswara KOESOEMANATABRATA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.16.4.12 Rd. Moesa KOESOEMANATABRATA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.16.5.1 NR. Nokin Asiah SOERIADIKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.16.5.1X Rd. Rafidi ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.16.5.1.1 Rd. Mohamad Junus RAFIDI .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.16.5.1.2 NR. Mutiara Farida RAFIDI .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.16.5.1.3 Rd. Eri Darmawan RAFIDI .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.16.5.1.4 Rd. Samsu Muliana RAFIDI .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.16.5.1.5 NR. Mulianingsih RAFIDI .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.16.5.2 NR. Samsiah SOERIADIKOESOEMAH . (Ijoh)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.16.5.2X Rd. Muhtar ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.16.5.2.1 NR. Rusmiati MUHTAR .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.16.5.2.2 NR. Kuswati MUHTAR .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.16.6.1 NR. Moeskinah SOERIADIKOESOEMAH . (Murkinah, Tjoekin)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.16.6.1X Rd. Joesoef Wiriaatmadja KOESOEMAH ADINATA ,
(1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.6)

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.16.6.2 NR. Sarsih SOERIADIKOESOEMAH . (Tjitjih)

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.16.6.3 Rd. Mochamad Saleh SOERIADIKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.16.6.3X NR. Ratnasih ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.16.6.3.1 Rd. Kadar Muchijana Nana SOERIADIKOESOEMAH .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.16.6.4 NR. Soelasikin SOERIADIKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.16.6.4X Sukrisno.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.16.6.4.1 Hadiantoro SUKRISNO .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.16.6.4.2 Sugiarti SUKRISNO .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.16.6.4.3 Sukriadi SUKRISNO .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.16.6.4.4 Tati SUKRISNO .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.16.6.5 Rd. Rachmat SOERIADIKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.16.6.5X Nyi Supriatin ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.16.6.5.1 NR. Inen SOERIADIKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.16.6.5.2 NR. Rini SOERIADIKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.16.6.5.3 Rd. Keni SOERIADIKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.16.6.5.4 Rd. Ekun SOERIADIKOESOEMAH .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.16.6.6 NR. Sahri Roelinah SOERIADIKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.16.6.6X Dulwapi ARNOWA.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.16.6.6.1 Djumawan Wawan ARNOWA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.16.6.6.2 Marjati Jeti ARNOWA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.16.6.6.3 Rustiadi Rudi ARNOWA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.16.6.6.4 Agus Sambas ARNOWA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.16.6.6.5 Achmad Djunaedi ARNOWA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.16.6.6.6 Suzi Darmini ARNOWA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.16.6.6.7 Jami Darjani ARNOWA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.16.6.6.8 Nani Setianingsih ARNOWA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.16.6.7 NR. Soehaeni SOERIADIKOESOEMAH . (Oo)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.16.6.7X Rd. Djamu SOEMAWILAGA, (1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.12.3)

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.16.6.8 NR. Nurmaelani Soehara SOERIADIKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.16.6.8X Rd. Hendy SUKARTA ATMADJA.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.16.6.8.1 Rd. Ariawan SUKARTA ATMADJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.16.6.8.2 NR. Afiatin Denis SUKARTA ATMADJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.16.6.8.3 NR. Winiati SUKARTA ATMADJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.16.6.8.4 NR. Ambarwati SUKARTA ATMADJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.16.6.8.5 Rd. Adriani SUKARTA ATMADJA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.16.6.9 NR. Siti Asiah SOERIADIKOESOEMAH ,
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.16.6.9X Noenoeng Djoenaedi SASTRADINATA.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.16.6.9.1 NR. Atti Nur Kania SASTRADINATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.16.6.9.2 NR. B. Lena Nuryanti SASTRADINATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.16.6.9.3 R. Cheppy Djatnika SASTRADINATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.16.6.9.4 NR. Dhevi Nayasari SASTRADINATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.16.6.9.5 R. Erri Nugraha Djoenaedi SASTRADINATA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.16.7.1 NR. Noerhadiah WANGSAWIDJAJA . (Enoeng)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.16.7.1X1 Rd. Djajusman ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.16.7.1.1 Rd. Abdullah Sarifudin Didin DJAJUSMAN .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.16.7.1X2 Rd. Gelar ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.16.7.1.2 NR. Nonoj Gurniati GELAR .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.16.7.1.3 NR. Hani Gurmasih GELAR .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.16.7.1.4 NR. Gartati Tati GELAR .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.16.7.1.5 Rd. Gurmiwan Iwan GELAR .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.16.7.1.6 NR. Mustika Tika GELAR .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.16.7.2 NR. Moeljati WANGSAWIDJAJA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.1.1 NR. Pipi Rapiah SOERIADIWIDJAJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.1.1X Rd. Goenadi NATANAGARA, (1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.19.2.1)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.1.1.1 NR. Kuraesin NATANAGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.1.1.2 NR. Ema NATANAGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.1.1.3 NR. Tjitjih NATANAGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.1.1.4 NR. Kadarwati NATANAGARA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.1.2 NR. Djoedjoe Djoemariah SOERIADIWIDJAJA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.1.3 NR. Aisah SOERIADIWIDJAJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.1.3X Rd. Mohamad SUHADI.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.1.3.1 Rd. Bangbang Irawan SUHADI .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.1.3.2 Rd. Dumarin Winoto SUHADI .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.1.3.3 NR. Bantini Bea SUHADI .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.1.3.4 NR. Krisnamawi Kris SUHADI .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.1.3.5 Rd. Robianto Robi SUHADI .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.1.3.6 Rd. Suriana Popo SUHADI .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.1.3.7 NR. Sudiani Nuni SUHADI .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.1.4 Rd. Permadi Soeryadigaloeh SOERIADIWIDJAJA
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.1.4X Nyi Enong Hasanah ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.1.4.1 NR. Patriana Eti SOERIADIWIDJAJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.1.4.2 NR. Kantjanaju Petia SOERIADIWIDJAJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.1.4.3 Rd. Deni Benjamin SOERIADIWIDJAJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.1.4.4 NR. Popi SOERIADIWIDJAJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.1.4.5 Rd. Butju Budiman SOERIADIWIDJAJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.1.4.6 Rd. Djoko SOERIADIWIDJAJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.1.4.7 NR. Lutjia Magdalena SOERIADIWIDJAJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.1.4.8 Rd. Budi Buana SOERIADIWIDJAJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.1.4.9 Rd. Penanjung Wijaya Dasaputra SOERIADIWIDJAJA
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.1.4.10 Rd. Daniel Panjuwardana SOERIADIWIDJAJA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.1.5 Rd. Memed Samadi SOERIADIWIDJAJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.1.5X Darsinah.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.1.5.1 Mohamad Tofan Ventje SOERIADIWIDJAJA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.1.6 Rd. Oli Sadeli SOERIADIWIDJAJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.1.6X Nyi Itjih Sekarningsih ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.1.6.1 NR. Jose Nurtjahja SOERIADIWIDJAJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.1.6.2 Rd. Adi Rachmadi SOERIADIWIDJAJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.1.6.3 NR. Popie Soerjantini SOERIADIWIDJAJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.1.6.4 Rd. Budi Darmawan SOERIADIWIDJAJA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.1.7 Rd. Koko Rachmat SOERIADIWIDJAJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.1.7X Mien Tiarti.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.1.7.1 Rd. Agni Kustiono SOERIADIWIDJAJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.1.7.2 Rd. Basuki SOERIADIWIDJAJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.1.7.3 Rd. Tjandra SOERIADIWIDJAJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.1.7.4 NR. Aas SOERIADIWIDJAJA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.1.8 Rd. Sadikin SOERIADIWIDJAJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.1.8X Nyi Kustiarti ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.1.8.1 NR. Dewi Dhani SOERIADIWIDJAJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.1.8.2 NR. Dewi Diana Siska Santika SOERIADIWIDJAJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.1.8.3 Rd. Jan SOERIADIWIDJAJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.1.8.4 Rd. Pran SOERIADIWIDJAJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.1.8.5 NR. Prapti SOERIADIWIDJAJA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.1.9 Rd. Kidang Koesoemah SOERIADIWIDJAJA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.1.10 Rd. Mochamad Ali SOERIADIWIDJAJA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.1.11 NR. Ami Aminah SOERIADIWIDJAJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.1.11X Iing SILIHIN.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.1.11.1 Susie SILIHIN .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.1.11.2 Andrea SILIHIN .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.1.11.3 Rudy SILIHIN .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.1.11.4 Titin Sutrikanti SILIHIN .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.2.1 NR. Titi Wintarsih SOERIAKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.2.1X Enoch SASTRAATMADJA. (Mas Eno)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.2.1.1 Surjono SASTRAATMADJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.2.1.2 Njai SASTRAATMADJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.2.1.3 Hanapi Abdulkadir SASTRAATMADJA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.2.2 NR. Moekmoek Soelimah SOERIAKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.2.2X Rd. Oting ABDULKADIR.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.2.2.1 NR. Popi Supini ABDULKADIR .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.2.2.2 Rd. Garmana ABDULKADIR .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.2.2.3 Rd. Nawan Purnama ABDULKADIR .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.2.2.4 Rd. Dikky Gunawan ABDULKADIR .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.2.2.5 Rd. Judy ABDULKADIR .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.2.2.6 NR. Dewi Rasita ABDULKADIR .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.3.1 NR. Gartidjah SOERIA DANOE NINGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.3.1X Ishak SOERIAKOESOEMAH.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.3.1.1 Rd. Sumardi SOERIAKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.3.1.2 Rd. Zenal Asikin SOERIAKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.3.1.3 NR. Sumarni SOERIAKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.3.1.4 NR. Siti Suminar SOERIAKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.3.1.5 Rd. Suma'mur SOERIAKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.3.1.6 NR. Sumirati SOERIAKOESOEMAH .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.3.2 NR. Fatimah SOERIA DANOE NINGRAT (stillborn)

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.3.3 NR. Garminah SOERIA DANOE NINGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.3.3X Rd. Bidin Sabaroedin SOERIAGOENAWAN,
(1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.26.4)

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.3.4 Rd. Hidajat SOERIA DANOE NINGRAT (stillborn)

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.3.5 Rd. Gandi Mochamad SOERIA DANOE NINGRAT
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.3.5X NRA. Aminah Djoewita ASIKIN WIDJAJAKOESOEMAH,
(1.1.1.5.11.1.1.1.5.5.1.5)

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.3.6 NR. Gandhini SOERIA DANOE NINGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.3.6X Nuslan PRIJODANOESENTONO.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.3.6.1 Rd. Guntur Makmun PRIJODANOESENTONO
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.3.6.2 NR. Gantri Ardinamurni PRIJODANOESENTONO .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.3.6.3 Rd. Graha Mulja PRIJODANOESENTONO .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.3.6.4 Rd. Muhamad Gandi PRIJODANOESENTONO
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.3.6.5 NR. Ginawati PRIJODANOESENTONO .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.3.7 NR. Gartiwi SOERIA DANOE NINGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.3.7X Rd. Kadar SATARI.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.3.7.1 Rd. Dana Rizky SATARI .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.3.7.2 Rd. Darma Rida SATARI .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.3.7.3 Rd. Darmawan Rachman SATARI .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.3.7.4 NR. Indrawati SATARI .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.3.7.5 NR. Deri Rachim SATARI .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.3.8 NR. Garmini SOERIA DANOE NINGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.3.8X Sufri JOESOEF.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.3.8.1 Gerry Rachman Mamun JOESOEF .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.3.8.2 Glen Muhamad Surya JOESOEF .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.3.8.3 Geroad Panji Alamsjah JOESOEF .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.3.8.4 Gellwyn JOESOEF .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.3.8.5 Guivere JOESOEF .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.3.8.6 Gambira Dasawati JOESOEF .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.3.9 NR. Garmita SOERIA DANOE NINGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.3.9X R.E. Kastaman ADIMIHARDJA.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.3.9.1 NR. Gandasari ADIMIHARDJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.3.9.2 NR. Garminah ADIMIHARDJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.3.9.3 NR. Garahadijah ADIMIHARDJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.3.9.4 NR. Gustina Juwita ADIMIHARDJA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.3.10 NR. Gartika SOERIA DANOE NINGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.3.10X Werner STAUB.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.3.10.1 Ingrid STAUB .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.3.10.2 Sidi STAUB .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.3.11 Rd. Noerhidi SOERIA DANOE NINGRAT . (stillborn)

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.3.12 NR. Garsemi SOERIA DANOE NINGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.3.12X Sudjatmiko.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.3.12.1 Garibaldi SUDJATMIKO .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.3.12.2 Iwan Gardono SUDJATMIKO .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.3.12.3 Grasian G. Fatmawati SUDJATMIKO .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.3.12.4 Gayatri Trisnamaria SUDJATMIKO .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.3.12.5 Garina Purnama Damayanti SUDJATMIKO .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.3.13 Rd. Gumira SOERIA DANOE NINGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.3.13X Tita Rosita HAMZAH.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.3.13.1 Rd. Guswana SURIA DANU NINGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.3.13.2 NR. Grasiana SURIA DANU NINGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.3.13.3 Rd. Giovano SURIA DANU NINGRAT .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.3.14 Rd. Ganda SOERIA DANOE NINGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.3.14X Rosita.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.3.14.1 NR. Bida Gandaresmi SURIA DANU NINGRAT
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.3.14.2 Rd. Ganjar Yoda Utama SURIA DANU NINGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.3.14.3 NR. Gayatri Ratnawulan SURIA DANU NINGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.3.14.4 Rd. Gautama Bagusrangin SURIA DANU NINGRAT
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.3.14.5 Rd. Gawa Tajimalela SURIA DANU NINGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.3.14.6 NR. Girisari Ratutimur SURIA DANU NINGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.3.14.7 Rd. Gunarsa Rangga P. SURIA DANU NINGRAT .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.6.1 NR. Toeti Ambarawati SOERIAKOESOEMAH .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.6.2 NR. Tati Lasminingrat SOERIAKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.6.2X Chaidir.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.6.2.1 Chaerulkamal CHAIDIR .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.6.2.2 Chaerudin CHAIDIR .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.6.2.3 Charulishar CHAIDIR .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.6.2.4 Komariah CHAIDIR .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.6.2.5 Heni Herjani CHAIDIR .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.6.2.6 Rina Salamah CHAIDIR .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.6.2.7 Sjaeful CHAIDIR .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.6.2.8 Ika Nurdjanah CHAIDIR .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.6.2.9 Lampan Tjandra CHAIDIR .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.6.3 NR. Nanon Gartisah SOERIAKOESOEMAH .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.6.4 Rd. Karmalia SOERIAKOESOEMAH .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.7.1 NR. Djoedjoe Djoeasih SOERIAKOESOEMAH . (NR. Djuariah)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.7.1X Rd. Abdoel Patah SOEMAWILAGA,
(1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.14.3)

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.7.2 NR. Samsiah SOERIAKOESOEMAH .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.7.3 NR. Ati Roehiati SOERIAKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.7.3X Rd. Soebandi ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.7.3.1 Rd. Dikdik Pribadi SOEBANDI .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.7.3.2 NR. Lydia SOEBANDI .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.7.3.3 Rd. Yudi SOEBANDI .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.7.4 Rd. Doerdjat SOERIAKOESOEMAH .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.7.5 Rd. Mochamad Kisar SOERIAKOESOEMAH .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.7.6 NR. Iswarawati SOERIAKOESOEMAH .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.7.7 Rd. Soegiarto SOERIAKOESOEMAH .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.7.8 Rd. Mochamad Joesoef SOERIAKOESOEMAH .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.7.9 Rd. Achmad Dradjat SOERIAKOESOEMAH .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.9.1 Rd. Karnadi SOERIAKOESOEMAH .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.9.2 Rd. Totong Sakri SOERIAKOESOEMAH .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.9.3 NR. Itjeung Hermina SOERIAKOESOEMAH .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.9.4 Rd. Iwang SOERIAKOESOEMAH .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.9.5 Rd. Agoes SOERIAKOESOEMAH .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.9.6 NR. Etti SOERIAKOESOEMAH .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.9.7 NR. Heni SOERIAKOESOEMAH .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.9.8 NR. Joejoen SOERIAKOESOEMAH .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.18.1.1 Rd. Emod Moehamad BRATAATMADJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.18.1.1X Nyi Cori Aisah ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.18.1.1.1 NR. Entin BRATAATMADJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.18.1.1.2 Rd. Djamu BRATAATMADJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.18.1.1.3 NR. Emin BRATAATMADJA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.18.2.1 NR. Empat NATAKOESOEMAH .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.18.2.2 Rd. Bobon NATAKOESOEMAH .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.18.2.3 NR. Wiarsih NATAKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.18.2.3X Rd. Bakri SOERAATMADJA.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.18.2.3.1 NR. Bartinah Tintin SOERAATMADJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.18.2.3.2 NR. Barwinah Wiwin SOERAATMADJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.18.2.3.3 Rd. Barli Tomtom SOERAATMADJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.18.2.3.4 NR. Barkis Aam SOERAATMADJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.18.2.3.5 NR. Barnatik Pompon SOERAATMADJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.18.2.3.6 NR. Barnisah Oki SOERAATMADJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.18.2.3.7 NR. Barnasih Asas SOERAATMADJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.18.2.3.8 NR. Barliah Lili SOERAATMADJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.18.2.3.9 NR. Barkiah Kiki SOERAATMADJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.18.2.3.10 NR. Bartiah Titi SOERAATMADJA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.18.2.4 NR. Nonon NATAKOESOEMAH .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.18.2.5 Rd. Roedjan NATAKOESOEMAH .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.18.2.6 Rd. Koekoen NATAKOESOEMAH .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.18.2.7 Rd. Koetjep NATAKOESOEMAH .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.18.2.8 NR. Oedi NATAKOESOEMAH .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.18.2.9 Rd. Doedoe NATAKOESOEMAH .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.18.4.1 Rd. Hadi Asid SUMINTRAATMADJA . (Hadrasid)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.18.4.1X Kartini.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.18.4.1.1 Rd. Nana SUMINTRAATMADJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.18.4.1.2 Rd. Harwan SUMINTRAATMADJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.18.4.1.3 NR. Latifani SUMINTRAATMADJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.18.4.1.4 Rd. Rusadi SUMINTRAATMADJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.18.4.1.5 Rd. Hadiman SUMINTRAATMADJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.18.4.1.6 NR. Srihartati SUMINTRAATMADJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.18.4.1.7 NR. Herlina SUMINTRAATMADJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.18.4.1.8 NR. Nuryati Yati SUMINTRAATMADJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.18.4.1.9 Rd. Familar Ilar SUMINTRAATMADJA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.18.4.2 Rd. Iong Fadjar SUMINTRAATMADJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.18.4.2X NR. Wiwin Barwinah ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.18.4.2.1 NR. Gartidjah Titi SUMINTRAATMADJA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.18.4.3 Rd. Dindong Adras SUMINTRAATMADJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.18.4.3X1 Nyi Nani Rohani ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.18.4.3.1 Rd. Ahmad Dani SUMINTRAATMADJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.18.4.3.2 NR. Tini Suharti SUMINTRAATMADJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.18.4.3.3 NR. Ida Royani SUMINTRAATMADJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.18.4.3X2 Nyi Yayah Nurhayati ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.18.4.3.4 Rd. Kiki Rizki Purnama Alam SUMINTRAATMADJA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.18.4.4 NR. Karwilin SUMINTRAATMADJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.18.4.4X Mas Suroso ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.18.4.4.1 Mas Nugroho SUROSO .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.18.4.4.2 NM. Rini SUROSO .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.18.4.5 Rd. Oehan Warsawa SUMINTRAATMADJA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.19.2.1 Rd. Goenadi NATANAGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.19.2.1X NR. Pipi Rapiah SOERIADIWIDJAJA,
(1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.17.1.1)

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.19.3.1 NR. Ati Djumati BRATAMIDJAJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.19.3.1X Rd. Sudarto ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.19.3.1.1 Rd. Sudarsono SUDARTO .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.19.3.1.2 Rd. Ario Mustang SUDARTO .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.19.3.1.3 Rr. Tandrawati SUDARTO .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.19.3.1.4 Rr. Sri Sudarti SUDARTO .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.19.3.1.5 Rr. Retna Ani Kusnawati SUDARTO .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.19.3.1.6 Rd. Darmanto SUDARTO .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.19.3.1.7 Rr. Suwanti SUDARTO .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.19.3.1.8 Rr. Kamilia SUDARTO .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.21.1.1 NR. Kartini WIDJAJASOERIA . (Entin)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.21.1.1X Rd. Dodi ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.21.1.1.1 Rd. Dani DODI .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.21.1.1.2 Rd. Rosi DODI .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.21.1.1.3 Rd. Adji DODI .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.21.1.1.4 Rd. Jadi DODI .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.21.1.1.5 Rd. Ali DODI .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.21.1.2 NR. Roekmini WIDJAJASOERIA . (Mini)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.21.1.2X Abdulhamid.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.21.1.2.1 Ina Gunardi ABDULHAMID .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.21.1.2.2 Rini Dewi Rufiani ABDULHAMID .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.21.1.2.3 Achmad Robiana ABDULHAMID .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.21.1.2.4 Mohamad Nugraha ABDULHAMID .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.21.1.3 NR. Soelaemi WIDJAJASOERIA . (Emi)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.21.1.3X Bubun HIDAJAT.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.21.1.3.1 Meli HIDAJAT .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.21.1.4 NR. Soeharni WIDJAJASOERIA . (Nanan)

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.21.1.5 NR. Soemarsih WIDJAJASOERIA . (Tjitjih)

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.21.1.6 Rd. Djamhoer WIDJAJASOERIA . (Udjang)

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.21.2.1 NR. Kartini WIDJAJASOERIA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.21.2.2 NR. Nanaj WIDJAJASOERIA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.21.2.3 NR. Oetjeu WIDJAJASOERIA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.21.2.4 Rd. Dodo WIDJAJASOERIA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.21.2.5 Rd. Roedi WIDJAJASOERIA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.21.2.6 NR. Itjeu WIDJAJASOERIA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.21.3.1 Rd. Lili Ali WIDJAJASOERIA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.21.3.2 NR. Koeraesin WIDJAJASOERIA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.21.3.3 Rd. Oesman WIDJAJASOERIA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.21.4.1 Rd. Kardajat WIDJAJASOERIA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.21.4.2 Rd. Ijep Didin WIDJAJASOERIA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.21.4.3 Rd. Djoedjoe Oerajat WIDJAJASOERIA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.21.4.4 NR. Soemarsih WIDJAJASOERIA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.21.4.5 NR. Soemarni WIDJAJASOERIA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.21.5.1 Nanan Roesmiana MOERRAMAL .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.21.5.1X Rd. Soele Soerakoesoemah KOESOEMAJOEDA,
(1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.24.7)

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.21.5.2 Titin Koesmiati MOERRAMAL .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.21.5.3 Roedistan MOERRAMAL .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.21.5.4 Boediman MOERRAMAL .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.21.5.5 Koesnani MOERRAMAL .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.21.5.6 Dawi Wachjoe MOERRAMAL .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.21.7.1 NM. Ida Saodah ADIWINATA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.21.8.1 Rd. Barnas WIDJAJASOERIA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.21.8.2 Rd. Soenadi WIDJAJASOERIA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.21.8.3 Rd. Dede WIDJAJASOERIA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.21.8.4 NR. Ningnong WIDJAJASOERIA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.21.8.5 NR. Dewi WIDJAJASOERIA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.21.9.1 NR. Ikok ACHMAD .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.21.9.2 NR. Nanik ACHMAD .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.21.9.3 Rd. Oetji ACHMAD .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.21.9.4 NR. Jani ACHMAD .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.21.11.1 Hapidin SALIM .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.21.11.2 Daroesman SALIM .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.21.11.3 Soemiati SALIM .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.21.11.4 Gadjali SALIM .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.23.1.1 NR. Djoehro Marjani GANDAKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.23.1.1X Hadi Susilo.

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.23.1.2 NR. Hadidjah GANDAKOESOEMAH .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.23.1.3 NR. Marie Marjati GANDAKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.23.1.3X Bastaman.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.23.1.3.1 Muljani BASTAMAN .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.23.1.3.2 NR Yeti Kusumahwati BASTAMAN ,
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.23.1.3.3 Herman BASTAMAN .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.23.1.3.4 Djajusman BASTAMAN .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.23.1.3.5 Algani BASTAMAN .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.23.1.3.6 Juliani BASTAMAN .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.23.1.3.7 Ita Rita Sahara BASTAMAN ,
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.23.1.3.8 Yuliawati BASTAMAN .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.23.1.4 NR. Roekmi GANDAKOESOEMAH .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.23.1.5 Rd. Adang Gana GANDAKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.23.1.5X Gunarsih. (Epon)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.23.1.5.1 Rd. Sunarja GANDAKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.23.1.5.2 NR. Rohaeti GANDAKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.23.1.5.3 Rd. Suhanda GANDAKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.23.1.5.4 NR. Surjani GANDAKOESOEMAH .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.24.1.1 NR. Rochanah KOESOEMAJOEDA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.24.1.2 Rd. Rachmat KOESOEMAJOEDA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.24.3.1 Rd. Dodo KOESOEMAJOEDA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.24.3.2 NR. Rochaeni KOESOEMAJOEDA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.24.3.3 Rd. Memet KOESOEMAJOEDA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.24.3.4 Rd. Oejang KOESOEMAJOEDA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.24.3.5 Rd. Nana KOESOEMAJOEDA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.24.4.1 NR. Zoesanah KOESOEMAJOEDA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.24.4.2 NR. Reni KOESOEMAJOEDA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.24.4.3 NR. Ikeu KOESOEMAJOEDA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.24.4.4 Rd. Heri Hendarin KOESOEMAJOEDA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.24.4.5 NR. Mita KOESOEMAJOEDA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.24.4.6 NR. Eti KOESOEMAJOEDA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.24.4.7 NR. Dintjeu KOESOEMAJOEDA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.24.5.1 NR. Puspita KOESOEMAJOEDA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.24.5.2 Rd. Jusuf KOESOEMAJOEDA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.24.5.3 Rd. Edi KOESOEMAJOEDA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.24.5.4 NR. Ati KOESOEMAJOEDA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.24.5.5 Rd. Hardi KOESOEMAJOEDA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.24.7.2 Rd. Rachmat Muljawan SOERAKOESOEMAH .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.25.2.1 NR. Ratna Soeminar SASTRANAGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.25.2.1X Amir.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.25.2.1.1 NR. Ernawati AMIR .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.25.2.1.2 NR. Kustiani AMIR .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.25.2.1.3 NR. Hertiani AMIR .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.25.2.1.4 NR. Iriana AMIR .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.25.2.1.5 NR. Kustijanti AMIR .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.25.2.2 NR. Moediasih SASTRANAGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.25.2.2X Rd. Sumardi ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.25.2.2.1 Rd. Ruhdi Bangbang Prianto SUMARDI .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.25.2.2.2 NR. Dewi Darmajanti SUMARDI .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.25.2.2.3 Rd. Indra SUMARDI .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.25.2.3 NR. Saptata SASTRANAGARA . (Tata)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.25.2.3X Chaerul HOTRAH.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.25.2.3.1 NR. Rumaeni HOTRAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.25.2.3.2 Rd. Sudarman HOTRAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.25.2.3.3 Rd. Dabi HOTRAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.25.2.3.4 Rd. Lukman HOTRAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.25.2.3.5 Rd. Deky HOTRAH .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.25.2.4 NR. Dewi Asiah SASTRANAGARA . (Popi)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.25.2.4X Rd. Heri SUHARJANA.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.25.2.4.1 Nina SUHARJANA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.25.2.4.2 Nira SUHARJANA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.25.2.5 NR. Soelastri SASTRANAGARA . (Tjoetjoe)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.25.2.5X Agun SUDJANA.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.25.2.5.1 Martina SUDJANA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.25.2.5.2 Andriany SUDJANA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.25.2.5.3 Rinaldi SUDJANA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.25.2.5.4 Jamuar Pribadi SUDJANA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.25.2.5.5 Indah Minuwarti SUDJANA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.25.2.5.6 Agung SUDJANA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.25.2.6 NR. Poehjana SASTRANAGARA . (Yama)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.25.2.6X Engkan KAMILAH.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.25.2.6.1 Rd. Dando Proviando KAMILAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.25.2.6.2 NR. Meta Provianti KAMILAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.25.2.6.3 NR. Ketri Cetripila KAMILAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.25.2.6.4 Rd. Moga Yanugara KAMILAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.25.2.6.5 Rd. Priko Angkara KAMILAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.25.2.6.6 Rd. Deo Sastranagara KAMILAH .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.25.2.7 NR. Tiktik Ahadiat SASTRANAGARA . (Ahadiati)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.25.2.7X Atje ALADIN.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.25.2.7.1 Taro ALADIN .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.25.2.7.2 Bonia Napatha ALADIN .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.25.2.8 Rd. Soelaeman SASTRANAGARA . (Maman)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.25.2.8X NR Yeti Kusumahwati BASTAMAN , (1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.23.1.3.2)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.25.2.8.1 NR. Ila Gilang Kentjana SASTRANAGARA
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.25.2.8.2 NR. Ruki Maelani Muljasari SASTRANAGARA

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.25.2.9 NR. Teniawati SASTRANAGARA . (Seniwati)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.25.2.9X Lubis.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.25.2.9.1 Jopi LUBIS .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.25.2.9.2 Melanie Ida LUBIS .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.25.2.10 Rd. Djaman Mardjoeli SASTRANAGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.25.2.10.1 Nurlina SASTRANAGARA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.25.2.11 Rd. Aah Hadis SASTRANAGARA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.25.2.12 Rd. Edi Ahadia SASTRANAGARA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.26.2.1 NR. Siti Patimah SINGER . (Titi)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.26.2.1X Rd. Salmon PADMANAGARA.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.26.2.1.1 Rd. Toni PADMANAGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.26.2.1.2 Rd. Monti PADMANAGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.26.2.1.3 NR. Meirika PADMANAGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.26.2.1.4 Rd. Rafe PADMANAGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.26.2.1.5 Rd. Rani PADMANAGARA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.26.2.2 NR. Siti Noeraeni SINGER . (Nani)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.26.2.2X Rd. Hirman DANUSASMITA.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.26.2.2.1 NR. Haerani DANUSASMITA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.26.2.2.2 Rd. Hary DANUSASMITA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.26.2.2.3 NR. Suswanti DANUSASMITA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.26.2.2.4 Rd. Hendra DANUSASMITA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.26.2.3 NR. Siti Aisah SINGER .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.26.2.4 Rd. Andi Ahmad SINGER .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.26.2.4X NR. Rusmina .. (Ina)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.26.2.4.1 NR. Ira SINGER .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.26.2.5 NR. Siti Djoebaedah SINGER . (Soemarni)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.26.2.5X Suryana AFFANDI.

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.26.4.1 NR. Djoemiati SOERIAGOENAWAN .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.26.4.1X Boy MOEKARDANOE.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.26.4.1.1 Iman Budiman MOEKARDANOE .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.26.4.1.2 Deni MOEKARDANOE
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.26.4.1.3 Mutia Dewanti MOEKARDANOE .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.26.4.2 NR. Ami Djoemiarsih SOERIAGOENAWAN ,

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.26.4.3 NR. Ati Risalti SOERIAGOENAWAN .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.26.4.4 NR. Atjeu Soepriati SOERIAGOENAWAN .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.26.4.5 NR. Tintjeu Soepartini SOERIAGOENAWAN .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.26.4.6 NR. Tini Trimoerti SOERIAGOENAWAN .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.26.6.1 Pangeran Radja Adipati H Maulana Pakuningrat or Sultan Sepuh XIII PAKOENINGRAT
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.26.6.1X RA. Irawati ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.26.6.1.1 Pangeran Radja Adipati Arief Natadiningrat or Sultan Sepuh XIV .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.26.6.1.2 RR. Alexandra Urianingrat .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.26.6.1.3 RR. Gumiwang Kencananingrat .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.26.6.1.4 PR. Nifsudi Adiningrat .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.26.6.1.5 PR. Gumelar Suryadiningrat .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.26.6.2 Ratoe Radja Pakoengwati PAKOENINGRAT .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.26.6.3 Ratoe Radja Lenggang Kantjana PAKOENINGRAT .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.26.6.4 Ratoe Radja Dietje Adimah PAKOENINGRAT .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.26.6.5 Ratoe Radja Yokohama PAKOENINGRAT .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.26.6.6 Pangeran Radja Djembar Soekaningrat PAKOENINGRAT .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.26.6.7 Pangeran Radja Aman Radjaningrat PAKOENINGRAT .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.26.6.8 Pangeran Radja Moesa PAKOENINGRAT .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.26.6.9 Pangeran Radja Soelaeman PAKOENINGRAT .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.26.6.10 Ratoe Radja Elsye PAKOENINGRAT .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.26.6.11 Pangeran Radja Jayanagara PAKOENINGRAT.

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.26.6.12 NR. Reni Siti Marie SINGER .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.27.1.1 Mike HUTAGALUNG .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.27.1.2 Linda HUTAGALUNG .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.27.1.3 Boesye HUTAGALUNG .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.1.1 Rd. Soedio KOESOEMADINEGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.1.1X NR. Hetty Moetiaresmi ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.1.1.1 Rd. Haddy Nugraha KOESOEMADINEGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.1.1.2 NR. Tetty Trimuljaty KOESOEMADINEGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.1.1.3 NR. Hanny Tresnawaty KOESOEMADINEGARA
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.1.1.4 Rd. Denny Mulyana KOESOEMADINEGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.1.1.5 Rd. Doddy Nindia KOESOEMADINEGARA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.1.2 NRA. Djoewariah KOESOEMADINEGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.1.2X1 Rd. Slamet ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.1.2X2 Rd. Soele SOERIAKOESOEMAH.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.1.2.1 Rd. Johny SOERIAKOESOEMAH .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.1.3 NRA. Nani Rochaniah KOESOEMADINEGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.1.3X M. Sanoesi ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.1.3.1 NR. Rochaizah SANOESI .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.1.3.2 Rd. Rochmadi SANOESI .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.1.3.3 Rd. Rochendi SANOESI .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.1.3.4 NR. Rochatin SANOESI .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.1.3.5 NR. Rochayati SANOESI .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.1.3.6 NR. Rochmiyati SANOESI .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.1.3.7 NR. Rochmalia SANOESI .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.1.3.8 NR. Rochmuryani SANOESI .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.1.3.9 NR. Rochindriyani SANOESI .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.1.4 NRA. Toeti Rochiati KOESOEMADINEGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.1.4X Rd. Saban KARTAATMADJA.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.1.4.1 NR. Rochayati SABAN .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.1.4.2 NR. Amalia SABAN .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.1.4.3 NR. Rochaemy SABAN .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.1.4.4 NR. Roosaly SABAN .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.1.4.5 NR. Kartini SABAN .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.1.4.6 Anneke Susana Agustina SABAN .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.1.4.7 NR. Yuliaty SABAN .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.1.4.8 Rd. Denny SABAN .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.1.4.9 Rd. Sambas SABAN .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.1.4.10 Rd. Iwan SABAN .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.1.4.11 Rd. Rudy SABAN .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.1.5 NRA. Jootje Rochajoe KOESOEMADINEGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.1.5X Soetidjab.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.1.5.1 Rd. Eddy Rikadi SOETIDJAB .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.1.5.2 Rd. Budhi Setiawan SOETIDJAB .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.1.5.3 Rd. Indra Yuliman SOETIDJAB .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.1.5.4 NR. Indri Novianthy SOETIDJAB .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.1.5.5 Rd. Mulyana SOETIDJAB .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.1.6 NRA. Eni Rochaeni KOESOEMADINEGARA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.1.7 Rd. Soedibjo Tasripin KOESOEMADINEGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.1.7X Beanti.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.1.7.1 Rd. M. Egie Julisar KOESOEMADINEGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.1.7.2 NR. Kiki Yanantri KOESOEMADINEGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.1.7.3 NR. Lisa Marita KOESOEMADINEGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.1.7.4 NR. Agnes Frianthy KOESOEMADINEGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.1.7.5 Rd. M. Januardi KOESOEMADINEGARA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.2.1 NR. Hasiah KOESOEMAWINATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.2.1X Rd. Eddy HIDAJAT.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.2.1.1 NR. Anneke Aviana HIDAJAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.2.1.2 NR. Nina Erlina HIDAJAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.2.1.3 Rd. Ekalaya HIDAJAT .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.2.2 NR. Ade Soeprapti KOESOEMAWINATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.2.2X Teuku Muhifudin ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.2.2.1 Nainan Mufti MUHIFUDIN .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.2.2.2 Muftica Martini MUHIFUDIN .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.2.2.3 Mufrani MUHIFUDIN .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.2.2.4 Iskandar Maulana MUHIFUDIN .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.2.2.5 Leni Marlaeni MUHIFUDIN .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.2.2.6 Sjafril Saefudin MUHIFUDIN .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.2.2.7 Yanti Damayanti MUHIFUDIN .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.2.2.8 Agung Gunawan MUHIFUDIN .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.2.2.9 Erwinsyah Rizal MUHIFUDIN .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.2.2.10 Rachmat Sulaeman MUHIFUDIN .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.2.2.11 Popi Zuraedah MUHIFUDIN .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.2.2.12 Dede Pramudia MUHIFUDIN .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.2.3 Rd. Joesoef Sjarif Hidajat KOESOEMAWINATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.2.3X NR. Sri Soerjati ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.2.3.1 NR. Via Sufiati Deviana KOESOEMAWINATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.2.3.2 Rd. Fidi Fadiat KOESOEMAWINATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.2.3.3 NR. Dini Dewi Leonita KOESOEMAWINATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.2.3.4 NR. Vani Virgayanti KOESOEMAWINATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.2.3.5 NR. Santi Ramadhayanti KOESOEMAWINATA

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.2.4 Rd. Riskandar KOESOEMAWINATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.2.4X Sri Hartati.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.2.4.1 NR. Mutiara Tresna Mungga KOESOEMAWINATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.2.4.2 Rd. Reza Muchamad KOESOEMAWINATA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.2.5 Rd. Aike Moeljadi KOESOEMAWINATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.2.5X Nina.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.2.5.1 Rd. Ridwan KOESOEMAWINATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.2.5.2 NR. Airin KOESOEMAWINATA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.2.6 NR. Koerniati KOESOEMAWINATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.2.6X Adhi KUSNO.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.2.6.1 Deasy Retno Anggarini KUSNO .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.2.7 NR. Soesi Soezana KOESOEMAWINATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.2.7X Toto AGUSTINO.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.2.7.1 NR. Astrid Puspitasari AGUSTINO .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.4.1 Rd. Eddy KOESOEMAWINATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.4.1X Soerjani.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.4.1.1 NR. Dewi Anggraeni KOESOEMAWINATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.4.1.2 NR. Susi Susanti KOESOEMAWINATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.4.1.3 NR. Desi Rustini KOESOEMAWINATA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.4.2 NR. Martini KOESOEMAWINATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.4.2X Soelaeman MADINA.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.4.2.1 A. Yudiana MADINA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.4.2.2 Irwan Wahyudi MADINA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.4.2.3 Ade Erna MADINA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.4.2.4 Yamrin MADINA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.4.2.5 Trisna Wulan MADINA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.4.2.6 Marina MADINA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.4.3 NR. Marjati KOESOEMAWINATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.4.3X Mochamad DAOED.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.4.3.1 Rd. Doddi Gotofani DAOED .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.4.3.2 Rd. Danny DAOED .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.4.3.3 Rd. Dian DAOED .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.4.3.4 NR. Desi Damayanti DAOED .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.4.4 Rd. Herman KOESOEMAWINATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.4.4X Ermanis.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.4.4.1 Rd. Roy Aditya Rachman KOESOEMAWINATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.4.4.2 NR. Apriyanisari KOESOEMAWINATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.4.4.3 NR. Octaviyanisari KOESOEMAWINATA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.5.1 Rd. Abubakar SOEDRADJAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.5.1X Waltraud BECKER.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.5.1.1 Rd. Hardy Djaja SOEDRADJAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.5.1.2 Rd. Frank SOEDRADJAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.5.1.3 Rd. Mark SOEDRADJAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.5.1.4 NR. Vera Murni SOEDRADJAT .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.5.2 Rd. Roelan SOEDRADJAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.5.2X NR. Djoelaeha WACHJOE.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.5.2.1 NR. Rusilawati SOEDRADJAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.5.2.2 Rd. Rujiawarman SOEDRADJAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.5.2.3 Rd. Rubiantara SOEDRADJAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.5.2.4 NR. Rusida SOEDRADJAT .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.5.3 NR. Desi SOEDRADJAT .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.5.4 Rd. Daja SOEDRADJAT .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.5.5 NR. Kartipah SOEDRADJAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.5.5X Eka SOERAATMADJA.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.5.5.1 NR. Una Kania Sartika S. SOERAATMADJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.5.5.2 NR. Dina Andayati SOERAATMADJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.5.5.3 NR. Tika SOERAATMADJA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.5.6 Rd. Ade Tjangker SOEDRADJAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.5.6X NR. Hapipah SINGASOEBRATA.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.5.6.1 NR. Ami Andayani SOEDRADJAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.5.6.2 Rd. Aria Brata SOEDRADJAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.5.6.3 Rd. Arif Darajatun SOEDRADJAT .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.5.7 NR. Oepin SOEDRADJAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.5.7X Radinal Mochtar.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.5.7.1 NR. Reany N. RADINAL MOCHTAR .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.5.7.2 Rd. Rafiq Hakim RADINAL MOCHTAR .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.5.7.3 NR. Rina Andayani RADINAL MOCHTAR .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.5.7.4 Rd. Rasich Hanif RADINAL MOCHTAR .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.5.7.5 NR. Ridha Endarani RADINAL MOCHTAR .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.5.8 NR. Wigar SOEDRADJAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.5.8X Rd. Kingma SOEPARDJAN,
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.5.8.1 Rd. Tjatja Rosadhi SOEPARDJAN .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.5.8.2 Rd. Ping Pringadi SOEPARDJAN .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.5.8.3 Rd. Chandra SOEPARDJAN .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.5.8.4 NR. Ria Aprilia SOEPARDJAN .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.5.9 Rd. Erlangga SOEDRADJAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.5.9X Martini.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.5.9.1 NR. Erni Febrianti SOEDRADJAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.5.9.2 Rd. Niki Andrian SOEDRADJAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.5.9.3 Rd. Luana SOEDRADJAT .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.5.10 Rd. Roediman SOEDRADJAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.5.10X Chairani.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.5.10.1 NR. Ruliana SOEDRADJAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.5.10.2 NR. Erliana SOEDRADJAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.5.10.3 NR. Liliana SOEDRADJAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.5.10.4 Rd. Belly SOEDRADJAT .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.5.11 NR. Kantijamah SOEDRADJAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.5.11X Djoedjoe MOESTARI.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.5.11.1 NR. Asri MUSTARI .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.5.11.2 NR. Nisa MUSTARI .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.5.12 Rd. Roejat SOEDRADJAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.5.12X Ating Roesmiati.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.5.12.1 Rd. Achsan A. SOEDRADJAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.5.12.2 NR. Ega SOEDRADJAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.5.12.3 NR. Raya SOEDRADJAT .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.5.13 Rd. Maulana SOEDRADJAT .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.6.1 Rd. Agoes SOERIADILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.6.1X NR. Ani Rochani TANUMIHARJA, (NR. NANI ROCHAENI)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.6.1.1 Rd. Aom Ariana Mulawarman SOERIADILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.6.1.2 NR. Yunia Ariani Agustina SOERIADILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.6.1.3 NR. Tia SOERIADILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.6.1.4 NR. Muti SOERIADILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.6.1.5 NR. Wida SOERIADILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.6.1.6 Rd. Chandra Prakasa SOERIADILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.6.1.7 Rd. Emil Gardi Ismail SOERIADILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.6.1.8 NR. Susi SOERIADILAGA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.6.2 NR. Hanifah SOERIADILAGA . (Ninin)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.6.2X Samekto HATMOSROJO.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.6.2.1 NR. Ingrid Kusumendah HATMOSROJO.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.6.2.2 Rd. Adil HATMOSROYO .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.6.2.3 NR. Pratiwi HATMOSROYO .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.6.2.4 NR. Sitarasmi HATMOSROYO .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.6.3 NR. Marlina SOERIADILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.6.3X Sambodo SOEBALI,
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.6.3.1 NR. Widiyawati SAMBODO .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.6.3.2 Rd. Bambang Widiyanto SAMBODO .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.6.3.3 Rd. Donny Triwandono SAMBODO .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.6.4 NR. Itjeu Aisah SOERIADILAGA . (Ice)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.6.4X Nandang SJAMSOEDIN.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.6.4.1 NR. Ida Ismawati SJAMSOEDIN .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.6.4.2 Rd. Dani Priatna SJAMSOEDIN .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.6.4.3 Rd. Dadi Gunadi SJAMSOEDIN .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.6.4.4 NR. Diana Agustina SJAMSOEDIN .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.6.5 Rd. Garlia SOERIADILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.6.5X Ritrit Siti Harjati ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.6.5.1 NR. Manda SOERIADILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.6.5.2 Rd. Gerry SOERIADILAGA.

