Arsip Blog

Blog ini menyajikan beberapa ringkasan silsilah keluarga.

Minggu, 20 Januari 2008

RINGKASAN SILSILAH PANGERAN SANTRI (GEN.14-17) (2008-01-20)

Ringkasan Silsilah
Pangeran Santri Koesoemadinata, I
(Generasi 14-17)


Generasi 14
3026. 1684.1 Rd. Cucut SOERIADININGRAT .
Isteri: NR. Ema ..
5568. 3026.1 Rd. Muharam SOERIADININGRAT . (-)
5569. 3026.2 NR. Hindun SOERIADININGRAT . (-)
5570. 3026.3 Rd. Sambas SOERIADININGRAT . (-)

3027. 1684.2 NR. Dewi Prikat SOERIADININGRAT .
Suami: Rd. Isa DJAJATERNAJA.
5571. 3027.1 NR. Siti Rukiah DJAJATERNAJA . (-)
5572. 3027.2 NR. Martini DJAJATERNAJA . (-)
5573. 3027.3 NR. Ida DJAJATERNAJA . (-)

3028. 1684.3 NR. Juli SOERIADININGRAT .
Suami: Rd. Bati SATJAWIGUNA.
5574. 3028.1 NR. Tintin Martini SATJAWIGUNA . (-)
5575. 3028.2 Rd. Ditdit SATJAWIGUNA . (-)
5576. 3028.3 Rd. Karnaen SATJAWIGUNA . (-)
5577. 3028.4 NR. Antje SATJAWIGUNA . (-)
5578. 3028.5 NR. Ema SATJAWIGUNA . (-)
5579. 3028.6 NR. Tati SATJAWIGUNA . (-)
5580. 3028.7 Rd. Enang SATJAWIGUNA . (-)
5581. 3028.8 Rd. Benben SATJAWIGUNA . (-)

3029. 1684.4 NR. Emas Radjapermas SOERIADININGRAT .
Suami: Rd. Ulkusna PERWATA.
5582. 3029.1 NR. Ditje PERWATA . (-)
5583. 3029.2 Rd. Djoni PERWATA . (-)
5584. 3029.3 Rd. Nana PERWATA . (-)
5585. 3029.4 Rd. Eman PERWATA . (-)
5586. 3029.5 NR. Martini PERWATA . (-)
5587. 3029.6 NR. Minmin PERWATA . (-)
5588. 3029.7 Rd. Iwan PERWATA . (-)
5589. 3029.8 Rd. Hadi PERWATA . (-)

3030. 1684.5 Rd. Achmad SOERIADININGRAT .
Isteri: Nyi Ubed ..
5590. 3030.1 Rd. Jokjok SOERIADININGRAT . (-)
5591. 3030.2 NR. Isje SOERIADININGRAT . (-)

3031. 1684.6 NR. Titi SOERIADININGRAT .
Suami: Rd. Tisna SUDJANA.
5592. 3031.1 NR. Kartina SUDJANA . (-)
5593. 3031.2 Rd. Kartawan SUDJANA . (-)
5594. 3031.3 NR. Kartika SUDJANA . (-)
5595. 3031.4 Rd. Gunawan SUDJANA . (-)
5596. 3031.5 Rd. Kunang SUDJANA . (-)
5597. 3031.6 Rd. Ririn SUDJANA . (-)
5598. 3031.7 Rd. Dikdik SUDJANA . (-)
5599. 3031.8 Rd. Tantan SUDJANA . (-)
5600. 3031.9 Rd. Tata SUDJANA . (-)

3032. 1684.7 Rd. Abas SOERIADININGRAT .
Isteri: NR. Djulaeha ..
5601. 3032.1 Rd. Tarjat Rendana SOERIADININGRAT . (-)
5602. 3032.2 Rd. Ade Surjadi SOERIADININGRAT . (-)
5603. 3032.3 NR. Trawenah SOERIADININGRAT . (-)
5604. 3032.4 Rd. Romli Suparman SOERIADININGRAT . (-)
5605. 3032.5 NR. Tonah Wiasih St. Rokanah SOERIADININGRAT . (-)
5606. 3032.6 Rd. Sapari SOERIADININGRAT . (-)
5607. 3032.7 NR. Tati Senawati SOERIADININGRAT . (-)
5608. 3032.8 NR. Jali Kurniati SOERIADININGRAT . (-)
5609. 3032.9 NR. Jani Kunnia SOERIADININGRAT . (-)

3033. 1685.1 NR. Emas Retna SOERIAPRAWIRA .
Suami: Rd. Sunaryakusumah ..
5610. 3033.1 Rd. Kurdi SUNARYAKUSUMAH . (-)
5611. 3033.2 Rd. Rahmat SUNARYAKUSUMAH . (-)

3035. 1685.3 Rd. Mochamad Isa Suriatanumadja SOERIAPRAWIRA .
Isteri: NR. Acik Gartasik ..
5612. 3035.1 NR. Dais SURIATANUMADJA . (-)