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.6.6 Rd. Ade Benjamin SOERIADILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.6.6X Rini Soekorini ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.6.6.1 Rd. Ade SOERIADILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.6.6.2 Rd. Grandy Didi SOERIADILAGA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.6.7 NR. Ana Mardiana SOERIADILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.6.7X Azis WIRIADIDJAJA,
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.6.7.1 NR. Desiana WIRIADIDJAJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.6.7.2 Rd. Erwin Salman WIRIADIDJAJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.6.7.3 Rd. Iwan Ibrahim WIRIADIDJAJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.6.7.4 Rd. Rachmat Hidayat WIRIADIDJAJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.6.7.5 NR. Indri Nur Hikmawati WIRIADIDJAJA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.6.8 NR. Gantini SOERIADILAGA . (Tintin)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.6.8X Machdar TABRANI.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.6.8.1 Rd. Rachmat Pratama TABRANI .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.6.9 Rd. Dodi SOERIADILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.6.9X Lusy ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.6.9.1 Rd. Iman SOERIADILAGA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.6.10 Rd. Rino SOERIADILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.6.10X Tintje ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.6.10.1 Rd. Ridwan SOERIADILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.6.10.2 NR. Dina SOERIADILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.6.10.3 Rd. Rachmat Trilaksana SOERIADILAGA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.6.11 Rd. Boedi Noegraha SOERIADILAGA . (Budi)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.6.11X Rina Zaerina .. (Rina)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.6.11.1 NR. Nadia SOERIADILAGA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.7.1 NR. Oehe Halidjah HARDJADILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.7.1X Loekman HARDJODIPOERO.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.7.1.1 Dian Andiani HARDJODIPOERO .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.7.1.2 Rd. Adi Hurhayadi HARDJODIPOERO .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.7.2 NR. Dewi Hasanah HARDJADILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.7.2X Rd. Abdurachman WIRANAGARA,
(1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.75.1.2.2)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.7.2.1 Rd. Syarif Hidayat WIRANAGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.7.2.2 Rd. Syaiful Gasikin WIRANAGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.7.2.3 Rd. Achmad Sadikin WIRANAGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.7.2.4 NR. Debby Mustikasari WIRANAGARA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.7.3 Rd. Mochamad Hoesni HARDJADILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.7.3X Etty Maryati.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.7.3.1 Rd. Hasan Basuki HARDJADILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.7.3.2 NR. Mira Nurhayati HARDJADILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.7.3.3 Rd. Achmad Harjana HARDJADILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.7.3.4 Rd. Bachtiar Irana HARDJADILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.7.3.5 NR. Ria Farida Agustin HARDJADILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.7.3.6 NR. Yunitasari HARDJADILAGA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.7.4 Rd. Abdoel Hadi HARDJADILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.7.4X Daroni DARMO.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.7.4.1 Rd. Sukma Garbana HARDJADILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.7.4.2 NR. Dwi Ambarsari HARDJADILAGA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.7.5 NR. Koesmini HARDJADILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.7.5X Joedistira GARNA.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.7.5.1 NR. Ira Pramesti GARNA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.7.5.2 Rd. Ari Pradipta GARNA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.7.5.3 NR. Ria Pramita GARNA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.7.6 NR. Soemarti HARDJADILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.7.6X Roeswanda KABOEL.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.7.6.1 Rd. Iwa Kiswa KABOEL .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.7.6.2 NR. Hera Suhaeran KABOEL .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.7.6.3 NR. Rina Tuniarti KABOEL .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.7.6.4 Rd. Jacky Heriawan KABOEL .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.7.7 NR. Djoea Hidajati HARDJADILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.7.7X Prijatna POERWITA.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.7.7.1 Rd. Andi Gandar POERWITA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.7.7.2 NR. Anti Gantina POERWITA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.7.7.3 Rd. Aria Gandamana POERWITA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.7.7.4 NR. Anggia Gantini POERWITA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.7.8 NR. Tika Justiani HARDJADILAGA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.7.9 Rd. Sulaeman Musjafa HARDJADILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.7.9X Etty Soegesti Djamsari.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.7.9.1 Rd. Djaka Maulana HARDJADILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.7.9.2 NR. Dini Widyamulliani HARDJADILAGA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.7.10 NR. Jati Supriati HARDJADILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.7.10X Mahi JOESOEF.

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.7.11 NR. Rani Soehaenah HARDJADILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.7.11X Ganden Ahimsa WIDODO.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.7.11.1 Rd. Novara Gautama WIDODO .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.7.11.2 Rd. Radithia WIDODO .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.7.11.3 NR. Jatu Renggani WIDODO .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.7.12 Rd. Fakih Oesmara HARDJADILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.7.12X Elin Herlina.

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.8.1 NR. Dewi Ratna Soeminar KOESOEMAWINATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.8.1X Eddy Karamoy LOHO, JF..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.8.1.1 Lydia Magdalena LOHO .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.8.1.2 Gloria Suzana LOHO .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.8.1.3 Daniel Yohanes LOHO .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.8.1.4 David Stevanus LOHO .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.8.2 Rd. Moecharam KOESOEMAWINATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.8.2X Tintin Prihantin.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.8.2.1 Rd. Irfan Muamad Taufik KOESOEMAWINATA
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.8.2.2 NR. Anne Mustikasari KOESOEMAWINATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.8.2.3 NR. Inten Permatasari KOESOEMAWINATA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.8.3 NR. Keni Dewi Kania KOESOEMAWINATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.8.3X Toby Entob TABRONI.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.8.3.1 Rd. Arif Nurhadin TABRONI .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.8.3.2 NR. Yusi Zulfiana Dewi TABRONI .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.8.3.3 Rd. Zamzam Naufari TABRONI .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.8.3.4 Rd. Fajar Rahadian TABRONI .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.8.4 Rd. Iman Roediman KOESOEMAWINATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.8.4X Yetty Noerhajati.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.8.4.1 NR. Gita Dewi Anggreani KOESOEMAWINATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.8.4.2 Rd. Ridwan Sakti KOESOEMAWINATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.8.4.3 Rd. Yudi Suria Hadinata KOESOEMAWINATA

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.8.5 NR. Gilang Setiawati KOESOEMAWINATA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.8.6 NR. Nantje Dewi Kantjana KOESOEMAWINATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.8.6X Dede MOELJANA.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.8.6.1 NR. Mia Kusuma Dewi MOELJANA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.8.6.2 NR. Uma Dewi Maulani MOELJANA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.8.7 Rd. Dedi Permadi KOESOEMAWINATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.8.7X Nenden Toeti Hasanah.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.8.7.1 NR. Endang Kartikasari KOESOEMAWINATA
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.8.7.2 NR. Ratna Dewi Syarifah KOESOEMAWINATA

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.8.8 NR. Reni Dewi Koerniasih KOESOEMAWINATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.8.8X Suluh Donan WIDODO.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.8.8.1 Rd. Vidi Pratama WIDODO .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.8.8.2 Rd. Vicka Dwika WIDODO .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.8.9 Rd. Jana Zoelkarnain KOESOEMAWINATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.8.9X Siti Cholifah.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.8.9.1 Rd. Ali Akbar Anzalna KOESOEMAWINATA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.9.1 NR. Nani Maulani KOESOEMADILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.9.1X Rd. Oki DJOEHADI.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.9.1.1 Rd. Eggi Kurnia DJOEHADI .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.9.1.2 Rd. Andrea DJOEHADI .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.9.2 NR. Rika Roekiatin KOESOEMADILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.9.2X Rd. Edwin GOEMIRA.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.9.2.1 Rd. Ghia GOEMIRA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.9.2.2 NR. Dessy GOEMIRA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.9.2.3 NR. Windy GOEMIRA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.9.2.4 NR. Ade GOEMIRA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.9.3 Rd. Djoni Kosasih KOESOEMADILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.9.3X Nita Djoewita.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.9.3.1 NR. Ricke Gartina KOESOEMADILAGA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.9.4 NR. Ati Marjati KOESOEMADILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.9.4X Soedradjat.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.9.4.1 Rd. Donny Rynaldhi Sofiandan SOEDRADJAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.9.4.2 NR. Baby Rotaryana Aulia Architasari SOEDRADJAT .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.9.5 Rd. Hari Noegraha KOESOEMADILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.9.5X Rita Kasmarawati.

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.9.6 Rd. Memed Achmad KOESOEMADILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.9.6X Neneng Ani.

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.9.7 Rd. Tomi Goemilar KOESOEMADILAGA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.9.8 NR. Lisa Joeliawati KOESOEMADILAGA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.10.1 Tubagus Ferry Abdoel Gafar MADJID .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.10.1X Erma Iriani.

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.10.2 Tubagus Roeli Chairoel MADJID .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.10.2X Santy.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.10.2.1 Tubagus Adhi Yassa MADJID .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.10.2.2 Tubagus Kiki Maulana MADJID .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.10.3 Amalia Winarni WINARSO .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.10.3X C. Sugiharto ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.10.3.1 NR. Indri Ayu Septhinia SUGIHARTO .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.10.4 Aida Fitriani WINARSO .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.10.4X Anis ABOED.

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.11.1 Rd. Koesmana KOESOEMAWINATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.11.1X Ela Soleha.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.11.1.1 NR. Rani Oktora KOESOEMAWINATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.11.1.2 NR. Rike Angelina KOESOEMAWINATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.11.1.3 Rd. Mochamad Beri KOESOEMAWINATA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.11.2 Rd. Nana Goenawan KOESOEMAWINATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.11.2X Lyubca.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.11.2.1 NR. Maria Dani KOESOEMAWINATA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.11.3 NR. Elly Joelia KOESOEMAWINATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.11.3X Endang SOEPRIATNA.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.11.3.1 NR. Gilang Cempaka SOEPRIATNA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.11.4 Rd. Aman Herman KOESOEMAWINATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.11.4X Sri Muljati.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.11.4.1 NR. Nurina Rachmanti KOESOEMAWINATA

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.11.5 NR. Itjeu Farida KOESOEMAWINATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.11.5X Nana SUHANA.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.11.5.1 NR. Citra Galih Paramita SUHANA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.11.6 Rd. Ferri Moeliawan KOESOEMAWINATA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.11.7 NR. Lia Dahlia KOESOEMAWINATA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.11.8 Rd. Adang Goemilar KOESOEMAWINATA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.11.9 Rd. Dodi Irawan KOESOEMAWINATA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.12.1 NR. Ella Setiawardhani REKSODIPOERO .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.12.1X Endah WIJONO.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.12.1.1 Rd. Winnard Lovianditiya WIJONO .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.12.1.2 NR. Widha Lovywulandari WIJONO .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.12.1.3 NR. Widhi Lovimiragusty WIJONO .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.12.2 Rd. Edwin Setiawan REKSODIPOERO .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.12.2X Tetty Haeriyati.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.12.2.1 NR. Putri Kannieta REKSODIPOERO .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.12.3 Rd. Edgar Setiaboedhi REKSODIPOERO .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.12.3X Yetty Moeljati.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.12.3.1 NR. Dini Satriani REKSODIPOERO .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.12.3.2 NR. Linda Satrian REKSODIPOERO .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.12.3.3 NR. Dewi Sandri Yuniar REKSODIPOERO .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.13.1 Rd. Achsan Firman SOERIAHADIPOETRA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.13.1X Soedarsih.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.13.1.1 NR. Yanti Yulianti SOERIHADIPOETRA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.13.1.2 Rd. Yus Yusuf SOERIHADIPOETRA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.13.2 Achsan Permas SOERIAHADIPOETRA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.13.2X Anna Viana RIVAI.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.13.2.1 Rd. Arif Pradipta SOERIHADIPOETRA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.13.2.2 NR. Astri Prinita SOERIHADIPOETRA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.13.3 Achsan Noerwaman SOERIAHADIPOETRA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.13.3X NR. Katty Kartini KOSASIH.

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.13.4 NR. An-an Noerdiana SOERIAHADIPOETRA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.13.4X Tantan ROECHIATAN.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.13.4.1 Rd. Ady Saptadi ROECHIATAN .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.13.4.2 NR. Rika Kartika ROECHIATAN .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.13.4.3 Rd. Doni Krisnadi ROECHIATAN .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.13.5 NR. Tetti Noerdiati SOERIAHADIPOETRA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.13.5X Erwin FIRMANSJAH.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.13.5.1 NR. Tria FIRMANSJAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.13.5.2 NR. Altri FIRMANSJAH .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.28.13.6 Rd. Achsan Soediaman SOERIAHADIPOETRA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.29.4.1 Kendon DJAJADIPOERA
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.29.4.1X1 Wife 1 of Kendon Djajadipoera.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.29.4.1.1 Nyi Sukaesih DJAJADIPOERA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.29.4.1X2 Wife 2 of Kendon Djajadipoera.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.29.4.1.2 Djajadipura DJAJADIPOERA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.29.4.1X3 Laimah.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.29.4.1.3 Mustadjab DJAJADIPOERA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.29.4.1.4 Mahmud DJAJADIPOERA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.29.4.1.5 Karmawan DJAJADIPOERA
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.29.4.1.6 Karmanah DJAJADIPOERA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.1.1 Rd. Samsu PRAWIRADININGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.1.1X Nyi Enda ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.1.1.1 NR. Endang Djuariah PRAWIRADININGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.1.1.2 NR. Komariah PRAWIRADININGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.1.1.3 Rd. Achmad PRAWIRADININGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.1.1.4 NR. Supiah PRAWIRADININGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.1.1.5 Rd. Abdullah PRAWIRADININGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.1.1.6 Rd. Ai PRAWIRADININGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.1.1.7 NR. Aminah PRAWIRADININGRAT .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.1.2 Rd. Kosasih PRAWIRADININGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.1.2X1 NR. Djoeharti SOEMADININGRAT (1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.5.1)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.1.2X2 NR. Empit ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.1.2.5 NR. Retna PRAWIRADININGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.1.2.6 Rd. Edi Rusadi PRAWIRADININGRAT ,
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.1.2.7 NR. Tientien PRAWIRADININGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.1.2.8 NR. Juju PRAWIRADININGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.1.2.9 Rd. Odang PRAWIRADININGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.1.2.10 Rd. Ende PRAWIRADININGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.1.2.11 Rd. Dicky Sadikin PRAWIRADININGRAT ,
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.1.2.12 Rd. An-an PRAWIRADININGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.1.2.13 Rd. In-in PRAWIRADININGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.1.2X3 NR. Iah ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.1.2.14 Rd. Hamim PRAWIRADININGRAT .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.2.1 Rd. Oedjana Soeria KOESOEMAH ADINATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.2.1X NR. Popi WIRATANOENINGRAT, (1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.7.2.1.4)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.2.1.1 Rd. Otong Hasan Soeria KOESOEMADINATA ,
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.2.1.2 Rd. Agus KOESOEMAH ADINATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.2.1.3 Rd. Mucharam KOESOEMAH ADINATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.2.1.4 NR. Ita KOESOEMAH ADINATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.2.1.5 Rd. Kusye Kusmana Surya KUSUMADINATA ,
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.2.1.6 NR. Ina KOESOEMAH ADINATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.2.1.7 Rd. Kuntje Goenawan Soeria KOESOEMADINATA ,

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.2.2 Rd. Agoes KOESOEMAH ADINATA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.2.3 NR. Siti Sondari KOESOEMAH ADINATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.2.3X Rd. Mochamad Sadeli KOESOEMAH ADINATA,
(1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.41.6)

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.2.4 Rd. Rachmat KOESOEMAH ADINATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.2.4X Nyi Rasmia ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.2.4.1 Rd. Sumendar Rachmat KOESOEMAH ADINATA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.4.1 NR. Djubaedah SOERIAPOETRA . (Beti)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.4.1X Rd. Saleh SASTRANAGARA.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.4.1.1 Rd. Hidajat SASTRANAGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.4.1.2 NR. Hadiati Rukiah SASTRANAGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.4.1.3 Rd. Rachmat SASTRANAGARA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.4.2 NR. Soehaemi SOERIAPOETRA . (Momi)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.4.2X Rd. Satia PRAWIRADIREDJA . (Asep)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.4.2.1 Rd. Kurnia PRAWIRADIREDJA ,

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.4.3 Rd. Achmad Rusadi SOERIAPOETRA . (Udi)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.4.3X NR. Indeung Sudjimah ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.4.3.1 Rd. Jusup Djuwara SOERIAPOETRA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.4.3.2 NR. Kustiati SOERIAPOETRA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.4.3.3 Rd. Achmad Warman SOERIAPOETRA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.4.3.4 RA. Komalia SOERIAPOETRA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.4.3.5 Rd. Lasmana Djuanda SOERIAPOETRA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.4.3.6 RA. Setiawati SOERIAPOETRA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.4.4 Rd. Dasuki SOERIAPOETRA . (Dida)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.4.4X NR. Umi Patimah ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.4.4.1 Rd. Kundrat SOERIAPOETRA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.4.4.2 Rd. Dedy Kurnaedi SOERIAPOETRA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.4.4.3 NR. Surjati SOERIAPOETRA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.4.4.4 Rd. Achsan SOERIAPOETRA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.4.4.5 NR. Noortje SOERIAPOETRA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.4.5 NR. Kartini SOERIAPOETRA . (Teti)

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.4.6 Rd. Usman SOERIAPOETRA
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.4.6X1 NR. Suhaemi TANOEWIDJAJA, (1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.8.4)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.4.6.1 R. Ati Rosmiati SOERIAPOETRA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.4.6.2 R. Yani Suryani SOERIAPOETRA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.4.6.3 R. Agus Suryadi (Yadi) SOERIAPOETRA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.4.6.4 R. Achmad Mulyana (Imuy) SOERIAPOETRA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.4.6X2 Roemanah ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.4.6.5 Andriana SOERIAPOETRA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.4.6.6 Ridwan SOERIAPOETRA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.4.6.7 Dewi Asmayawati SOERIAPOETRA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.5.1 Rd. Mochamad Usman NATADIKOESOEMAH . (Ungkeu)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.5.1X Hendrika KAMST.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.5.1.1 Rd. Ating NATADIKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.5.1.2 Rd. Sumantri NATADIKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.5.1.3 NR. Antoinne Suheryanti NATADIKOESOEMAH .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.5.2 NR. Ida Mulyati NATADIKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.5.2X Rd. Slamet BRATANATA.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.5.2.1 NR. Atita Laksmi Darmawanti BRATANATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.5.2.2 Rd. Mahendra Acoka BRATANATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.5.2.3 Rd. Wisnuwardhana BRATANATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.5.2.4 NR. Indira Budiati BRATANATA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.5.3 NR. Maya Ellen Soehaeran NATADIKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.5.3X Rd. Djuhara SOERJANATAMIHARDJA, (Mang Ikin)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.5.3.1 Rd. Achmanan Rozali SOERJANATAMIHARDJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.5.3.2 Rd. Mochamad Rubama SOERJANATAMIHARDJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.5.3.3 Rd. Mochamad Satria SOERJANATAMIHARDJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.5.3.4 Rd. Mochamad Rukadi SOERJANATAMIHARDJA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.5.4 Rd. Mochamad Sadeli NATADIKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.5.4.1 NR. Asmajawati NATADIKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.5.4.2 NR. Muliati NATADIKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.5.4.3 Rd. Dodi Krishna Wardhana NATADIKOESOEMAH .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.6.1 Rd. Mochamad Asikin WIRIAATMADJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.6.1X NR. Saodah ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.6.1.1 NR. Suminar WIRIAATMADJA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.6.2 Rd. Mochamad Achmad WIRIAATMADJA. (Eman, Enang)

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.6.3 Rd. Abdulrachman WIRIAATMADJA. (Maman, Iswara)

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.6.4 Rd. Rachmat WIRIAATMADJA.

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.6.5 Rd. Djamhur WIRIAATMADJA . (Jopi)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.6.5X Emi Maryati ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.6.5.1 Rizki Amalia WIRIAATMADJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.6.5.2 Reza Fadilah WIRIAATMADJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.6.5.3 Yogie Maulana Yusuf WIRIAATMADJA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.6.6 Rd. Kuswara WIRIAATMADJA . (Kuskus)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.6.6X Epi Prihatini ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.6.6.1 Rd. Siti Mutia Fitria Larasati WIRIAATMADJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.6.6.2 Rd. Siti Jehan Dewi Saraswati WIRIAATMADJA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.7.1 Rd. Basarah ARDIKOESOEMAH . (Ebeh)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.7.1X1 NR. Rukminah KARTASOMA. (Tuti)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.7.1.1 NR. Surjani ARDIKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.7.1.2 Rd. Muharam ARDIKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.7.1.3 Rd. Rachmat ARDIKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.7.1.4 Rd. Rachman Budiman ARDIKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.7.1.5 NRA. Ruchjani ARDIKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.7.1.6 NR. Djuariah Ratnawarsih ARDIKOESOEMAH
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.7.1.7 NR. Dewi Arjati ARDIKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.7.1X2 Nyi Itjeu ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.7.1.8 NR. Dewi Aryani ARDIKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.7.1.9 Rd. Jusuf Ramdani ARDIKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.7.1.10 Rd. Kurdaman ARDIKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.7.1.11 Rd. Rudi Rusnadi ARDIKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.7.1.12 NR. Darmajanti ARDIKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.7.1.13 NR. Noni ARDIKOESOEMAH .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.7.2 NRA. Saomi ARDIKOESOEMAH . (Enjin)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.7.2X1 Rd. Nondi ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.7.2.1 Rd. Dadan NONDI .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.7.2X2 Rd. Amir GONDO. (Amin Gondi)

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.7.3 NRA. Retnadi ARDIKOESOEMAH . (NR. Emas, Iin, Iim)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.7.3X1 Rd. Agus Suria KUSUMAH ADINATA.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.7.3X2 Rd. Basah WIRAATMADJA.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.7.3.1 NR. Sumiati WIRAATMADJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.7.3.2 NR. Mirahati WIRAATMADJA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.7.4 NRA. Kartini ARDIKOESOEMAH . (Tintin)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.7.4X Rd. Achmad KARTANAGARA.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.7.4.1 NR. Kusmiati KARTANAGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.7.4.2 NR. Marlinda KARTANAGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.7.4.3 NR. Sulyati KARTANAGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.7.4.4 Rd. Bangbang Aryana KARTANAGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.7.4.5 NR. Dewi Aryati KARTANAGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.7.4.6 Rd. Darmawan KARTANAGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.7.4.7 Rd. Hindrayani KARTANAGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.7.4.8 Rd. Sudradjat KARTANAGARA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.7.5 Rd. Sulaeman ARDIKOESOEMAH . (Undang)

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.7.6 Rd. Apit ARDIKOESOEMAH . (Apila)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.7.6X NR. Sabiah ..

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.7.7 Rd. Harun ARDIKOESOEMAH . (Utjeu)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.7.7X NR. Patimah .. (Dadan)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.7.7.1 Rd. Tamtama ARDIKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.7.7.2 NR. Mayawati ARDIKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.7.7.3 NR. Marlina ARDIKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.7.7.4 Rd. Hariana ARDIKOESOEMAH .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.7.8 H. Rd. Hadian Soeriaadiningrat ARDIKOESOEMAH .
(Otong, Inong)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.7.8X NR. Heti BACHIRA. (Eti Bachra)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.7.8.1 NR. Herdiana ARDIKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.7.8.2 Rd. Heryadi ARDIKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.7.8.3 Rd. Hirwardani ARDIKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.7.8.4 NR. Hardini ARDIKOESOEMAH .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.8.1 Rd. Mochamad Oesman TANOEWIDJAJA (Agam)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.8.1X Oom Homijati WARTA,
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.8.1.1 Rd. Siti Marjam Rosliana TANOEWIDJAJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.8.1.2 Rd. Ronny Raharja TANOEWIDJAJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.8.1.3 Rd. Roedi Ruchijat TANOEWIDJAJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.8.1.4 Rd. Hidajat TANOEWIDJAJA
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.8.1.5 Rd. Junaedi TANUWIDJAJA ,

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.8.2 Rd. Mucharam TANOEWIDJAJA . (Ade)(Muchasam)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.8.2X Annie Wartini .,
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.8.2.1 NR. Yune Wahyunaniah TANUWIDJAJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.8.2.2 Rd. John Tjahyana TANUWIDJAJA.

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.8.3 NR. Mintarsih TANOEWIDJAJA . (Emin)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.8.3X Rd. Makbul SURIAAMIDJAJA, (1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.1.3.3)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.8.3.1 NR. Muljati SURIAAMIDJAJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.8.3.2 Rd. Rachmat SURIAAMIDJAJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.8.3.3 NR. Mirna Mirjanti SURIAAMIDJAJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.8.3.4 Rd. Taufik Gunawan SURIAAMIDJAJA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.8.4 NR. Suhaemi TANOEWIDJAJA . (Ami, Emi)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.8.4X Rd. Usman SOERIAPOETRA. (1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.4.6)

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.37.1.1 NR. Ebong SOERIADINATA (Ebo)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.37.1.1X1 Darwita.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.37.1.1.1 Sukardi DARWITA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.37.1.1.2 Tjuhaerah DARWITA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.37.1.1.3 Rachmat DARWITA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.37.1.1X2 Rd. Hanapi Prawiradinata KOESOEMAH ADINATA,
(1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.57.2)

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.37.1.2 NR. Atikah SOERIADINATA

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.37.4.1 Rd. Sanusi NATAWIJOGJA . (Ateng)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.37.4.1X NR. Iwang .. (Itjeu)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.37.4.1.1 Rd. Dan Hingarsa SANUSI .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.37.4.1.2 NR. Dede SANUSI .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.37.4.2 Rd. Sulaeman NATAWIJOGJA . (Engking)

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.37.4.3 Rd. Saleh NATAWIJOGJA . (Indoh)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.37.4.3X NR. Meta WIRADIPOETRA, (1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.37.6.2)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.37.4.3.1 Rd. Musa NATAWIYOGYA
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.37.4.3.2 Rd. Ismail NATAWIYOGYA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.37.6.1 Rd. Achmad WIRADIPOETRA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.37.6.2 NR. Meta WIRADIPOETRA,
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.37.6.2X Rd. Saleh NATAWIJOGJA, (1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.37.4.3)

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.37.6.3 NR. Koerniasih WIRADIPOETRA (Itjeu)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.37.6.3X Rd. Sanusi ATMA PRAWIRA.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.37.6.3.1 NR. Sumili Ratna Winarni ATMA PRAWIRA

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.37.6.4 Rd. Jusup WIRADIPOETRA . (Iyus)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.37.6.4X NR. Suhaemi PRAWIRADINATA, (1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.57.2.5)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.37.6.4.1 Rd. Agus WIRADIPOETRA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.37.6.4.2 NR. Hati WIRADIPOETRA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.37.6.4.3 NR. Tetet WIRADIPOETRA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.37.6.5 NR. Mimi WIRADIPOETRA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.37.6.5X Roy VAN ZUIDEWIJN.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.37.6.5.1 Ine Indasah Atmosastro VAN ZUIDEWIJN .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.37.6.5.2 Peter VAN ZUIDEWIJN .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.37.6.5.3 Jacky VAN ZUIDEWIJN .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.37.6.5.4 Hari VAN ZUIDEWIJN .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.37.6.5.5 Pini VAN ZUIDEWIJN .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.37.6.6 Rd. Mochamad Basar WIRADIPOETRA . (Baton)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.37.6.6X NR. Radjamirah SOEMADININGRAT (1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.5.4)

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.37.6.7 Rd. Sanusi WIRADIPOETRA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.37.6.8 Rd. Roestan WIRADIPOETRA
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.37.6.8X Adriana Maria Louise PHILIPSE. (Marie, Maritje Louise)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.37.6.8.1 Rd. Erwin Permadi WIRADIPOETRA.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.37.6.8.2 NR. Erina Aviany WIRADIPOETRA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.37.6.8.3 Rd. Armand Saleh WIRADIPOETRA.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.37.6.8.4 Rd. Eric Ariadhy WIRADIPOETRA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.37.8.1 Rd. Achmad Wahidi WIRAKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.37.8.1X1 Nyi Mae ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.37.8.1.1 NR. Nia WIRAKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.37.8.1X2 Nyi Supiah ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.37.8.1.2 NR. Wiwi WIRAKOESOEMAH .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.37.8.2 NR. Sumarni WIRAKOESOEMAH . (Nani)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.37.8.2X Tubagus Hasan SUARDI.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.37.8.2.1 Tubagus Arif SUARDI .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.37.8.2.2 Tubagus Ridwan SUARDI .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.37.8.2.3 Ratu Ernawati SUARDI .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.37.8.3 Rd. Achmad Atik WIRAKOESOEMAH . (Engkik)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.37.8.3X Nyi Tjitjih ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.37.8.3.1 Rd. Beni WIRAKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.37.8.3.2 NR. Ati WIRAKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.37.8.3.3 NR. Ida WIRAKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.37.8.3.4 NR. Hani WIRAKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.37.8.3.5 NR. Dini WIRAKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.37.8.3.6 NR. Patimah WIRAKOESOEMAH .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.37.8.4 NR. Ruhaeni WIRAKOESOEMAH . (Nenen)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.37.8.4X1 Rachmat.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.37.8.4.1 Djumairah RACHMAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.37.8.4.2 Siti Mariam RACHMAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.37.8.4X2 Mochamad KURDI.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.37.8.4.3 Djuliah KURDI .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.37.8.4.4 Sumarni KURDI .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.37.8.4.5 Suryati KURDI .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.37.8.4.6 Sadiah KURDI .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.37.8.5 Rd. Achmad Meme WIRAKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.37.8.5X NR. Maryani ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.37.8.5.1 NR. Reni WIRAKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.37.8.5.2 Rd. Tendi WIRAKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.37.8.5.3 Rd. Bunbun WIRAKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.37.8.5.4 NR. Boni WIRAKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.37.8.5.5 Rd. Nayaka WIRAKOESOEMAH .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.37.8.6 Rd. Rachmat WIRAKOESOEMAH .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.37.8.7 NR. Hatidjah WIRAKOESOEMAH .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.37.8.8 Rd. Kusman WIRAKOESOEMAH . (Kusnan)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.37.8.8X Nyi Mini ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.37.8.8.1 Rd. Kusnawan WIRAKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.37.8.8.2 NR. Itjeu WIRAKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.37.8.8.3 Rd. Indrawan WIRAKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.37.8.8.4 Rd. Agung WIRAKOESOEMAH .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.37.8.9 Rd. Sabur WIRAKOESOEMAH .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.37.8.10 NR. Harsasih WIRAKOESOEMAH . (Tjitjih)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.37.8.10X Abdulrachman.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.37.8.10.1 Hira Nedz ABDULRACHMAN .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.37.8.10.2 Laela ABDULRACHMAN .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.37.8.10.3 Latipah ABDULRACHMAN .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.37.8.11 Rd. Mochamad Hudi WIRAKOESOEMAH .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.37.9.1 Rd. Achmad WIRADINATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.37.9.1X Nyi Wiarsih ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.37.9.1.1 Rd. Kosasih WIRADINATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.37.9.1.2 NR. Mayati WIRADINATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.37.9.1.3 Rd. Mochamad Tulpa WIRADINATA
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.37.9.1.4 NR. Saribanon WIRADINATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.37.9.1.5 Rd. Djunaedi WIRADINATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.37.9.1.6 Rd. Kunrat WIRADINATA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.38.1.1 Rd. Sunarja DJAJANEGARA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.38.1.2 Rd. Sumardi DJAJANEGARA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.38.1.3 NR. Enot DJAJANEGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.38.1.3X Rd. Jahja ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.38.1.3.1 NR. Entjoh JAHJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.38.1.3.2 Rd. Hamim JAHJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.38.1.3.3 Rd. Odong JAHJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.38.1.3.4 NR. Uting JAHJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.38.1.3.5 NR. Jajah JAHJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.38.1.3.6 NR. Itjah JAHJA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.38.2.2 Rd. Ru'jat DJAJAPRAWIRA . (Tatang)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.38.2.2X Nyi Rukiah .. (Euis)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.38.2.2.1 Rd. Harmaen DJAJAPRAWIRA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.38.2.2.2 NR. Djumiarsih DJAJAPRAWIRA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.38.2.2.3 Rd. Mustaram DJAJAPRAWIRA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.38.2.2.4 Rd. Suherman DJAJAPRAWIRA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.38.2.2.5 NR. Marliani DJAJAPRAWIRA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.38.2.3 Rd. Agus DJAJAPRAWIRA . (Ta'at)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.38.2.3X Nyi Sarah ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.38.2.3.1 NR. Setiamah DJAJAPRAWIRA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.38.2.3.2 NR. Sartika DJAJAPRAWIRA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.38.2.3.3 NR. Setiatin DJAJAPRAWIRA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.38.2.4 NR. Soekaesih DJAJAPRAWIRA . (Enok)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.38.2.4X Kusman.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.38.2.4.1 Burhanudin KUSMAN .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.38.2.5 NR. Natisah DJAJAPRAWIRA . (Itjah)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.38.2.5X Rd. Adnan SOERIALEGAWA, (1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.75.1.7)

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.38.2.6 NR. Maemoenah DJAJAPRAWIRA . (Ae)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.38.2.6X H. Mas Sardjam .. (Utju)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.38.2.6.1 NR. Mariah SARDJAM .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.38.2.6.2 NR. Mintarsih SARDJAM .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.38.2.6.3 Rd. Sutomo SARDJAM .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.38.2.6.4 NR. Suningsih SARDJAM .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.38.2.6.5 Rd. Bahrum SARDJAM .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.38.2.6.6 NR. Tati SARDJAM .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.38.2.7 NR. Oeminah Saminah DJAJAPRAWIRA . (Umin)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.38.2.7X Mas Rosa BARRA.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.38.2.7.1 NR. Rusmiati BARRA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.38.2.7.2 NR. Hendriati BARRA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.38.2.7.3 Rd. Sumantri BARRA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.38.2.7.4 Rd. Sutresna BARRA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.38.2.7.5 NR. Kurniati BARRA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.38.2.7.6 NR. Sukmayati BARRA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.38.2.7.7 Rd. Fadilah BARRA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.38.2.8 Rd. Hidajat DJAJAPRAWIRA . (Etje)

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.38.2.9 Rd. Djoemhajat DJAJAPRAWIRA . (Ujang Alit)

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.40.1.1 Rd. Djuher ATMAKUSUMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.40.1.1X1 NR. Siti Maryam ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.40.1.1.1 Ali Fatah ATMAKUSUMAH.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.40.1.1.2 Dewi Rahmah ATMAKUSUMAH.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.40.1.1.3 Ety Jubaedah ATMAKUSUMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.40.1.1.4 Happy Hapsah ATMAKUSUMAH.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.40.1.1X2 Wiwi Kartiwi.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.40.1.1.5 Atep Muhamammad Soleh ATMAKUSUMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.40.1.1.6 Juhari Ali ATMAKUSUMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.40.1.1.7 Siti Nursasih ATMAKUSUMAH .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.40.1.2 NR. Siti Khodijah ATMAKUSUMAH . (NR. Adjidjah (Idji))
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.40.1.2X1 Rd. Gaos ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.40.1.2.1 NR. Djuwaeni GAOS .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.40.1.2.2 Rd. Saeful Rachman GAOS .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.40.1.2X2 San Ani.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.40.1.2.3 Asiah SAN ANI .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.40.1.2.4 Djuariah SAN ANI .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.40.1.3 NR. Siti Salamah ATMAKUSUMAH . (NR. Salamah (Mamah))
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.40.1.3X Rd. Oman ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.40.1.3.1 NR. Uke Rukiah OMAN ,
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.40.1.3.3 NR. Hasanah Sringati OMAN .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.40.1.3.4 NR. Kurniawati OMAN .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.40.1.4 NR. Siti Salha ATMAKUSUMAH . (ne Titi)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.40.1.4X Rd. Mariun ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.40.1.4.1 NR. Patimah MARIUN .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.40.1.4.2 Rd. Mohamad Saleh MARIUN .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.40.1.4.3 NR. Ani MARIUN .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.40.1.4.4 NR. Hasnah MARIUN .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.40.1.4.5 Rd. Lengkana MARIUN .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.40.1.4.6 Rd. Bermana MARIUN .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.40.1.4.7 NR. Yayas Saraswati MARIUN .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.40.1.4.8 NR. Indra Mulyati MARIUN .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.41.2.1 NR. Siti Djenar SOERIADINATA (Dinar)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.41.2.1X Leo ANDREAS.

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.41.2.2 Rd. H. Ma'mun ADILAGA
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.41.2.2X NR. Siti Rukiah PRAWIRAATMADJA,
(1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.1.2.3)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.41.2.2.1 NR. Hj. Rukmini ADILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.41.2.2.2 NR. Hj. Sumartini ADILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.41.2.2.3 NR. Hj. Rukmiati ADILAGA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.41.2.3 Rd. Mochamad Saleh ADILAGA
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.41.2.3X NR. Odeh ARGAKUSUMAH.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.41.2.3.1 NR. Rukmasih ADILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.41.2.3.2 Rd. Achmad Saleh ADILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.41.2.3.3 Rd. Hidayat ADILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.41.2.3.4 Rd. Ma'mun ADILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.41.2.3.5 Rd. Djenal Asikin ADILAGA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.41.2.4 NR. Garmini ADILAGA
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.41.2.4X Rd. Jusuf WIRAHADITENAJA.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.41.2.4.1 Rd. Amdjah Gatot Amiarsa WIRAHADITENAJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.41.2.4.2 Rd. Rusadi WIRAHADITENAJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.41.2.4.3 NR. Nelami WIRAHADITENAJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.41.2.4.4 NR. Sumarni WIRAHADITENAJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.41.2.4.5 Rd. Pandji Sunarja WIRAHADITENAJA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.41.2.5 NR. Mariah ADILAGA

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.41.3.1 NR. Habsah KOESOEMAH ADINATA . (Tuti)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.41.3.1X Indradjit IRSAN.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.41.3.1.1 Bima Gautama IRSAN .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.41.3.1.2 Elma Fadjari IRSAN .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.41.3.2 Rd. Mochamad Mustari KOESOEMAH ADINATA . (Imus)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.41.3.2X1 NR. Sumarni .. (Titin)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.41.3.2.1 Rd. Mochamad Sjarif Surianatanagara MUSTARI .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.41.3.2X2 NR. Sri Mustika Mutiara ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.41.3.2.2 Rd. Kusmajadi MUSTARI .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.41.3.2.3 NR. Noviati MUSTARI .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.41.3.3 Rd. Mochamad Said KOESOEMAH ADINATA . (Oih)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.41.3.3X NR. Suwita .. (Tuti)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.41.3.3.1 Rd. Iwan SAID .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.41.3.3.2 NR. Nikeu SAID .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.41.3.3.3 NR. Jokeu SAID .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.41.3.3.4 NR. Ema SAID .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.41.3.3.5 NR. Rani SAID .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.41.3.3.6 Rd. Eri SAID .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.41.3.3.7 Rd. Indra SAID .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.41.3.3.8 NR. Titin SAID .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.41.3.3.9 NR. Ninong SAID .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.41.3.4 Rd. Mochamad Hidajat KOESOEMAH ADINATA . (Dado)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.41.3.4X Nyi Emin ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.41.3.4.1 NR. Yetty HIDAJAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.41.3.4.2 Rd. I. Rachman HIDAJAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.41.3.4.3 Rd. Bangbang Hudaya HIDAJAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.41.3.4.4 Rd. H. I. Zuhana HIDAJAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.41.3.4.5 NR. L. M. Soraya HIDAJAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.41.3.4.6 Rd. Ibrahim HIDAJAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.41.3.4.7 Rd. Subadin Indranata HIDAJAT .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.41.4.1 NR. Sukminah JAHJA . (Rukminah, Engkus)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.41.4.1X Bachri WIRATMA.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.41.4.1.1 Mahyar Djamhur WIRATMA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.41.4.1.2 Nursari WIRATMA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.41.4.1.3 Sarianingsih WIRATMA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.41.4.1.4 Sukiana WIRATMA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.41.4.1.5 Amidjaja WIRATMA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.41.4.1.6 Lilis Dini WIRATMA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.41.4.1.7 Djuningsih WIRATMA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.41.4.1.8 Rita Maesih WIRATMA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.41.4.1.9 Amiatin WIRATMA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.41.4.1.10 Rasman Kurnita WIRATMA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.41.4.2 NR. Siti Rukiah JAHJA . (Kiki, Kikik)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.41.4.2X Mas Karmawidjaja ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.41.4.2.1 Rumnasih KARMAWIDJAJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.41.4.2.2 Suharja KARMAWIDJAJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.41.4.2.3 Winarsih Widaningsih KARMAWIDJAJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.41.4.2.4 Suhardi KARMAWIDJAJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.41.4.2.5 Ratnaningsih KARMAWIDJAJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.41.4.2.6 Sumarni KARMAWIDJAJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.41.4.2.7 Sutardi KARMAWIDJAJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.41.4.2.8 Suparti KARMAWIDJAJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.41.4.2.9 Supriadi KARMAWIDJAJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.41.4.2.10 Siti Hadidjah KARMAWIDJAJA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.41.5.1 Momon WIJNHARD .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.41.5.2 Tientje WIJNHARD .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.41.5.3 Rd. Idon WANGSAWIDJAJA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.41.5.4 Rd. Aban WANGSAWIDJAJA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.41.5.5 Rd. Emin WANGSAWIDJAJA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.41.5.6 Rd. Eeng WANGSAWIDJAJA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.41.6.1 NR. Siti Aminah KOESOEMAH ADINATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.41.6.1X Rd. Didi SOMADIDJAJA. (Didi)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.41.6.1.1 NRA. Fatimah SOMADIDJAJA ,

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.41.6.2 NR. Djuhriah KOESOEMAH ADINATA . (Djudju)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.41.6.2X H. Kadir KADIR.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.41.6.2.1 Tetet KADIR .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.41.6.2.2 Tuty KADIR .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.41.6.2.3 Maulana KADIR .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.41.6.2.4 Nyai KADIR .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.41.6.2.5 Edy Koesoemah Adinata KADIR .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.41.6.2.6 Bunyamin KADIR .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.41.6.3 NR. Saodah KOESOEMAH ADINATA . (Odah)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.41.6.3X Rd. Ijep ABDUROCHIM.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.41.6.3.1 Rd. Dedi Rasadi ABDUROCHIM .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.41.6.3.2 Rd. A. Mutholib ABDUROCHIM .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.41.6.3.3 Rd. Maman Abdurachman ABDUROCHIM .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.41.6.3.4 Rd. Efi Saftari ABDUROCHIM .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.41.6.3.5 NR. Popy Rubiah ABDUROCHIM .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.42.1.1 Rd. Ino DJAJANAGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.42.1.1X Wife of Rd. Ino Djajanagara.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.42.1.1.1 Rd. Sadeli DJAJANAGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.42.1.1.2 NR. Sumirah DJAJANAGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.42.1.1.3 NR. Suminah DJAJANAGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.42.1.1.4 Rd. Priatna DJAJANAGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.42.1.1.5 Rd. Surjana DJAJANAGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.42.1.1.6 NR. Surjati DJAJANAGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.42.1.1.7 Rd. Supermas DJAJANAGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.42.1.1.8 NR. Surtiasih DJAJANAGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.42.1.1.9 NR. Surtati DJAJANAGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.42.1.1.10 NR. Tresnawati DJAJANAGARA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.42.2.1 Rd. Sadrah .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.42.2.1X NR. Tati ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.42.2.1.1 Rd. Edwin Permadi SADRAH .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.42.2.2 Rd. Sabar .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.42.2.2X1 Wife 1 of Rd. Sabar.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.42.2.2.1 NR. Tati SABAR .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.42.2.2.2 Rd. Gunawan SABAR .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.42.2.2X2 NR. Daningsih ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.42.2.2.3 NR. Rumaeni SABAR .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.42.2.2.4 NR. Ruhaeni SABAR .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.42.2.2.5 NR. Ruhaeti SABAR .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.42.2.2.6 Rd. Rubaya SABAR .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.42.2.2.7 NR. Ruhmana SABAR .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.42.2.2.8 Rd. Rubanda SABAR .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.42.2.2.9 Rd. Rukasah SABAR .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.42.5.1 Rd. Gadjali SUDJANA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.42.5.1X Wife of Rd. Gadjali Sudjana.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.42.5.1.1 Rd. Rubini SUDJANA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.42.5.1.2 Rd. Aji SUDJANA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.42.5.1.3 Rd. Adang SUDJANA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.42.5.1.4 Rd. Ade SUDJANA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.42.5.1.5 Rd. Ateng SUDJANA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.42.5.1.6 Rd. Adjeng SUDJANA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.44.1.4 Rd. Ateng Lamri SOERIADINATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.44.1.4X NR. Iji ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.44.1.4.1 Rd. Cong SOERIADINATA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.44.1.5 Rd. Nonong SOERIADINATA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.44.1.6 NR. Tuti SOERIADINATA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.44.3.1 Rd. Makbul DJAJAKOESOEMAH (Abung)

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.44.3.2 Rd. Abdulrachman DJAJAKOESOEMAH .
(Abdurrachman, Aman)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.44.3.2X1 Nyi Empat ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.44.3.2.1 NR. Mimin DJAJAKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.44.3.2X2 NR. Halimah ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.44.3.2.2 Son of Rd. Abdulrachman DJAJAKOESOEMAH

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.44.3.3 NR. Muah DJAJAKOESOEMAH
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.44.3.3X1 Rd. Abdullah .. (Duleh)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.44.3.3X2 Mas Sukarjawidjaja ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.44.3.3.1 Asep Ben Permana SUKARJAWIDJAJA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.44.3.4 NR. Munigar DJAJAKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.44.3.4X Rd. Danabrata ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.44.3.4.1 Rd. Sjamsudin DANABRATA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.44.3.5 Rd. Mochamad Saleh Rachmat DJAJAKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.44.3.5X1 Nyi Inin ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.44.3.5.1 NR. Kurnasih DJAJAKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.44.3.5X2 Nyi Sukaesih ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.44.3.5.2 Rd. Makdis Atmadjakusumah DJAJAKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.44.3.5.3 Rd. Iis DJAJAKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.44.3.5.4 Rd. Affandi DJAJAKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.44.3.5.5 Rd. Effendi DJAJAKOESOEMAH .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.44.3.6 Rd. Machmud DJAJAKOESOEMAH . (Amud)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.44.3.6X Nyi Supiah ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.44.3.6.1 NR. Mulia Retna DJAJAKOESOEMAH .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.44.4.1 Rd. Ibrahim SUMAWINATA
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.44.4.1X1 NR. Juju ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.44.4.1.1 Rd. Achmad Sjarif SUMAWINATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.44.4.1.2 Rd. Abdurachman SUMAWINATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.44.4.1.3 Rd. Edi SUMAWINATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.44.4.1.4 NR. Adjeng SUMAWINATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.44.4.1.5 Rd. Memet SUMAWINATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.44.4.1X2 NR. Edja ..

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.44.5.1 Rd. Achmad NATANAGARA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.44.6.1 NR. Halimah WIRAMIHARDJA . (Ema)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.44.6.1X Rd. Sudjahma ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.44.6.1.1 Rd. Kaltama SUDJAHMA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.44.6.1.2 NR. Kaltimi SUDJAHMA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.44.6.1.3 Rd. Kokot SUDJAHMA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.44.6.1.4 Rd. Aa SUDJAHMA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.44.6.2 Rd. Kosim WIRAMIHARDJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.44.6.2X Nyi Wati SAIN.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.44.6.2.1 NR. Seni Amsiti WIRAMIHARDJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.44.6.2.2 Rd. Nano WIRAMIHARDJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.44.6.2.3 Rd. Leman WIRAMIHARDJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.44.6.2.4 Rd. Robi WIRAMIHARDJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.44.6.2.5 Rd. Enung WIRAMIHARDJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.44.6.2.6 NR. Deetje WIRAMIHARDJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.44.6.2.7 NR. Eni WIRAMIHARDJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.44.6.2.8 NR. Wanti WIRAMIHARDJA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.44.6.3 Rd. Achja WIRAMIHARDJA . (Eje)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.44.6.3X NR. Entin ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.44.6.3.1 Rd. Hadi WIRAMIHARDJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.44.6.3.2 NR. Mia WIRAMIHARDJA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.44.8.1 NR. Halimah NATANAGARA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.44.8.2 NR. Hatisah NATANAGARA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.44.8.3 Rd. Hasan NATANAGARA
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.44.8.3X Nyi Atjih SUWANDI.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.44.8.3.1 NR. Astiwiati NATANAGARA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.44.8.4 Rd. Jusuf NATANAGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.44.8.4X RA. Myra MANSUR,
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.44.8.4.1 NR. Maria Diniarti NATANAGARA
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.44.8.4.2 Rd. Ventje NATANAGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.44.8.4.3 Rd. Isma NATANAGARA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.44.8.5 NR. Sa'diah NATANAGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.44.8.5X Hasjim.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.44.8.5.1 Eddy HASJIM .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.44.8.5.2 Ruli HASJIM .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.44.8.5.3 Jokjok HASJIM .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.44.8.5.4 Jajat HASJIM .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.44.8.5.5 Pantja HASJIM .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.44.8.5.6 Iri HASJIM .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.44.8.6 NR. Maemunah NATANAGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.44.8.6X Mansur.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.44.8.6.1 Nana MANSUR .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.44.8.6.2 Alamsjah MANSUR .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.44.8.6.3 Janti MANSUR .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.44.8.6.4 Jani MANSUR .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.44.8.7 NR. Sadidjah NATANAGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.44.8.7X Basri ASPUR.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.44.8.7.1 Satri ASPUR .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.44.8.7.2 Irin ASPUR .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.44.8.7.3 Sjaeful ASPUR .


1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.44.9.1 NR. Djoharini NATANAGARA . (Ani)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.44.9.1X Sumarlan.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.44.9.1.1 Suparti Iria Rohniati SUMARLAN .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.44.9.1.2 Sri Lestari Tjandrakusumah SUMARLAN .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.44.9.1.3 Achmad Mardani SUMARLAN .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.44.9.1.4 Djumawan Kusumasaputra SUMARLAN .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.44.9.2 NR. Setiati Aisah NATANAGARA . (Tetet)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.44.9.2X Iskandar SUMANTRI.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.44.9.2.1 Prasatio SUMANTRI .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.44.9.2.2 Sulastia Dewi SUMANTRI .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.44.9.2.3 Chandra Musti Nur Era Wardhana SUMANTRI
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.44.9.2.4 Herlangga Widjajakusumah SUMANTRI .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.44.9.2.5 Vicajana Lorita SUMANTRI .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.44.9.3 NR. Siti Sadiah NATANAGARA . (Neneng)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.44.9.3X Rd. Sabarkah ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.44.9.3.1 NR. Ratih Irianti Kusumahdinata SABARKAH

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.44.9.4 NR. Aisah Sumarsih NATANAGARA . (Jajah)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.44.9.4X Sukri ANTJIK.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.44.9.4.1 Fabrian Eka ANTJIK .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.44.9.5 Rd. Rusnadi Asikin NATANAGARA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.44.9.6 NR. Hanikah Widaningsih NATANAGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.44.9.6X Rd. Widarsa ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.44.9.6.1 NR. Nila Kantjanasari WIDARSA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.44.9.6.2 NR. Dewi Kania WIDARSA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.44.9.7 NR. Koriati Surjatini NATANAGARA . (Kokoj)

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.44.11.1 NR. Siti Uha KOESOEMAH ADINATA . (Utuh)

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.44.11.2 Rd. Dulhamim KOESOEMAH ADINATA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.44.11.3 NR. Kuswati KOESOEMAH ADINATA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.44.11.4 NR. Muljati KOESOEMAH ADINATA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.44.11.5 Rd. Abdurachim KOESOEMAH ADINATA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.46.1.1 Rd. Mashudi WIRASENDJAJA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.46.1.2 NR. Supatmi WIRASENDJAJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.46.1.2X Rd. Abdulsukur ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.46.1.2.1 Rd. Sadeli ABDULSUKUR .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.46.1.2.2 NR. Nurdjanah ABDULSUKUR .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.46.1.2.3 Rd. Nurdjaman ABDULSUKUR .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.46.1.2.4 NR. Nurlaeli ABDULSUKUR .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.46.1.2.5 Rd. Nurbarahati ABDULSUKUR .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.46.1.2.6 NR. Indriani ABDULSUKUR .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.46.1.3 NR. Saptiah WIRASENDJAJA . (Titi)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.46.1.3X Rd. Bungbung Achmad RAHLI.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.46.1.3.1 Rd. Effendi RAHLI .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.46.1.3.2 Rd. Achjadi RAHLI .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.46.1.3.3 NR. Resmini RAHLI .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.46.1.3.4 Rd. Ruhjadi RAHLI .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.46.1.4 NR. Rabaah WIRASENDJAJA . (Ambing)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.46.1.4X Rd. Wachju SURIAWIDJAJA.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.46.1.4.1 NR. Sutarsih SURIAWIDJAJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.46.1.4.2 NR. Suliah SURIAWIDJAJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.46.1.4.3 NR. Surjati SURIAWIDJAJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.46.1.4.4 Rd. Sudrajat SURIAWIDJAJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.46.1.4.5 Rd. Asiandi SURIAWIDJAJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.46.1.4.6 Rd. Subekti SURIAWIDJAJA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.46.1.5 NR. Rukiah WIRASENDJAJA . (Ujuj)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.46.1.5X Rd. Sule KOESOEMADILAGA, (1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.55.2.5)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.46.1.5.1 Rd. Dali Subandi KOESOEMADILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.46.1.5.2 Rd. Samsi KOESOEMADILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.46.1.5.3 Rd. Achmad Djenal KOESOEMADILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.46.1.5.4 NR. Supianingsih KOESOEMADILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.46.1.5.5 NR. Muljati KOESOEMADILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.46.1.5.6 Rd. Sarwana KOESOEMADILAGA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.46.1.6 NR. Sukaesih WIRASENDJAJA . (Epon)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.46.1.6X Rd. Ma'mun PURASENDJAJA.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.46.1.6.1 NR. Ruma PURASENDJAJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.46.1.6.2 NR. Runadi PURASENDJAJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.46.1.6.3 Rd. Rubadi PURASENDJAJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.46.1.6.4 Rd. Rukadi PURASENDJAJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.46.1.6.5 Rd. Rugadi PURASENDJAJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.46.1.6.6 Rd. Ruliah PURASENDJAJA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.46.2.1 Rd. Isa PEPE .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.46.3.1 NR. Tuti ALI BASAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.46.3.1X1 Insanudin RIBUT.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.46.3.1.1 Rd. Sabur RIBUT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.46.3.1X2 Muladi.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.46.3.1.2 Mohamad Saleh MULADI .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.46.4.1 Rd. Djunaedi SURIAKARTAKUSUMAH . (Dikky)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.46.4.1X Nyi Bai Karti Miarsih ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.46.4.1.1 NR. Salamah SURIAKARTAKUSUMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.46.4.1.2 Rd. Sunarja SURIAKARTAKUSUMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.46.4.1.3 Rd. Achmad Sudradjat SURIAKARTAKUSUMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.46.4.1.4 NR. Suparmi SURIAKARTAKUSUMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.46.4.1.5 Rd. Suparman SURIAKARTAKUSUMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.46.4.1.6 Rd. Surachman SURIAKARTAKUSUMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.46.4.1.7 Rd. Suherman SURIAKARTAKUSUMAH .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.46.4.2 Rd. Kustian SURIAKARTAKUSUMAH . (Engkus)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.46.4.2X NR. Tjutju ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.46.4.2.1 Rd. Asikin SURIAKARTAKUSUMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.46.4.2.2 Rd. Bustian SURIAKARTAKUSUMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.46.4.2.3 Rd. Erawan SURIAKARTAKUSUMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.46.4.2.4 NR. Tedjakomalasari SURIAKARTAKUSUMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.46.4.2.5 Rd. Kamal Kusumajadi SURIAKARTAKUSUMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.46.4.2.6 NR. Rosilawati SURIAKARTAKUSUMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.46.4.2.7 Rd. Inlan SURIAKARTAKUSUMAH .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.48.2.1 NR. Djuariah Prawiradisastra KARTADIPOERA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.48.2.1X Rd. Ahmad SOEMADININGRAT . (1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.5.8)

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.51.1.1 NRA. Komaraningrat SURIADIKUSUMAH
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.51.1.1X RTA. Soemantri Soeria KOESOEMAH ADINATA,
(1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.2)

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.51.1.2 Rd. Surianata SURIADIKUSUMAH (Otong)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.51.1.2X NR. Djuariah ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.51.1.2.1 NR. Aisah SURIADIKUSUMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.51.1.2.2 NR. Aminah SURIADIKUSUMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.51.1.2.3 Rd. Arifin SURIADIKUSUMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.51.1.2.4 NR. Kuraesin SURIADIKUSUMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.51.1.2.5 NR. Rukiah SURIADIKUSUMAH .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.51.1.3 NR. Halimah SURIADIKUSUMAH (Momo).
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.51.1.3X RM. Tjokro KUDRAT.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.51.1.3.1 RM. Sutjipto KUDRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.51.1.3.2 RM. Kongas S. Kodrat KUDRAT .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.51.1.4 Rd. Achmad SURIADIKUSUMAH
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.51.1.4X1 Tjitjih Njajoe Siti Djoenaenah.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.51.1.4.1 NR. Kartini SURIADIKUSUMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.51.1.4.2 Rd. Jojo Sutarja SURIADIKUSUMAH
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.51.1.4.3 NR. Rukiah SURIADIKUSUMAH
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.51.1.4.4 NR. Supiah SURIADIKUSUMAH
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.51.1.4.5 NR. Rulina SURIADIKUSUMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.51.1.4X2 E. Maria PURWADIREDJA.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.51.1.4.6 Rd. Daly Dradjat Purwadireja SURIADIKUSUMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.51.1.4.7 Rd. Kamil Hidayat SURIADIKUSUMAH .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.51.1.5 NR. Sariningrat SURIADIKUSUMAH

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.51.1.6 Rd. Sulaeman SURIADIKUSUMAH (Tjetje)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.51.1.6X Nyi Lia ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.51.1.6.1 NR. Pia SURIADIKUSUMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.51.1.6.2 Rd. Dodi SURIADIKUSUMAH .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.51.1.7 Rd. Enoch SURIADIKUSUMAH
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.51.1.7X1 NR. Tjitjih ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.51.1.7.1 NR. Hana SURIADIKUSUMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.51.1.7.2 NR. Hati SURIADIKUSUMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.51.1.7X2 Nyi Titin ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.51.1.7.3 Rd. Hidir Hidajat SURIADIKUSUMAH .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.1.1 NR. Supiah WIRADININGRAT . (Opi)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.1.1X H. Muchtar ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.1.1.1 Mariam MUCHTAR .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.1.2 Rd. Mochamad Amin WIRADININGRAT . (Tatan)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.1.2X Djumarah. (Entjoh)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.1.2.1 Rd. Isa WIRADININGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.1.2.2 Rd. Muhji WIRADININGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.1.2.3 Rd. Sulaeman WIRADININGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.1.2.4 Rd. Supjan WIRADININGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.1.2.5 NR. Ningrum WIRADININGRAT .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.1.3 Rd. Ibrahim WIRADININGRAT (Iing)

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.1.4 NR. Sadjaah WIRADININGRAT . (Aah)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.1.4X Adum DJAJA.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.1.4.1 Ismail DJAJA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.2.1 Rd. Kadir KOESOEMAH ADINATA (Memet)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.2.1X Nyi Enah ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.2.1.1 NR. Juju KOESOEMAH ADINATA
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.2.1.2 Rd. Mumung KOESOEMAH ADINATA

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.2.2 NR. Sarimanah KOESOEMAH ADINATA . (Epon)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.2.2X Rd. Sukardi Astro KD. ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.2.2.1 NR. A. Titin Sumarni SUKARDI

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.2.3 NR. Tedjaningsih KOESOEMAH ADINATA (Djadja)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.2.3X Rd. Sugito ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.2.3.1 NR. Lilik SUGITO .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.2.3.2 NR. Juwati SUGITO .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.2.3.3 NR. Nani SUGITO .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.2.3.4 NR. Lalah SUGITO .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.2.4 NR. Ruhaeni KOESOEMAH ADINATA (Uting)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.2.4X M.O. Sudria ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.2.4.1 Rd. Radjak SUDRIA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.2.4.2 NR. Tarkiah SUDRIA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.2.4.3 Rd. Rosadi SUDRIA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.2.4.4 Rd. Kurnadi SUDRIA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.2.4.5 NR. Wiana SUDRIA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.2.4.6 NR. Wiati SUDRIA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.2.5 NR. Kurniati KOESOEMAH ADINATA (Ati)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.2.5X Sunarjo.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.2.5.1 Talya SUNARJO .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.2.5.2 Patimah SUNARJO .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.2.5.3 Ruhiat SUNARJO .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.2.5.4 Dahlan SUNARJO .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.2.5.5 Hata SUNARJO .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.2.5.6 Kurniah SUNARJO .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.2.5.7 Sabariah SUNARJO .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.2.5.8 Latifah SUNARJO .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.2.6 Rd. Agus KOESOEMAH ADINATA
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.2.6X Nyi Sukaesih ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.2.6.1 Rd. Atang KOESOEMAH ADINATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.2.6.2 NR. Rusjati KOESOEMAH ADINATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.2.6.3 NR. Tutianah KOESOEMAH ADINATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.2.6.4 Rd. Muljana KOESOEMAH ADINATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.2.6.5 NR. Surtini KOESOEMAH ADINATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.2.6.6 NR. Ani KOESOEMAH ADINATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.2.6.7 Rd. Gunawan KOESOEMAH ADINATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.2.6.8 Rd. Priatna KOESOEMAH ADINATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.2.6.9 Rd. Surjadi KOESOEMAH ADINATA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.2.7 NR. Aisah KOESOEMAH ADINATA
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.2.7X Rd. Sumantri ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.2.7.1 Rd. Herman SUMANTRI .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.2.7.2 Rd. Arifin SUMANTRI .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.2.7.3 NR. Sumijati SUMANTRI .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.2.7.4 NR. Rohajati SUMANTRI .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.2.7.5 NR. Muljati SUMANTRI .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.2.8 Rd. Danu KOESOEMAH ADINATA
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.2.8X Nurhajati.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.2.8.1 Rd. Darmawan KOESOEMAH ADINATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.2.8.2 NR. Atik KOESOEMAH ADINATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.2.8.3 Rd. Wawan KOESOEMAH ADINATA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.2.9 Rd. Rio KOESOEMAH ADINATA
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.2.9X Nyi Eli ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.2.9.1 Rd. Dradjat KOESOEMAH ADINATA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.2.10 Rd. Sulaeman KOESOEMAH ADINATA (Eem)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.2.10X Nanang Nurhasanah.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.2.10.1 Rd. Kusdinar KOESOEMAH ADINATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.2.10.2 NR. Sulimah KOESOEMAH ADINATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.2.10.3 NR. Kania KOESOEMAH ADINATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.2.10.4 NR. Riani KOESOEMAH ADINATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.2.10.5 Rd. Nudurfuad KOESOEMAH ADINATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.2.10.6 NR. Nurzanah KOESOEMAH ADINATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.2.10.7 NR. Sari Komariah KOESOEMAH ADINATA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.2.11 NR. Ojang KOESOEMAH ADINATA
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.2.11X Rd. Sumarna ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.2.11.1 NR. Ema SUMARNA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.2.11.2 NR. Ane SUMARNA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.2.11.3 Rd. Hanifa SUMARNA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.2.12 NR. Suherti KOESOEMAH ADINATA . (Ade)

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.4.1 Rd. Solih Somadinata KOESOEMAH ADINATA
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.4.1X1 NM. Idjah ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.4.1.1 NR. Dewi Aisah SOMADINATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.4.1.2 Rd. Azis SOMADINATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.4.1.3 NR. Latif SOMADINATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.4.1.4 Rd. Sadrah SOMADINATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.4.1X2 NM. Sadjaah .. (Ooh)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.4.1.5 Rd. Djaelani SOMADINATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.4.1.6 Rd. Harmaen SOMADINATA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.4.2 NR. Aisah KOESOEMAH ADINATA

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.4.3 Rd. Salim KOESOEMAH ADINATA

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.4.4 Rd. Sulaeman KOESOEMAH ADINATA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.4.5 Rd. Sadikin Somadinata KOESOEMAH ADINATA
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.4.5X NR. Halimah ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.4.5.1 NR. Suhaeran SOMADINATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.4.5.2 Rd. Lukman SOMADINATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.4.5.3 Rd. Samsi SOMADINATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.4.5.4 Rd. Buchori SOMADINATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.4.5.5 NR. Suhaedah SOMADINATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.4.5.6 NR. Suhaeni SOMADINATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.4.5.7 Rd. Bagus Wachju SOMADINATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.4.5.8 NR. Dewi Sumiati SOMADINATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.4.5.9 Rd. Hadiatna Sukmana SOMADINATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.4.5.10 Rd. Ibrahim SOMADINATA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.4.6 NR. Mariam KOESOEMAH ADINATA
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.4.6X Rd. Somali ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.4.6.1 NR. Harnasih SOMALI .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.4.6.2 Rd. Dade Harisno SOMALI .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.4.6.3 NR. Hartati SOMALI .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.4.6.4 NR. Kurniasih SOMALI .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.4.7 Rd. Kosasih KOESOEMAH ADINATA
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.4.7X Nyi Itjih NATA.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.4.7.1 Rd. Santana KOESOEMAH ADINATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.4.7.2 NR. Sumarni KOESOEMAH ADINATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.4.7.3 Rd. Kurnia KOESOEMAH ADINATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.4.7.4 NR. Rahmania KOESOEMAH ADINATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.4.7.5 NR. Mutiarsah KOESOEMAH ADINATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.4.7.6 NR. Rahmawati KOESOEMAH ADINATA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.4.8 NR. Hasinah KOESOEMAH ADINATA

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.4.9 Rd. Muhtar Somadinata KOESOEMAH ADINATA
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.4.9X NM. Suhaenah ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.4.9.1 Rd. D. Maman SOMADINATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.4.9.2 Rd. D. Mahmud SOMADINATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.4.9.3 Rd. Apit SOMADINATA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.4.10 Rd. Muharam Somadinata KOESOEMAH ADINATA
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.4.10X1 NR. Sutiah ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.4.10X2 NR. Patimah ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.4.10.1 Rd. Firmansyah KOESOEMAH ADINATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.4.10.2 NR. Muljati KOESOEMAH ADINATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.4.10.3 NR. Muriati KOESOEMAH ADINATA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.4.11 Rd. Mochamad Enoch Somadinata KOESOEMAH ADINATA
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.4.11X NR. Sariah ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.4.11.1 Rd. Mochamad Rusaman SOMADINATA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.4.12 Rd. Haidar KOESOEMAH ADINATA

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.5.1 NR. Habibah ENOD .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.5.1X Mas Ondar ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.5.1.1 Mas Atang ONDAR .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.5.2 Rd. Usman SOMANTAREDJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.5.2X Nyi Siti Harnasih ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.5.2.1 Rd. A. Harsono SOMANTAREDJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.5.2.2 Rd. Djoni SOMANTAREDJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.5.2.3 Rd. Utje SOMANTAREDJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.5.2.4 NR. Toni SOMANTAREDJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.5.2.5 NR. Nina SOMANTAREDJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.5.2.6 NR. Tetet SOMANTAREDJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.5.2.7 NR. E. Haeni SOMANTAREDJA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.6.1 NR. Dewi Patimah NATAKUSUMAH . (Wiwi)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.6.1X Rd. Sukardi ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.6.1.1 Rd. Abdulaman SUKARDI .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.6.1.2 Rd. Akana SUKARDI .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.6.1.3 NR. Hapsah SUKARDI .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.6.1.4 Rd. Sulaeman SUKARDI .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.6.1.5 NR. Dariah SUKARDI .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.6.1.6 Rd. Marjono SUKARDI .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.6.1.7 NR. Kartinah SUKARDI .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.6.1.8 Rd. Sudarjono SUKARDI .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.6.1.9 NR. Kurnianingsih SUKARDI .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.6.1.10 Rd. Hidajat SUKARDI .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.6.2 NR. Lomrah NATAKUSUMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.6.2X1 Rd. Mumuh ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.6.2.1 Rd. Djakaria MUMUH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.6.2X2 Mas Kosasih .. (Otong)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.6.2.2 Mas Sunarja KOSASIH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.6.2.3 Mas Suharjo KOSASIH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.6.2.4 NM. Mintarsih KOSASIH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.6.2.5 Mas Hidajat KOSASIH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.6.2.6 NM. Sukarsih KOSASIH .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.6.3 Rd. Muharam NATAKUSUMAH . (Emuh)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.6.3X1 Nyi Lia ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.6.3.1 NR. Mintarsih NATAKUSUMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.6.3X2 Nyi Idjah ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.6.3.2 Rd. Abdul Hamid NATAKUSUMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.6.3X3 Nyi Atjih ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.6.3.3 Rd. Mustopa NATAKUSUMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.6.3.4 Rd. Sudradjat NATAKUSUMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.6.3X4 Nyi Siti Aisah ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.6.3.5 Rd. Sutisna NATAKUSUMAH .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.6.4 Rd. Achmad NATAKUSUMAH . (Emod)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.6.4X Nyi Atjih ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.6.4.1 Rd. Suherman NATAKUSUMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.6.4.2 Rd. Sobarna NATAKUSUMAH .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.6.5 NR. Marpuah NATAKUSUMAH . (Empu)

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.6.6 Rd. Danu NATAKUSUMAH .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.54.6.7 Rd. Djuhara NATAKUSUMAH . (Djudju)

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.55.2.1 NR. Sadiah KOESOEMADILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.55.2.1X Aman.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.55.2.1.1 NR. Karmini AMAN .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.55.2.1.2 Rd. Suparman AMAN .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.55.2.1.3 NR. Rokajah AMAN .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.55.2.1.4 NR. Sutarti AMAN .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.55.2.2 Rd. Said KOESOEMADILAGA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.55.2.3 Rd. Basah KOESOEMADILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.55.2.3X NR. Hasanah ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.55.2.3.1 NR. Suhaemi KOESOEMADILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.55.2.3.2 Rd. Sapei KOESOEMADILAGA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.55.2.4 Rd. Sabur KOESOEMADILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.55.2.4X Nyi Warisah ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.55.2.4.1 NR. Aisah KOESOEMADILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.55.2.4.2 Rd. Hidajat KOESOEMADILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.55.2.4.3 Rd. Edi KOESOEMADILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.55.2.4.4 NR. Juli KOESOEMADILAGA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.55.2.5 Rd. Sule KOESOEMADILAGA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.55.2.5X NR. Rukiah WIRASENDJAJA, (1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.46.1.5)

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.55.2.6 NR. Halimah KOESOEMADILAGA . (Imoh)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.55.2.6X Paimin.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.55.2.6.1 Firmansjah PAIMIN .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.55.2.6.2 Sartika PAIMIN .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.55.2.7 NR. Sulimah KOESOEMADILAGA . (Uli)

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.55.2.8 NR. Siti Aisah KOESOEMADILAGA . (Ijoh)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.55.2.8X1 Rd. Wachju DARMAWAN.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.55.2.8.1 NR. Sariwahjuni DARMAWAN .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.55.2.8.X2 Rd. Achmad DJUANDA.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.55.2.8.2 Rd. Saefudin Saefurachim DJUANDA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.55.3.1 NR. Wiarkasih WIRASENDJAJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.55.3.1X Rd. Atmadipura ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.55.3.1.1 NR. Hadiah ATMADIPURA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.55.3.1.2 Rd. Ma'mun ATMADIPURA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.55.3.1.3 Rd. Abdurrachim ATMADIPURA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.55.3.1.4 NR. Kuraesin ATMADIPURA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.55.3.1.5 NR. Salsah ATMADIPURA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.55.3.1.6 Rd. Sunarja ATMADIPURA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.55.3.1.7 Rd. Ismail ATMADIPURA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.55.3.2 Rd. Kosim WIRASENDJAJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.55.3.2X NR. Aminah ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.55.3.2.1 Rd. Mustadjab WIRASENDJAJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.55.3.2.2 NR. Sadiah WIRASENDJAJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.55.3.2.3 Rd. Metri WIRASENDJAJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.55.3.2.4 Rd. Kasam WIRASENDJAJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.55.3.2.5 NR. Wulaningsih WIRASENDJAJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.55.3.2.6 Rd. Achmad Ismail WIRASENDJAJA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.55.3.3 NR. Murtikah WIRASENDJAJA . (Utih)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.55.3.3X Rd. Djuhana .. (Otong)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.55.3.3.1 Rd. Jasin DJUHANA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.55.3.3.2 Rd. Kahpi Suriadiredja DJUHANA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.55.3.3.3 Rd. Ularan DJUHANA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.55.3.3.4 Rd. Amsar DJUHANA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.55.3.4 Rd. Sukra WIRASENDJAJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.55.3.4X1 Karliah.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.55.3.4.1 Rd. Karnaradi WIRASENDJAJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.55.3.4.2 NR. Murtasiah WIRASENDJAJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.55.3.4.3 NR. Saptrah WIRASENDJAJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.55.3.4.4 Rd. Sukma WIRASENDJAJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.55.3.4.5 NR. Sumarni WIRASENDJAJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.55.3.4.6 Rd. Djuarsa WIRASENDJAJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.55.3.4.7 Rd. Iwan WIRASENDJAJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.55.3.4.8 NR. Kustinah WIRASENDJAJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.55.3.4.9 Rd. Djenawarman WIRASENDJAJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.55.3.4X2 NR. Soepiah SOEMAWILAGA, (1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.12.8)

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.55.4.1 NR. Humaerah DJAPAR . (Umin)

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.55.4.2 NR. Amanah DJAPAR . (Enon)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.55.4.2X Rd. Ibrahim Koenrad SOEMAWILAGA,
(1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.11.3)

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.55.4.3 Rd. Mohamad Anhar DJAPAR . (Aam)

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.55.6.2 Rd. Santosa ABDULLAH . (Undang)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.55.6.2X Nyi Supiah .. (Jajah)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.55.6.2.1 NR. Sulpiah SANTOSA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.55.6.2.2 Rd. Jusran SANTOSA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.55.6.2.3 NR. Rumsari SANTOSA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.55.6.2.4 Rd. Utun SANTOSA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.55.6.2.5 Rd. Ineu SANTOSA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.55.6.3 Rd. Abdul Hamid ABDULLAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.55.6.3X Nyi Salamah ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.55.6.3.1 Rd. Rachmat HAMID .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.55.6.3.2 Rd. Hasan Husen HAMID .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.55.6.4 NR. Kartinah ABDULLAH . (Kartini)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.55.6.4X A. Rukanda ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.55.6.4.1 Jasin RUKANDA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.55.6.4.2 Djumhana RUKANDA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.55.6.4.3 Nyi Rumiari RUKANDA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.55.6.4.4 Ineu RUKANDA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.55.6.5 Rd. Adjat Sudradjat ABDULLAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.55.6.5X1 Nyi Purnami .. (Eni)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.55.6.5.1 Rd. Djaka Sundan SUDRADJAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.55.6.5.2 NR. Kusumawardhani SUDRADJAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.55.6.5.3 Rd. Supratman Bandjarkusumah SUDRADJAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.55.6.5.4 Rd. Gandakusumah SUDRADJAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.55.6.5.5 Rd. Djajakusumah SUDRADJAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.55.6.5X2 Nyi Sumarsih ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.55.6.5.6 Rd. Mucharam Suriakusumah SUDRADJAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.55.6.5.7 NR. Supriahatini Tedjakusumah SUDRADJAT
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.55.6.5.8 Rd. Hapid Prawirakusumah SUDRADJAT .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.55.8.1 Rd. Kustaman SUMINTAPURA . (Engkus)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.55.8.1X Nyi Babaj ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.55.8.1.1 NR. Eki SUMINTAPURA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.55.8.1.2 Rd. Ade SUMINTAPURA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.55.8.1.3 NR. Entin SUMINTAPURA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.55.8.1.4 NR. Ine SUMINTAPURA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.55.8.1.5 Rd. Boy SUMINTAPURA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.55.8.1.6 Rd. Udjang SUMINTAPURA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.55.8.2 NR. Euis SUMINTAPURA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.55.8.2.1 Eri .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.55.8.2.2 Hendi .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.55.8.3 Rd. Salim SUMINTAPURA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.55.8.3.1 Rd. Hapiudin SUMINTAPURA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.55.8.3.2 Rd. Darmawan SUMINTAPURA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.55.8.3.3 NR. Sumiah SUMINTAPURA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.55.8.3.4 Rd. Gadjali SUMINTAPURA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.57.1.1 Rd. Surjono PADMADIREDJA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.57.1.2 NR. Unik PADMADIREDJA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.57.1.3 NR. Dewi Sodja SOERIAAMIDJAJA . (Wiwi)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.57.1.3X Rd. Makbul PRAWIRAAMIDJAJA, (1.1.1.5.2.1.9.10.3.6.6.1)

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.57.2.1 NR. Aisah PRAWIRADINATA . (Asiah, Edah)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.57.2.1X1 Rd. Memed ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.57.2.1.1 NR. Ida MEMED .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.57.2.1X2 Ruskandar.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.57.2.1.2 Enong RUSKANDAR .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.57.2.1.3 Ade RUSKANDAR .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.57.2.1.4 Sapiudin RUSKANDAR .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.57.2.1.5 Eli RUSKANDAR .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.57.2.1.6 Erin RUSKANDAR .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.57.2.1.7 Odong RUSKANDAR .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.57.2.2 NR. Suhanah PRAWIRADINATA . (Onih)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.57.2.2X1 Rd. Ibrahim ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.57.2.2.1 NR. Sumartini IBRAHIM .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.57.2.2.2 NR. Sumartinah IBRAHIM .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.57.2.2X2 Rd. Iman .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.57.2.3 NR. Julinah PRAWIRADINATA . (Elin, Ati)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.57.2.3X Rd. Umar SUKARJAKUSUMAH. (Oo)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.57.2.3.1 Rd. Djunaedi SUKARJAKUSUMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.57.2.3.2 NR. Karlinah SUKARJAKUSUMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.57.2.3.3 Rd. Hidayat SUKARJAKUSUMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.57.2.3.4 Rd. Karamsah Erlangga SUKARJAKUSUMAH
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.57.2.3.5 NR. Tristina SUKARJAKUSUMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.57.2.3.6 NR. Amalia SUKARJAKUSUMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.57.2.3.7 Rd. Dais SUKARJAKUSUMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.57.2.3.8 Rd. Aa SUKARJAKUSUMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.57.2.3.9 Rd. Ilis SUKARJAKUSUMAH .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.57.2.4 NR. Suhaenah PRAWIRADINATA . (Njai)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.57.2.4X Aon SIRAZD. (Aon Sirod)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.57.2.4.1 NR. Tjitjih SIRAZD .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.57.2.4.2 Rd. Rudi SIRAZD .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.57.2.5 NR. Suhaemi PRAWIRADINATA . (Eem).
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.57.2.5X Rd. Jusup WIRADIPOETRA, (1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.37.6.4)

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.57.2.6 Rd. Subai PRAWIRADINATA . (Etoi)

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.57.2.7 NR. Djubaedah PRAWIRADINATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.57.2.7X Rusmana.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.57.2.7.1 Jani RUSMANA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.57.3.1 NR. Halimah ARDISASMITA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.57.3.1X Hapidin.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.57.3.1.1 Kuraesin HAPIDIN .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.57.3.1.2 Kurniah HAPIDIN .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.57.3.1.3 Saltimah HAPIDIN .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.57.3.1.4 Hudaja HAPIDIN .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.57.3.1.5 Winduwati HAPIDIN .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.57.3.1.6 Darmawan HAPIDIN .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.57.3.1.7 Jumarsih HAPIDIN .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.57.3.2 Rd. Suria ARDISASMITA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.57.3.2X Nyi Djumilah ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.57.3.2.1 Rd. Djulianto ARDISASMITA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.57.3.2.2 NR. Srijanawati ARDISASMITA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.57.3.2.3 Rd. Judistira ARDISASMITA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.57.3.3 NR. Saminah ARDISASMITA . (Sumirah, Tjutju)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.57.3.3X Muhjidin.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.57.3.3.1 Sapiudin MUHJIDIN .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.57.3.3.2 Rahjadi MUHJIDIN .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.57.3.3.3 Irwani MUHJIDIN .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.57.3.3.4 Nursiah MUHJIDIN .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.57.3.3.5 Julianti MUHJIDIN .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.57.3.4 NR. Musinah ARDISASMITA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.57.3.4X Sukanda.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.57.3.4.1 Mustikasari SUKANDA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.57.3.4.2 Sukirman SUKANDA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.57.3.5 NR. Marinah ARDISASMITA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.57.3.5X Rd. Sukiwa BRATAKUSUMAH.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.57.3.5.1 NR. Herwina BRATAKUSUMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.57.3.5.2 NR. Herliani BRATAKUSUMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.57.3.5.3 Rd. Herdiana BRATAKUSUMAH .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.57.3.6 NR. Siti Sukarsih ARDISASMITA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.57.3.7 Rd. Suraatmadja ARDISASMITA . (Jejet)