3036. 1685.4 Rd. Buchori SOERIAPRAWIRA .
Isteri: Nyi Aminah ..
5613. 3036.1 NR. Siti Sajaah SOERIAPRAWIRA . (-)
5614. 3036.2 NR. Ade Hadijah SOERIAPRAWIRA . (-)
5615. 3036.3 Rd. Mohamad Musa SOERIAPRAWIRA . (-)
5616. 3036.4 Rd. Rachmat Afandi SOERIAPRAWIRA . (-)
5617. 3036.5 Rd. Engkoi Sapei SOERIAPRAWIRA . (-)
5618. 3036.6 Rd. Saleh SOERIAPRAWIRA . (-)
5619. 3036.7 Rd. Yusuf SOERIAPRAWIRA . (-)

3039. 1685.7 NR. Karlinah SOERIAPRAWIRA .
Suami: Rd. Djuhari SOERIADARMA.
5620. 3039.1 NR. Enong Tiana SOERIADARMA . (-)
5621. 3039.2 NR. Enin Diana SOERIADARMA . (-)
5622. 3039.3 Rd. Hilman Embo SOERIADARMA . (-)
5623. 3039.4 NR. Wiwih SOERIADARMA . (-)
5624. 3039.5 Rd. Lukman SOERIADARMA . (-)
5625. 3039.6 NR. Lala SOERIADARMA . (-)
5626. 3039.7 Rd. Gena SOERIADARMA . (-)
5627. 3039.8 NR. Mala SOERIADARMA . (-)
5628. 3039.9 NR. Ria SOERIADARMA . (-)

3041. 1685.9 NR. Kiah Kamsiah SOERIAPRAWIRA .
Suami: Rd. Saleh PRAWIRASAPUTRA.
5629. 3041.1 NR. Dewimardjamah PRAWIRASAPUTRA . (-)
5630. 3041.2 Rd. Achmad Gadjali PRAWIRASAPUTRA . (-)
5631. 3041.3 NR. Siti Ahadiah PRAWIRASAPUTRA . (-)
5632. 3041.4 NR. Siti Mariam PRAWIRASAPUTRA . (-)

3042. 1685.10 Rd. Achmad Kosasih Suriamidjaja SOERIAPRAWIRA .
Isteri: NR. Nani Sumarni ..
5633. 3042.1 Rd. Mohamad Ali Hanafiah SURIAMIDJAJA . (-)
5634. 3042.2 NR. Siti Patimah SURIAMIDJAJA . (-)
5635. 3042.3 NR. Detje SURIAMIDJAJA . (-)
5636. 3042.4 NR. Yeti SURIAMIDJAJA . (-)
5637. 3042.5 NR. Isje SURIAMIDJAJA . (-)
5638. 3042.6 Rd. Dedi SURIAMIDJAJA . (-)

3043. 1685.11 NR. Lenggang Patimah SOERIAPRAWIRA .
Suami: Rd. Utojo TIRTASUJATNA.
5639. 3043.1 NR. Siti Surjati Djenab TIRTASUJATNA . (-)
5640. 3043.2 NR. Tuti Fatimah TIRTASUJATNA . (-)
5641. 3043.3 Rd. Benny Syarif TIRTASUJATNA . (-)

3044. 1685.12 Rd. Majen Ibrahim Suriaamidjaja SOERIAPRAWIRA .
Isteri: NR. Ijus Rusia ..
5642. 3044.1 Rd. Mohamad Hamim SURIAAMIDJAJA . (-)
5643. 3044.2 Rd. Akan Nurwenda SURIAAMIDJAJA . (-)
5644. 3044.3 Rd. Epi Hatamtaja SURIAAMIDJAJA . (-)
5645. 3044.4 NR. Besje SURIAAMIDJAJA . (-)
5646. 3044.5 NR. Ati SURIAAMIDJAJA . (-)

3045. NRA. Toosje Alkiah SOERIA DJANAGARA .
Suami: Rd. Hidajat SURIANATAMIHARDJA.
5647. 3045.1 Rd. Ahadiah Kusnadi SURIANATAMIHARDJA . (-)
5648. 3045.2 NRA. Anggraeni SURIANATAMIHARDJA . (-)
5649. 3045.3 Rd. Saleh SURIANATAMIHARDJA . (-)
5650. 3045.4 Rd. Rachmat SURIANATAMIHARDJA . (-)
5651. 3045.5 Rd. Ruhiat SURIANATAMIHARDJA . (-)
5652. 3045.6 Rd. Surjadi SURIANATAMIHARDJA . (-)

3046. 1686.2 NRA. Marietje Mariah SOERIA DJANAGARA .
Suami: Rd. Muharam WIRANATAKUSUMAH, (6010. 3327.5) .
5653. 3046.1 NRA. Mirawati WIRANATAKUSUMAH . (-)
5654. 3046.2 NRA. Sjarminanti WIRANATAKUSUMAH . (-)

3047. 1686.3 NRA. Hasanah SOERIA DJANAGARA .
Suami: Abdul DJABAR.
5655. 3047.1 Lukman Nulhakim DJABAR . (-)
5656. 3047.2 Hasan Nulhakim DJABAR . (-)
5657. 3047.3 Ruwata Hasanah DJABAR . (-)