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.57.3.8 Rd. Abdulrachman ARDISASMITA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.57.3.9 NR. Murtiah ARDISASMITA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.57.3.10 NR. Mimi ARDISASMITA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.57.4.1 Rd. Muhadin ATMADJA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.57.4.2 Rd. Usman ATMADJA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.57.4.3 Rd. Djunaedi ATMADJA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.57.5.1 NR. Permas KOESOEMAH ADINATA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.57.5.2 Rd. Supardi KOESOEMAH ADINATA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.57.5.3 Rd. Udras KOESOEMAH ADINATA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.57.5.4 Rd. Sutrisna KOESOEMAH ADINATA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.57.6.1 Rd. Suhajat TOBRI .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.57.6.2 Endang DAHLAN .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.57.6.3 Ai DAHLAN .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.57.6.4 Lilis DAHLAN .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.57.9.1 NR. Siti Rohimah ARDIATMADJA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.57.9.2 Rd. Rachmat ARDIATMADJA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.57.9.3 NR. Marjamah ARDIATMADJA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.57.9.4 Rd. Samsudin ARDIATMADJA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.57.9.5 Rd. Djohan ARDIATMADJA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.58.1.1 NR. Pertiwi WIRAHADIKUSUMAH (Wiwi)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.58.1.1X Rd. Mardjoegi Sastranagara SASTRAWINATA,
(1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.25.2)

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.58.1.2 NR. Resmini WIRAHADIKUSUMAH (Emin)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.58.1.2X Rd. Gandasasmita .. (Utit)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.58.1.2.1 NR. Chestin GANDASASMITA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.58.1.2.2 NR. Elianor Laksana GANDASASMITA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.58.1.2.3 NR. Murati GANDASASMITA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.58.1.2.4 NR. Astinawati GANDASASMITA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.58.1.2.5 NR. Mariana GANDASASMITA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.58.1.2.6 Rd. Bandris GANDASASMITA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.58.1.2.7 Rd. Fernan Arus GANDASASMITA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.58.1.3 NR. Enong WIRAHADIKUSUMAH
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.58.1.3X Rd. Sambas PRAWIRAATMADJA.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.58.1.3.1 Rd. Ramdan Mochamad Usro PRAWIRAATMADJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.58.1.3.2 Rd. Sulaeman Sadeli PRAWIRAATMADJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.58.1.3.3 NR. Hasiamah PRAWIRAATMADJA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.58.1.4 NR. Aisah WIRAHADIKUSUMAH (Ijoh)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.58.1.4X Husband of Aisah Wirahadikusumah.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.58.1.4.1 Rd. Mochamad MUCHSIN .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.58.1.4.2 NR. Suharti .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.58.1.4.3 NR. Dewi Kristine .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.58.1.4.4 NR. Sumiati .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.58.1.4.5 NR. Eti .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.58.1.5 NR. Suhaemah WIRAHADIKUSUMAH . (Imih)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.58.1.5X Rd. Soele Soelaeman WIRAHADISOERIA,
(1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.10.2.3)

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.58.1.6 NR. Aneke WIRAHADIKUSUMAH (Emih)

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.58.2.1 Rd. Saleh EDJEH .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.58.3.1 Rd. Agus AKMAN .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.58.3.2 Rd. Edi AKMAN .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.58.4.1 Lestie TANOEWIDJAJA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.58.4.2 Winston TANOEWIDJAJA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.58.4.3 Donald TANOEWIDJAJA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.58.4.4 Joice TANOEWIDJAJA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.58.4.5 Kuntje TANOEWIDJAJA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.58.4.6 Koenraad TANOEWIDJAJA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.58.4.7 Eduard TANOEWIDJAJA . (Edi)

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.58.4.8 Robert TANOEWIDJAJA . (Roby)

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.58.4.9 Ronald TANOEWIDJAJA . (Ronny)

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.58.4.10 Stanly TANOEWIDJAJA . (Sonny)

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.62.1.1 Rd. Tjahjana NATADININGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.62.1.1X NR. Parmaningrat NATAHADININGRAT, (Ema).
(1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.3.2.4.2)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.62.1.1.1 NR. Irananingrat NATADININGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.62.1.1.2 Rd. Rodjak NATADININGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.62.1.1.3 NR. Baktiani NATADININGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.62.1.1.4 NR. Wistaningrat NATADININGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.62.1.1.5 Rd. Tagore NATADININGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.62.1.1.6 Rd. Budiman NATADININGRAT .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.62.1.2 Rd. Marjun NATADININGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.62.1.2X NR. Rika ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.62.1.2.1 Rd. Erwin Hartawan NATADININGRAT .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.62.1.3 NR. Emi NATADININGRAT . (Tetem)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.62.1.3X Rd. Tata SURIAAMIDJAJA.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.62.1.3.1 Rd. Husen SURIAAMIDJAJA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.62.1.4 Rd. Dedi Sukardi NATADININGRAT .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.62.1.5 Rd. Sabur NATADININGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.62.1.5X NR. Anih ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.62.1.5.1 NR. Rosanah NATADININGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.62.1.5.2 Rd. Trisnadi NATADININGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.62.1.5.3 Rd. Budi Adji NATADININGRAT .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.62.1.6 NR. Ema NATADININGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.62.1.6X Rd. Djohan KARTANAGARA.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.62.1.6.1 Rd. Dagustani KARTANAGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.62.1.6.2 Rd. Nelwan KARTANAGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.62.1.6.3 NR. Nanna KARTANAGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.62.1.6.4 NR. Jani KARTANAGARA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.62.2.1 Rd. Sadeli ATMADIBRATA . (Lili)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.62.2.1X Yetty ARDIWINATA.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.62.2.1.1 Rd. Djuhara Tedis ATMADIBRATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.62.2.1.2 Rd. Hamdjah ATMADIBRATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.62.2.1.3 Rd. Achmad Noviar ATMADIBRATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.62.2.1.4 Rd. Meirani ATMADIBRATA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.62.2.2 NR. Gilang Djohariah ATMADIBRATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.62.2.2X Rd. Rachmat ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.62.2.2.1 NR. Mulyati RACHMAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.62.2.2.2 NR. Suyana RACHMAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.62.2.2.3 NR. Mutiana RACHMAT .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.62.2.3 Rd. Supardan ATMADIBRATA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.62.2.4 Rd. Supardi ATMADIBRATA . (Dungdung)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.62.2.4X Suryani.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.62.2.4.1 NR. Malia ATMADIBRATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.62.2.4.2 NR. Dewi ATMADIBRATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.62.2.4.3 Rd. Sendjaja Purwadi ATMADIBRATA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.62.3.1 NR. Sadjanah PRAWIRADININGRAT . (Dadang)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.62.3.1X Rd. Mochamad Said SANUSI.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.62.3.1.1 NR. Ismariah SANUSI .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.62.3.1.2 NR. Sri Hayati SANUSI .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.62.3.1.3 Rd. Achmad Rochadi SANUSI .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.62.3.1.4 Rd. Muhidin SANUSI .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.62.3.1.5 Rd. Abu Iskandar SANUSI .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.62.3.1.6 Rd. Adang Sayuti SANUSI .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.62.3.1.7 NR. Anita SANUSI .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.62.3.1.8 Rd. Abdurrachman SANUSI .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.62.3.1.9 NR. Rosmawati SANUSI .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.62.3.2 Rd. Hidajat PRAWIRADININGRAT . (Ijat)

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.62.3.3 Rd. Radjak PRAWIRADININGRAT . (Djadjak)

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.62.3.4 Rd. Alibandi PRAWIRADININGRAT . (Beben)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.62.3.4X Wife of Alibandi Prawiradiningrat.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.62.3.4.1 NR. Herlina PRAWIRADININGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.62.3.4.2 Rd. Suryana PRAWIRADININGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.62.3.4.3 NR. Sri Mulyani PRAWIRADININGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.62.3.4.4 Rd. Wachyudi PRAWIRADININGRAT .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.62.3.5 Rd. Mamat PRAWIRADININGRAT .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.62.3.6 Rd. Djamhoer PRAWIRADININGRAT . (Enggang)

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.62.4.1 Rd. Achmad Gumilang SUKARJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.62.4.1X1 Rochilah.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.62.4.1.1 Rd. Alibasah SUKARJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.62.4.1X2 Maryati.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.62.4.1.2 Rd. Gunawan SUKARJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.62.4.1.3 Rd. Gilardi SUKARJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.62.4.1.4 NR. Gina Eviana SUKARJA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.62.4.2 NR. Rohaeni SUKARJA . (Henny)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.62.4.2X Syamsudin ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.62.4.2.1 Achmad Evianto SYAMSUDIN .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.62.4.2.2 Adianingrum SYAMSUDIN .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.62.4.2.3 Antarisa SYAMSUDIN .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.62.4.2.4 Odijanto SYAMSUDIN .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.62.4.3 NR. Ruhanah SUKARJA . (Djua)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.62.4.3X Subroto SASTROMARTOJO.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.62.4.3.1 Prakasa SASTROMARTOJO .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.65.1.1 Rd. Saleh SADELI
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.65.1.1X1 Jopie Janz.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.65.1.1.1 Ati Satia Sadidjah Janz SADELI .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.65.1.1X2 Rd. Oneng Martikah ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.65.1.1.2 Rd. Djoni Sapei SADELI
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.65.1.1X3 NR. Kartini WIRAKOESOEMAH, (1.1.1.17.1.1.1.1.6.9.1.4.7)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.65.1.1.3 NR. Kantjanawati SADELI
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.65.1.1.4 Rd. Lukman N. SADELI .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.65.1.1.5 Rd. Donny L. SADELI .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.65.1.1.6 Rd. Mochamad Supena SADELI

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.65.1.2 Rd. Djamhur SADELI
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.65.1.2XEvi JUNUS.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.65.1.2.1 Rd. Djanbi SADELI .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.65.1.2.2 Rd. Djaka Purnama SADELI .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.65.1.2.3 Rd. Robby Rubama SADELI .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.65.1.2.4 Rd. Mochamad Dahajat SADELI .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.65.1.2.5 Rd. Moehammad Sofwan SADELI .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.65.1.2.6 NR. Nieke Wahjuningsih SADELI ,
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.65.1.2.7 Rd. Muhammad Yusuf SADELI .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.65.1.3 NR. Djadja SADELI
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.65.1.3X Sani Lupias ABDURACHMAN.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.65.1.3.1 Lies Widyawati ABDURACHMAN .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.65.1.3.2 Boyke Whizesa ABDURACHMAN .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.65.1.3.3 Ida ABDURACHMAN .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.65.1.3.4 Yanti ABDURACHMAN .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.65.1.3.5 Aria Wiwaha ABDURACHMAN .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.65.1.4 NR. Djoeriah SADELI . (Djudju)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.65.1.4X Roesai.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.65.1.4.1 Rachmat Suryana ROESAI .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.65.1.4.2 Dewi ROESAI .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.65.1.5 Rd. Muhamad SADELI (Momo)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.65.1.5X Tjutju.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.65.1.5.1 Rd. Iwan SADELI .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.65.1.5.2 Rd. Yusuf SADELI .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.65.1.5.3 NR. Sumartini SADELI .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.65.4.1 Rd. Jusup PRAWIRADIREDJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.65.4.1X NR. Joke MARTANAGARA.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.65.4.1.1 Rd. Achmad Ali Bastaman PRAWIRADIREDJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.65.4.1.2 Rd. Achmad Mustofa PRAWIRADIREDJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.65.4.1.3 Rd. Iman Sapei PRAWIRADIREDJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.65.4.1.4 Rd. Dani Maolana PRAWIRADIREDJA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.65.4.2 NR. Surtini PRAWIRADIREDJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.65.4.2X Rd. Hasan MAHMUD.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.65.4.2.1 NR. Damajanti MAHMUD .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.65.4.2.2 Rd. Achmad Setiawan MAHMUD .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.65.4.2.3 Rd. Herdjan Mustopa MAHMUD .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.65.4.2.4 NR. Kurniasih MAHMUD .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.65.4.2.5 NR. Siti Maesarah MAHMUD .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.65.4.2.6 Rd. Kurnia Ahadiat Maoladin MAHMUD .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.65.4.3 Rd. Surjadi PRAWIRADIREDJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.65.4.3X Ati Hartati.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.65.4.3.1 Rd. Tjiptandi PRAWIRADIREDJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.65.4.3.2 Rd. Satriadi PRAWIRADIREDJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.65.4.3.3 NR. Maryanti PRAWIRADIREDJA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.65.4.4 NR. Sulasmi PRAWIRADIREDJA . (Sulaemi)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.65.4.4X Karsin BAE.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.65.4.4.1 NR. Karmilasari BAE .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.65.4.4.2 NR. Lina Karlinasari BAE .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.65.4.4.3 NR. Lita Karlitasari BAE .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.65.4.4.4 Rd. Lucky Zulfikar BAE .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.65.4.5 Rd. Pepen Mohammad Syafei PRAWIRADIREDJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.65.4.5X Erma Radiana. (Eeng)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.65.4.5.1 NR. Naviri Nurhayati PRAWIRADIREDJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.65.4.5.2 NR. Elly Nailupar PRAWIRADIREDJA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.65.5.1 Rd. Mohamad Husen WIRAMIHARDJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.65.5.1X NR. Enen ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.65.5.1.1 NR. Kusmiati WIRAMIHARDJA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.65.5.2 Rd. Mohamad Hasan WIRAMIHARDJA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.65.5.3 NR. Sulimah WIRAMIHARDJA . (Suli)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.65.5.3X Rd. Utojo SASTRADIMADJA.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.65.5.3.1 NR. Angelia SASTRADIMADJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.65.5.3.2 Rd. Bensarjo SASTRADIMADJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.65.5.3.3 Rd. Indiana SASTRADIMADJA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.65.5.4 NR. Salamah WIRAMIHARDJA . (Mamah)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.65.5.4X Reni DE MEY.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.65.5.4.1 Agustina DE MEY .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.65.5.5 NR. Djuwaeni WIRAMIHARDJA . (Akeu)

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.65.5.6 Rd. Achmad WIRAMIHARDJA . (Memed)

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.65.5.7 Rd. Djumhana WIRAMIHARDJA . (Nana)

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.65.5.8 Rd. Ardi WIRAMIHARDJA . (Obi)

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.67.1.1 Rd. Mohamad Ali MARTANAGARA . (Boengka, Tatang)

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.67.1.2 RA. Dewi Mulya MARTANAGARA . (Uke)

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.67.1.3 Rd. Achmad Basari Dasuki MARTANAGARA .
(Boengka, Bebe)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.67.1.3X RA. Gumiati WIRANEGARA.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.67.1.3.1 RA. Garlika MARTANAGARA.

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.67.1.4 RA. Siti Salsiah MARTANAGARA . (Yuki)

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.67.1.5 RA. Juhariah MARTANAGARA . (Ipoh)

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.67.1.6 RA. Naskariah MARTANAGARA . (Utu)

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.67.1.7 Rd. Rachmat Gozali MARTANAGARA . (Oseng)

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.67.3.1 NRA. Sumarti MARTANAGARA . (Pinkeu)

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.67.3.2 NRA. Ratna Hibarni MARTANAGARA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.67.3.3 NRA. Kusumaningsih MARTANAGARA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.67.3.4 NRA. Askianti MARTANAGARA . (Tuti)

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.71.2.1 NR. Djuarsih PADMASAPUTRA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.71.2.2 NR. Kurniasih PADMASAPUTRA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.71.2.3 Rd. Achmad PADMASAPUTRA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.71.2.4 NR. Garti PADMASAPUTRA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.71.2.5 Rd. Komar PADMASAPUTRA . (Ema)

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.74.1.1 NR. Salsiah KARTADIKOESOEMAH
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.74.1.1X Rd. Mahdar SOMANAGARA, (1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.9.1.1)

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.75.1.1 NR. Djuriah SOERIALEGAWA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.75.1.2 NRA. Waliah Lenggang Mantri SOERIALEGAWA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.75.1.2X Rd. Sule WIRANAGARA.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.75.1.2.1 Rd. Saleh WIRANAGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.75.1.2.2 Rd. Abdurachman WIRANAGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.75.1.2.3 NRA. Hatimah WIRANAGARA
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.75.1.2.4 NR. Halimah WIRANAGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.75.1.2.5 Rd. Djamhur WIRANAGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.75.1.2.6 Rd. Daud WIRANAGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.75.1.2.7 Rd. Komar WIRANAGARA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.75.1.3 Rd. Achmad Wirabrata SOERIALEGAWA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.75.1.3X1 NR. Suleha .. (Saleha)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.75.1.3.1 Rd. Memet WIRABRATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.75.1.3X2 NR. Kartini ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.75.1.3.2 NR. Sumarsih WIRABRATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.75.1.3.3 Rd. Rosadi WIRABRATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.75.1.3X3 Nyi Kartini ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.75.1.3.4 NR. Kustinah WIRABRATA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.75.1.4 Rd. Ibrahim Surianingrat SOERIALEGAWA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.75.1.4X NR. Widaningrum ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.75.1.4.1 Rd. Barnas SURIANINGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.75.1.4.2 Rd. Somantri SURIANINGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.75.1.4.3 Rd. Jusjus SURIANINGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.75.1.4.4 Rd. Maslogawa SURIANINGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.75.1.4.5 Rd. Budi Rachmat SURIANINGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.75.1.4.6 NR. Marjamah SURIANINGRAT .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.75.1.5 NRA. Sadrah SOERIALEGAWA . (Sadiah, Djedjeng)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.75.1.5X RM. Sumarto ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.75.1.5.1 Rd. Dodijono SUMARTO .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.75.1.5.2 NR. Haniati Wardini SUMARTO .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.75.1.6 Rd. Gadjali Suriaamidjaja SOERIALEGAWA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.75.1.6X NR. Tientje DJAJALOGAWA.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.75.1.6.1 Rd. Basuki Saleh SURIAAMIDJAJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.75.1.6.2 NR. Sekarningsih SURIAAMIDJAJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.75.1.6.3 NR. Siti Sondari SURIAAMIDJAJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.75.1.6.4 NR. Mari SURIAAMIDJAJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.75.1.6.5 Rd. Mohamad Ali SURIAAMIDJAJA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.75.1.7 Rd. Adnan SOERIALEGAWA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.75.1.7X NR. Natisah DJAJAPRAWIRA, (1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.38.2.5)

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.75.1.8 Rd. Sadeli SOERIALEGAWA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.75.1.8X NR. Rahmi ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.75.1.8.1 NR. Suhaemi SOERIALEGAWA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.75.1.8.2 NR. Wiwi SOERIALEGAWA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.75.1.8.3 NR. Tati SOERIALEGAWA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.75.1.9 Rd. Darja SOERIALEGAWA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.75.1.10 Rd. Saleh Djajadiningrat SOERIALEGAWA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.75.1.10X1 Nyi Titi ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.75.1.10.1 NR. Jeni DJAJADININGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.75.1.10.2 Rd. Agus DJAJADININGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.75.1.10.3 NR. Adjeng DJAJADININGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.75.1.10X2 Nyi Salehati ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.75.1.10.4 NR. Siti Atin Gustimati DJAJADININGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.75.1.10.5 NR. Kiki Oke Jasminiati DJAJADININGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.75.1.10.6 NR. Rita Nurhayati DJAJADININGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.75.1.10.7 Rd. Ben Benyamin DJAJADININGRAT .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.75.1.11 Rd. Sulaeman Sukirman Soerianingrat SOERIALEGAWA ,
(Saleh Suhirman)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.75.1.11X1 NR. Surtini ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.75.1.11.1 NR. Euis Purnama SOERIANINGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.75.1.11X2 Nyi Siti Djuariah ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.75.1.11.2 Rd. Djaja Djamhur SOERIANINGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.75.1.11X3 Nyi Ratu Tuty Suwari ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.75.1.11.3 Rd. Divi SOERIANINGRAT .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.2.1 NR. Maemunah KARTADIKOESOEMAH (Dedeh)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.2.1X1 Rd. Atmawidjaja ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.2.1.1 NR. Aminah ATMAWIDJAJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.2.1.2 Rd. Sulaeman ATMAWIDJAJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.2.1X2 Rd. Sulaeman ..

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.2.2 Rd. Iwang KARTAKOESOEMAH ,
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.2.2X1 NR. Halimah DJAJAKOESOEMAH,
(1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.89.2.1)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.2.2.1 Rd. Dahlan Kartaatmadja KARTAKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.2.2X2 Siti Armilah ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.2.2.2 Rd. Sanusi KARTAKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.2.2.3 Rd. Rukhiyat KARTAKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.2.2.4 Rd. Soleh KARTAKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.2.2.5 Rd. Asikin KARTAKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.2.2.6 Rd. Hidayat KARTAKOESOEMAH .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.2.3 Rd. Turki KARTADIKOESOEMAH
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.2.3X Nyi Ikok ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.2.3.1 Rd. Djenal Abidin KARTADIKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.2.3.2 Rd. Djenal Asikin KARTADIKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.2.3.3 NR. Djuhaeni KARTADIKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.2.3.4 Rd. Buchori KARTADIKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.2.3.5 Rd. Jusuf KARTADIKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.2.3.6 NR. Suhaemi KARTADIKOESOEMAH .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.2.4 NR. Hadidjah KARTADIKOESOEMAH
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.2.4X Djunaedi. (Edi)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.2.4.1 Iskandar DJUNAEDI .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.2.4.2 Wahju DJUNAEDI .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.2.4.3 Rokajah DJUNAEDI .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.2.4.4 Abdullah DJUNAEDI .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.2.4.5 Sarman DJUNAEDI .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.2.4.6 Tarja DJUNAEDI .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.2.4.7 Rachmat DJUNAEDI .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.2.4.8 Tahyar DJUNAEDI .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.3.1 NM. Retnaningrat WINATAKUSUMAH (Ningning)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.3.1X Rd. Momon Sudjatma WIRAKUSUMAH,
(1.1.1.5.2.1.1.5.1.5.2.13.3
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.3.1.1 NR. Sariningrat WIRAKUSUMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.3.1.2 Rd. Arifin WIRAKUSUMAH
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.3.1.3 Rd. Achmad Satari WIRAKUSUMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.3.1.4 NR. Dewi Sutari WIRAKUSUMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.3.1.5 Rd. Sambas WIRAKUSUMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.3.1.6 NR. Sekarningrum WIRAKUSUMAH
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.3.1.7 Rd. Edi Sudradjat WIRAKUSUMAH
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.3.1.8 NR. Komalaningsih WIRAKUSUMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.3.1.9 NR. Rukminingrum WIRAKUSUMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.3.1.10 Rd. Sudjana WIRAKUSUMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.3.1.11 NR. Siti Sondari WIRAKUSUMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.3.1.12 NR. Ramasari WIRAKUSUMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.3.1.13 NR. Kantjana Nurwati WIRAKUSUMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.3.1.14 Rd. Agus Tjahajana WIRAKUSUMAH .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.3.2 NRA. Sartika WINATAKUSUMAH . (Tuti)

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.3.3 Rd. Rachmat WINATAKUSUMAH . (Ruchiat)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.3.3X NR. Mintarsih ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.3.3.1 NR. Ruchaeti WINATAKUSUMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.3.3.2 Rd. Suarsa WINATAKUSUMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.3.3.3 Rd. Afiudin WINATAKUSUMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.3.3.4 NR. Djumarnani WINATAKUSUMAH .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.3.4 Rd. Rusai WINATAKUSUMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.3.4X1 NR. Lasminingrat ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.3.4.1 Rd. Surjana WINATAKUSUMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.3.4X2 NR. Djuariah ..

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.4.1 Rd. Rochiat KARTADIKOESOEMAH (Ruchiat)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.4.1X Nyi Suha Inten ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.4.1.1 Rd. Surachman KARTADIKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.4.1.2 NR. Jeni KARTADIKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.4.1.3 NR. Dientje KARTADIKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.4.1.4 Rd. Daniel KARTADIKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.4.1.5 NR. Dewi Sartika KARTADIKOESOEMAH .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.4.2 NR. Sukaesih KARTADIKOESOEMAH (Tjitjih)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.4.2X Mas Ebon TUBANI.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.4.2.1 Kundang Setia Darnia TUBANI .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.4.2.2 Asep Setia Budi TUBANI .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.4.2.3 Pandji Eka Rasa TUBANI .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.4.2.4 Euis Tresnaningsih TUBANI .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.4.2.5 Enan Retnasari TUBANI .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.4.2.6 Ida Tjahjaningrum TUBANI .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.4.3 NR. Nenny Rochaeni GUNAWAN (Neni Djuhaeni)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.4.3X Rd. Maryun WIRAHADIKUSUMAH, (Mariun)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.4.3.1 Rd. Effendi WIRAHADIKUSUMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.4.3.2 NR. Ratna Dewi WIRAHADIKUSUMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.4.3.3 Rd. Memet WIRAHADIKUSUMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.4.3.4 NR. Djuwita WIRAHADIKUSUMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.4.3.5 NR. Ine WIRAHADIKUSUMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.4.3.6 Rd. Sadeli WIRAHADIKUSUMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.4.3.7 Rd. Iwan WIRAHADIKUSUMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.4.3.8 Rd. Lukman WIRAHADIKUSUMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.4.3.9 NR. Leni WIRAHADIKUSUMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.4.3.10 NR. Meti WIRAHADIKUSUMAH ,

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.5.1 Rd. Sadeli NATAKUSUMAH (Lili)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.5.1X NR. Koemsih WIRADIKOESOEMAH (1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.81.7)

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.5.2 NR. Roekmini NATAKUSUMAH . (Emin)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.5.2X1 Rd. Sadikin .. (Adan)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.5.2.1 NR. Hadidjah SADIKIN .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.5.2.2 NR. Haniah Mustikaningrum SADIKIN .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.5.2X2 Rd. Sukuman ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.5.2X3 Rd. Arifin ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.5.2.3 NR. Tedja Artati ARIFIN .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.5.2.4 Rd. Sanusi ARIFIN .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.5.3 Rd. Sambas NATAKUSUMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.5.3X Nyi Dedeh Mariam ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.5.3.1 NR. Salsiah NATAKUSUMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.5.3.2 NR. Riswati NATAKUSUMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.5.3.3 Rd. Muljandi NATAKUSUMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.5.3.4 Rd. Muljanda NATAKUSUMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.5.3.5 Rd. Noor Hadiat NATAKUSUMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.5.3.6 Rd. Hendi Nugraha NATAKUSUMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.5.3.7 NR. Ratnaningsih NATAKUSUMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.5.3.8 Rd. Ruhdian NATAKUSUMAH .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.5.4 Rd. Djuhara Gunawan NATAKUSUMAH . (Djudju)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.5.4X Nyi Kawista ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.5.4.1 Rd. Sudradjat NATAKUSUMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.5.4.2 NR. Sumarni NATAKUSUMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.5.4.3 NR. Sumartini NATAKUSUMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.5.4.4 NR. Mariani NATAKUSUMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.5.4.5 NR. Kania NATAKUSUMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.5.4.6 NR. Kartini NATAKUSUMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.5.4.7 Rd. Achmad Wida NATAKUSUMAH .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.5.5 NRA. Hapsah NATAKUSUMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.5.5X Rd. Apit ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.5.5.1 NR. Kusmiati APIT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.5.5.2 Rd. Achmad Kosasih APIT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.5.5.3 Rd. Rusai APIT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.5.5.4 NR. Kurniasih APIT .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.5.5.5 Rd. Achmad Rivai APIT .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.5.6 Rd. Herman Sulaeman NATAKUSUMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.5.6X Jijin Jintarsih.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.5.6.1 NR. Juliati NATAKUSUMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.5.6.2 NR. Agnes Sartika NATAKUSUMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.5.6.3 Rd. Purnama NATAKUSUMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.5.6.4 Rd. Sudradjat NATAKUSUMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.5.6.5 Rd. Iwan NATAKUSUMAH .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.5.7 Rd. Mohamad Sidik NATAKUSUMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.5.7X NR. Aminah .. (Min)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.5.7.1 NR. Suhaema NATAKUSUMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.5.7.2 NR. Suhaemi NATAKUSUMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.5.7.3 Rd. Sugiri NATAKUSUMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.5.7.4 NR. Herawati NATAKUSUMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.5.7.5 Rd. Tatu NATAKUSUMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.5.7.6 NR. Rini NATAKUSUMAH .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.5.8 Rd. Mohamad Jusuf NATAKUSUMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.5.8X Sumartini.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.5.8.1 NR. Sartika NATAKUSUMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.5.8.2 NR. Suprapti NATAKUSUMAH .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.5.9 Rd. Mohamad Sadrah NATAKUSUMAH .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.5.10 NR. Siti Djenar NATAKUSUMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.5.10X Sukarna.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.5.10.1 Rama Mundjat SUKARNA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.5.11 NR. Rubasah NATAKUSUMAH .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.5.12 Rd. Subarkah NATAKUSUMAH .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.5.13 Rd. Arifin NATAKUSUMAH .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.5.14 Rd. Barnas NATAKUSUMAH .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.5.15 NR. Salamah NATAKUSUMAH .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.5.16 NR. Salsijah NATAKUSUMAH . (Henny)

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.6.1 Rd. Djali Adikusuma SENDJAJADIBRATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.6.1X Halimah.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.6.1.1 NR. Hamidah SENDJAJADIBRATA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.7.1 Rd. Khrishna PADMANAGARA . (Emod)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.7.1X Ating KARTAWINATA.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.7.1.1 Rd. Mohamad Malkan Khrisna PADMANAGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.7.1.2 Rd. Muljana PADMANAGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.7.1.3 Rd. Markis PADMANAGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.7.1.4 Rd. Muksis PADMANAGARA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.7.2 Rd. Asik PADMANAGARA . (Entis)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.7.2X NR. Martini .. (Entin)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.7.2.1 NR. Sumarleni PADMANAGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.7.2.2 Rd. Haryadi PADMANAGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.7.2.3 NR. Rugati PADMANAGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.7.2.4 Rd. Irawan PADMANAGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.7.2.5 Rd. Adriana PADMANAGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.7.2.6 NR. Rosina PADMANAGARA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.7.3 Rd. Hasan PADMANAGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.7.3X NR. Djua ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.7.3.1 Rd. Hari PADMANAGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.7.3.2 Rd. Djuline PADMANAGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.7.3.3 Rd. Djuhari PADMANAGARA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.7.4 NR. Ema PADMANAGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.7.4X1 Rd. Suriawinata .. (Atot)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.7.4.1 Rd. Kaswan Trisnadi SURIAWINATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.7.4.2 Rd. Tofik Rachmat SURIAWINATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.7.4.3 Rd. Achmad Triyana SURIAWINATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.7.4.4 Rd. Taryadi SURIAWINATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.7.4X2 H. Rd. Ma'mur ..

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.7.5 Rd. Ukas PADMANAGARA

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.7.6 Rd. Isak PADMANAGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.7.6X NR. Sahadah .. (Bai)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.7.6.1 NR. Saripah PADMANAGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.7.6.2 Rd. Muriawan PADMANAGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.7.6.3 NR. Dekreta PADMANAGARA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.78.4.1 Rd. Djenal WILAGAKOESOEMAH . (Adjudjen, Jen)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.78.4.1X Hadidjah.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.78.4.1.1 NR. Resnawati WILAGAKOESOEMAH .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.78.4.2 Rd. Ganda WILAGAKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.78.4.2X Nyi Patimah ..
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.78.4.2.1 NR. Eli WILAGAKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.78.4.2.2 Rd. Iwan WILAGAKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.78.4.2.3 NR. Popi WILAGAKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.78.4.2.4 Rd. Heri WILAGAKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.78.4.2.5 Rd. Inu WILAGAKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.78.4.2.6 Rd. Pingpong WILAGAKOESOEMAH .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.78.4.3 Rd. Pinpin WILAGAKOESOEMAH . (Pintje)

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.78.4.4 NR. Butjeu WILAGAKOESOEMAH .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.80.1.1 NR. Mimi SOERAKOESOEMAH .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.80.3.1 NR. Tarmanah SOERAKOESOEMAH . (Imoh)

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.80.3.2 NR. Aminah SOERAKOESOEMAH .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.80.3.3 NR. Halimah SOERAKOESOEMAH . (Anah)

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.80.3.4 NR. Maemunah SOERAKOESOEMAH . (Nana)

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.80.3.5 Rd. Sanusi SOERAKOESOEMAH .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.80.6.1 Rd. Gandakusuma Amihardja SUMAMIHARDJA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.80.6.2 Rd. Gurmana SUMAMIHARDJA . (Memed)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.80.6.2X Suhara.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.80.6.2.1 Rd. Utoyo SUMAMIHARDJA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.80.6.3 Rd. Gadjali SUMAMIHARDJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.80.6.3X Wife of Rd Gadjali Sumamihardja.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.80.6.3.1 Rd. Rachmat SUMAMIHARDJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.80.6.3.2 Rd. Ruchiat SUMAMIHARDJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.80.6.3.3 Rd. Rukman SUMAMIHARDJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.80.6.3.4 NR. Garlinah SUMAMIHARDJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.80.6.3.5 NR. Garminah SUMAMIHARDJA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.80.8.1 NM. Dewi Supiah SUWARMADIMADJA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.80.8.2 Nyi Tuti ADIPUTRO .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.80.9.1 NR. Hadidjah SOERAKOESOEMAH .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.80.9.2 NR. Djaenab SOERAKOESOEMAH .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.80.9.3 NR. Rogajah SOERAKOESOEMAH .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.80.9.4 NR. Aminah SOERAKOESOEMAH .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.80.9.5 Rd. Soleh SOERAKOESOEMAH .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.80.9.6 NR. Aisah SOERAKOESOEMAH .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.80.9.7 Rd. Achmad SOERAKOESOEMAH .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.80.10.1 Rd. Dading SUMITRA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.80.10.2 Rd. Herman Sudradjat SUKARJA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.80.10.3 Rd. Dali Sadeli SUKARJA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.80.10.4 NR. Siti Laksana SUKARJA . (Lala)

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.80.10.5 Rd. Darusman SUKARJA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.81.1.1 NR. Djam'ah Komalasari WIRADIKOESOEMAH . (Aah)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.81.1.1X Rd. Suwardi .. (Odi)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.81.1.1.1 Rd. Abdulhamid SUWARDI .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.81.1.1.2 Rd. Achmad Kosim SUWARDI .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.81.1.1.3 Rd. Dali Wiradikusumah SUWARDI .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.81.1.1.4 NR. Djenab SUWARDI .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.81.1.1.5 NR. Siti Rubaah SUWARDI .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.81.1.1.6 NR. Diah Komalasari SUWARDI .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.81.1.1.7 NR. Riahwati SUWARDI .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.81.1.1.8 NR. Salsiah SUWARDI .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.81.1.1.9 Rd. Rachmat Rusadi SUWARDI .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.81.1.1.10 Rd. Imanudin SUWARDI .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.81.1.1.11 Rd. Jusuf Agustian SUWARDI .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.81.1.1.12 NR. Martini SUWARDI .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.81.2.1 NR. Eningrum ADIWIKARTA . (Ikun)

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.81.4.1 Rd. Sadeli WIRADIKOESOEMAH .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.81.4.2 Rd. Samsudin WIRADIKOESOEMAH . (Udin)

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.81.5.1 Rd. Salman Rachmat WIRADIKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.81.5.1X Katirah TENANG.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.81.5.1.1 Rd. Agus Nugraha WIRADIKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.81.5.1.2 NR. Winda WIRADIKOESOEMAH .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.81.5.2 Rd. Muljani Minggan WIRADIKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.81.5.2X Uang SUNARJA.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.81.5.2.1 Sumatini WIRADIKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.81.5.2.2 Agus WIRADIKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.81.5.2.3 Ita WIRADIKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.81.5.2.4 Jujun WIRADIKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.81.5.2.5 Juju WIRADIKOESOEMAH .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.81.5.3 Rd. Saladin WIRADIKOESOEMAH . (Adin)

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.81.5.4 NR. Djumasih WIRADIKOESOEMAH . (Jajah)

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.81.5.5 NR. Dewiningrum WIRADIKOESOEMAH .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.81.5.6 Rd. Ahis WIRADIKOESOEMAH . (Jeje)

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.81.6.1 Rd. Hadiman Hadisurjaman PRAWIRODIRDJO .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.81.6.1X Pudjaningrum.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.81.6.1.1 NR. Hety Samirana PRAWIRODIRDJO .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.81.6.2 NR. Hartini PRAWIRODIRDJO . (Tien)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.81.6.2X Thaher CHALID.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.81.6.2.1 Musty Raebang CHALID .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.81.6.2.2 Arief CHALID .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.81.6.3 NR. Hartati PRAWIRODIRDJO . (Taty)

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.81.6.3 NR. Harsasy PRAWIRODIRDJO . (Sasy)

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.81.6.4 Rd. Sukarto PRAWIRODIRDJO . (Tato)

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.81.6.5 NR. Sri Hendarsih PRAWIRODIRDJO . (Endang)

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.81.7.1 Rd. Djajusman NATAKUSUMAH . (Ijus)

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.81.7.2 Rd. Uuh KOMAR .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.81.7.3 Rd. Suhendar KOMAR . (Dadang)

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.81.7.4 Rd. Ening KOMAR .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.87.1.1 Rd. Hamid KOESOEMAHARDJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.87.1.1X1 NR. Itjah Aisah WIRAKOESOEMAH,
(1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.46.2)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.87.1.1X2 NR. Nani Waeni SURIAAMIDJAJA, (1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.1.3.2)

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.87.1.2 NR. Aminah KOESOEMAHARDJA . (Dion)
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.87.1.2X Rd. Rg. Kosasih Soemadiningrat SOEMAWILAGA ,
(1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.14.5)

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.87.1.3 NR. Djua KOESOEMAHARDJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.87.1.3X Rd. Saleh WIRADIPUTRA.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.87.1.3.1 Rd. Boton WIRADIPUTRA .

1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.89.2.1 NR. Halimah DJAJAKOESOEMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.89.2.1X Rd. Iwang KARTAKOESOEMAH , (1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.2.2)

1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.1.2.1 NRA. Purnama PRAWIRAATMADJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.1.2.1X Rd. Gaha SURIADININGRAT.

1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.1.2.2 Rd. Kusnan Prawiranagara PRAWIRAATMADJA . (Agus)
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.1.2.2X NR. Siti Mami Patimah SURIAAMIDJAJA, (1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.1.3.5)
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.1.2.2.1 NR. Ine Kusdinah PRAWIRANAGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.1.2.2.2 NR. Jukeu PRAWIRANAGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.1.2.2.3 Rd. Boy PRAWIRANAGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.1.2.2.4 Rd. Iwan Kusniadi PRAWIRANAGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.1.2.2.5 Rd. Achmad Kosasih PRAWIRANAGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.1.2.2.6 NR. Heni PRAWIRANAGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.1.2.2.7 NR. Hera PRAWIRANAGARA .

1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.1.2.3 NR. Siti Rukiah PRAWIRAATMADJA . (Tutu)
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.1.2.3X Rd. H. Ma'mun ADILAGA, (1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.41.2.2)

1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.1.2.4 NR. Nonon PRAWIRAATMADJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.1.2.4X Rd. Agus PRAWIRANATA.

1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.1.2.5 Rd. Herman PRAWIRAATMADJA .

1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.1.3.1 NR. Rukiah SURIAAMIDJAJA . (Opo)
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.1.3.1X Rd. Asikin NATANAGARA.
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.1.3.1.1 NR. Siti Patimah NATANAGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.1.3.1.2 Rd. Ahmad Saleh Kusnadi NATANAGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.1.3.1.3 NR. Rietje Siti Mariam NATANAGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.1.3.1.4 Rd. Irawan Hidajat NATANAGARA .

1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.1.3.2 NR. Nani Waeni SURIAAMIDJAJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.1.3.2X Rd. Hamid KOESOEMAHARDJA, (1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.87.1.1)

1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.1.3.3 Rd. Makbul SURIAAMIDJAJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.1.3.3X1 NR. Tetem NATADININGRAT.
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.1.3.3.1 Rd. Hasan SURIAAMIDJAJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.1.3.3X2 NR. Mintarsih TANOEWIDJAJA, (1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.35.8.3)

1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.1.3.4 Rd. Hidajat SURIAAMIDJAJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.1.3.4X Nyi Turjamah ..
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.1.3.4.1 Rd. Maman Abdurachman SURIAAMIDJAJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.1.3.4.2 Rd. Ahmad Basjir SURIAAMIDJAJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.1.3.4.3 Rd. Kahpi SURIAAMIDJAJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.1.3.4.4 Rd. Jusro SURIAAMIDJAJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.1.3.4.5 NR. Hetty Sutiah SURIAAMIDJAJA .

1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.1.3.5 NR. Siti Mami Patimah SURIAAMIDJAJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.1.3.5X Rd. Kusnan Prawiranagara PRAWIRAATMADJA,
(1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.1.2.2)

1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.1.4.1 NR. Atang Alkamah PRAWIRAKUSUMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.1.4.1X Mochamad Ali NASUTION.
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.1.4.1.1 Ema Suwaeran NASUTION .
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.1.4.1.2 Dadi Sudjadi NASUTION .
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.1.4.1.3 Beti Djubaedah NASUTION .
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.1.4.1.4 Butjeu Suwanda NASUTION .
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.1.4.1.5 Juki Surahmad NASUTION .

1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.1.4.2 NR. Emin Rukesih PRAWIRAKUSUMAH . (NRA. Rukiah)
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.1.4.2X Rd. Engkun SULAEMAN.
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.1.4.2.1 NR. Siti Aminah SULAEMAN .
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.1.4.2.2 Rd. Dedi Supriadi SULAEMAN .
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.1.4.2.3 Rd. Djoni SULAEMAN .
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.1.4.2.4 NR. Jati SULAEMAN .
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.1.4.2.5 NR. Ine SULAEMAN .
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.1.4.2.6 NR. Ami SULAEMAN .
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.1.4.2.7 Rd. Iwan SULAEMAN .
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.1.4.2.8 Rd. Talma SULAEMAN .

1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.1.4.3 Rd. Diong Kurnia PRAWIRAKUSUMAH . (Deong)
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.1.4.3X NR. Emi ..
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.1.4.3.1 Rd. Jadi PRAWIRAKUSUMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.1.4.3.2 Rd. Iwan PRAWIRAKUSUMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.1.4.3.3 Rd. Radi PRAWIRAKUSUMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.1.4.3.4 NR. Adjeng PRAWIRAKUSUMAH .

1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.1.1 Rd. Cucut SOERIADININGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.1.1X NR. Ema ..
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.1.1.1 Rd. Muharam SOERIADININGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.1.1.2 NR. Hindun SOERIADININGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.1.1.3 Rd. Sambas SOERIADININGRAT .

1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.1.2 NR. Dewi Prikat SOERIADININGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.1.2X Rd. Isa DJAJATERNAJA.
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.1.2.1 NR. Siti Rukiah DJAJATERNAJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.1.2.2 NR. Martini DJAJATERNAJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.1.2.3 NR. Ida DJAJATERNAJA .

1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.1.3 NR. Juli SOERIADININGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.1.3X Rd. Bati SATJAWIGUNA.
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.1.3.1 NR. Tintin Martini SATJAWIGUNA .
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.1.3.2 Rd. Ditdit SATJAWIGUNA .
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.1.3.3 Rd. Karnaen SATJAWIGUNA .
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.1.3.4 NR. Antje SATJAWIGUNA .
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.1.3.5 NR. Ema SATJAWIGUNA .
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.1.3.6 NR. Tati SATJAWIGUNA .
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.1.3.7 Rd. Enang SATJAWIGUNA .
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.1.3.8 Rd. Benben SATJAWIGUNA .

1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.1.4 NR. Emas Radjapermas SOERIADININGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.1.4X Rd. Ulkusna PERWATA.
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.1.4.1 NR. Ditje PERWATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.1.4.2 Rd. Djoni PERWATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.1.4.3 Rd. Nana PERWATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.1.4.4 Rd. Eman PERWATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.1.4.5 NR. Martini PERWATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.1.4.6 NR. Minmin PERWATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.1.4.7 Rd. Iwan PERWATA .
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.1.4.8 Rd. Hadi PERWATA .

1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.1.5 Rd. Achmad SOERIADININGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.1.5X Nyi Ubed ..
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.1.5.1 Rd. Jokjok SOERIADININGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.1.5.2 NR. Isje SOERIADININGRAT .

1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.1.6 NR. Titi SOERIADININGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.1.6X Rd. Tisna SUDJANA.
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.1.6.1 NR. Kartina SUDJANA .
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.1.6.2 Rd. Kartawan SUDJANA .
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.1.6.3 NR. Kartika SUDJANA .
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.1.6.4 Rd. Gunawan SUDJANA .
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.1.6.5 Rd. Kunang SUDJANA .
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.1.6.6 Rd. Ririn SUDJANA .
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.1.6.7 Rd. Dikdik SUDJANA .
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.1.6.8 Rd. Tantan SUDJANA .
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.1.6.9 Rd. Tata SUDJANA .

1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.1.7 Rd. Abas SOERIADININGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.1.7X NR. Ingi Djulaeha ARDIKOESOEMAH,
(1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.3.2.8.1)
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.1.7.1 Rd. Tarjat Rendana SOERIADININGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.1.7.2 Rd. Ade Surjadi SOERIADININGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.1.7.3 NR. Trawenah SOERIADININGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.1.7.4 Rd. Romli Suparman SOERIADININGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.1.7.5 NR. Tonah Wiasih St. Rokanah SOERIADININGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.1.7.6 Rd. Sapari SOERIADININGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.1.7.7 NR. Tati Senawati SOERIADININGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.1.7.8 NR. Jati Kurniati SOERIADININGRAT .
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.1.7.9 NR. Jani Kunnia SOERIADININGRAT .

1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.2.1 NR. Emas Retna SOERIAPRAWIRA .
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.2.1X Rd. Sunaryakusumah ..
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.2.1.1 Rd. Kurdi SUNARYAKUSUMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.2.1.2 Rd. Rahmat SUNARYAKUSUMAH .

1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.2.2 NR. Radjaretna SOERIAPRAWIRA . (Juju Mudjiah)
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.2.2X Rd. Achmad Rusadi WIRANAGARA, (1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.3.6)

1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.2.3 Rd. Mochamad Isa Suriatanumadja SOERIAPRAWIRA .
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.2.3X NR. Acik Gartasik ..
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.2.3.1 NR. Dais SURIATANUMADJA .

1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.2.4 Rd. Buchori SOERIAPRAWIRA
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.2.4X NR. Siti Aminah ..
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.2.4.1 NR. Siti Sajaah SOERIAPRAWIRA
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.2.4.2 NR. Ade Hadijah SOERIAPRAWIRA
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.2.4.3 Rd. Mohamad Musa SOERIAPRAWIRA
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.2.4.4 Rd. Mochammad Affandi SOERIAPRAWIRA .
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.2.4.5 Rd. Engkoi Sapei SOERIAPRAWIRA
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.2.4.6 Rd. Saleh SOERIAPRAWIRA
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.2.4.7 Rd. Yusuf SOERIAPRAWIRA

1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.2.5 NR. Endang Murtasiah SOERIAPRAWIRA .
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.2.5X Rd. Mahar MARTANAGARA, (1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.67.1)

1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.2.6 Rd. Edi SOERIAPRAWIRA .

1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.2.7 NR. Karlinah SOERIAPRAWIRA . (Elin)
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.2.7X Rd. Djuhari SOERIADARMA.
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.2.7.1 NR. Enong Tiana SOERIADARMA .
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.2.7.2 NR. Enin Diana SOERIADARMA .
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.2.7.3 Rd. Hilman Embo SOERIADARMA .
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.2.7.4 NR. Wiwih SOERIADARMA .
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.2.7.5 Rd. Lukman SOERIADARMA .
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.2.7.6 NR. Lala SOERIADARMA .
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.2.7.7 Rd. Gena SOERIADARMA .
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.2.7.8 NR. Mala SOERIADARMA .
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.2.7.9 NR. Ria SOERIADARMA .

1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.2.8 NR. Meumeut SOERIAPRAWIRA .

1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.2.9 NR. Kiah Kamsiah SOERIAPRAWIRA .
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.2.9X Rd. Saleh PRAWIRASAPUTRA.
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.2.9.1 NR. Dewimardjamah PRAWIRASAPUTRA .
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.2.9.2 Rd. Achmad Gadjali PRAWIRASAPUTRA .
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.2.9.3 NR. Siti Ahadiah PRAWIRASAPUTRA .
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.2.9.4 NR. Siti Mariam PRAWIRASAPUTRA .

1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.2.10 Rd. Achmad Kosasih Suriamidjaja SOERIAPRAWIRA .
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.2.10X NR. Nani Sumarni ..
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.2.10.1 Rd. Mohamad Ali Hanafiah SURIAMIDJAJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.2.10.2 NR. Siti Patimah SURIAMIDJAJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.2.10.3 NR. Detje SURIAMIDJAJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.2.10.4 NR. Yeti SURIAMIDJAJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.2.10.5 NR. Isje SURIAMIDJAJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.2.10.6 Rd. Dedi SURIAMIDJAJA .

1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.2.11 NR. Lenggang Patimah SOERIAPRAWIRA .
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.2.11X Rd. Utojo TIRTASUJATNA.
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.2.11.1 NR. Siti Surjati Djenab TIRTASUJATNA .
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.2.11.2 NR. Tuti Fatimah TIRTASUJATNA .
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.2.11.3 Rd. Benny Syarif TIRTASUJATNA .

1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.2.12 Rd. Majen Ibrahim Suriaamidjaja SOERIAPRAWIRA . (Tole)
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.2.12X NR. Ijus Rusia ..
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.2.12.1 Rd. Mohamad Hamim SURIAAMIDJAJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.2.12.2 Rd. Akan Nurwenda SURIAAMIDJAJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.2.12.3 Rd. Epi Hatamtaja SURIAAMIDJAJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.2.12.4 NR. Besje SURIAAMIDJAJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.2.12.5 NR. Ati SURIAAMIDJAJA .

1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.3.1 NRA. Siti Alkiah SOERJA DJANEGARA . (NRA. Toosje Alkiah)
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.3.1X Rd. Hidajat SOERJANATAMIHARDJA,
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.3.1.1 Rd. Achdiat Kurnadi SOERJANATAMIHARDJA
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.3.1.2 NRA. Anggraeni SOERJANATAMIHARDJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.3.1.3 Rd. Soleh SOERJANATAMIHARDJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.3.1.4 Rd. Rachmat SOERJANATAMIHARDJA .
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.3.1.5 Rd. Ruchiat SOERJANATAMIHARDJA
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.3.1.6 Rd. Surjadi SOERJANATAMIHARDJA
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.3.1.7 RA. Aghnita SOERJANATAMIHARDJA

1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.3.2 NRA. Siti Maria SOERJA DJANEGARA (NRA. Marietje Mariah).
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.3.2X Rd. Muharam WIRANATAKUSUMAH, (Am)
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.3.2.1 NRA. Ilongka Mirawati WIRANATAKUSUMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.3.2.2 NRA. Ira Sharmi Ranti WIRANATAKUSUMAH .
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.3.2.3 NRA. Amianti Margita Muharam WIRANATAKUSUMAH
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.3.2.4 NRA. Maryanti Aminingsih Maerchen Muharam WIRANATAKUSUMAH

1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.3.3 NRA. Hasanah SOERJA DJANEGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.3.3X Abdul DJABAR. (Gelar Marah Batuah)
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.3.3.1 Lukman Nulhakim DJABAR .
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.3.3.2 Hasan Nulhakim DJABAR .
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.3.3.3 Ruwata Hasanah DJABAR .

1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.3.4 NRA. Fatimah SOERJA DJANEGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.3.4X Rudi TANUNEGARA.
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.3.4.1 Iwan Hendrawan TANUNEGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.3.4.2 Hendi Hendarnadi TANUNEGARA

1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.3.5 Rd. Achmad Ma'mur SOERJA DJANEGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.3.5X NRA. Komaraningsih ..
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.3.5.1 Rd. Gusnadi SOERJA DJANEGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.3.5.2 Rd. Moermahadi SOERJA DJANEGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.3.5.3 Rd. Doddy Silfadi SOERJA DJANEGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.3.5.4 NRA. Ratna Mirah SOERJA DJANEGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.3.5.5 Rd. Hudadi SOERJA DJANEGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.3.5.6 NRA. Ratna Tya SOERJA DJANEGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.3.5.7 Rd. Andi SOERJA DJANEGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.3.5.8 Rd. Kurniadi SOERJA DJANEGARA .

1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.3.6 Rd. Asikin SOERJA DJANEGARA (Achmad Asikin)
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.3.6X NR. Rukiah MARTAAMIDJAJA, (Siti Rukiah)
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.3.6.1 NRA. Tania Kantika SOERJA DJANEGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.3.6.2 Rd. Roy Asikin SOERJA DJANEGARA .
1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.2.3.6.3 Rd. Bob Hermawan Asikin SOERJA DJANEGARA .

1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.3.3.1 Rd. Abdul WIRADIPOETRA .

1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.3.3.2 Rd. Tatan WIRADIPOETRA .

1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.3.3.3 NR. Emi WIRADIPOETRA .

1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.3.3.4 Rd. Usman WIRADIPOETRA

1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.3.4.1 Rd. Saripin WIRADILAGA .

1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.3.4.2 Rd. Sudomo WIRADILAGA . (Tingting)

1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.3.4.3 Rd. Wiradilaga WIRADILAGA . (Jojo)

1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.3.4.4 Rd. Samur WIRADILAGA .

1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.3.5.1 Rd. Nana WIRADISOERIA .

1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.3.5.2 NR. Nani WIRADISOERIA .

1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.3.5.3 Rd. Alibasah WIRADISOERIA .

1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.3.5.4 Rd. Rachmat WIRADISOERIA .

1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.3.6.1 NR. Siti Aminah RUSADI .

1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.3.6.2 Rd. Abdurachman Tom RUSADI . (Toni)

1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.3.6.3 Rd. Mochamad Balkia RUSADI . (Rd. Mohamad Bulkia)

1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.3.6.4 Rd. Yasrib Yusuf Behi RUSADI . (Rd. Mohamad Jusuf)

1.1.1.4.1.6.1.1.4.1.3.6.5 Rd. Achmad Kosasih RUSADI .

1.1.1.4.1.6.1.1.4.2.1.1.1 Tjitjih Wyarsih PRAWIRADILAGA
1.1.1.4.1.6.1.1.4.2.1.1.1X Johannes LEIMENA, (Oom Jo). (Sang Domine)
1.1.1.4.1.6.1.1.4.2.1.1.1.1 Ann Marie Elizabeth LEIMENA .
1.1.1.4.1.6.1.1.4.2.1.1.1.2 Veronica LEIMENA .
1.1.1.4.1.6.1.1.4.2.1.1.1.3 Catharina Juliana Bernadina LEIMENA
1.1.1.4.1.6.1.1.4.2.1.1.1.4 Adrianus Djauhar Dominggus LEIMENA .
1.1.1.4.1.6.1.1.4.2.1.1.1.5 Eric Yohannes LEIMENA .
1.1.1.4.1.6.1.1.4.2.1.1.1.6 Vivekananda LEIMENA .
1.1.1.4.1.6.1.1.4.2.1.1.1.7 Remy Yesaya LEIMENA .
1.1.1.4.1.6.1.1.4.2.1.1.1.8 Lendra Karaton Melanie Kusumahati LEIMENA .

1.1.1.4.1.6.1.3.3.1.1.4.1 Rd. Soeradimadja SOERAPRADJA
1.1.1.4.1.6.1.3.3.1.1.4.1X NM. Moerti .,
1.1.1.4.1.6.1.3.3.1.1.4.1.1 Son of Soeradimadja (Kang Setja) SOERAPRADJA .

1.1.1.4.1.6.1.3.3.1.1.4.2 Rd. Adimadja SOERAPRADJA .

1.1.1.4.1.6.1.3.3.1.1.4.3 Rd. Soemartapradja SOERAPRADJA .

1.1.1.4.1.6.1.3.3.1.1.4.4 Rd. Sastrapradja SOERAPRADJA (Tata)
1.1.1.4.1.6.1.3.3.1.1.4.4X NM. Natamoelia .,
1.1.1.4.1.6.1.3.3.1.1.4.4.1 Rd. Saleh SOERAPRADJA.
1.1.1.4.1.6.1.3.3.1.1.4.4.2 Rd. Adjep Martawisastra SOERAPRADJA.
1.1.1.4.1.6.1.3.3.1.1.4.4.3 NR. Antria SOERAPRADJA.
1.1.1.4.1.6.1.3.3.1.1.4.4.4 Rd. Dodo SOERAPRADJA.

1.1.1.4.1.6.1.3.3.1.1.4.5 NR. Soetidjah SOERAPRADJA

1.1.1.4.1.6.1.3.3.1.1.4.6 Rd. Winatapradja SOERAPRADJA .

1.1.1.4.1.6.1.3.3.1.1.5.1 Rd. Natapradja SOERAPRADJA

1.1.1.5.2.1.1.1.3.4.1.1.1 R. Ratna Kantjana KARTADJOEMENA .
1.1.1.5.2.1.1.1.3.4.1.1.1X Marah ROESLI,
1.1.1.5.2.1.1.1.3.4.1.1.1.1 Roeshan ROESLI
1.1.1.5.2.1.1.1.3.4.1.1.1.2 Other Son of Marah ROESLI .
1.1.1.5.2.1.1.1.3.4.1.1.1.3 Daughter of Marah ROESLI .

1.1.1.5.2.1.1.5.1.5.2.5.1 NR. Mustamirah ANGGATAROENA
1.1.1.5.2.1.1.5.1.5.2.5.1X Rd. Moehammad Sanoesi ANGGA KOESOEMAH,
(1.1.1.17.1.1.1.1.5.7.1)

1.1.1.5.2.1.1.5.1.5.2.6.1 NM Ningroem ARDIWANGSA . (NM Ningroem Dja..poera )

1.1.1.5.2.1.1.5.1.5.2.6.2 NM. Mainah ARDIWANGSA
1.1.1.5.2.1.1.5.1.5.2.6.2X Rd. Soemawinata HAMBALI, (1.1.1.17.1.1.1.1.6.9.1)

1.1.1.5.2.1.1.5.1.5.2.6.3 Rd. Rangga Paranawinata ARDIWANGSA .
1.1.1.5.2.1.1.5.1.5.2.6.3.1 NR. Oenda ARDIWANGSA .

1.1.1.5.2.1.1.5.1.5.2.13.1 NR. Djuwen WIRAKOESOEMAH
1.1.1.5.2.1.1.5.1.5.2.13.1X Rd. Partakoesoemah ..

1.1.1.5.2.1.1.5.1.5.2.13.2 Rd. Endih WIRAKUSUMAH
1.1.1.5.2.1.1.5.1.5.2.13.2X NR. Hadaspah SOEMAWINATA, (1.1.1.17.1.1.1.1.6.9.1.4)

1.1.1.5.2.1.1.5.1.5.2.13.3 Rd. Momon Sudjatma WIRAKUSUMAH
1.1.1.5.2.1.1.5.1.5.2.13.3X NM. Retnaningrat WINATAKUSUMAH,
(1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.77.3.1)

1.1.1.5.2.1.1.5.1.5.2.13.4 Rd. Nonod WIRAKUSUMAH
1.1.1.5.2.1.1.5.1.5.2.13.4X NR. Soeprijah DJOEBJADI, (1.1.1.17.1.1.1.1.6.9.1.2.2)
1.1.1.5.2.1.1.5.1.5.2.13.4.1 Rd. Daddy Sabandi WIRAKUSUMAH
1.1.1.5.2.1.1.5.1.5.2.13.4.2 NR. Ani Djoehaeni WIRAKUSUMAH
1.1.1.5.2.1.1.5.1.5.2.13.4.3 Rd. Achdat WIRAKUSUMAH
1.1.1.5.2.1.1.5.1.5.2.13.4.4 NR. Karningsih WIRAKUSUMAH
1.1.1.5.2.1.1.5.1.5.2.13.4.5 NR. Nenny Salsiah WIRAKUSUMAH
1.1.1.5.2.1.1.5.1.5.2.13.4.6 Rd. Achmad Askar WIRAKUSUMAH
1.1.1.5.2.1.1.5.1.5.2.13.4.7 NR. Yetty Soeprijati WIRAKUSUMAH
1.1.1.5.2.1.1.5.1.5.2.13.4.8 NR. Sariningroem WIRAKUSUMAH
1.1.1.5.2.1.1.5.1.5.2.13.4.9 NR. Netty Risnati WIRAKUSUMAH
1.1.1.5.2.1.1.5.1.5.2.13.4.10 Rd. Rudi Abdurrahman WIRAKUSUMAH
1.1.1.5.2.1.1.5.1.5.2.13.4.11 NR. Poppy Sapijah WIRAKUSUMAH
1.1.1.5.2.1.1.5.1.5.2.13.4.12 Rd. Aam Muharam WIRAKUSUMAH

1.1.1.5.2.1.1.5.1.5.2.13.5 Rd. Utjup WIRAKUSUMAH
1.1.1.5.2.1.1.5.1.5.2.13.5X Daughter of NR. Oeki Soemawinata,
(1.1.1.17.1.1.1.1.6.9.1.3.1)

1.1.1.5.2.1.9.2.3.2.1.2.1 Rd. Arjasuwita .

1.1.1.5.2.1.9.5.4.6.1.2.1 Rd. Wriyadimaja .
1.1.1.5.2.1.9.5.4.6.1.2.1.1 Rd. Koko Wiradikusumah .

1.1.1.5.2.1.9.5.4.6.1.2.2 Rd. Wangsawijaya .

1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.1.1.1 Rd. Edeng SINGAWIJAYA . (Jusup)
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.1.1.1X NM. Sukarsih SATRIADIDJAJA.
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.1.1.1.1 Rd. Yayat Sudrajat SINGAWIJAYA ,
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.1.1.1.2 Child 2 of Rd. Edeng SINGAWIJAYA .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.1.1.1.3 Child 3 of Rd. Edeng SINGAWIJAYA .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.1.1.1.4 Child 4 of Rd. Edeng SINGAWIJAYA .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.1.1.1.5 Child 5 of Rd. Edeng SINGAWIJAYA .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.1.1.1.6 Child 6 of Rd. Edeng SINGAWIJAYA .

1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.2.1.1 Rd. Moh. Ansor MURDAKA .

1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.2.1.2 NR. Maemunah MURDAKA .

1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.2.1.3 Rd. Alibasyah MURDAKA .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.2.1.3.1 Rd. Moch. Affandi BRATAKUSUMAH .

1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.2.1.4 NR. Siti Patimah MURDAKA .

1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.5.1.1 Rd. Dudy SINGADILAGA (Dudi)
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.5.1.1X1 NR. Tin Sutinah KUSUMA ATMAJA.
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.5.1.1.1 Rd. Taswin Otto Iskandar SINGADILAGA .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.5.1.1.2 NR. Dewi Mojasartika SINGADILAGA .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.5.1.1.3 NR. Yannie Yulianni SINGADILAGA .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.5.1.1.4 Rd. Sudrajat Dudy SINGADILAGA .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.5.1.1.5 Rd. Ismet Agoesdin SINGADILAGA .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.5.1.1.6 NR. Tika Mustika SINGADILAGA .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.5.1.1.7 NR. Caera Nur Chadijah SINGADILAGA .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.5.1.1X2 NR. Nani Sumarni ..

1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.1.1 NR. Ani SURAKUSUMAH .
(1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.9.4)
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.1.1X Rd. Noenoeng Noerwan TJAKRADIWIRIA,
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.1.1.1 NR. Nurhayati TJAKRADIWIRIA
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.1.1.2 NR. Supartini TJAKRADIWIRIA
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.1.1.3 Rd. Nurhasan TJAKRADIWIRIA
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.1.1.4 NR. Rita Nurmalina TJAKRADIWIRIA
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.1.1.5 Rd. Nurhusen TJAKRADIWIRIA
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.1.1.6 NR. Nurningsih TJAKRADIWIRIA
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.1.1.7 Rd. Agus Suganda TJAKRADIWIRIA

1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.2.1 Rd. Afyatin PRAWIRA-WINATA (Uting)
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.2.1X NR Juwita .,
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.2.1.1 NR. Ati Juwati PRAWIRA-WINATA .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.2.1.2 Rd. Afiat PRAWIRA-WINATA .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.2.1.3 NR. Arnika PRAWIRA-WINATA .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.2.1.4 NR. Armini PRAWIRA-WINATA .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.2.1.5 Rd. Abdul Fatah PRAWIRA-WINATA .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.2.1.6 NR. Andaya PRAWIRA-WINATA .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.2.1.7 NR. Aminingsih PRAWIRA-WINATA .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.2.1.8 Rd. Alkasar PRAWIRA-WINATA .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.2.1.9 Rd. Alamsyah PRAWIRA-WINATA .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.2.1.10 Rd. Ahmad Rusdi PRAWIRA-WINATA .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.2.1.11 NR. Artati PRAWIRA-WINATA .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.2.1.12 Rd. Abdul Nazer PRAWIRA-WINATA .

1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.2.2 Rd. Baginda PRAWIRA-WINATA .

1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.2.3 Rd. Cornelli PRAWIRA-WINATA (Ucu)
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.2.3X Hj. RA. Habibah HARYANA PRAWIRA,
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.2.3.1 Rd. Cornel PRAWIRA-WINATA.
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.2.3.2 NR. Kosmiati PRAWIRA-WINATA.
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.2.3.3 Rd. Kundrat PRAWIRA-WINATA.
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.2.3.4 NR. Kontari PRAWIRA-WINATA.
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.2.3.5 NR. Dewi Kartika PRAWIRA-WINATA.
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.2.3.6 NR. Lili Kamalia PRAWIRA-WINATA.
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.2.3.7 NR. Koriyati PRAWIRA-WINATA.
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.2.3.8 NR. Tetty Krishnawati PRAWIRA-WINATA
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.2.3.9 Rd. Krishnabudi PRAWIRA-WINATA.
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.2.3.10 NR. Krishnayati PRAWIRA-WINATA. (Twin)
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.2.3.11 NR. Krishnayani PRAWIRA-WINATA. (Twin)

1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.2.4 Rd. Djerman PRAWIRA-WINATA . (Odet)
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.2.4X NR. Sariningsih SINGASUBRATA.
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.2.4.1 Rd. Daud Ayyatuloh PRAWIRA-WINATA .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.2.4.2 Rd. Jayaprana PRAWIRA-WINATA .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.2.4.3 NR. Rasmini Mariam PRAWIRA-WINATA .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.2.4.4 NR. Nur Rahmini PRAWIRA-WINATA .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.2.4.5 Rd. Jayaiswara PRAWIRA-WINATA .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.2.4.6 Rd. Dian Azhad Fauzi PRAWIRA-WINATA .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.2.4.7 Rd. Darma Much. Nursangani PRAWIRA-WINATA .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.2.4.8 NR. Diah Ratnawulan PRAWIRA-WINATA .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.2.4.9 Rd. Latief Rahman PRAWIRA-WINATA .

1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.2.5 Rd. England PRAWIRA-WINATA .

1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.2.6 Rd. Fransman PRAWIRA-WINATA .

1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.2.7 Rd. Gurnita PRAWIRA-WINATA .

1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.2.8 NR. Hidajati PRAWIRA-WINATA . (Yetti)
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.2.8X1 Rd. Hadori ..
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.2.8.1 NR. Ida Hindasah HADORI .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.2.8X2 RM. Samiraharjo ..
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.2.8.2 Rd. H. Nenu Ken Wisnu SAMIRAHARJO .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.2.8.3 NR Neni Ken Widiya SAMIRAHARJO .

1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.2.9 Child 9 Daughter of Rd. Ibrahim PRAWIRA-WINATA .

1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.2.10 NR. Joehana PRAWIRA-WINATA . (Yuyu)
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.2.10X R. Dodong SOERASETJA, (1.1.1.17.1.1.1.1.6.1.3.2.5)
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.2.10.1 Rd. Ahmad Miradi SOERASETJA.
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.2.10.2 NR. Ratna Mulia SOERASETJA.
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.2.10.3 Rd. Arif Budiman SOERASETJA .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.2.10.4 NR. Dewi Asih SOERASETJA .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.2.10.5 NR. Sekarwati SOERASETJA .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.2.10.6 NR. Ratnaningsih SOERASETJA .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.2.10.7 NR. Kurniasih SOERASETJA .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.2.10.8 NR. Rahmini SOERASETJA .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.2.10.9 Rd. Irawan SOERASETJA .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.2.10.10 NR. Sukaesih SOERASETJA .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.2.10.11 NR. Purnamasari SOERASETJA .

1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.2.11 Child 11 Daughter of Rd. Ibrahim PRAWIRA-WINATA .

1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.2.12 NR. Lasmana PRAWIRA-WINATA . (Nana)
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.2.12X Rd. E. Sukarna SASTRADIPURA.
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.2.12.1 NR. Hihi Chaerani SUKARNA SASTRADIPURA .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.2.12.2 Rd. Dudu Kardana SUKARNA SASTRADIPURA .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.2.12.3 NR. Titi Titani SUKARNA SASTRADIPURA .

1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.2.13 NR. Maria PRAWIRA-WINATA .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.2.13X Rd. Suharyadi SOSRODIHARJO.
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.2.13.1 NR. Wiana SOSRODIHARJO .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.2.13.2 NR. Detty Murdiati SOSRODIHARJO .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.2.13.3 NR. Yeni Maryani SOSRODIHARJO .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.2.13.4 Rd. Singgih Prayudi SOSRODIHARJO .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.2.13.5 Rd. Yuliadi SOSRODIHARJO .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.2.13.6 Rd. Anurul Mukmin SOSRODIHARJO .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.2.13.7 NR. Ida Subaida SOSRODIHARJO .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.2.13.8 NR. Hana Hasanah SOSRODIHARJO .

1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.2.14 NR. Nani PRAWIRA-WINATA .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.2.14X Mas Wihananto ..
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.2.14.1 Mas Agus Winanto WIHANANTO .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.2.14.2 Mas Didit Widiani WIHANANTO .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.2.14.3 Mas Wia Sri Wiana WIHANANTO .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.2.14.4 Mas Ageng Indar Winandari WIHANANTO .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.2.14.5 Alit Indah Winandati WIHANANTO .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.2.14.6 Widi Wahyu Widiono WIHANANTO .

1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.2.15 Rd. Oetara PRAWIRA-WINATA .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.2.15X Nyi A'an Aningsih ..
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.2.15.1 NR. Seni Komariyani PRAWIRA-WINATA .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.2.15.2 NR. Selywiyati PRAWIRA-WINATA .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.2.15.3 NR. Semiriyani PRAWIRA-WINATA .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.2.15.4 Rd. Syahnoor Wiliati PRAWIRA-WINATA .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.2.15.5 Rd. Syahnoor Rohwan PRAWIRA-WINATA .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.2.15.6 NR. Syuce Riana PRAWIRA-WINATA .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.2.15.7 Rd. Syamdriana Rahmates PRAWIRA-WINATA .

1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.4.1 Rd. Hitler SINGAWINATA .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.4.1X NR. Dien Chadijah ..
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.4.1.1 NR. Tria Adriani SINGAWINATA .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.4.1.2 Rd. Krisnawan SINGAWINATA .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.4.1.3 Rd. Hari Satyagraha SINGAWINATA ,
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.4.1.4 NR. Nike Meiyani SINGAWINATA .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.4.1.5 NR. Lily Yuliani SINGAWINATA .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.4.1.6 Rd. Bill Indrawan SINGAWINATA .

1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.4.2 NR. Jenny SINGAWINATA .

1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.6.1 Rd. Husen SINGAWINATA .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.6.1X Nyi Epon Binti H. MURSYID.
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.6.1.1 NR. Sutini SINGAWINATA .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.6.1.2 Rd. A'a Usmansyiah SINGAWINATA .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.6.1.3 NR. Enen Dania SINGAWINATA .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.6.1.4 NR. Setia Sabaryanti SINGAWINATA .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.6.1.5 NR. Erna Jamilah SINGAWINATA .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.6.1.6 Rd. Omar Komander SINGAWINATA .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.6.1.7 Rd. Buce Budiman SINGAWINATA .

1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.6.2 Rd. Hilman SINGAWINATA .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.6.2X NR. Sariwulan SUMADIPURA,
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.6.2.1 Rd. H. Ahdiat SINGAWINATA .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.6.2.2 Rd. Rulyaman SINGAWINATA .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.6.2.3 Rd. Jatmika Darmawan SINGAWINATA .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.6.2.4 Rd. Ade Nugraha SINGAWINATA .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.6.2.5 NR. Hj. Sariwiyati SINGAWINATA .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.6.2.6 NR. Ratnasari SINGAWINATA .

1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.6.3 NR. Nani SINGAWINATA .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.6.3X Rd. Akwan TANUAMIJAYA.
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.6.3.1 Rd. Kornel Mihardian TANUAMIJAYA .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.6.3.2 Rd. Dikki Hirjan TANUAMIJAYA .

1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.6.4 NR. Tati Widari SINGAWINATA .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.6.4X Rd. Sukandis MARTAKUSUMAH.
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.6.4.1 NR. Anna Meriana MARTAKUSUMAH .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.6.4.2 NR. Yuke Yuniara MARTAKUSUMAH .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.6.4.3 H. Rd. Syarif Darmawan MARTAKUSUMAH .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.6.4.4 H. Rd. Sukendar MARTAKUSUMAH .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.6.4.5 Rd. H. Surya Setiawan MARTAKUSUMAH .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.6.4.6 Rd. Purnawarman MARTAKUSUMAH .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.6.4.7 NR. Kurnia Gembirawati MARTAKUSUMAH .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.6.4.8 Rd. Prabu MARTAKUSUMAH .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.6.4.9 NR. Kartika MARTAKUSUMAH .

1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.6.5 NR. Mamie SINGAWINATA .
(1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.10.1)
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.6.5X H. Moh. Satibi Darwis SATJAKUSUMAH,
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.6.5.1 Rd. H. Murad Effendi Satibi Darwis SATJAKUSUMAH
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.6.5.2 Rd. Lukman Lufty Satibi Darwis SATJAKUSUMAH
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.6.5.3 Rd. H. Rusmawan Hardi Satibi Darwis SATJAKUSUMAH .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.6.5.4 Rd. Adam Bahtiar Satibi Darwis SATJAKUSUMAH .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.6.5.5 Rd. Eddy Haryadi Satibi Darwis SATJAKUSUMAH
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.6.5.6 NR. Indah Haryati Satibi Darwis SATJAKUSUMAH .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.6.5.7 NR. Indah Hartati Satibi Darwis SATJAKUSUMAH .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.6.5.8 NR. Nina Chandra Kirana Kurniati Satibi Darwis SATJAKUSUMAH .

1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.8.1 Eddy SUTAMANGGALA (Eddy Veen)
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.8.1X Ny Hunce ..
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.8.1.1 Thea SUTAMANGGALA .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.8.1.2 Jimmi SUTAMANGGALA .

1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.9.1 NR. Rukmini SURAKUSUMAH .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.9.1X Rd. Husein SUMADIPURA,
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.9.1.1 Rd. H. Mohamad Soleh SUMADIPURA .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.9.1.2 NR. Rukminingsih SUMADIPURA .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.9.1.3 Rd. H. Sudradjat SUMADIPURA .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.9.1.4 NR. Setiawati SUMADIPURA ,
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.9.1.5 NR. Hj. Juhariah SUMADIPURA .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.9.1.6 Rd. Dharmawan SUMADIPURA .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.9.1.7 H. Rd. Muhtar Subur SUMADIPURA .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.9.1.8 Hj. NR. Nina Mariana SUMADIPURA .

1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.9.2 NR. Rustini SURAKUSUMAH
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.9.2X Rd. Suwandi NATAPRAJA. (1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.9.3X)
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.9.2.1 NR. Hj. Lily Rusmalia NATAPRAJA .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.9.2.2 Rd. Wawan Rusmawan NATAPRAJA .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.9.2.3 NR. Ati Rusmiati NATAPRAJA .

1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.9.3 NR. Ruslina SURAKUSUMAH .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.9.3X Rd. Suwandi NATAPRAJA. (1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.9.2X)
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.9.3.1 NR. Nia Alkania NATAPRAJA .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.9.3.2 Rd. Nana Kusmana NATAPRAJA .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.9.3.3 NR. Nila Helma Indrayati NATAPRAJA .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.9.3.4 Rd. Agus NATAPRAJA .

1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.9.4 NR. Ani SURAKUSUMAH .
(1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.1.1)

1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.9.5 NR. Emy Rohaemi SURAKUSUMAH .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.9.5X Hakim HARAHAP.
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.9.5.1 Burhanudin HARAHAP .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.9.5.2 Ade Makmur HARAHAP .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.9.5.3 Amir Hamzah HARAHAP .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.9.5.4 Rudi Benyamin HARAHAP .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.9.5.5 Budi Darmawan HARAHAP .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.9.5.6 Tety Puspitasari HARAHAP .

1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.9.6 NR. Mari Sundari SURAKUSUMAH .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.9.6X Rd. Madsa'id ..
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.9.6.1 Rd. Feriandi MADSA'ID .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.9.6.2 Rd. Adriana Isnaen MADSA'ID .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.9.6.3 NR. Yunika Sufangsih MADSA'ID .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.9.6.4 Rd. Fiskarsyah Sariputra MADSA'ID .

1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.9.7 NR. Superla SURAKUSUMAH . (Ella)
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.9.7X Rd. Hasbulah ATMADIHARJA.
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.9.7.1 Rd. Maman Nurjaman ATMADIHARJA .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.9.7.2 NR. Dewi Nurlela ATMADIHARJA .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.9.7.3 NR. Wely Nurhayati ATMADIHARJA .

1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.9.8 NR. Superli SURAKUSUMAH . (Elly)
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.9.8X Muhamad HATTA.
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.9.8.1 NR. Nurlelawati HATTA .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.9.8.2 Rd. Yayat Priyatna HATTA .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.9.8.3 Rd. Rully HATTA .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.9.8.4 Rd. Widiasana HATTA .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.9.8.5 NR. Suciani HATTA .

1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.9.9 Rd. Maman Sulaeman SURAKUSUMAH .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.9.9X NR. Iyah Badriyah ..
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.9.9.1 NR. Maya Maelani SURAKUSUMAH .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.9.9.2 NR. Lani Septiani SURAKUSUMAH .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.9.9.3 Rd. Benny Murdani SURAKUSUMAH .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.9.9.4 Rd. Ari Sudarman SURAKUSUMAH .

1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.9.10 NR. Oyok Setiawati SURAKUSUMAH . (Ati Setiati)
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.9.10X Rd. Sukma Bin H. SIDIK.
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.9.10.1 Rd. Ari Iriawan SUKMA .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.9.10.2 NR. Dini Dwi Aryani SUKMA .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.9.10.3 Rd. Indra Trisana SUKMA .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.9.10.4 NR. Indriasari SUKMA .

1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.10.1 NR. Mamie SINGAWINATA .
(1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.6.5)

1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.11.1 NR. Ati Hadiati SINGAWINATA .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.11.1X Rd. H. Ruchjat WIRA ATMAJA. (U'ung)
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.11.1.1 NR. Hendriati Agustiana WIRA ATMAJA .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.11.1.2 Rd. Hendarmin Riandi WIRA ATMAJA .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.11.1.3 NR. Hanasari WIRA ATMAJA .

1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.11.2 Rd. Anhar SINGAWINATA . (Hary)
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.11.2X NR. Parwita ASGAR, (I'it)
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.11.2.1 Rd. Budhi Andrian SINGAWINATA
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.11.2.2 NR. Ria Andrini SINGAWINATA .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.11.2.3 NR. Rina Anharini SINGAWINATA .

1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.11.3 Rd. Hadian SINGAWINATA . (Nanin)
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.11.3X NR. Rucita SUBRATA.
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.11.3.1 NR. Nanita SINGAWINATA .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.11.3.2 Rd. Dino Rudian SINGAWINATA .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.11.3.3 Rd. Firman Indra Permadi SINGAWINATA .

1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.11.4 Rd. Usman Effendi SINGAWINATA (Afen)
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.11.4X NR. Retno Suryaningsih PROBOSAWITRO, (Bambing)
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.11.4.1 Rd. Krisna Barata SINGAWINATA .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.11.4.2 Rd. Indra Pradana SINGAWINATA .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.11.4.3 Rd. Dade SINGAWINATA .

1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.11.5 Rd. Purwadi SINGAWINATA . (Ade)
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.11.5X NR. H. Yetti Mutia ..
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.11.5.1 Rd. Reza Maulana SINGAWINATA .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.11.5.2 NR. Rani Meutia SINGAWINATA . (Twin)
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.11.5.3 Rd. Rizal Mulia SINGAWINATA . (Twin)

1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.12.1 NR. Siti Alkasari SINGAWINATA .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.12.1X Rd. H. Endang Suwarli KARTAWIJAYA.
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.12.1.1 Rd. Yudi Suryadi KARTAWIJAYA .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.12.1.2 NR. Nunung Nuryani KARTAWIJAYA .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.12.1.3 NR. Wiwin Suryati KARTAWIJAYA .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.12.1.4 NR. Bayu Indrawati S. KARTAWIJAYA .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.12.1.5 NR. Erma Nayasari KARTAWIJAYA .

1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.12.2 NR. Ratna Murti SINGAWINATA . (Ade)
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.12.2X Rd. Ateng SUKANDI.
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.12.2.1 Rd. Iyan Purwadi A. SUKANDI .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.12.2.2 Rd. Hary Permana A. SUKANDI .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.12.2.3 NR. Wida Perwitasari A. SUKANDI .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.12.2.4 NR. Yetty A. SUKANDI .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.12.2.5 Rd. Andi A. SUKANDI .

1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.12.3 NR. Suryati SINGAWINATA .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.12.3X Rd. Hadi SUKARTONO ATMOJO.
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.12.3.1 Rd. Dodi Suryanto SUKARTONO ATMOJO .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.12.3.2 Rd. Wijanarko SUKARTONO ATMOJO .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.12.3.3 Rd. Deden Permana SUKARTONO ATMOJO .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.12.3.4 Rd. Sonson SUKARTONO ATMOJO .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.12.3.5 Rd. Ferry SUKARTONO ATMOJO .

1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.12.4 NR. Setiawati SINGAWINATA .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.12.4X Rd. Tatang ..

1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.12.5 NR. Reni Syafrini SINGAWINATA . (Renny)
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.12.5X Ade SAPARGI.
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.12.5.1 Tanti Kusumayanti SAPARGI .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.12.5.2 Nandi SAPARGI .

1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.12.6 NR. Anna Arifah SINGAWINATA . (Syarifah)
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.12.6X Wawan Yuhdi THAHIR.
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.12.6.1 Adam THAHIR .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.12.6.2 Anisya THAHIR .

1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.8.1.1 Rd. Homan WIRASAPUTRA .

1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.8.1.2 NR. Jenab WIRASAPUTRA .

1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.8.1.3 Rd. Herman WIRASAPUTRA .

1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.8.1.4 Rd. Ahmar WIRASAPUTRA .

1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.8.1.5 Rd. Amir WIRASAPUTRA .

1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.8.2.1 NR. Sariningsih SINGASUBRATA .

1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.8.2.2 Rd. Tisna SINGASUBRATA .

1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.8.2.3 NR. Sutimi SINGASUBRATA .

1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.8.2.4 NR. Hapipah SINGASUBRATA .

1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.8.2.5 NR. Min Aminah SINGASUBRATA .

1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.8.3.1 NM. Komalah UJA .

1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.8.3.2 Mas Aja UJA .

1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.8.3.3 Mas Ating UJA .

1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.8.3.4 Mas Muhtar UJA .

1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.8.3.5 NM. Tuti UJA .

1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.8.3.6 NM. Hatimah UJA .

1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.8.3.7 NM. Suhaeran UJA .

1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.8.3.8 NM. Hadijah UJA .

1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.8.4.1 Rd. Hermen PRAWIRASAPUTRA .

1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.8.4.2 NR. Hermin PRAWIRASAPUTRA .

1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.8.4.3 Rd. Rachman PRAWIRASAPUTRA . (Embay)

1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.8.4.4 Rd. Kusman PRAWIRASAPUTRA .

1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.8.4.5 NR. Nurhati PRAWIRASAPUTRA .

1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.8.4.6 Rd. Yunus PRAWIRASAPUTRA .

1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.8.4.7 Rd. Sudrajat PRAWIRASAPUTRA .

1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.8.4.8 Rd. Iman Mulyana PRAWIRASAPUTRA .

1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.8.4.9 NR. Martini PRAWIRASAPUTRA .

1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.8.5.1 Rd. Hidayat SINGADIKARTA .

1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.8.5.2 Rd. Ahmad SINGADIKARTA .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.8.5.2X NR. Mardiah ..
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.8.5.2.1 NR. Kuraesin SINGADIKARTA .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.8.5.2.2 Rd. Ramdani SINGADIKARTA .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.8.5.2.3 NR. Sumiati SINGADIKARTA .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.8.5.2.4 Rd. Muslihat SINGADIKARTA .

1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.8.5.3 NR. Jubaedah SINGADIKARTA .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.8.5.3X Rd. Romli ..
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.8.5.3.1 Rd. Purnawan ROMLI .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.8.5.3.2 NR. Purwanti ROMLI .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.8.5.3.3 NR. Netty ROMLI .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.8.5.3.4 Rd. Irwan ROMLI .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.8.5.3.5 Rd. Mulyana ROMLI .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.8.5.3.6 NR. Ida ROMLI .

1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.8.5.4 NR. Jamilah SINGADIKARTA .

1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.8.5.5 Rd. Usman SINGADIKARTA .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.8.5.5X Nyi Hindun ..
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.8.5.5.1 NR. Suryanti SINGADIKARTA .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.8.5.5.2 Rd. Suherman SINGADIKARTA .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.8.5.5.3 NR. Suryani SINGADIKARTA .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.8.5.5.4 NR. Kartini SINGADIKARTA .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.8.5.5.5 NR. Cucu Sumiati SINGADIKARTA .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.8.5.5.6 Rd. Sulaeman SINGADIKARTA .

1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.8.5.6 Rd. Samsudin SINGADIKARTA .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.8.5.6X Nyi Dinawati ..
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.8.5.6.1 NR. Dian Rahmawati SINGADIKARTA .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.8.5.6.2 Rd. Asep Syaifudin SINGADIKARTA .

1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.8.5.7 NR. Patimah SINGADIKARTA . (Tin)
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.8.5.7X Rd. Dadang ANDIWIJAYA.
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.8.5.7.1 Rd. Arie Priasawan ANDIWIJAYA .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.8.5.7.2 NR. Rika Yasika ANDIWIJAYA .

1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.8.5.8 NR. Aminah SINGADIKARTA .

1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.8.5.9 NR. Mulyati SINGADIKARTA .

1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.9.2.1 NR. Suparsih PURAATMADJA .

1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.9.2.2 Rd. Muhamad PURAATMADJA .

1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.9.2.3 Rd. Hidayat PURAATMADJA .

1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.9.2.4 Rd. Sole PURAATMADJA .

1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.9.3.1 NR. Patimah PADMANAGARA .

1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.9.3.2 NR. Jenab PADMANAGARA
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.9.3.2X Husband of NR Jenab Padmanagara ..
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.9.3.2.1 NR. Nani Kurniawaty .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.9.3.2.2 Rd. Ajad Sudrajad .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.9.3.2.3 Rd. Dedi Supriadi .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.9.3.2.4 Rd. Jaja Subagja .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.9.3.2.5 Rd. Maman Suherman .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.9.3.2.6 NR. Nina Kusnilawati .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.9.3.2.7 Rd. Yayan Sofyan ..

1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.9.3.3 NR. Halimah PADMANAGARA .

1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.9.3.4 Rd. Nurjaman PADMANAGARA .

1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.9.3.5 Rd. Husen Sobar PADMANAGARA .

1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.9.4.1 Rd. Nugraha PURAATMADJA .

1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.9.5.1 NR. Tini ALIBASAH .

1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.9.6.1 NR. Asidah PURAATMADJA .

1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.9.6.2 Rd. Kusnadi PURAATMADJA .

1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.9.6.3 NR. Husnaeni PURAATMADJA .

1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.9.7.1 NR. Tati Siti Hisnatifah PURAATMADJA (Tati,Pep)
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.9.7.1X Agus Rachiana ALI RACHMAN.
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.9.7.1.1 Risyah Cynthia AGUS RACHIANA .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.9.7.1.2 Hedy Rachmi AGUS RACHIANA .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.9.7.1.3 Els Riany AGUS RACHIANA .
1.1.1.1.1.11.6.6.7.1.4 Fitrid Arieswati AGUS RACHIANA ,
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.9.7.1.5 Nirma Indria Adhikawati AGUS RACHIANA .

1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.9.7.2 NR. Toeti Siti Fatimah PURAATMADJA
(Tuti,Tut). (Toeti Kapitoe)
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.9.7.2X Rachmat MANGKU DILAGA,
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.9.7.2.1 Fachriansyah MANGKU DILAGA
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.9.7.2.2 Meiske Farida Rahmawati MANGKU DILAGA .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.9.7.2.3 Adi MANGKU DILAGA
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.9.7.2.4 Nuri Nurwati MANGKU DILAGA .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.9.7.2.5 Stien Agustinah MANGKUDILAGA
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.9.7.2.6 Ria MANGKU DILAGA .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.9.7.2.7 Yuli MANGKU DILAGA
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.9.7.2.8 Taufik Gumulya MANGKU DILAGA

1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.9.7.3 NR. Ida Siti Hadidjah PURAATMADJA . (Ide, Ida)
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.9.7.3X Hariadi SUPANGKAT. (Cendol)
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.9.7.3.1 Gilang Hasniati Esfandiari SUPANGKAT

1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.9.7.4 Rd. Boy Imansyah PURAATMADJA (Boy)
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.9.7.4X Dewi Raf'aldini. (Din, Dindin)
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.9.7.4.1 S. Salsyah Hegardini PURAATMADJA .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.9.7.4.2 Arbi S. Rabiah PURAATMADJA .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.9.7.4.3 Webi Rafiudin R. PURAATMADJA .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.9.7.4.4 Dewi Martha Juwita PURAATMADJA .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.9.7.4.5 Anzaludin Sam S. PURAATMADJA .

1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.9.7.5 NR. Tineke Siti Aisyah PURAATMADJA
(Tineke). (Tineke Kapitoe)
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.9.7.5X Kosasih PADMAWINATA,
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.9.7.5.1 Primansyah Pahlevi PADMAWINATA
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.9.7.5.2 Yuanita Suryadini PADMAWINATA

1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.9.7.6 NR. Wina Surti Aminah PURAATMADJA (Wina)
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.9.7.6X Djudju BUDDYHARDJO.
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.9.7.6.1 Ellen Shintiasari BUDDYHARDJO .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.9.7.6.2 Rendy Rinaldy Juwinda BUDDYHARDJO .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.9.7.6.3 Rinsha Nia Kurniati BUDDYHARDJO .

1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.9.7.7 NR. Mieke Sumira PURAATMADJA (Mieke)
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.9.7.7X Mohammad Sjafril MUTHALIB, (1.1.1.17.1.1.1.1.6.13.4.1)

1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.9.7.8 Rd. Boetje Budiman Firmansyah PURAATMADJA . (Butje)

1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.9.7.9 Rd. Nungky Nur Alamsyah PURAATMADJA . (Nung, Nungky)
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.9.7.9X Rosalita BEKTI. (Osa)
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.9.7.9.1 Siti Nuralita Avianti PURAATMADJA .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.9.7.9.2 Siti Nuralita Oktianti PURAATMADJA .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.9.7.9.3 Nur Febriansyah PURAATMADJA .

1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.10.1.1 Rd. Tatang Muhtar SINGAWIJAYA . (Rd. Moh. Sidik)

1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.10.1.2 NR. Mardiah SINGAWIJAYA . (NR. Rodiah, Diah)

1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.11.1.1 NR. Tati Widari SOEWANDI MANGKOEDIPOERO
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.11.1.1X1 Moehamad Akbar DJOEHANA WIRADIKARTA, (Akky)
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.11.1.1.1 Anda DJOEHANA WIRADIKARTA
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.11.1.1.2 Igor Tamerlan DJOEHANA WIRADIKARTA
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.11.1.1.3 Armansjah DJOEHANA WIRADIKARTA
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.11.1.1X2 Emir SURYASUMIRAT,

1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.11.1.2 Rd. Soewondo SOEWANDI MANGKOEDIPOERO (Bus, Boes)
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.11.1.2X RA. Marwinny Margaretha WIRANATAKUSUMAH, (Netty).
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.11.1.2.1 Ascari Wijaya SOEWANDI MANGKOEDIPOERO
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.11.1.2.2 Nany Bashira SOEWANDI MANGKOEDIPOERO .
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.11.1.2.3 Chandra Irmansjah SOEWANDI MANGKOEDIPOERO
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.11.1.2.4 Delianto Tigor SOEWANDI MANGKOEDIPOERO
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.11.1.2.5 Edwin Mulya SOEWANDI MANGKOEDIPOERO .

1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.11.1.3 NR. Astoeti SOEWANDI MANGKOEDIPOERO . (Astit, Astid)
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.11.1.3X Suyono SOSRODARSONO.
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.11.1.3.1 Shakira Tamayanti SUYONO
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.11.1.3.2 Armita Dwiyanti SUYONO
1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.11.1.3.3 Samantha Triyanti SUYONO

1.1.1.5.2.1.9.10.3.6.1.4.2 Rd. Umar SOERIAAMIDJAJA .
1.1.1.5.2.1.9.10.3.6.1.4.2X NR. Sulasikin ..
1.1.1.5.2.1.9.10.3.6.1.4.2.1 NR. Sardjamah SOERIAAMIDJAJA .
1.1.1.5.2.1.9.10.3.6.1.4.2.2 NR. Rusdjamah SOERIAAMIDJAJA .
1.1.1.5.2.1.9.10.3.6.1.4.2.3 NR. Tjisparmah SOERIAAMIDJAJA .
1.1.1.5.2.1.9.10.3.6.1.4.2.4 Rd. Wardjuman SOERIAAMIDJAJA .
1.1.1.5.2.1.9.10.3.6.1.4.2.5 NR. Sudjamah SOERIAAMIDJAJA .
1.1.1.5.2.1.9.10.3.6.1.4.2.6 Rd. Kardjaman SOERIAAMIDJAJA .
1.1.1.5.2.1.9.10.3.6.1.4.2.7 NR. Tardjamah SOERIAAMIDJAJA .
1.1.1.5.2.1.9.10.3.6.1.4.2.8 NR. Wardjamah SOERIAAMIDJAJA .

1.1.1.5.2.1.9.10.3.6.1.5.1 RA. Gartimin KUSUMA SUDJANA .
1.1.1.5.2.1.9.10.3.6.1.5.1X1 Rd. Ojo ..
1.1.1.5.2.1.9.10.3.6.1.5.1.1 NR. Dewi Gartika OJO .
1.1.1.5.2.1.9.10.3.6.1.5.1.2 NR. Gumirat OJO .
1.1.1.5.2.1.9.10.3.6.1.5.1.3 Rd. Gunawan OJO .
1.1.1.5.2.1.9.10.3.6.1.5.1X2 RM. Darsono GONDOWARDJO.
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.30.1.5.1.4 RM. Tjahjono Darminto GONDOWARDJO .
1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.30.1.5.1.5 RA. Darmini GONDOWARDJO .

1.1.1.5.2.1.9.10.3.6.1.5.2 RA. Kantjana KUSUMA SUDJANA .
1.1.1.5.2.1.9.10.3.6.1.5.2X Rd. Darmawan PRAWIRASUPRADJA,
1.1.1.5.2.1.9.10.3.6.1.5.2.1 Rd. Wahid Ibrahim PRAWIRASUPRADJA .
1.1.1.5.2.1.9.10.3.6.1.5.2.2 RA. Ratna Mulja PRAWIRASUPRADJA .
1.1.1.5.2.1.9.10.3.6.1.5.2.3 NR. Dewi Gumilang PRAWIRASUPRADJA .

1.1.1.5.2.1.9.10.3.6.1.5.3 RA. Dewi Gumilang KUSUMA SUDJANA (Meli, Melie, Melly)
1.1.1.5.2.1.9.10.3.6.1.5.3X Rd. Mochammad Azil WIJAYAKUSUMAH
(1.1.1.5.12.1.1.1.5.9.1.1)

1.1.1.5.2.1.9.10.3.6.1.5.4 RA. Poestika KUSUMA SUDJANA
1.1.1.5.2.1.9.10.3.6.1.5.4X Rd. Mohamad Seti Adji SASTROAMIDJOJO.
1.1.1.5.2.1.9.10.3.6.1.5.4.1 Rd. Seno Gumira Ajidarma SASTROAMIDJOJO .
1.1.1.5.2.1.9.10.3.6.1.5.4.2 Rd Sugathi Putranto SASTROAMIDJOJO .

1.1.1.5.2.1.9.10.3.6.1.5.5 RA. Juliah KUSUMA SUDJANA .
1.1.1.5.2.1.9.10.3.6.1.5.5X Rd. Zenal Asikin KUSUMA ATMADJA.
1.1.1.5.2.1.9.10.3.6.1.5.5.1 Rd. Promodana Kumara KUSUMA ATMADJA .
1.1.1.5.2.1.9.10.3.6.1.5.5.2 RA. Pramudita Kanya KUSUMA ATMADJA .

1.1.1.5.2.1.9.10.3.6.1.5.6 RA. Kamsiah KUSUMA SUDJANA .
1.1.1.5.2.1.9.10.3.6.1.5.6X Rd. Hendarin HENDAMIHARDJA.
1.1.1.5.2.1.9.10.3.6.1.5.6.1 NR. Ediana Wulan Kusuma HENDAMIHARDJA .
1.1.1.5.2.1.9.10.3.6.1.5.6.2 NR Wianur Chrisanty Suryaningrum HENDAMIHARDJA .

1.1.1.5.2.1.9.10.3.6.1.5.7 RA. Kusliah KUSUMA SUDJANA .

1.1.1.5.2.1.9.10.3.6.1.5.8 RA. Gustiah Kusuma KUSUMA SUDJANA
1.1.1.5.2.1.9.10.3.6.1.5.8X Sidarta ILYAS,
1.1.1.5.2.1.9.10.3.6.1.5.8.1 Dialita SIDARTA .
1.1.1.5.2.1.9.10.3.6.1.5.8.2 Latona SIDARTA
1.1.1.5.2.1.9.10.3.6.1.5.8.3 Jini Miradewi Kantjana SIDARTA .
1.1.1.5.2.1.9.10.3.6.1.5.8.4 Sri Rahayu Yulianti SIDARTA.

1.1.1.5.2.1.9.10.3.6.1.5.9 RA. Rasmini Pertiwi KUSUMA SUDJANA .

1.1.1.5.2.1.9.10.3.6.2.1.1 NR. Djua NATAKUSUMA .

1.1.1.5.2.1.9.10.3.6.2.2.1 Rd. Otong Sanusi NATAKUSUMA

1.1.1.5.2.1.9.10.3.6.2.2.2 NR. Anah NATAKUSUMA
1.1.1.5.2.1.9.10.3.6.2.2.2X Udin.

1.1.1.5.2.1.9.10.3.6.2.2.3 Rd. Mohamad Latif NATAKUSUMA . (Amat)
1.1.1.5.2.1.9.10.3.6.2.2.3X Nyi Tjitjih ..
1.1.1.5.2.1.9.10.3.6.2.2.3.1 NR. Rahaju NATAKUSUMA .
1.1.1.5.2.1.9.10.3.6.2.2.3.2 Rd. Rojadi NATAKUSUMA .
1.1.1.5.2.1.9.10.3.6.2.2.3.3 Rd. Rojana NATAKUSUMA .
1.1.1.5.2.1.9.10.3.6.2.2.3.4 Rd. Ruhdijani NATAKUSUMA .
1.1.1.5.2.1.9.10.3.6.2.2.3.5 Rd. Rodiana NATAKUSUMA .
1.1.1.5.2.1.9.10.3.6.2.2.3.6 NR. Rosdiani NATAKUSUMA .
1.1.1.5.2.1.9.10.3.6.2.2.3.7 Rd. Rohdijat NATAKUSUMA .
1.1.1.5.2.1.9.10.3.6.2.2.3.8 Rd. Ridwan NATAKUSUMA .

1.1.1.5.2.1.9.10.3.6.2.2.4 NR. Hadiat NATAKUSUMA .

1.1.1.5.2.1.9.10.3.6.2.2.5 NRA. Karlinah NATAKUSUMA .
1.1.1.5.2.1.9.10.3.6.2.2.5X Abung.

1.1.1.5.2.1.9.10.3.6.2.5.1 NR. Kawisah PADMAWIDJAJA
1.1.1.5.2.1.9.10.3.6.2.5.1X Jasin.

1.1.1.5.2.1.9.10.3.6.2.5.2 NR. Epon PADMAWIDJAJA .
1.1.1.5.2.1.9.10.3.6.2.5.2X M. Denis ABDULLAH.
1.1.1.5.2.1.9.10.3.6.2.5.2.1 Antalia ABDULLAH .

1.1.1.5.2.1.9.10.3.6.3.1.1 Rd. Momo ACHMAD .

1.1.1.5.2.1.9.10.3.6.6.7.1 Rd. Didi Tjahjadi PRAWIRAAMIDJAJA .

1.1.1.5.2.1.9.10.3.6.6.7.2 NR. Aida Rahdiati PRAWIRAAMIDJAJA .

1.1.1.5.2.1.9.10.3.6.6.7.3 Rd. Alex Parjaman PRAWIRAAMIDJAJA .

1.1.1.5.2.1.9.10.3.6.6.7.4 Rd. Ediana Wirlan Kusuma PRAWIRAAMIDJAJA .

1.1.1.5.2.1.9.10.6.3.1.1.1 Ibrahim WIRASUBRATA
1.1.1.5.2.1.9.10.6.3.1.1.1X Onangsih MASJAYA,
1.1.1.5.2.1.9.10.6.3.1.1.1.1 Kunrat WIRASUBRATA .
1.1.1.5.2.1.9.10.6.3.1.1.1.2 Kania WIRASUBRATA
1.1.1.5.2.1.9.10.6.3.1.1.1.3 Burhan WIRASUBRATA .
1.1.1.5.2.1.9.10.6.3.1.1.1.4 Dini Hasanah WIRASUBRATA .
1.1.1.5.2.1.9.10.6.3.1.1.1.5 Hasan WIRASUBRATA
1.1.1.5.2.1.9.10.6.3.1.1.1.6 R. Diah Sabariah WIRASUBRATA
1.1.1.5.2.1.9.10.6.3.1.1.1.7 Maulid WIRASUBRATA .

1.1.1.5.2.1.9.10.7.5.1.3.1 NR. Tuti KARTAKUSUMAH .

1.1.1.5.2.1.9.10.7.5.1.4.1 Rd. Johan KARTANAGARA .

1.1.1.5.2.1.9.10.7.5.1.4.2 NR. Titing Tiana KARTANAGARA .
1.1.1.5.2.1.9.10.7.5.1.4.2X Rd. Endang ..

1.1.1.5.2.1.9.10.7.5.1.4.3 Rd. Lukman KARTANAGARA .

1.1.1.5.2.1.9.10.7.5.1.4.4 NR. Wini Wiana KARTANAGARA .

1.1.1.5.2.1.9.10.7.5.1.4.5 Rd. Undang Kusman KARTANAGARA .

1.1.1.5.2.1.9.10.7.5.1.4.6 Rd. Aho Diaha KARTANAGARA .

1.1.1.5.2.1.9.10.7.5.1.4.7 Rd. Gunawan KARTANAGARA .

1.1.1.5.2.1.9.10.7.5.2.1.1 Rd. Muharam SURYADININGRAT .

1.1.1.5.2.1.9.10.7.5.2.1.2 NR. Hindun SURYADININGRAT .

1.1.1.5.2.1.9.10.7.5.2.1.3 Rd. Sambas SURYADININGRAT .

1.1.1.5.2.1.9.10.7.5.2.1.4 Rd. Hanah SURYADININGRAT .

1.1.1.5.2.1.9.10.7.5.2.2.1 Rd. Sanusi JAYADIKARTA .

1.1.1.5.2.1.9.10.7.5.2.2.2 Rd. Suryadi JAYADIKARTA .

1.1.1.5.2.1.9.10.7.5.2.2.3 NR. Uriah JAYADIKARTA .

1.1.1.5.2.1.9.10.7.5.2.2.4 Rd. Junaedi JAYADIKARTA .

1.1.1.5.2.1.9.10.7.5.2.2.5 NR. Rubiah JAYADIKARTA .

1.1.1.5.2.1.9.10.7.5.2.2.6 Rd. Mohamad Usman JAYADIKARTA .

1.1.1.5.2.1.9.10.7.5.2.2.7 Rd. Rakhmat JAYADIKARTA .

1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.1.1.1 NR. Tintin Tarmilah KARTAKUSUMAH .

1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.1.2.1 NR. Hadijah NATADISASTRA .

1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.1.2.2 NR. Hasanah NATADISASTRA .

1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.1.2.3 NR. Musa NATADISASTRA .

1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.1.2.4 Rd. Sujai Hatakusumah NATADISASTRA .

1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.1.2.5 NR. Sulaeha NATADISASTRA .

1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.1.2.6 Rd. Sapei NATADISASTRA .

1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.1.2.7 Rd. Usman Safari NATADISASTRA .

1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.1.2.8 Rd. Sulaeman NATADISASTRA .

1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.1.2.9 NR. Lece Aisah NATADISASTRA .

1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.2.1.1 Rd. Sidik Ibrahim KARTAKUSUMAH .

1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.2.1.2 NR. Nunung KARTAKUSUMAH .

1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.2.1.3 Rd. Bambang Herman KARTAKUSUMAH .

1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.2.1.4 NR. Iceu KARTAKUSUMAH .

1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.2.2.1 NR. Tuti Nurjanah ASHARI .

1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.2.2.2 Tatang Malik Ibrahim ASHARI .

1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.2.2.3 Dudu Hasanudin ASHARI .

1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.2.2.4 Muspar ASHARI .

1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.2.2.5 Musadek ASHARI .

1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.2.2.6 Hariman ASHARI .

1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.2.2.7 Agus Nasser ASHARI .

1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.2.2.8 Uus Usamah ASHARI .

1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.2.2.9 Aleh Almahar ASHARI .

1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.2.2.10 NR. Susan Soraya ASHARI .

1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.3.3.1 NR. Nuy Juarsih Saribanon MINTRAGNA .
1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.3.3.1X Darno KABAT.
1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.3.3.1.1 Child 1 of Saribanon and Darno KABAT .
1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.3.3.1.2 Child 2 of Saribanon and Darno KABAT .
1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.3.3.1.3 Child 3 of Saribanon and Darno KABAT .
1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.3.3.1.4 Child 4 of Saribanon and Darno KABAT .

1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.3.4.1 NR. Kalsum UDIN .

1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.3.4.2 Rd. Ateng UDIN .

1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.3.4.3 NR. Fatimah UDIN .

1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.3.4.4 NR. Jubaedah UDIN .

1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.3.5.1 Rd. Iwan SUKARDI .

1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.3.5.2 NR. Nita SUKARDI .

1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.3.5.3 Rd. Dersana SUKARDI .

1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.3.5.4 Rd. Dani Ramdan SUKARDI .

1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.3.5.5 Rd. Irwan SUKARDI .

1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.3.5.6 NR. Sinta SUKARDI .

1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.3.5.7 Rd. Aditia SUKARDI .

1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.3.7.1 NR. Popi SULAEMAN .

1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.3.7.2 NR. Tintin SULAEMAN .

1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.3.7.3 NR. Mari SULAEMAN .

1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.3.7.4 NR. Dewi SULAEMAN .

1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.3.7.5 NR. Hani SULAEMAN .

1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.3.7.6 NR. Iim SULAEMAN .

1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.3.7.7 Rd. Lili SULAEMAN .

1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.3.7.8 Rd. Devy SULAEMAN .

1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.3.8.1 NR. Ane Rinana ABDURACHMAN .

1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.3.8.2 NR. Tri Yuni Adelina ABDURACHMAN .

1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.3.8.3 NR. Desiwati ABDURACHMAN .

1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.3.8.4 Rd. Andi Mohamad Shahbandi ABDURACHMAN .

1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.3.10.1 Rd. Arief JAYADIKARTA .

1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.3.10.2 NR. Tika JAYADIKARTA .

1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.3.11.1 Ferdy JAYADIKARTA .

1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.4.1.1 Rd. Ridwan Kurnia PURASASMITA .
1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.4.1.1X Entin Rukiah ..
1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.4.1.1.1 Child 1 of Rukiah and Kurnia PURASASMITA .
1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.4.1.1.2 Child 2 of Rukiah and Kurnia PURASASMITA .
1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.4.1.1.3 Child 3 of Rukiah and Kurnia PURASASMITA .
1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.4.1.1.4 Child 4 of Rukiah and Kurnia PURASASMITA .
1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.4.1.1.5 Child 5 of Rukiah and Kurnia PURASASMITA .

1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.4.1.2 NR. Tatih Rustati PURASASMITA .
1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.4.1.2X Eko PRAWOTO.
1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.4.1.2.1 Child 1 of Rustati and Eko PRAWOTO .
1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.4.1.2.2 Child 2 of Rustati and Eko PRAWOTO .
1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.4.1.2.3 Child 3 of Rustati and Eko PRAWOTO .
1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.4.1.2.4 Child 4 of Rustati and Eko PRAWOTO .
1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.4.1.2.5 Child 5 of Rustati and Eko PRAWOTO .

1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.4.1.3 Rd. Mance Firmansyah PURASASMITA .
1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.4.1.3X Rukmini ..
1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.4.1.3.1 Child 1 of Rukmini and Firmansyah PURASASMITA .
1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.4.1.3.2 Child 2 of Rukmini and Firmansyah PURASASMITA .
1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.4.1.3.3 Child 3 of Rukmini and Firmansyah PURASASMITA .
1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.4.1.3.4 Child 4 of Rukmini and Firmansyah PURASASMITA .

1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.4.1.4 Rd. Adang Budiman PURASASMITA .

1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.4.1.5 NR. Heti Herawati PURASASMITA .
1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.4.1.5X Dohar SIREGAR.
1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.4.1.5.1 Child 1 of Herawati and Dohar SIREGAR .
1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.4.1.5.2 Child 2 of Herawati and Dohar SIREGAR .
1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.4.1.5.3 Child 3 of Herawati and Dohar SIREGAR .

1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.4.1.6 Rd. Ajat Sudrajat PURASASMITA .

1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.4.1.7 NR. Herher Hemawati PURASASMITA .
1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.4.1.7X Haryohastoko HARYOHASTOKO.
1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.4.1.7.1 Child 1 of Hemawati and Haryohastoko HARYOHASTOKO
1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.4.1.7.2 Child 2 of Hemawati and Haryohastoko HARYOHASTOKO

1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.4.1.8 NR. Tresnawati PURASASMITA .

1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.4.1.9 NR. Weja Tejabinekas PURASASMITA .

1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.4.1.10 NR. Cintarama PURASASMITA .

1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.4.1.11 Rd. Buce Mulyana PURASASMITA .

1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.4.1.12 Rd. Jaja Hendra PURASASMITA .

1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.4.1.13 Rd. Sukmana PURASASMITA .

1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.4.1.14 NR. Heny PURASASMITA .

1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.4.2.1 NR. Ema Sugarsiamah PRAWIRAATMAJA .
1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.4.2.1X Rd. Edy EDY.
1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.4.2.1.1 Child 1 of Sugarsiamah and Edy EDY .
1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.4.2.1.2 Child 2 of Sugarsiamah and Edy EDY .
1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.4.2.1.3 Child 3 of Sugarsiamah and Edy EDY .
1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.4.2.1.4 Child 4 of Sugarsiamah and Edy EDY .
1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.4.2.1.5 Child 5 of Sugarsiamah and Edy EDY .
1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.4.2.1.6 Child 6 of Sugarsiamah and Edy EDY .
1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.4.2.1.7 Child 7 of Sugarsiamah and Edy EDY .

1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.4.2.2 Rd. Mohamad Eman Syahrudin PRAWIRAATMAJA .
1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.4.2.2X Nyi Atik ..
1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.4.2.2.1 Child 1 of Atik and Syahrudin PRAWIRAATMAJA .
1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.4.2.2.2 Child 2 of Atik and Syahrudin PRAWIRAATMAJA .
1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.4.2.2.3 Child 3 of Atik and Syahrudin PRAWIRAATMAJA .
1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.4.2.2.4 Child 4 of Atik and Syahrudin PRAWIRAATMAJA .
1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.4.2.2.5 Child 5 of Atik and Syahrudin PRAWIRAATMAJA .

1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.4.2.3 NR. Ety Sukardiningsih PRAWIRAATMAJA .
1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.4.2.3X Zaenal EFENDY.
1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.4.2.3.1 Child 1 of Sukardiningsih and Zaenal EFENDY .
1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.4.2.3.2 Child 2 of Sukardiningsih and Zaenal EFENDY .
1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.4.2.3.3 Child 3 of Sukardiningsih and Zaenal EFENDY .
1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.4.2.3.4 Child 4 of Sukardiningsih and Zaenal EFENDY .
1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.4.2.3.5 Child 5 of Sukardiningsih and Zaenal EFENDY .

1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.4.2.4 NR. Entuk Sumaryati PRAWIRAATMAJA .
1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.4.2.4X1 Holil HOLIL.
1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.4.2.4.1 Child 1 of Sumaryati and Holil HOLIL .
1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.4.2.4.2 Child 2 of Sumaryati and Holil HOLIL .
1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.4.2.4X2 Rd. Eye TEJASUKMANA.
1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.4.2.4.3 Child 1 of Sumaryati and Eye TEJASUKMANA .
1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.4.2.4.4 Child 2 of Sumaryati and Eye TEJASUKMANA .
1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.4.2.4.5 Child 3 of Sumaryati and Eye TEJASUKMANA .

1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.4.2.5 NR. Eti Sulastri PRAWIRAATMAJA .
1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.4.2.5X Sarono SARONO.
1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.4.2.5.1 Child 1 of Sulastri and Sarono SARONO .
1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.4.2.5.2 Child 2 of Sulastri and Sarono SARONO .
1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.4.2.5.3 Child 3 of Sulastri and Sarono SARONO .
1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.4.2.5.4 Child 4 of Sulastri and Sarono SARONO .
1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.4.2.5.5 Child 5 of Sulastri and Sarono SARONO .

1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.4.2.6 Rd. Aceng Yamansah Merdeka PRAWIRAATMAJA .
1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.4.2.6X Nyi Isah ..
1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.4.2.6.1 Child 1 of Isah and Merdeka PRAWIRAATMAJA .
1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.4.2.6.2 Child 2 of Isah and Merdeka PRAWIRAATMAJA .
1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.4.2.6.3 Child 3 of Isah and Merdeka PRAWIRAATMAJA .
1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.4.2.6.4 Child 4 of Isah and Merdeka PRAWIRAATMAJA .
1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.4.2.6.5 Child 5 of Isah and Merdeka PRAWIRAATMAJA .

1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.4.4.1 NR. Siti Hermini PURASASMITA .

1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.4.4.2 Rd. Herman PURASASMITA .

1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.4.4.3 NR. Komaningrum PURASASMITA .

1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.4.4.4 Rd. Kokom Suyud Komaranur PURASASMITA .

1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.4.4.5 NR. Jubaedah PURASASMITA .

1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.4.4.6 NR. Yeti Ranasih Setiatin PURASASMITA .

1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.4.4.7 Rd. Yayat Komara Hidayat PURASASMITA .

1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.4.4.8 Rd. Komara Hatta PURASASMITA

1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.4.4.9 NR. Kombara Sugiharti PURASASMITA .

1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.4.4.10 Rd. Deden Komara Surya PURASASMITA .

1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.4.4.11 NR. Eva Mulyaningsih PURASASMITA .

1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.4.4.12 NR. Evy PURASASMITA .

1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.4.4.13 Rd. Adang Suprayoga PURASASMITA .

1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.4.4.14 NR. Nenden Dewi Sumisti PURASASMITA .
1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.4.4.14X Edy YUNUS.
1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.4.4.14.1 Child 1 of Sumisti and Edy YUNUS .
1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.4.4.14.2 Child 2 of Sumisti and Edy YUNUS .
1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.4.4.14.3 Child 3 of Sumisti and Edy YUNUS .

1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.4.4.15 Rd. Deden Sulaeman PURASASMITA .

1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.4.4.16 Rd. Dadeng Suriapermana PURASASMITA .

1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.4.4.17 Rd. Deny Suyudi PURASASMITA .

1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.4.4.18 Rd. Mubarokah PURASASMITA

1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.4.4.19 NR. Suminar Permata Dewi PURASASMITA .

1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.4.4.20 Rd. Dadan Suryaman PURASASMITA .

1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.4.4.21 NR. Dewi Susanti PURASASMITA

1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.4.6.1 Rd. Unang Kurniawan BASTAMAN .

1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.4.6.2 Rd. Zamzam Ahmad Bazar BASTAMAN .

1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.4.6.3 NR. Sritatin BASTAMAN .

1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.4.9.1 Yansah Mauludiansah MISBAHUDIN .

1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.4.9.2 Wawan Yanuarsah MISBAHUDIN .

1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.4.9.3 Nyi Nunuy Trilastri MISBAHUDIN .

1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.4.9.4 Nyi Yanti USMAN .

1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.4.9.5 Nyi Ely USMAN .

1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.4.9.6 Nyi Mamah USMAN .

1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.4.10.1 Rd. Suli Sulistiaman SUDARMAN .

1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.4.10.2 Rd. Dedi Sulistiadi SUDARMAN .

1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.4.10.3 NR. Neneng Sulistiawati SUDARMAN .

1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.4.10.4 Rd. Asep SUDARMAN .

1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.4.10.5 NR. Feny Lisdawati SUDARMAN .

1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.6.1.1 Rd. Mohamad Ali .

1.1.1.5.2.1.9.10.7.13.6.1.2 NR. Nunung Fatimah .

1.1.1.5.2.1.9.10.8.2.2.2.1 NR. Mien Suwarmi WARNAEN .

1.1.1.5.2.1.9.10.8.2.2.2.2 NR. Suwarni WARNAEN .

1.1.1.5.2.1.9.10.8.2.2.2.3 Rd. Slamet WARNAEN .

1.1.1.5.2.1.9.10.8.2.2.2.4 NR. Suwarsih WARNAEN .

1.1.1.5.2.1.9.10.8.2.2.2.5 Rd. Suhud WARNAEN .

1.1.1.5.2.1.9.10.8.2.2.2.6 Rd. Maksud WARNAEN .

1.1.1.5.2.1.9.10.8.2.2.2.7 Rd. Kadar WARNAEN .

1.1.1.5.2.1.9.10.8.2.2.2.8 NR. Suwarti WARNAEN .

1.1.1.5.2.1.9.10.8.2.2.2.9 Rd. Piet Mulyadi WARNAEN .

1.1.1.5.2.1.9.10.8.2.2.2.10 NR. Ati Irine WARNAEN .

1.1.1.5.2.1.9.10.8.2.2.2.11 NR. Ema Setiati WARNAEN .

1.1.1.5.2.1.9.10.8.2.2.2.12 NR. Suwarsah WARNAEN .

1.1.1.5.2.1.9.10.8.2.2.2.13 Rd. Boy Suwarman WARNAEN .

1.1.1.5.12.1.1.1.5.1.1.1.1 R. H. Moh. Amin DANUKUSUMA
1.1.1.5.12.1.1.1.5.1.1.1.1X R. Hj. Siti Ruhayah ..
1.1.1.5.12.1.1.1.5.1.1.1.1.1 Husein Aminullah DANUKUSUMA.
1.1.1.5.12.1.1.1.5.1.1.1.1.2 R. H. Abdulrozak Aminullah DANUKUSUMA .
1.1.1.5.12.1.1.1.5.1.1.1.1.3 R. H. Lukman Aminullah DANUKUSUMA .
1.1.1.5.12.1.1.1.5.1.1.1.1.4 R. Hj. Siti Aminah DANUKUSUMA .
1.1.1.5.12.1.1.1.5.1.1.1.1.5 R. H. Rahmat Aminullah DANUKUSUMA .
1.1.1.5.12.1.1.1.5.1.1.1.1.6 R. H. Hilman Aminullah DANUKUSUMA .
1.1.1.5.12.1.1.1.5.1.1.1.1.7 R. H. Makmun Aminullah DANUKUSUMA .
1.1.1.5.12.1.1.1.5.1.1.1.1.8 R. H. Ghozali Aminullah DANUKUSUMA .

1.1.1.5.12.1.1.1.5.1.2.1.1 R. Dikkie Abristin DANUKUSUMAH .
1.1.1.5.12.1.1.1.5.1.2.1.1.1 Ida Kusdiyanti DANUKUSUMAH .

1.1.1.5.12.1.1.1.5.1.2.1.2 R. Yusi Salikin DANUKUSUMAH .
1.1.1.5.12.1.1.1.5.1.2.1.2.1 Maya Yustina DANUKUSUMAH .

1.1.1.5.12.1.1.1.5.1.2.1.3 Yetty Supriyati DANUKUSUMAH .
1.1.1.5.12.1.1.1.5.1.2.1.3X Chomsan ZAINI.
1.1.1.5.12.1.1.1.5.1.2.1.3.1 Dhanang Widianto ZAINI .
1.1.1.5.12.1.1.1.5.1.2.1.3.2 Arief Agung ZAINI .
1.1.1.5.12.1.1.1.5.1.2.1.3.3 Ade Jatmiko ZAINI .

1.1.1.5.12.1.1.1.5.1.2.1.4 R. Hanny Suparni DANUKUSUMAH
1.1.1.5.12.1.1.1.5.1.2.1.4X Imin SUHERMIN.
1.1.1.5.12.1.1.1.5.1.2.1.4.1 Imma Fitria Maharani SUHERMIN .
1.1.1.5.12.1.1.1.5.1.2.1.4.2 Otto Sya'ban Pramadhan SUHERMIN .

1.1.1.5.12.1.1.1.5.1.2.1.5 R. Susy Susana DANUKUSUMAH .
1.1.1.5.12.1.1.1.5.1.2.1.5.1 Wina Nurahya .
1.1.1.5.12.1.1.1.5.1.2.1.5.2 Abdurahman .
1.1.1.5.12.1.1.1.5.1.2.1.5.3 Yasser Arafat .

1.1.1.5.12.1.1.1.5.1.2.1.6 R. Rudi Rusamsi DANUKUSUMAH .
1.1.1.5.12.1.1.1.5.1.2.1.6.1 Divadiva DANUKUSUMAH .
1.1.1.5.12.1.1.1.5.1.2.1.6.2 Fardian Dwiputra DANUKUSUMAH .

1.1.1.5.12.1.1.1.5.1.2.1.7 R. Hari Muladi DANUKUSUMAH .
1.1.1.5.12.1.1.1.5.1.2.1.7X Jima Ashariyanti ..
1.1.1.5.12.1.1.1.5.1.2.1.7.1 Rizki Ramadhian DANUKUSUMAH .
1.1.1.5.12.1.1.1.5.1.2.1.7.2 Rizki Rajab Priangan DANUKUSUMAH .
1.1.1.5.12.1.1.1.5.1.2.1.7.3 Rizki Rasyidita DANUKUSUMAH .

1.1.1.5.12.1.1.1.5.9.1.1.1 Rd. Ardia Gumiwang WIJAYAKUSUMAH .
1.1.1.5.12.1.1.1.5.9.1.1.1X Fajar Daulatia PATTIASINA. (Tietje)
1.1.1.5.12.1.1.1.5.9.1.1.1.1 Arya Gana WIJAYAKUSUMAH .
1.1.1.5.12.1.1.1.5.9.1.1.1.2 Arthapati WIJAYAKUSUMAH .

1.1.1.5.12.1.1.1.5.9.1.1.2 RA. Anita Ratnaningrat WIJAYAKUSUMAH .

1.1.1.5.12.1.1.1.5.9.1.1.3 Rd. Mochtar WIJAYAKUSUMAH

1.1.1.5.12.1.1.1.5.9.1.1.4 Rd. Jenal Gumira WIJAYAKUSUMAH .
1.1.1.5.12.1.1.1.5.9.1.1.4X Rina Salsabina SALADIN.
1.1.1.5.12.1.1.1.5.9.1.1.4.1 Galuh Pohaci WIJAYAKUSUMAH .
1.1.1.5.12.1.1.1.5.9.1.1.4.2 Watuwangi WIJAYAKUSUMAH .
1.1.1.5.12.1.1.1.5.9.1.1.4.3 Puti Banuningrat WIJAYAKUSUMAH .
1.1.1.5.12.1.1.1.5.9.1.1.4.4 Azilia Kirana WIJAYAKUSUMAH .

1.1.1.5.12.1.1.1.5.9.1.1.5 Rd. Moh. Priyadi WIJAYAKUSUMAH .
1.1.1.5.12.1.1.1.5.9.1.1.5X Ine Sunaryati SUBIANTO.
1.1.1.5.12.1.1.1.5.9.1.1.5.1 Rd. Valie Palmasutra WIJAYAKUSUMAH .
1.1.1.5.12.1.1.1.5.9.1.1.5.2 Yogi Jatimandala WIJAYAKUSUMAH .
1.1.1.5.12.1.1.1.5.9.1.1.5.3 Mahesa Bamburaga WIJAYAKUSUMAH .

1.1.1.5.12.1.1.1.5.9.1.1.6 RA. Hasli Surianingsih WIJAYAKUSUMAH .
1.1.1.5.12.1.1.1.5.9.1.1.6X Rd. Sonny Surohman MERTOHADINEGORO.
1.1.1.5.12.1.1.1.5.9.1.1.6.1 Rr. Dyah Gumilang MERTOHADINEGORO .
1.1.1.5.12.1.1.1.5.9.1.1.6.2 Rr. Adinda Duhitri MERTOHADINEGORO .
1.1.1.5.12.1.1.1.5.9.1.1.6.3 Rr. Puspita Retnaningsih MERTOHADINEGORO .
1.1.1.5.12.1.1.1.5.9.1.1.6.4 Rr. Pritta Diwasasri MERTOHADINEGORO .

1.1.1.5.12.1.1.1.5.9.1.1.7 RA. Kancana Budiningsih WIJAYAKUSUMAH (Inge)
1.1.1.5.12.1.1.1.5.9.1.1.7X I.S. Dalimi ..
1.1.1.5.12.1.1.1.5.9.1.1.7.1 Lakshmi Daniesthani DALIMI


1.1.1.5.12.1.1.1.5.9.1.4.1 NR. Anggraendini SURIADININGRAT . (Nutje)

1.1.1.5.12.1.1.1.5.9.1.4.2 NR. Angeline SURIADININGRAT . (Nina)

1.1.1.5.12.1.1.1.5.9.1.5.1 NR. Gilang Kantjana SURIA DANU NINGRAT .
1.1.1.5.12.1.1.1.5.9.1.5.1X D. Mekar WIDJAJA.
1.1.1.5.12.1.1.1.5.9.1.5.1.1 Gurnita Kancana Sari WIDJAJA .
1.1.1.5.12.1.1.1.5.9.1.5.1.2 Sugih Gandana Mulya WIDJAJA .
1.1.1.5.12.1.1.1.5.9.1.5.1.3 Galih Ratna WIDJAJA .

1.1.1.5.12.1.1.1.5.9.1.5.2 NR. Gartini SURIA DANU NINGRAT .
1.1.1.5.12.1.1.1.5.9.1.5.2X Mukti ISA.
1.1.1.5.12.1.1.1.5.9.1.5.2.1 Indra Asikin ISA .
1.1.1.5.12.1.1.1.5.9.1.5.2.2 Saraswati Harmini ISA .

1.1.1.5.12.1.1.1.5.9.1.5.3 Rd. Gardiwa SURIA DANU NINGRAT

1.1.1.5.12.1.1.1.5.9.1.5.4 Rd. Gunawan SURIA DANU NINGRAT
1.1.1.5.12.1.1.1.5.9.1.5.4X Ratnasih ..
1.1.1.5.12.1.1.1.5.9.1.5.4.1 R. Gunawarman SURIA DANU NINGRAT .
1.1.1.5.12.1.1.1.5.9.1.5.4.2 R. Gunara SURIA DANU NINGRAT .
1.1.1.5.12.1.1.1.5.9.1.5.4.3 R. Gunari SURIA DANU NINGRAT .

1.1.1.5.12.1.1.1.5.9.1.6.1 Pratijakso DALARI .

1.1.1.5.12.1.1.1.5.9.1.7.1 Rd. Judistira ASIKIN WIDJAJAKOESOEMAH .

1.1.1.5.12.1.1.1.5.9.1.7.2 NR. Farida ASIKIN WIDJAJAKOESOEMAH .

1.1.1.5.12.1.1.1.5.9.1.7.3 Rd. Baju ASIKIN WIDJAJAKOESOEMAH .

1.1.1.5.12.1.1.1.5.9.1.7.4 Rd. Ai ASIKIN WIDJAJAKOESOEMAH .

1.1.1.5.12.1.1.1.5.9.1.7.5 NR. Ine ASIKIN WIDJAJAKOESOEMAH .

1.1.1.5.28.5.1.1.2.1.1.1.1 Rd. Dmg. Anggadipa III or Kg Dlm Wiradadaha VIII .
(Dalem Sepuh)
1.1.1.5.28.5.1.1.2.1.1.1.1,1 Rd. Tmg. Danudiningrat .
1.1.1.5.28.5.1.1.2.1.1.1.1.2 Rd. Rg. Djajamanggala III .

1.1.1.5.28.5.1.1.2.3.1.1.1 Rd. Wirakusumah .
1.1.1.5.28.5.1.1.2.3.1.1.1Xd NR. Jayem ..
1.1.1.5.28.5.1.1.2.3.1.1.1.1 Rd. H. Sarip .

1.1.1.17.1.1.1.1.3.2B.6.1.1 NR. Aisah WINATAPOERA .

1.1.1.17.1.1.1.1.3.2B.6.2.1 NR. Nunung SATJADINATA .

1.1.1.17.1.1.1.1.3.2B.6.3.1 Rd. Hundang Mustapa NATAKUSUMAH .

1.1.1.17.1.1.1.1.3.2B.6.4.1 Rd. Dedi SATJAKUSUMAH .

1.1.1.17.1.1.1.1.4.8.5.1.1 Child 1 of Siti Hasanah and Eton FURQON .

1.1.1.17.1.1.1.1.4.8.5.1.2 Siti Amanah FURQON . (Teteh Alit). Twin with Ninah Fatinah
1.1.1.17.1.1.1.1.4.8.5.1.2X Muhammad ROSID.
1.1.1.17.1.1.1.1.4.8.5.1.2.1 Ridho Hasan ROSID .
1.1.1.17.1.1.1.1.4.8.5.1.2.2 Hani Siti Hasanah ROSID .
1.1.1.17.1.1.1.1.4.8.5.1.2.3 Anne Yulia Ningrum ROSID .
1.1.1.17.1.1.1.1.4.8.5.1.2.4 Niki Laksmi Dewi ROSID .
1.1.1.17.1.1.1.1.4.8.5.1.2.5 Imma Siti Nurhimmah ROSID .
1.1.1.17.1.1.1.1.4.8.5.1.2.6 Rohman Nur Ihsan ROSID .

1.1.1.17.1.1.1.1.4.8.5.1.3 Ninah Fatinah FURQON . Twin with Siti Amanah
1.1.1.17.1.1.1.1.4.8.5.1.3X Wawan Hermawan ..
1.1.1.17.1.1.1.1.4.8.5.1.3.1 Didiet T. Nurdin .
1.1.1.17.1.1.1.1.4.8.5.1.3.2 Rufi Lutfiah . .
1.1.1.17.1.1.1.1.4.8.5.1.3.3 Muhammad Natsir . .
1.1.1.17.1.1.1.1.4.8.5.1.3.4 Dinda Hermawati . .

1.1.1.17.1.1.1.1.4.8.5.1.4 Child 4 of Siti Hasanah and Eton FURQON .

1.1.1.17.1.1.1.1.4.8.5.1.5 Child 5 of Siti Hasanah and Eton FURQON .

1.1.1.17.1.1.1.1.4.8.5.3.1 Ela SUPARTAWIJAYA .

1.1.1.17.1.1.1.1.4.8.5.4.1 Child 1 of Hasan MA'MUR .

1.1.1.17.1.1.1.1.4.8.5.4.2 Hermiati Rahmah MA'MUR .
1.1.1.17.1.1.1.1.4.8.5.4.2X R. Suparyo SUDJAK.
1.1.1.17.1.1.1.1.4.8.5.4.2.1 Muhammad Shalahuddin SUPARYO .
1.1.1.17.1.1.1.1.4.8.5.4.2.2 Dewi Kumala Diyana SUPARYO .
1.1.1.17.1.1.1.1.4.8.5.4.2.3 Hilmi Susanna SUPARYO .
1.1.1.17.1.1.1.1.4.8.5.4.2.4 Kemal Dintara SUPARYO .

1.1.1.17.1.1.1.1.4.8.5.4.3 Child 3 of Hasan MA'MUR .

1.1.1.17.1.1.1.1.4.8.5.4.4 Atsar Kuswara MA'MUR . (Mang Uthe)
1.1.1.17.1.1.1.1.4.8.5.4.4X Wife of Atsar Kuswara Ma'mur ..

1.1.1.17.1.1.1.1.4.8.5.4.5 Nenden Siti Resmana MA'MUR .
1.1.1.17.1.1.1.1.4.8.5.4.5X Ari WARIANTO.
1.1.1.17.1.1.1.1.4.8.5.4.5.1 Kania Amanakhiari WARIANTO .
1.1.1.17.1.1.1.1.4.8.5.4.5.2 Andi Hilmawan WARIANTO .
1.1.1.17.1.1.1.1.4.8.5.4.5.3 Ougy Davyyantara WARIANTO .

1.1.1.17.1.1.1.1.4.8.5.4.6 Ichsan Utama MA'MUR . (Tam-tam). Twin with Tom-tom
1.1.1.17.1.1.1.1.4.8.5.4.6X Nani Murtiasih ..
1.1.1.17.1.1.1.1.4.8.5.4.6.1 Dessy Marlinda Cahaya MA'MUR .

1.1.1.17.1.1.1.1.4.8.5.4.7 Achsin Santosa MA'MUR . (Tom-tom). Twin with Tam-tam

1.1.1.17.1.1.1.1.4.10.3.6.1 Hartati POERWASASMITA

1.1.1.17.1.1.1.1.4.10.3.10.1 NR. Hetty Eryati Lendraningrum SOEMAWISASTRA .
1.1.1.17.1.1.1.1.4.10.3.10.1X Ramly YATIM.
1.1.1.17.1.1.1.1.4.10.3.10.1.1 Rully Erliyandi YATIM .
1.1.1.17.1.1.1.1.4.10.3.10.1.2 Mira Yatmikasari YATIM .

1.1.1.17.1.1.1.1.4.10.3.10.2 NR. Erna Bernaty Lasminingrat SOEMAWISASTRA
1.1.1.17.1.1.1.1.4.10.3.10.2X Imron Rosadi ABBAS.
1.1.1.17.1.1.1.1.4.10.3.10.2.1 Rizki Meisara ROSADI
1.1.1.17.1.1.1.1.4.10.3.10.2.2 Rizki Wildan ROSADI
1.1.1.17.1.1.1.1.4.10.3.10.2.3 Rizki Vira ROSADI

1.1.1.17.1.1.1.1.4.10.3.10.3 Rd. Erry Supardan SOEMAWISASTRA .
1.1.1.17.1.1.1.1.4.10.3.10.3X Yetti Rosmiyati.
1.1.1.17.1.1.1.1.4.10.3.10.3.1 Rd. Andika Tama Perkasa SOEMAWISASTRA .
1.1.1.17.1.1.1.1.4.10.3.10.3.2 NR. Andini Putri SOEMAWISASTRA .

1.1.1.17.1.1.1.1.4.10.3.10.4 NR. Ria Chrisanty SOEMAWISASTRA
1.1.1.17.1.1.1.1.4.10.3.10.4X Andre S..
1.1.1.17.1.1.1.1.4.10.3.10.4.1 Astrianti Nur ANDRE

1.1.1.17.1.1.1.1.4.10.3.10.5 Rd. Lucky Sunandar SOEMAWISASTRA
1.1.1.17.1.1.1.1.4.10.3.10.5X Gita Widyaswari Rahayu SUGITO,
1.1.1.17.1.1.1.1.4.10.3.10.5.1 NR. Nadya Syahla SOEMAWISASTRA
1.1.1.17.1.1.1.1.4.10.3.10.5.2 NR. Zahra Aulia Febrina SOEMAWISASTRA
1.1.1.17.1.1.1.1.4.10.3.10.5.3 NR. Alliysha Luckyta Safitri SOEMAWISASTRA

1.1.1.17.1.1.1.1.4.10.3.12.1 Natan Sagari Maris SOEMAWISASTRA .

1.1.1.17.1.1.1.1.4.10.3.12.2 Jeremy Gemarista SOEMAWISASTRA .
1.1.1.17.1.1.1.1.4.10.3.12.2X Tia Komalasari .

1.1.1.17.1.1.1.1.4.10.3.12.3 Slix Fini Maris SOEMAWISASTRA .

1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.2.1.1 RA. Djoewanita Lendra Karaton DJOEMHANA (Ike)
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.2.1.1X H.M. Sanoesi.
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.2.1.1.1 Hari SANOESI .
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.2.1.1.2 Bibib SANOESI .
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.2.1.1.3 Heru SANOESI .
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.2.1.1.4 Mira SANOESI .

1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.2.1.2 RA. Soehaeni Mariam DJOEMHANA . (Hanny)
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.2.1.2X Imam SARDJONO.
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.2.1.2.1 Lanny SARDJONO .
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.2.1.2.2 Indira Viona Juanita SARDJONO .
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.2.1.2.3 Indrajit SARDJONO .
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.2.1.2.4 Indrajanto SARDJONO .
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.2.1.2.5 Indrafitranto SARDJONO .
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.2.1.2.6 Imam Novanto SARDJONO (Twin)
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.2.1.2.7 Imsak Novanti SARDJONO (Twin)

1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.2.1.3 RA. Soehaeti Fatimah DJOEMHANA . (Hetty)
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.2.1.3X Purbo Sugiarto SUWONDO
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.2.1.3.1 Djumantoro Poerwokoputro PURBO
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.2.1.3.2 Madyantoro PURBO .
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.2.1.3.3 Dirgantoro PURBO .
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.2.1.3.4 Suryantoro PURBO
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.2.1.3.5 Wara Kumaraningrum Sumandari Purboputri PURBO .
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.2.1.3.6 Retna Pulungsari PURBO .
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.2.1.3.7 Rahmat Buwantoro PURBO .

1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.2.1.4 RA. Djoemiarti DJOEMHANA . (Jati)
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.2.1.4X Pongky SOEPARDJO.
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.2.1.4.1 Yunita Purnamasari SOEPARDJO
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.2.1.4.2 Dwita Tresno Antari SOEPARDJO .
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.2.1.4.3 Tri Esti Larasati SOEPARDJO .
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.2.1.4.4 Tjatur Putranti Lestari Dewi SOEPARDJO .

1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.2.1.5 RA. Djoeniani DJOEMHANA . (Nia)
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.2.1.5X Hardijono Mohammad SASTRODIPOERO,
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.2.1.5.1 Widya Lestari Hardijono SASTRODIPOERO.

1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.2.1.6 Rd. Djoemhawan DJOEMHANA .

1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.2.1.7 RA. Maradja Inten DJOEMHANA . (Inne)
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.2.1.7X Adrianus Djauhar Dominggus LEIMENA,
(1.1.1.4.1.6.1.1.4.2.1.1.1.4)
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.2.1.7.1 Lolita Kusumahati LEIMENA .
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.2.1.7.2 Ria Yuria Kurniasih Dwitari LEIMENA
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.2.1.7.3 Inet Triana Wyarsih LEIMENA .
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.2.1.7.4 Dimas Adrianata Melanton Johannes LEIMENA .

1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.2.1.8 Rd. Djoemamoerad DJOEMHANA .

1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.2.1.9 Rd. Djoemarwan DJOEMHANA (Billy)
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.2.1.9X Rr. Sri Rochadiati SINOEKO (Aty, Atiek Sinuko)
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.2.1.9.1 Cantik DJOEMHANA

1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.2.3.1 NR. Rubiasih SOEMA DI PRADJA . (Bietje).
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.2.3.1X A.H.K. Hamami .. (Memet)
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.2.3.1.1 Nina Iona HAMAMI
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.2.3.1.2 Mia Mivida HAMAMI
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.2.3.1.3 Anna Solana HAMAMI
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.2.3.1.4 Rachmat Mulyana HAMAMI
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.2.3.1.5 Rahmat Sobari HAMAMI

1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.2.3.2 Rd. Muhammad Idris Rubini SOEMA DI PRADJA . (Piping)
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.2.3.2X Jenny Adriana NURADI. (Jeni)
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.2.3.2.1 Reza Hasan Musanif SOEMA DI PRADJA
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.2.3.2.2 Rizky Muhamad Sadeli SOEMA DI PRADJA
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.2.3.2.3 Ruby Julianti SOEMA DI PRADJA
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.2.3.2.4 Romita Radhiyya SOEMA DI PRADJA

1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.2.3.3 NR. Rukiasih Ningrum SOEMA DI PRADJA . (Juki)
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.2.3.3X Toto W. SUDIRO. (Toto)
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.2.3.3.1 Melati SUDIRO
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.2.3.3.2 R. Tambora SUDIRO

1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.2.3.4 NR. Runiasih SOEMA DI PRADJA . (Tieke)
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.2.3.4X Nono WAGEONO. (Nono)
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.2.3.4.1 Widiati WAGEONO
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.2.3.4.2 Hermiati WAGEONO
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.2.3.4.3 Renaldi WAGEONO

1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.2.3.5 Rd. Rahmat Rusadi SOEMA DI PRADJA (Jus, Yus)
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.2.3.5X Sri Harleni. (Ade)
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.2.3.5.1 Devi Adeang Sari SOEMA DI PRADJA
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.2.3.5.2 Juanita Savitri SOEMA DI PRADJA
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.2.3.5.3 Juaki Satria SOEMA DI PRADJA

1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.2.3.6 Rd. Rugandi Hamim SOEMA DI PRADJA . (Andy Soema)
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.2.3.6X RR. Sri Cometa SUBIANTO. (Meta)
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.2.3.6.1 NR. Dita Nadia SOEMA DI PRADJA
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.2.3.6.2 Rd. Nakia SOEMA DI PRADJA
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.2.3.6.3 NR. Natasha SOEMA DI PRADJA

1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.2.3.7 NR. Syurmeita SOEMA DI PRADJA . (Meita, Mita, E'mot)
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.2.3.7X Chairul HIDAYAT. (Chairul)
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.2.3.7.1 Lutfi Dwiputra Perdana HIDAYAT
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.2.3.7.2 Dimas Dermawan Putra HIDAYAT
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.2.3.7.3 Ludy Imam Machgriby Putra HIDAYAT

1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.2.4.1 NR. Djoemiarti DJOEMARMA .

1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.2.5.1 NR. Siti Emmirah NATA KOESOEMAH .

1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.2.5.2 NR. Siti Soemarningsih NATA KOESOEMAH .

1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.2.8.1 RA. Siti Halimah SOEMA DI PRADJA .

1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.2.8.2 Rd. Achmad Mhd. Rachmat SOEMA DI PRADJA .

1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.2.8.3 RA. Djumiati Maryam SOEMA DI PRADJA .

1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.2.8.4 Rd. Muhammad Idris SOEMA DI PRADJA .

1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.2.8.5 RA. Ahadiah Batiasih SOEMA DI PRADJA .

1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.2.9.1 Rd. Muhammad Ma'mur SOEMA DI PRADJA .

1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.2.9.2 Rd. Maulana Ibrahim SOEMA DI PRADJA .

1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.2.9.3 NR. Dewi Djumiasih SOEMA DI PRADJA .

1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.2.11.1 Subiantoro SOEBIONO .

1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.2.11.2 Irawati SOEBIONO .

1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.2.11.3 Triastuti SOEBIONO .

1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.2.12.1 Rd. Rahmat Sadeli Soebagja SOEMA DI PRADJA (Boyke)
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.2.12.1X Lista Oktisari Soegiharto PRINGGOKOESOEMO..
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.2.12.1.1 Omar SOEMA DI PRADJA
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.2.12.1.2 Jamal SOEMA DI PRADJA

1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.2.12.2 Rd. Rahman Ibrahim SOEMA DI PRADJA . (Bonny)

1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.2.12.3 NR. Rahayu Hasanah SOEMA DI PRADJA . (Hanny)
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.2.12.3X Dadang NUGRAHA.
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.2.12.3.1 Vikra Ijazz Soemadipradja NUGRAHA.
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.2.12.3.2 Hakim Soemadipradja NUGRAHA.

1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.2.12.4 NR. Rajamirah SOEMA DI PRADJA . (Ima)
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.2.12.4X Bijaksana.

1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.2.14.1 NR. Natalia Madelenny SOEMA DI PRADJA
(Lenny, Lenny Nurhadimanto).

1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.2.14.2 NR. Ramadiana SOEMA DI PRADJA (Ade Dhiana)
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.2.14.2X Maman IBRAHIM.
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.2.14.2.1 Amanda Noviandhi IBRAHIM
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.2.14.2.2 Imadhia Ramadhani IBRAHIM

1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.2.14.3 Rd. Reza Iskandar SOEMA DI PRADJA . (Riza)

1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.2.15.1 NR. Novianty SOEMA DI PRADJA .

1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.2.15.2 NR. Dewi SOEMA DI PRADJA .

1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.2.15.3 NR. Dessy SOEMA DI PRADJA .

1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.2.15.4 NR. Marini SOEMA DI PRADJA .

1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.2.15.5 NR. Marina SOEMA DI PRADJA .

1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.4.1.1 Rd. Kadarna SOEMA DI PRADJA (Daantje)
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.4.1.1X NR. Tati Sirdjiwati Hasan ENOCH,
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.4.1.1.1 Rd. Lukman Aria Darmawan SOEMA DI PRADJA
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.4.1.1.2 Rd. Mauludi Rahman SOEMA DI PRADJA
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.4.1.1.3 NR. Siliwati SOEMA DI PRADJA
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.4.1.1.4 Rd. Lufti Rizky Buana SOEMA DI PRADJA

1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.4.2.1 Rd. Sam Askari SOEMA DI PRADJA (Sam - Sammy)
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.4.2.1X Ellis W. RUCHENDI.
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.4.2.1.1 Rd. Fuad Rahman SOEMA DI PRADJA
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.4.2.1.2 NR. Sitti Fatin Rahima SOEMA DI PRADJA

1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.4.2.2 NR. Ruliana SOEMA DI PRADJA (Ui - Ruli)
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.4.2.2X Firman ARGADIREDJA.
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.4.2.2.1 Sari Ramadhani ARGADIREDJA
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.4.2.2.2 Arya Abbyasa ARGADIREDJA
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.4.2.2.3 Abi Avicenna ARGADIREDJA

1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.4.2.3 NR. Safrina SOEMA DI PRADJA (Ninon)
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.4.2.3X Noorman Herryadi OEMAR.
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.4.2.3.1 Iqbal Muhammad NOORMAN
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.4.2.3.2 Razi Abubakar NOORMAN
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.4.2.3.3 Syifa Fuadi NOORMAN
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.4.2.3.4 Ghifari Umar NOORMAN

1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.4.2.4 Rd. Rizki Wisnu SOEMA DI PRADJA (Kiki)
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.4.2.4X Inne Primasih Augustine.
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.4.2.4.1 Ananta Yudhistira SOEMA DI PRADJA
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.4.2.4.2 Aditama Krishna SOEMA DI PRADJA

1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.4.3.1 Sunarya .

1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.4.3.2 Tjitjih .

1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.4.3.3 Connie .

1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.4.3.4 Boyke Abdullah SOEMA DI PRADJA .

1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.4.4.1 NR. Dewi Kania WIRAHADIREDJA (Nia)
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.4.4.1X Djai AZRAI.
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.4.4.1.1 Ati Murniati AZRAI
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.4.4.1.2 Iwan Pancasilawan AZRAI

1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.4.4.2 Rd. Zainal Abidin WIRAHADIREDJA (Jhonny)
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.4.4.2X Erlia Ratnawati.
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.4.4.2.1 Rd. Ahmad Reza WIRAHADIREDJA
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.4.4.2.2 Rd. Ahmad Khaidir WIRAHADIREDJA
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.4.4.2.3 NR. Radina Mojaningrat WIRAHADIREDJA
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.4.4.2.4 NR. Ismiana Fatimah Mojaningrat WIRAHADIREDJA

1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.4.4.3 Rd. Sjarif Hidajat WIRAHADIREDJA (Jones).
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.4.4.3X Reni Siti Zachrani.
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.4.4.3.1 Rd. Muhammad Hasan Fitrahman WIRAHADIREDJA
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.4.4.3.2 NR. Nadia Siti Rahmadina WIRAHADIREDJA
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.4.4.3.3 Rd. Mugi Marzuki WIRAHADIREDJA

1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.4.4.4 Rd. Zainal Asikin WIRAHADIREDJA (Jimmy)
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.4.4.4Xd Dhamayanti ..
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.4.4.4.1 NR. Sheila Luthfia WIRAHADIREDJA
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.4.4.4.2 Rd. Indra Asdhar WIRAHADIREDJA

1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.4.4.5 NR. Dewi Kantjana WIRAHADIREDJA (Tanya)
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.4.4.5X Sunarya.
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.4.4.5.1 Dini Surdiani SUNARYA
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.4.4.5.2 Dinda Destiani SUNARYA
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.4.4.5.3 Disti Lastriani SUNARYA

1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.4.4.6 Rd. Zainal Arifin WIRAHADIREDJA (Jacky)
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.4.4.5X NR. Tuti Kurniati ..
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.4.4.6.1 Rd. Muhammad Taufan WIRAHADIREDJA
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.4.4.6.2 NR. Inneke Karlina Muliarti WIRAHADIREDJA
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.4.4.6.3 NR. Siti Orbitha Rahmaniati WIRAHADIREDJA
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.4.4.6.4 Rd. Bagus Indra Rahmawan WIRAHADIREDJA

1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.4.4.7 Rd. Sjafruddin WIRAHADIREDJA (Jeffry)
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.4.4.7X Tati Artati.
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.4.4.7.1 Almadita Shinta WIRAHADIREDJA
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.4.4.7.2 Andissa Citra L. WIRAHADIREDJA
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.4.4.7.3 Rd. Muhammad Rizky WIRAHADIREDJA

1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.4.4.8 Rd. Sjamsuddin WIRAHADIREDJA (Sammy)
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.4.4.8X Sri Umiyati ..
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.4.4.8.1 Rd. Randitya Ibrahim WIRAHADIREDJA
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.4.4.8.2 NR. Ranisya Alvidianti WIRAHADIREDJA

1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.4.4.9 NR. Dewi Karliati WIRAHADIREDJA (Tia)
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.4.4.9X Fulham Dhani KASIM.
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.4.4.9.1 M. Fayed Azizan KASIM

1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.4.4.10 Rd. Fadjar Ramadhan WIRAHADIREDJA (Daance)
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.4.4.10X Dessy Novita.
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.4.4.10.1 NR. Zara Fatimah WIRAHADIREDJA
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.4.4.10.2 Rd. Muhammad Guntur WIRAHADIREDJA
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.4.4.10.3 Rd. Muhammad Kautsar WIRAHADIREDJA

1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.4.5.1 R. Hendraningsih MANGOENWARDOJO (Ning)
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.4.5.1X Jusuf Setiadi SOEMARDI,
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.4.5.1.1 Endang Suparmi SETIADI
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.4.5.1.2 Cininta SETIADI
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.4.5.1.3 Dimas Anangga SETIADI
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.4.5.1.4 Anargha SETIADI

1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.4.5.2 R. Hendradiani MANGOENWARDOJO (Nieke)
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.4.5.2X Djoko SANYOTO.
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.4.5.2.1 Nindita Febrianti SANYOTO

1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.4.5.3 R. Hendradjuwanita MANGOENWARDOJO (Nita)
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.4.5.3X Franz LANGECKER.
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.4.5.3.1 Hendro Felix LANGECKER
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.4.5.3.2 Stella Maria LANGECKER
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.4.5.3.3 Daniel Agung LANGECKER

1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.4.5.4 R. Hendraningdiah MANGOENWARDOJO (Detty - Ade)
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.4.5.4X Harzan DJAJASASMITA.
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.4.5.4.1 Hadyan DJAJASASMITA
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.4.5.4.2 Hana Ramadhani DJAJASASMITA

1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.4.5.5 R. Bunyamin MANGOENWARDOJO

1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.4.5.6 R. Supiah MANGOENWARDOJO

1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.4.6.1 Iwan Dewanto DIRAN

1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.4.6.2 H. Mirza Budiman DIRAN (Dede)
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.4.6.2X Regina Hartati.
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.4.6.2.1 Rubina Melati DIRAN

1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.4.6.3 Winny Dewayani DIRAN (Inet)

1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.4.7.1 NR. Eka Sawalina Saadah Ahadiati SOEMA DI PRADJA (Eka)
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.4.7.1X Haryono Agus JATMIKO.
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.4.7.1.1 Rani Rachelina JATMIKO

1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.4.7.2 NR. Febiana Djamilah SOEMA DI PRADJA (Pipit)
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.4.7.2X Husband of Febiana Djamilah Soema Di Pradja.
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.4.7.2.1 Muhammad Rafiadi Praditia
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.4.7.2.2 Muhammad Randiadha Wibisana

1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.4.7.3 NR. Siti Ludia SOEMA DI PRADJA (Lulu)
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.4.7.3X Herry Heryadi SUWANDI.
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.4.7.3.1 Muhammad Rashan Alifki SUWANDI
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.4.7.3.2 Muhammad Ramadhan Attala SUWANDI

1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.6.4.1 NR. Anne Hasiana WIRAHADIKUSUMAH
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.6.4.1X Ibih T.G. HASSAN.
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.6.4.1.1 Rahman Ramadhan HASSAN
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.6.4.1.2 Ihsan Nurrahim HASSAN
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.6.4.1.3 Meditama Febrian Muttaqien HASSAN
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.6.4.1.4 Gama Faiz Miftah Aprilian HASSAN
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.6.4.1.5 Canna Zahra Octalia HASSAN

1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.6.4.2 NR. Ami Amalia WIRAHADIKUSUMAH
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.6.4.2X Gunawan Kunto PARMADI.
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.6.4.2.1 Diwakara Sindhu Dharmika PARMADI
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.6.4.2.2 Talitha Rucira Gati PARMADI

1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.6.4.3 NR. Myra WIRAHADIKUSUMAH
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.6.4.3X Irvan BACHTIAR.
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.6.4.3.1 Hana Nuradzania BACHTIAR
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.6.4.3.2 Hira Muhamad BACHTIAR
1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.6.4.3.3 Hikari Hoshi Miftah BACHTIAR

1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.6.6.1 NR. Sophia WIRAHADIKUSUMAH .

1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.6.6.2 NR. Nina WIRAHADIKUSUMAH .

1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.6.7.1 Rd. Muhammad Teguh WIRAHADIKUSUMAH .

1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.6.7.2 NR. Djuhraeni WIRAHADIKUSUMAH .

1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.6.7.3 NR. Nina Katriana WIRAHADIKUSUMAH .

1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.6.7.4 NR. Ade Titi Maryati WIRAHADIKUSUMAH .

1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.6.8.1 Rd. Eki WIRAHADIKUSUMAH .

1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.6.8.2 NR. Dian WIRAHADIKUSUMAH .

1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.6.8.3 NR. Ratna WIRAHADIKUSUMAH .

1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.6.8.4 NR. Sari WIRAHADIKUSUMAH .

1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.6.9.1 Rd. Adjie WIRAHADIKUSUMAH .

1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.6.9.2 NR. Lia Darmasari WIRAHADIKUSUMAH .

1.1.1.17.1.1.1.1.5.5.6.9.3 NR. Erna WIRAHADIKUSUMAH .

1.1.1.17.1.1.1.1.6.1.3.1.1 R. Osman SOERAPOETRA

1.1.1.17.1.1.1.1.6.1.3.1.2 R. Soekasah SOERAPOETRA
1.1.1.17.1.1.1.1.6.1.3.1.2X Deetje NASSERIE.
1.1.1.17.1.1.1.1.6.1.3.1.2.1 Babas SOERAPOETRA .
1.1.1.17.1.1.1.1.6.1.3.1.2.2 Esmeralda SOERAPOETRA .
1.1.1.17.1.1.1.1.6.1.3.1.2.3 Ateke SOERAPOETRA .
1.1.1.17.1.1.1.1.6.1.3.1.2.4 Child 4 of Deetje and Soekasah SOERAPOETRA .

1.1.1.17.1.1.1.1.6.1.3.1.3 NR. Soesmini SOERAPOETRA (Mien)
1.1.1.17.1.1.1.1.6.1.3.1.3X Bustami SYARIF,
1.1.1.17.1.1.1.1.6.1.3.1.3.1 Susmaliyah SYARIF.
1.1.1.17.1.1.1.1.6.1.3.1.3.2 Syarmilah SYARIF .
1.1.1.17.1.1.1.1.6.1.3.1.3.3 Syarman SYARIF.
1.1.1.17.1.1.1.1.6.1.3.1.3.4 Irwan SYARIF.
1.1.1.17.1.1.1.1.6.1.3.1.3.5 Ilham SYARIF.
1.1.1.17.1.1.1.1.6.1.3.1.3.6 Ahlan Irsjan SYARIF.
1.1.1.17.1.1.1.1.6.1.3.1.3.7 Afiati SYARIF.
1.1.1.17.1.1.1.1.6.1.3.1.3.8 Haniwar SYARIF.
1.1.1.17.1.1.1.1.6.1.3.1.3.9 Iras Ergana SYARIF.
1.1.1.17.1.1.1.1.6.1.3.1.3.10 Mira SYARIF . (Adopted)

1.1.1.17.1.1.1.1.6.1.3.1.4 NR. Hartati Soetijarsih SOERAPOETRA (Tat, Tati)
1.1.1.17.1.1.1.1.6.1.3.1.4X R. Eddy MARTADINATA.
1.1.1.17.1.1.1.1.6.1.3.1.4.1 Heni MARTADINATA .
1.1.1.17.1.1.1.1.6.1.3.1.4.2 Hedi MARTADINATA .
1.1.1.17.1.1.1.1.6.1.3.1.4.3 Yudi MARTADINATA .
1.1.1.17.1.1.1.1.6.1.3.1.4.4 Ria MARTADINATA .
1.1.1.17.1.1.1.1.6.1.3.1.4.5 Irsan MARTADINATA .
1.1.1.17.1.1.1.1.6.1.3.1.4.6 Viktor MARTADINATA .
1.1.1.17.1.1.1.1.6.1.3.1.4.7 Respita MARTADINATA .

1.1.1.17.1.1.1.1.6.1.3.1.5 R. Soenar SOERAPOETRA
1.1.1.17.1.1.1.1.6.1.3.1.5X Tien Itinah SADINO, (Tien)
1.1.1.17.1.1.1.1.6.1.3.1.5.1 Irma Purnama SOERAPOETRA .
1.1.1.17.1.1.1.1.6.1.3.1.5.2 Indirawati SOERAPOETRA .
1.1.1.17.1.1.1.1.6.1.3.1.5.3 Idaharyati SOERAPOETRA. (Twin)
1.1.1.17.1.1.1.1.6.1.3.1.5.4 Iramasari SOERAPOETRA. (Twin)
1.1.1.17.1.1.1.1.6.1.3.1.5.5 Iskandar SOERAPOETRA .

1.1.1.17.1.1.1.1.6.1.3.1.6 R. John SOERAPOETRA
1.1.1.17.1.1.1.1.6.1.3.1.6X Samsiriah .
1.1.1.17.1.1.1.1.6.1.3.1.6.1 Boy SOERAPOETRA .
1.1.1.17.1.1.1.1.6.1.3.1.6.2 Syurdiwan SOERAPOETRA .
1.1.1.17.1.1.1.1.6.1.3.1.6.3 Yolanda SOERAPOETRA .

1.1.1.17.1.1.1.1.6.1.3.1.7 R. Soetan SOERAPOETRA

1.1.1.17.1.1.1.1.6.1.3.1.8 R. Djenal Sidik SOERAPOETRA .
1.1.1.17.1.1.1.1.6.1.3.1.8 Sri Indrati HADIPOETRANTO,
1.1.1.17.1.1.1.1.6.1.3.1.8.1 Bagus Arianto SOERAPOETRA .
1.1.1.17.1.1.1.1.6.1.3.1.8.2 Aria Teja SOERAPOETRA .
1.1.1.17.1.1.1.1.6.1.3.1.8.3 Bonita Indrawardhani SOERAPOETRA .

1.1.1.17.1.1.1.1.6.1.3.2.1 NR. Emin SOERASETJA .

1.1.1.17.1.1.1.1.6.1.3.2.2 NR. Nona SOERASETJA .

1.1.1.17.1.1.1.1.6.1.3.2.3 NR. Nunu SOERASETJA .

1.1.1.17.1.1.1.1.6.1.3.2.4 NR. Cicih SOERASETJA .

1.1.1.17.1.1.1.1.6.1.3.2.5 R. Dodong SOERASETJA . (Odong)
1.1.1.17.1.1.1.1.6.1.3.2.5X NR. Joehana PRAWIRA-WINATA, (1.1.1.5.2.1.9.7.2.3.7.2.10)

1.1.1.17.1.1.1.1.6.1.3.2.6 NR. Utu SOERASETJA .

1.1.1.17.1.1.1.1.6.1.3.2.7 R. Eupah SOERASETJA .

1.1.1.17.1.1.1.1.6.1.3.2.8 R. Benny SOERASETJA .

1.1.1.17.1.1.1.1.6.1.3.2.9 NR. Nonong SOERASETJA .

1.1.1.17.1.1.1.1.6.1.3.2.10 R. Iskandar SOERASETJA .

1.1.1.17.1.1.1.1.6.1.3.2.11 NR. Entin SOERASETJA .

1.1.1.17.1.1.1.1.6.1.3.2.12 NR. Ninin SOERASETJA .

1.1.1.17.1.1.1.1.6.1.3.3.1 NR. Fatimah Soerakoesoemah SOERASETJA . (Itim)

1.1.1.17.1.1.1.1.6.1.3.3.2 NR. Halimah Soerakoesoemah SOERASETJA . (Ilin)

1.1.1.17.1.1.1.1.6.1.3.3.3 R. Atam Soerakoesoemah SOERASETJA .

1.1.1.17.1.1.1.1.6.1.3.4.1 NR. Melly Boesana SOERASETJA .
1.1.1.17.1.1.1.1.6.1.3.4.1X Soewondo.

1.1.1.17.1.1.1.1.6.1.3.8.1 NR. Siti Hartati SOERASETJA . (Ketty)
1.1.1.17.1.1.1.1.6.1.3.8.1X Sartono.

1.1.1.17.1.1.1.1.6.1.3.8.2 R. Irama Hadi SOERASETJA . (Haddoy)

1.1.1.17.1.1.1.1.6.1.3.8.3 NR. Siti Miati SOERASETJA . (Meity)
1.1.1.17.1.1.1.1.6.1.3.8.3X Eman KUSWANDI.

1.1.1.17.1.1.1.1.6.1.3.8.4 R. Laksana Hadi SOERASETJA (Eddy)

1.1.1.17.1.1.1.1.6.1.3.9.1 NR. Nursita Soewala SOERASETJA .

1.1.1.17.1.1.1.1.6.1.3.9.2 NR. Nieke Warastini Soewala SOERASETJA .

1.1.1.17.1.1.1.1.6.1.3.9.3 R. Teddy Soewandi Soewala SOERASETJA .

1.1.1.17.1.1.1.1.6.1.3.10.1 Sri Rohani SOERADJI

1.1.1.17.1.1.1.1.6.1.3.11.1 NR. Tetu Suhartati SOETAWINATA .
1.1.1.17.1.1.1.1.6.1.3.11.1X Igon SUGANDA.
1.1.1.17.1.1.1.1.6.1.3.11.1.1 Nina Migiandany SUGANDA
1.1.1.17.1.1.1.1.6.1.3.11.1.2 Fita Fitriana SUGANDA .
1.1.1.17.1.1.1.1.6.1.3.11.1.3 Heska Trianti SUGANDA .

1.1.1.17.1.1.1.1.6.1.3.11.2 NR. Iesye Sugiarti SOETAWINATA .
1.1.1.17.1.1.1.1.6.1.3.11.2X Erwin SUWARGO.
1.1.1.17.1.1.1.1.6.1.3.11.2.1 Ovi Prasetio SUWARGO .
1.1.1.17.1.1.1.1.6.1.3.11.2.2 Winiati Sri Rejeki SUWARGO .

1.1.1.17.1.1.1.1.6.1.3.11.3 NR. Arti Sumiarti SOETAWINATA
1.1.1.17.1.1.1.1.6.1.3.11.3X Sunyoto.
1.1.1.17.1.1.1.1.6.1.3.11.3.1 Widianti SUNYOTO .
1.1.1.17.1.1.1.1.6.1.3.11.3.2 Indah Sri Wahyuni SUNYOTO .

1.1.1.17.1.1.1.1.6.1.3.11.4 NR. Sunarti SOETAWINATA . (Nonoy)
1.1.1.17.1.1.1.1.6.1.3.11.4X Achmad Gozali NATAAMIJAYA.
1.1.1.17.1.1.1.1.6.1.3.11.4.1 Achmad Rahadian NATAAMIJAYA .
1.1.1.17.1.1.1.1.6.1.3.11.4.2 Achmad Sagitarian NATAAMIJAYA .
1.1.1.17.1.1.1.1.6.1.3.11.4.3 Achmad Giovani NATAAMIJAYA .

1.1.1.17.1.1.1.1.6.4.1.1.1 Rd. Abung WIRA MIHARDJA .

1.1.1.17.1.1.1.1.6.4.1.1.2 NR. Neneng Winangsih WIRA MIHARDJA .
1.1.1.17.1.1.1.1.6.4.1.1.2.1 Heru FIRMANSYAH .
1.1.1.17.1.1.1.1.6.4.1.1.2.2 NR. Nining .

1.1.1.17.1.1.1.1.6.4.1.1.3 NR. Neneng Hasanah WIRA MIHARDJA .

1.1.1.17.1.1.1.1.6.4.1.1.4 Rd. Komarudin WIRA MIHARDJA .
1.1.1.17.1.1.1.1.6.4.1.1.4X Maryamah ..
1.1.1.17.1.1.1.1.6.4.1.1.4.1 NR. Susiana WIRA MIHARDJA .
1.1.1.17.1.1.1.1.6.4.1.1.4.2 Rd. Budiana WIRA MIHARDJA .
1.1.1.17.1.1.1.1.6.4.1.1.4.3 NR. Imadiana WIRA MIHARDJA .
1.1.1.17.1.1.1.1.6.4.1.1.4.4 Rd. Suryana WIRA MIHARDJA .
1.1.1.17.1.1.1.1.6.4.1.1.4.5 Rd. Imam Fauziana WIRA MIHARDJA .
1.1.1.17.1.1.1.1.6.4.1.1.4.6 NR. Sri Agustina WIRA MIHARDJA .
1.1.1.17.1.1.1.1.6.4.1.1.4.7 Rd. Hasan WIRA MIHARDJA .
1.1.1.17.1.1.1.1.6.4.1.1.4.8 Rd. Husen WIRA MIHARDJA .

1.1.1.17.1.1.1.1.6.4.1.1.5 Rd. Sutardja WIRA MIHARDJA .
1.1.1.17.1.1.1.1.6.4.1.1.5.1 Yanti WIRA MIHARDJA .
1.1.1.17.1.1.1.1.6.4.1.1.5.2 Ardi WIRA MIHARDJA .
1.1.1.17.1.1.1.1.6.4.1.1.5.3 Dani WIRA MIHARDJA .
1.1.1.17.1.1.1.1.6.4.1.1.5.4 Dodi WIRA MIHARDJA .
1.1.1.17.1.1.1.1.6.4.1.1.5.5 Ari WIRA MIHARDJA .
1.1.1.17.1.1.1.1.6.4.1.1.5.6 Nunu WIRA MIHARDJA .

1.1.1.17.1.1.1.1.6.4.1.1.6 Rd. Sukarma WIRA MIHARDJA .

1.1.1.17.1.1.1.1.6.4.1.1.7 NR. Siti Aisah WIRA MIHARDJA

1.1.1.17.1.1.1.1.6.4.1.1.8 Rd. Edhie Hermana Wiriadisastra WIRA MIHARDJA .
1.1.1.17.1.1.1.1.6.4.1.1.8X Sugiarti Siti Fatimah NURSALIM.
1.1.1.17.1.1.1.1.6.4.1.1.8.1 Eva Tresna Novianti WIRIADISASTRA .
1.1.1.17.1.1.1.1.6.4.1.1.8.2 Teguh Indra Prawira WIRIADISASTRA .
1.1.1.17.1.1.1.1.6.4.1.1.8.3 Reza Rangga Perwira WIRIADISASTRA .
1.1.1.17.1.1.1.1.6.4.1.1.8.4 Yoga Agung Prawira WIRIADISASTRA .
1.1.1.17.1.1.1.1.6.4.1.1.8.5 Diva Panca Perwira WIRIADISASTRA .

1.1.1.17.1.1.1.1.6.4.1.1.9 Rd. Guna Wihana WIRA MIHARDJA .

1.1.1.17.1.1.1.1.6.4.1.1.10 Rd. Tarli Baskara WIRA MIHARDJA .
1.1.1.17.1.1.1.1.6.4.1.1.10X Iyos Rosilah ..

1.1.1.17.1.1.1.1.6.4.1.1.11 Rd. Iwan Sofian WIRA MIHARDJA .

1.1.1.17.1.1.1.1.6.4.1.1.12 NR. Emi Siti Rohaeni WIRA MIHARDJA .

1.1.1.17.1.1.1.1.6.4.1.1.13 NR. Siti Rohaeti WIRA MIHARDJA .

1.1.1.17.1.1.1.1.6.4.1.3.1 Ramdhan Hendra WIRAMIJAYA .
1.1.1.17.1.1.1.1.6.4.1.3.1X Sri Martini.
1.1.1.17.1.1.1.1.6.4.1.3.1.1 Reza Nurhuda WIRAMIJAYA .
1.1.1.17.1.1.1.1.6.4.1.3.1.2 Putri Sari Amanda WIRAMIJAYA .

1.1.1.17.1.1.1.1.6.4.1.3.2 Widya Ratih WIRAMIJAYA .
1.1.1.17.1.1.1.1.6.4.1.3.2X Agus SUTISNA.
1.1.1.17.1.1.1.1.6.4.1.3.2.1 Shinta Agustina Rahayu SUTISNA .

1.1.1.17.1.1.1.1.6.4.1.3.3 Ema Dekrityati WIRAMIJAYA .
1.1.1.17.1.1.1.1.6.4.1.3.3X Supriatna.
1.1.1.17.1.1.1.1.6.4.1.3.3.1 Dewi SUPRIATNA .

1.1.1.17.1.1.1.1.6.4.1.3.4 Rani Mariah WIRAMIJAYA .
1.1.1.17.1.1.1.1.6.4.1.3.4X Ruly SABARUDIN.
1.1.1.17.1.1.1.1.6.4.1.3.4.1 Shifa SABARUDIN .
1.1.1.17.1.1.1.1.6.4.1.3.4.2 Zahra SABARUDIN .
1.1.1.17.1.1.1.1.6.4.1.3.4.3 Muas SABARUDIN .
1.1.1.17.1.1.1.1.6.4.1.3.4.4 Muis SABARUDIN .

1.1.1.17.1.1.1.1.6.4.1.4.1 Emmy Suparmi SUHANDA . (Emmy)
1.1.1.17.1.1.1.1.6.4.1.4.1X Tata SASMITA.
1.1.1.17.1.1.1.1.6.4.1.4.1.1 Irsa Hutama SASMITA .
1.1.1.17.1.1.1.1.6.4.1.4.1.2 Pandu Utama SASMITA .
1.1.1.17.1.1.1.1.6.4.1.4.1.3 Dinda Utami SASMITA .

1.1.1.17.1.1.1.1.6.4.1.4.2 Ani Suryani SUHANDA . (Yani)
1.1.1.17.1.1.1.1.6.4.1.4.2X Rd. Lukman SOEMADINATA.
1.1.1.17.1.1.1.1.6.4.1.4.2.1 Visi Novianti SOEMADINATA .
1.1.1.17.1.1.1.1.6.4.1.4.2.2 Adhi Pramana SOEMADINATA .

1.1.1.17.1.1.1.1.6.4.1.4.3 Rudi Sudradjat SUHANDA . (Rudi)
1.1.1.17.1.1.1.1.6.4.1.4.3X Handayani.
1.1.1.17.1.1.1.1.6.4.1.4.3.1 Donarika SUHANDA .

1.1.1.17.1.1.1.1.6.4.1.4.4 Iis Triasih SUHANDA . (Iis)
1.1.1.17.1.1.1.1.6.4.1.4.4X Rd. Agus SUHENDAR.
1.1.1.17.1.1.1.1.6.4.1.4.4.1 Mustika Sariasih SUHENDAR .
1.1.1.17.1.1.1.1.6.4.1.4.4.2 Maulida Kencanasari SUHENDAR .
1.1.1.17.1.1.1.1.6.4.1.4.4.3 Nasya Aulia SUHENDAR .

1.1.1.17.1.1.1.1.6.4.1.4.5 Kusmayadi SUHANDA . (Engkus)
1.1.1.17.1.1.1.1.6.4.1.4.5X Kaniawati.
1.1.1.17.1.1.1.1.6.4.1.4.5.1 Alfira SUHANDA .
1.1.1.17.1.1.1.1.6.4.1.4.5.2 Rama Putra Hakiki SUHANDA .
1.1.1.17.1.1.1.1.6.4.1.4.5.3 Balqis SUHANDA .

1.1.1.17.1.1.1.1.6.4.1.4.6 Titin Rustini SUHANDA . (Titin)
1.1.1.17.1.1.1.1.6.4.1.4.6X Burhan HASAN.
1.1.1.17.1.1.1.1.6.4.1.4.6.1 Rocky BURHAN .
1.1.1.17.1.1.1.1.6.4.1.4.6.2 Fania Aprilia BURHAN .
1.1.1.17.1.1.1.1.6.4.1.4.6.3 Monica BURHAN .

1.1.1.17.1.1.1.1.6.6.1.1.1 Dede ISHAK .
1.1.1.17.1.1.1.1.6.6.1.1.1X Yati.
1.1.1.17.1.1.1.1.6.6.1.1.1.1 Bobby ISHAK .

1.1.1.17.1.1.1.1.6.6.1.1.2 Dicky ISHAK
1.1.1.17.1.1.1.1.6.6.1.1.2X Ros.
1.1.1.17.1.1.1.1.6.6.1.1.2.1 Ary ISHAK .
1.1.1.17.1.1.1.1.6.6.1.1.2.2 Juned ISHAK .

1.1.1.17.1.1.1.1.6.6.1.1.3 Ida ISHAK .
1.1.1.17.1.1.1.1.6.6.1.1.3 X Subagiyo.
1.1.1.17.1.1.1.1.6.6.1.1.3.1 Aldy SUBAGIYO .
1.1.1.17.1.1.1.1.6.6.1.1.3.2 Angky SUBAGIYO .
1.1.1.17.1.1.1.1.6.6.1.1.3.3 Anne SUBAGIYO .

1.1.1.17.1.1.1.1.6.6.1.1.4 Teddy ISHAK .
1.1.1.17.1.1.1.1.6.6.1.1.4X Riri.
1.1.1.17.1.1.1.1.6.6.1.1.4.1 Alif ISHAK .
1.1.1.17.1.1.1.1.6.6.1.1.4.2 Yuda ISHAK .
1.1.1.17.1.1.1.1.6.6.1.1.4.3 Icha ISHAK .

1.1.1.17.1.1.1.1.6.6.1.1.5 Hilmy ISHAK

1.1.1.17.1.1.1.1.6.6.1.1.6 Adek ISHAK .
1.1.1.17.1.1.1.1.6.6.1.1.6X Henny.
1.1.1.17.1.1.1.1.6.6.1.1.6.1 Sarah ISHAK .

1.1.1.17.1.1.1.1.6.6.1.2.2 Setiawati MUDJASWARDI . Vietje)
1.1.1.17.1.1.1.1.6.6.1.2.2X Husband of Setiawati Mudjaswardi.
1.1.1.17.1.1.1.1.6.6.1.2.2.1 Sari .
1.1.1.17.1.1.1.1.6.6.1.2.2.2 Sarah .

1.1.1.17.1.1.1.1.6.6.1.3.1 Rd. Soleh SATJAPRAWIRA

1.1.1.17.1.1.1.1.6.6.1.3.2 Rd. Boyke Abdurachman SATJAPRAWIRA

1.1.1.17.1.1.1.1.6.6.1.3.3 NR. Ratna Herawati SATJAPRAWIRA (Anneke)
1.1.1.17.1.1.1.1.6.6.1.3.3X Leon SIMANDJUNTAK.

1.1.1.17.1.1.1.1.6.6.1.3.4 NR. Dewi Martini SATJAPRAWIRA (Winny)
1.1.1.17.1.1.1.1.6.6.1.3.4X Arie PRIHANDONO.
1.1.1.17.1.1.1.1.6.6.1.3.4.1 Andrisa Pramadityani PRIHANDONO
1.1.1.17.1.1.1.1.6.6.1.3.4.2 Aryo Bangun Dityo PRIHANDONO .

1.1.1.17.1.1.1.1.6.6.1.3.5 NR. Dewi Anggraeni SATJAPRAWIRA (Agie)

1.1.1.17.1.1.1.1.6.6.1.3.6 NR. Ratna Kendana SATJAPRAWIRA (Kenny)
1.1.1.17.1.1.1.1.6.6.1.3.6X Donald WINSON.
1.1.1.17.1.1.1.1.6.6.1.3.6.1 Aldi Olievero WINSON
1.1.1.17.1.1.1.1.6.6.1.3.6.2 Thomas Adrian WINSON .
1.1.1.17.1.1.1.1.6.6.1.3.6.3 Dion Achmad WINSON .

1.1.1.17.1.1.1.1.6.6.1.3.7 NR. Ratna Marina SATJAPRAWIRA (Ninna)

1.1.1.17.1.1.1.1.6.6.1.3.8 NR. Ratna Dewi Suwendiani SATJAPRAWIRA

1.1.1.17.1.1.1.1.6.6.1.3.9 Rd. Sahid Suwendana SATJAPRAWIRA (Denny)
1.1.1.17.1.1.1.1.6.6.1.3.9X Mamay Dinah Wismayanti BASYIR, (Maya)
1.1.1.17.1.1.1.1.6.6.1.3.9.1 NR. Ratna Suwendiyanti SATJAPRAWIRA
1.1.1.17.1.1.1.1.6.6.1.3.9.2 Rd. Soni Maydana SATJAPRAWIRA

1.1.1.17.1.1.1.1.6.6.1.3.10 Rd. Reza Muhamad SATJAPRAWIRA (Dadang)
1.1.1.17.1.1.1.1.6.6.1.3.10X Yati. (Jumiyati)
1.1.1.17.1.1.1.1.6.6.1.3.10.1 Rd. Muhammad Andika SATJAPRAWIRA
1.1.1.17.1.1.1.1.6.6.1.3.10.2 NR. Dwi Putri Andani SATJAPRAWIRA

1.1.1.17.1.1.1.1.6.6.1.4.1 Sutiyoso SOEROSO . (Iyos)
1.1.1.17.1.1.1.1.6.6.1.4.1X Titin.
1.1.1.17.1.1.1.1.6.6.1.4.1.1 Yolanda Setyorini SOEROSO .
1.1.1.17.1.1.1.1.6.6.1.4.1.2 Susatyo SOEROSO .
1.1.1.17.1.1.1.1.6.6.1.4.1.3 Billy SOEROSO .

1.1.1.17.1.1.1.1.6.6.1.4.2 Astuti SOEROSO . (Tutuke)
1.1.1.17.1.1.1.1.6.6.1.4.2X Husband of Astuti Soeroso.
1.1.1.17.1.1.1.1.6.6.1.4.2.1 Dinar .

1.1.1.17.1.1.1.1.6.6.1.4.3 Sutiyoko SOEROSO . (Teddy)
1.1.1.17.1.1.1.1.6.6.1.4.3X Aty.

1.1.1.17.1.1.1.1.6.6.1.4.4 Sutiyono SOEROSO . (Yongki)
1.1.1.17.1.1.1.1.6.6.1.4.4X Etty.
1.1.1.17.1.1.1.1.6.6.1.4.4.1 Ludy SOEROSO .
1.1.1.17.1.1.1.1.6.6.1.4.4.2 Rian SOEROSO .
1.1.1.17.1.1.1.1.6.6.1.4.4.3 Nisa SOEROSO .

1.1.1.17.1.1.1.1.6.6.1.5.1 Mila SATJAPRAWIRA .

1.1.1.17.1.1.1.1.6.6.1.8.1 Oyo SATJAPRAWIRA .

1.1.1.17.1.1.1.1.6.6.4.1.1 Aam HANAFI
1.1.1.17.1.1.1.1.6.6.4.1.1X Wife of Aam.
1.1.1.17.1.1.1.1.6.6.4.1.1.1 Children of Aam HANAFI .

1.1.1.17.1.1.1.1.6.6.4.1.2 Aat HANAFI .
1.1.1.17.1.1.1.1.6.6.4.1.2X1 Indra TOHIR.
1.1.1.17.1.1.1.1.6.6.4.1.2.1 Children of Aat and Indra TOHIR .
1.1.1.17.1.1.1.1.6.6.4.1.2X2 Husband 2 of Aat.
1.1.1.17.1.1.1.1.6.6.4.1.2.2 Children of Aat and Husband 2 of Aat .

1.1.1.17.1.1.1.1.6.6.4.1.3 Ike HANAFI .
1.1.1.17.1.1.1.1.6.6.4.1.3X Husband of Ike.
1.1.1.17.1.1.1.1.6.6.4.1.3.1 Children of Ike .

1.1.1.17.1.1.1.1.6.6.4.1.4 Muhammad Ridwan HANAFI . (Iwan)
1.1.1.17.1.1.1.1.6.6.4.1.4Xd Wife of Muhammad Ridwan.
1.1.1.17.1.1.1.1.6.6.4.1.4.1 Children of Muhammad Ridwan HANAFI .

1.1.1.17.1.1.1.1.6.6.4.1.5 Martini HANAFI .
1.1.1.17.1.1.1.1.6.6.4.1.5X Husband of Martini.
1.1.1.17.1.1.1.1.6.6.4.1.5.1 Children of Martini .

1.1.1.17.1.1.1.1.6.6.4.1.6 Heri HANAFI .
1.1.1.17.1.1.1.1.6.6.4.1.6X Wife of Heri.
1.1.1.17.1.1.1.1.6.6.4.1.6.1 Children of Heri HANAFI .

1.1.1.17.1.1.1.1.6.6.4.1.7 Erna HANAFI .
1.1.1.17.1.1.1.1.6.6.4.1.7X Husband of Erna.
1.1.1.17.1.1.1.1.6.6.4.1.7.1 Children of Erna .

1.1.1.17.1.1.1.1.6.10.3.2.1 Rd. Dany ENOCH .

1.1.1.17.1.1.1.1.6.10.3.2.2 NR. Dian ENOCH .

1.1.1.17.1.1.1.1.6.10.3.2.3 NR. Gita ENOCH .

1.1.1.17.1.1.1.1.6.10.3.3.1 NR. Wita ENOCH .

1.1.1.17.1.1.1.1.6.10.3.3.2 NR. Ranti ENOCH

1.1.1.17.1.1.1.1.6.10.3.3.3 NR. Ninda ENOCH .

1.1.1.17.1.1.1.1.6.10.3.4.1 Yana MAMAN .

1.1.1.17.1.1.1.1.6.10.3.4.2 Djadja MAMAN .

1.1.1.17.1.1.1.1.6.10.3.4.3 Aming MAMAN .

1.1.1.17.1.1.1.1.6.10.3.4.4 Fitri MAMAN .

1.1.1.17.1.1.1.1.6.10.3.4.5 Sani MAMAN .

1.1.1.17.1.1.1.1.6.10.3.5.1 Rd. Wahyu ENOCH .

1.1.1.17.1.1.1.1.6.10.3.6.1 Ory BENNY .

1.1.1.17.1.1.1.1.6.10.3.6.2 Irna Mariana BENNY .

1.1.1.17.1.1.1.1.6.10.3.7.1 Rd. Dadang ENOCH .

1.1.1.17.1.1.1.1.6.10.3.7.2 Rd. Adhi ENOCH .

1.1.1.17.1.1.1.1.6.10.3.7.3 Rd. Budi ENOCH .

1.1.1.17.1.1.1.1.6.10.3.7.4 NR. Citra ENOCH .

1.1.1.17.1.1.1.1.6.10.3.8.1 Rd. Bugi Maulana ENOCH .

1.1.1.17.1.1.1.1.6.10.3.8.2 Rd. Billy Dwi Aryana ENOCH .

1.1.1.17.1.1.1.1.6.10.3.8.3 NR. Tantri Ayu Dinisa ENOCH .

1.1.1.17.1.1.1.1.6.10.3.9.1 Nana MAMAY

1.1.1.17.1.1.1.1.6.10.3.9.2 Wahyu MAMAY .

1.1.1.17.1.1.1.1.6.10.4.2.1 NR. Kartika Putri Pratama SATJA MIHARDJA (Chacha)

1.1.1.17.1.1.1.1.6.10.4.2.2 Rd. Asykari Suryadarma SATJA MIHARDJA (Ary)

1.1.1.17.1.1.1.1.6.10.4.2.3 NR. Indhira Dewi Nurzahrah SATJA MIHARDJA

1.1.1.17.1.1.1.1.6.10.5.1.1 Munggaran ACHMAD .

1.1.1.17.1.1.1.1.6.10.5.2.1 Bugie Pratama RISTIAWAN .

1.1.1.17.1.1.1.1.6.10.5.2.2 Panji Maulana RISTIAWAN .

1.1.1.17.1.1.1.1.6.10.5.3.1 Retno Utami ANTONO .

1.1.1.17.1.1.1.1.6.10.5.3.2 Widya Yuliarti ANTONO .

1.1.1.17.1.1.1.1.6.10.5.4.1 Asyifa TASRIPIN

1.1.1.17.1.1.1.1.6.10.5.4.2 Ichfas Lisani TASRIPIN .

1.1.1.17.1.1.1.1.6.10.5.5.1 Anugrah ACHMAD .

1.1.1.17.1.1.1.1.6.10.5.6.1 Nuri Liswanti Pertiwi SUJUDI .

1.1.1.17.1.1.1.1.6.10.5.6.2 Ririn Nisrina SUJUDI .

1.1.1.17.1.1.1.1.6.10.5.6.3 Mohamad Zaky Mulana SUJUDI .

1.1.1.17.1.1.1.1.6.10.5.6.4 Mohamad Chaidar Yusup SUJUDI .

1.1.1.17.1.1.1.1.6.10.5.7.1 Mohamad Noer Fadilah KRISNAWAN .

1.1.1.17.1.1.1.1.6.10.5.7.2 Nadira Rahma Fawaz KRISNAWAN .

1.1.1.17.1.1.1.1.6.9.1.2.1 NR. Siti Hanah Kendarsih DJOEBJADI (Nini Hanah)
1.1.1.17.1.1.1.1.6.9.1.2.1X Bahar PRAWIRAWIDJAJA.
1.1.1.17.1.1.1.1.6.9.1.2.1.1 Siti Komariah BAHAR.
1.1.1.17.1.1.1.1.6.9.1.2.1.2 Maming Bunyamin BAHAR
1.1.1.17.1.1.1.1.6.9.1.2.1.3 Siti Fatimah BAHAR .
1.1.1.17.1.1.1.1.6.9.1.2.1.4 Uun Bunyaman BAHAR
1.1.1.17.1.1.1.1.6.9.1.2.1.5 Tuti BAHAR
1.1.1.17.1.1.1.1.6.9.1.2.1.6 Cucu Siti Suhara BAHAR
1.1.1.17.1.1.1.1.6.9.1.2.1.7 Aan Siti Hasanah BAHAR .
1.1.1.17.1.1.1.1.6.9.1.2.1.8 Harisno Dermawan BAHAR
1.1.1.17.1.1.1.1.6.9.1.2.1.9 Memi Siti Asmaja BAHAR .
1.1.1.17.1.1.1.1.6.9.1.2.1.10 Nurwulan BAHAR .

1.1.1.17.1.1.1.1.6.9.1.2.2 NR. Soeprijah DJOEBJADI
1.1.1.17.1.1.1.1.6.9.1.2.2X Rd. Nonod WIRAKUSUMAH, (1.1.1.5.2.1.1.5.1.5.2.13.4)

1.1.1.17.1.1.1.1.6.9.1.2.3 Rd. Ii DJOEBJADI .

1.1.1.17.1.1.1.1.6.9.1.2.4 Rd. Mumung DJOEBJADI .
1.1.1.17.1.1.1.1.6.9.1.2.4.1 Tenny Siti Soedjanah MUMUNG .

1.1.1.17.1.1.1.1.6.9.1.2.5 Rd. Tatang DJOEBJADI .

1.1.1.17.1.1.1.1.6.9.1.2.6 NR. Nani DJOEBJADI ,
1.1.1.17.1.1.1.1.6.9.1.2.6X Rd. N. Djoekaedi PRAWIRAWIDJAJA.
1.1.1.17.1.1.1.1.6.9.1.2.6.1 Dedi Said Basri PRAWIRAWIDJAJA .
1.1.1.17.1.1.1.1.6.9.1.2.6.2 Lili Kurnia PRAWIRAWIDJAJA .
1.1.1.17.1.1.1.1.6.9.1.2.6.3 Yani Djuhaeni PRAWIRAWIDJAJA .
1.1.1.17.1.1.1.1.6.9.1.2.6.4 Gugi Gustaman PRAWIRAWIDJAJA .
1.1.1.17.1.1.1.1.6.9.1.2.6.5 Yuke Rahayu PRAWIRAWIDJAJA .
1.1.1.17.1.1.1.1.6.9.1.2.6.6 Enon Nuraeni PRAWIRAWIDJAJA .
1.1.1.17.1.1.1.1.6.9.1.2.6.7 Iwan Gunawan PRAWIRAWIDJAJA .
1.1.1.17.1.1.1.1.6.9.1.2.6.8 Agus Rian PRAWIRAWIDJAJA .
1.1.1.17.1.1.1.1.6.9.1.2.6.9 Ratid Riyadi PRAWIRAWIDJAJA .

1.1.1.17.1.1.1.1.6.9.1.2.7 Rd. Iim DJOEBJADI .

1.1.1.17.1.1.1.1.6.9.1.2.8 NR. Iwi DJOEBJADI .

1.1.1.17.1.1.1.1.6.9.1.2.9 Rd. Dudu DJOEBJADI .

1.1.1.17.1.1.1.1.6.9.1.2.10 Rd. Abon DJOEBJADI .

1.1.1.17.1.1.1.1.6.9.1.3.1 Daughter of NR. Oeki Soemawinata .
1.1.1.17.1.1.1.1.6.9.1.3.1X Rd. Utjup WIRAKUSUMAH, (1.1.1.5.2.1.1.5.1.5.2.13.5)

1.1.1.17.1.1.1.1.6.9.1.4.1 Rd. Roesawan (Awang) WIRAKOESOEMAH ,
1.1.1.17.1.1.1.1.6.9.1.4.1X NR. Permani (Nonih) PADMAATMADJA,
1.1.1.17.1.1.1.1.6.9.1.4.1.1 Achmad Safei (Pepe) WIRAKOESOEMAH.
1.1.1.17.1.1.1.1.6.9.1.4.1.2 Achmad Sali (Tjali) WIRAKOESOEMAH.
1.1.1.17.1.1.1.1.6.9.1.4.1.3 Achmad Djumarma (Ade) WIRAKOESOEMAH.

1.1.1.17.1.1.1.1.6.9.1.4.2 Rd. Hadiat WIRAKOESOEMAH (Rd. Jejet Hadiat)
1.1.1.17.1.1.1.1.6.9.1.4.2.1 NR. Ati WIRAKOESOEMAH .
1.1.1.17.1.1.1.1.6.9.1.4.2.2 Rd. Buce WIRAKOESOEMAH .
1.1.1.17.1.1.1.1.6.9.1.4.2.3 Rd. Yana WIRAKOESOEMAH .

1.1.1.17.1.1.1.1.6.9.1.4.3 Rd. Saldju WIRAKOESOEMAH
1.1.1.17.1.1.1.1.6.9.1.4.3X Pipih Sopiah ..
1.1.1.17.1.1.1.1.6.9.1.4.3.1 NR. Diana WIRAKOESOEMAH .
1.1.1.17.1.1.1.1.6.9.1.4.3.2 Rd. Ruhiat WIRAKOESOEMAH
1.1.1.17.1.1.1.1.6.9.1.4.3.3 NR. Hera WIRAKOESOEMAH .

1.1.1.17.1.1.1.1.6.9.1.4.4 NR. Andeng WIRAKOESOEMAH (NR. Kalsum)
1.1.1.17.1.1.1.1.6.9.1.4.4X Adur RAKSANAGARA,
1.1.1.17.1.1.1.1.6.9.1.4.4.1 Adnan RAKSANAGARA .
1.1.1.17.1.1.1.1.6.9.1.4.4.2 Ami RAKSANAGARA .
1.1.1.17.1.1.1.1.6.9.1.4.4.3 Aida RAKSANAGARA .
1.1.1.17.1.1.1.1.6.9.1.4.4.4 Ahmar RAKSANAGARA
1.1.1.17.1.1.1.1.6.9.1.4.4.5 Ati RAKSANAGARA
1.1.1.17.1.1.1.1.6.9.1.4.4.6 Abdurrahim RAKSANAGARA
1.1.1.17.1.1.1.1.6.9.1.4.4.7 Ana Djuhana RAKSANAGARA
1.1.1.17.1.1.1.1.6.9.1.4.4.8 Achmad Saman RAKSANAGARA .
1.1.1.17.1.1.1.1.6.9.1.4.4.9 Ani RAKSANAGARA
1.1.1.17.1.1.1.1.6.9.1.4.4.10 Aman RAKSANAGARA .
1.1.1.17.1.1.1.1.6.9.1.4.4.11 Adi RAKSANAGARA .
1.1.1.17.1.1.1.1.6.9.1.4.4.12 Ardini RAKSANAGARA
1.1.1.17.1.1.1.1.6.9.1.4.4.13 Ahyani RAKSANAGARA

1.1.1.17.1.1.1.1.6.9.1.4.5 NR. Rukmini WIRAKOESOEMAH
1.1.1.17.1.1.1.1.6.9.1.4.5X Saleh ..
1.1.1.17.1.1.1.1.6.9.1.4.5.1 Rd. Djadja .
1.1.1.17.1.1.1.1.6.9.1.4.5.2 Rd. Pepeng .

1.1.1.17.1.1.1.1.6.9.1.4.6 NR. Titin WIRAKOESOEMAH
1.1.1.17.1.1.1.1.6.9.1.4.6X R. Yusuf ..
1.1.1.17.1.1.1.1.6.9.1.4.6.1 Dedi .
1.1.1.17.1.1.1.1.6.9.1.4.6.2 Tini .

1.1.1.17.1.1.1.1.6.9.1.4.7 NR. Kartini WIRAKOESOEMAH . (NR. Enan)
1.1.1.17.1.1.1.1.6.9.1.4.7X Rd. Saleh SADELI, (1.1.1.4.1.6.1.1.2.1.65.1.1)

1.1.1.17.1.1.1.1.6.9.1.4.8 NR. Eni WIRAKOESOEMAH
1.1.1.17.1.1.1.1.6.9.1.4.8X R. Bachri KARTAPRADJA.
1.1.1.17.1.1.1.1.6.9.1.4.8.1 Reni .
1.1.1.17.1.1.1.1.6.9.1.4.8.2 Ria .
1.1.1.17.1.1.1.1.6.9.1.4.8.3 Benben .
1.1.1.17.1.1.1.1.6.9.1.4.8.4 Barli .
1.1.1.17.1.1.1.1.6.9.1.4.8.5 Yanyan .

1.1.1.17.1.1.1.1.6.9.1.4.9 Rd. Edi WIRAKOESOEMAH

1.1.1.17.1.1.1.1.6.9.1.4.10 NR. Nenden Djuariah WIRAKOESOEMAH .
1.1.1.17.1.1.1.1.6.9.1.4.10X Parmanto ..
1.1.1.17.1.1.1.1.6.9.1.4.10.1 Roni .

1.1.1.17.1.1.1.1.6.13.1.1.1 Lies HAMBALI .
1.1.1.17.1.1.1.1.6.13.1.1.1X Pedi.
1.1.1.17.1.1.1.1.6.13.1.1.1.1 Oot PEDI .
1.1.1.17.1.1.1.1.6.13.1.1.1.2 Hista PEDI .
1.1.1.17.1.1.1.1.6.13.1.1.1.3 Rani PEDI .
1.1.1.17.1.1.1.1.6.13.1.1.1.4 Kiki PEDI .

1.1.1.17.1.1.1.1.6.13.1.1.2 Elly HAMBALI .
1.1.1.17.1.1.1.1.6.13.1.1.2X Eddy.
1.1.1.17.1.1.1.1.6.13.1.1.2.1 Obrei EDDY .
1.1.1.17.1.1.1.1.6.13.1.1.2.2 Dita EDDY .

1.1.1.17.1.1.1.1.6.13.1.1.3 Erry Hernaldy HAMBALI .
1.1.1.17.1.1.1.1.6.13.1.1.3X Yani.
1.1.1.17.1.1.1.1.6.13.1.1.3.1 Yarry HAMBALI
1.1.1.17.1.1.1.1.6.13.1.1.3.2 Yarra HAMBALI

1.1.1.17.1.1.1.1.6.13.1.2.1 Budi Bandiyo SUDIMO .
1.1.1.17.1.1.1.1.6.13.1.2.1X Indira.
1.1.1.17.1.1.1.1.6.13.1.2.1.1 Hanifah BANDIYO .
1.1.1.17.1.1.1.1.6.13.1.2.1.2 Farhan Fadillah BANDIYO .

1.1.1.17.1.1.1.1.6.13.1.2.2 Inna Sri Sugiati SUDIMO .

1.1.1.17.1.1.1.1.6.13.1.2.3 Rita Anggraini SUDIMO .
1.1.1.17.1.1.1.1.6.13.1.2.3X Suhartono.
1.1.1.17.1.1.1.1.6.13.1.2.3.1 Muhammad Iqbal Raihan SUHARTONO .
1.1.1.17.1.1.1.1.6.13.1.2.3.2 Muhammad Harits Zhafran SUHARTONO .

1.1.1.17.1.1.1.1.6.13.1.2.4 Meity Sri Wasthi SUDIMO .
1.1.1.17.1.1.1.1.6.13.1.2.4X Vidi.
1.1.1.17.1.1.1.1.6.13.1.2.4.1 Farah Safiyah VIDI .
1.1.1.17.1.1.1.1.6.13.1.2.4.2 Child 2 Daughter of Meity and Vidi VIDI .

1.1.1.17.1.1.1.1.6.13.1.2.5 Benny Waluyo SUDIMO .

1.1.1.17.1.1.1.1.6.13.1.4.1 Lia Amalia ASMORO . (Lia)
1.1.1.17.1.1.1.1.6.13.1.4.1X Purwahono Trisna Murti, (Purwahono, Pur, Hono)
1.1.1.17.1.1.1.1.6.13.1.4.1.1 Putri PURWAHONO

1.1.1.17.1.1.1.1.6.13.1.4.2 Ani Lafiani ASMORO . (Fian)
1.1.1.17.1.1.1.1.6.13.1.4.2X Rinto Widodo, (Rinto)
1.1.1.17.1.1.1.1.6.13.1.4.2.1 Ahmad Zaidan Abrar WIDODO .

1.1.1.17.1.1.1.1.6.13.4.1.1 Mohammad Riansyah MUTHALIB (Rian)

1.1.1.17.1.1.1.1.6.13.4.1.2 Matta Larissa Kasamira MUTHALIB (Mira)

1.1.1.17.1.1.1.1.6.13.4.3.1 Ryaldi Pratama GUNAWAN (Adit)
1.1.1.17.1.1.1.1.6.13.4.3.1X Fenny Juliantini, (Peipei)
1.1.1.17.1.1.1.1.6.13.4.3.1.1 Alyssa Hilma Alifianti GUNAWAN
1.1.1.17.1.1.1.1.6.13.4.3.1.2 Myiesha Maleyka GUNAWAN

1.1.1.17.1.1.1.1.6.13.4.3.2 Bayu Madendra GUNAWAN (Bayu)
1.1.1.17.1.1.1.1.6.13.4.3.2X Alisa Nurul Muthia SATJAPRADJA, (Icha)
1.1.1.17.1.1.1.1.6.13.4.3.2.1 Radya Aisar Nurzayd GUNAWAN
1.1.1.17.1.1.1.1.6.13.4.3.2.2 Child 2 Daughter of Alisa and Bayu GUNAWAN ,

1.1.1.17.1.1.1.1.6.13.4.5.1 Putri Faika Indriani JASIN (Indri, Idy)
1.1.1.17.1.1.1.1.6.13.4.5.1X Riki Lisman SOSIALISMAN, (Riki)
1.1.1.17.1.1.1.1.6.13.4.5.1.1 Alana Laetisha LISMAN

1.1.1.17.1.1.1.1.6.13.4.5.2 Mohammad Fariz Reza JASIN (Eja)

1.1.1.17.1.1.1.1.6.13.4.6.1 Adisthi Pritalina (Adis)
1.1.1.17.1.1.1.1.6.13.4.6.1X Wahyu Candra Andri Putranto SUGITO,
(Candra, Bedu, Andri)
1.1.1.17.1.1.1.1.6.13.4.6.1.1 Queisha Anindya Putrinadira PUTRANTO.

1.1.1.17.1.1.1.1.6.13.4.6.2 Ariesti Pritawati (Titi)

1.1.1.17.1.1.1.1.6.13.4.6.3 Mohammad Ardi Pritadi (Ardi)

1.1.1.17.1.1.1.1.6.13.4.7.1 Primaverani PURWONO (Rani)
1.1.1.17.1.1.1.1.6.13.4.7.1X Dino Betha SAJAT, (Gelar Sutan Rajo Alam, Dino)
1.1.1.17.1.1.1.1.6.13.4.7.1.1 Kael Adzin SAJAT ,

1.1.1.17.1.1.1.1.6.13.4.7.2 Arini PURWONO (Arini)

1.1.1.17.1.1.1.1.6.13.5.1.1 Suriandika SATJADIBRATA (Dika)
1.1.1.17.1.1.1.1.6.13.5.1.1X Amalia Laily CHUZAINI, (Lia)
1.1.1.17.1.1.1.1.6.13.5.1.1.1 M.F. Dovanega SATJADIBRATA
1.1.1.17.1.1.1.1.6.13.5.1.1.2 Kenji M. Farel SATJADIBRATA
1.1.1.17.1.1.1.1.6.13.5.1.1.3 Nakeisha SATJADIBRATA

1.1.1.17.1.1.1.1.6.13.5.1.2 Suriaprana Ismail SATJADIBRATA (Prana)
1.1.1.17.1.1.1.1.6.13.5.1.2X Vakhriaty RAFIE (Ria)
1.1.1.17.1.1.1.1.6.13.5.1.2.1 M. Falahudin SATJADIBRATA .
1.1.1.17.1.1.1.1.6.13.5.1.2.2 M. Falihin SATJADIBRATA .

1.1.1.17.1.1.1.1.6.13.5.1.3 Kristi SATJADIBRATA

1.1.1.17.1.1.1.1.6.13.5.1.4 Paramita Suzana SATJADIBRATA (Mita)

1.1.1.17.1.1.1.1.6.13.5.2.1 Ferdian Suriaadibrata SUDEWO (Oky)
1.1.1.17.1.1.1.1.6.13.5.2.1X Annisa Sabrina EFFENDY (Rina)
1.1.1.17.1.1.1.1.6.13.5.2.1.1 Myesha Safina SURIAADIBRATA

1.1.1.17.1.1.1.1.6.13.5.3.1 Rianda Azarina SATJADIBRATA (Zaza)

1.1.1.17.1.1.1.1.6.13.5.3.2 Muhammad Devanda SATJADIBRATA (Devan)

1.1.1.17.1.1.1.1.6.13.5.4.1 Layalia Kinanti SATJADIBRATA (Ila)

1.1.1.17.1.1.1.1.6.13.6.1.1 Putik Lutcia Syakila SURYABRATA (Kiki)
1.1.1.17.1.1.1.1.6.13.6.1.1X Iwan GUNTUR.
1.1.1.17.1.1.1.1.6.13.6.1.1.1 Alief Al Walid GUNTUR .
1.1.1.17.1.1.1.1.6.13.6.1.1.2 Raisa GUNTUR .

1.1.1.17.1.1.1.1.6.13.6.1.2 Yunus Adesya SURYABRATA(Yunus)

1.1.1.17.1.1.1.1.6.13.6.1.3 Dhea Annisya SURYABRATA (Dea)
1.1.1.17.1.1.1.1.6.13.6.1.3X Rian Herry IRAMA.
1.1.1.17.1.1.1.1.6.13.6.1.3.1 Syalabia IRAMA .
1.1.1.17.1.1.1.1.6.13.6.1.3.2 Mazaya IRAMA .

1.1.1.17.1.1.1.1.6.13.7.1.1 Ahmad Alif Noveri SONY (Alif)

1.1.1.17.1.1.1.1.6.13.7.2.1 Bayu Sinar Suryana NAPITUPULU (Sinar)

1.1.1.17.1.1.1.1.6.13.7.3.1 R. Ramadhani Ratunuari SATJADIBRATA (Dhani)

1.1.1.17.1.1.1.1.6.13.7.3.2 R. Haris Baya SATJADIBRATA (Risba)

1.1.1.17.1.1.1.1.6.13.7.3.3 R. Raaf'i Yusuf SATJADIBRATA

1.1.1.17.1.1.1.1.6.13.7.4.1 Beautiful Princess Vininta Octavius DARLIUS (Beauty)

1.1.1.17.1.1.1.1.6.13.7.4.2 Lovely Queen Vidinta Lucentius DARLIUS (Queency)

1.1.1.17.1.1.1.1.6.13.8.1.1 Aurellia Rivita WIBOWO (Riri)

1.1.1.17.1.1.1.1.6.13.8.2.1 Danendra Nouval Nanditama ZAHRUDIN (Andra)

1.1.1.17.1.1.1.1.6.13.8.2.2 Radithya Daffa Pramananda ZAHRUDIN (Radith)

1.1.1.17.1.1.1.1.6.13.8.3.1 Rasyad Satira SATJADIBRATA

1.1.1.17.1.1.1.1.6.13.9.2.1 Berliana Syavini SATJADIBRATA

1.1.1.17.1.1.1.1.6.13.9.2.2 Syafira Ramadhita SATJADIBRATA

1.1.1.17.1.1.1.1.6.13.9.2.3 Evan SATJADIBRATA ,

1.1.1.17.1.1.1.1.6.13.9.3.1 Muhammad Zyasqi ARIFFIN ,

1.1.1.17.1.1.1.1.6.13.10.2.1 Children of Dewi and James GOULD .

1.1.1.17.1.1.1.1.6.13.10.3.1 Toby DORFEL .

1.1.1.21.1.1.3.1.1.1.1.1.1 NM. Rupidjah
1.1.1.21.1.1.3.1.1.1.1.1.1X Mas Ditawiria ..
1.1.1.21.1.1.3.1.1.1.1.1.1.1 NM. Andiatna DITAWIRIA .
1.1.1.21.1.1.3.1.1.1.1.1.1.2 NM. Wiarsih DITAWIRIA .
1.1.1.21.1.1.3.1.1.1.1.1.1.3 NM. Dewi DITAWIRIA .
1.1.1.21.1.1.3.1.1.1.1.1.1.4 NM. Ida DITAWIRIA .
1.1.1.21.1.1.3.1.1.1.1.1.1.5 Mas Danu Mulyasana DITAWIRIA .
1.1.1.21.1.1.3.1.1.1.1.1.1.6 Mas Dana Daeng DITAWIRIA .