3049. 1686.5 Rd. Achmad Ma'mur SOERIA DJANAGARA .
Isteri: NRA. Komaraningsih ..
5658. 3049.1 Rd. Gusnadi SOERIA DJANAGARA . (-)
5659. 3049.2 Rd. Murmahadi SOERIA DJANAGARA . (-)

3050. 1686.6 Rd. Asikin SOERIA DJANAGARA .
Isteri: NR. Rukiah MARTAAMIDJAJA.
5660. 3050.1 NRA. Tania Kantika SOERIA DJANAGARA . (-)

3051. 1687.1 NR. Rukiah SURIAAMIDJAJA .
Suami: Rd. Asikin NATANAGARA.
5661. 3051.1 NR. Siti Patimah NATANAGARA . (-)
5662. 3051.2 Rd. Ahmad Saleh Kusnadi NATANAGARA . (-)
5663. 3051.3 NR. Rietje Siti Mariam NATANAGARA . (-)
5664. 3051.4 Rd. Irawan Hidajat NATANAGARA . (-)

3053. 1687.3 Rd. Makbul SURIAAMIDJAJA .
Isteri1: NR. Tetem NATADININGRAT.
5665. 3053.1 Rd. Hasan SURIAAMIDJAJA . (-)
Isteri2: NR. Mintarsih TANOEWIDJAJA, (2274. 1330.3)

3054. 1687.4 Rd. Hidajat SURIAAMIDJAJA .
Isteri: Nyi Turjamah ..
5666. 3054.1 Rd. Maman Abdurachman SURIAAMIDJAJA . (-)
5667. 3054.2 Rd. Ahmad Basjir SURIAAMIDJAJA . (-)
5668. 3054.3 Rd. Kahpi SURIAAMIDJAJA . (-)
5669. 3054.4 Rd. Jusro SURIAAMIDJAJA . (-)
5670. 3054.5 NR. Hetty Sutiah SURIAAMIDJAJA . (-)

3055. 1687.5 NR. Siti Mami Patimah SURIAAMIDJAJA .
Suami: Rd. Kusnan Prawiranagara PRAWIRAATMADJA, (4164. 2216.2)
5671. 3055.1 NR. Ine Kusdinah PRAWIRANAGARA . (-)
5672. 3055.2 NR. Jukeu PRAWIRANAGARA . (-)
5673. 3055.3 Rd. Boy PRAWIRANAGARA . (-)
5674. 3055.4 Rd. Iwan Kusniadi PRAWIRANAGARA . (-)
5675. 3055.5 Rd. Achmad Kosasih PRAWIRANAGARA . (-)
5676. 3055.6 NR. Heni PRAWIRANAGARA . (-)
5677. 3055.7 NR. Hera PRAWIRANAGARA . (-)

3058. 1693.2 NR. Mimi SOERIANATAKOESOEMAH .
Suami: Rd. H. Hindarto PRAPTOWINITO.
5678. 3058.1 NR. Heni Kadarwati PRAPTOWINITO . (-)
5679. 3058.2 NR. Kusdiarti PRAPTOWINITO . (-)
5680. 3058.3 Rd. Kusdiarto PRAPTOWINITO . (-)
5681. 3058.4 Rd. Dachy Zulkarnaen PRAPTOWINITO . (-)

3065. 1694.2 Rd. Djedjem ABDULLAH .
Isteri: Neti Trisnawati.
5682. 3065.1 NR. Iceu Hanita DJEDJEM . (-)
5683. 3065.2 NR. Ida Hafida DJEDJEM . (-)
5684. 3065.3 NR. Ismirawati DJEDJEM . (-)
5685. 3065.4 Rd. Daoh Alfasri DJEDJEM . (-)
5686. 3065.5 Rd. Arriza DJEDJEM . (-)
5687. 3065.6 Rd. Iman Taufik DJEDJEM . (-)

3068. 1694.5 Rd. Aam Hambali ABDULLAH .
Isteri: Sopiyah.
5688. 3068.1 Rd. Rully HAMBALI .
5689. 3068.2 Rd. Ramadhan HAMBALI . (-)
5690. 3068.3 Rd. Rizal HAMBALI . (-)
5691. 3068.4 NR. Oktarina HAMBALI . (-)

3070. 1695.1 Rd. Mohamad Abdullah KARTADIBRATA .
Isteri1: Sri Hartati.
5692. 3070.1 NR. Sri Laksmiwati KARTADIBRATA . (-)
5693. 3070.2 NR. Sri Nurwati KARTADIBRATA . (-)
5694. 3070.3 Rd. Tofik Laksmana KARTADIBRATA . (-)
5695. 3070.4 Rd. Karna Jaya Laksmana KARTADIBRATA . (-)
5696. 3070.5 NR. Laksmi Dewi KARTADIBRATA . (-)
Isteri2: NR. Waringsih SOEMAWILAGA, (1886. 1220.8)

3071. 1695.2 NR. Ine Kartinah KARTADIBRATA .
Suami: Rd. Abdurachman ..
5697. 3071.1 Rd. Djuwin Perwirakusuma ABDURACHMAN . (-)
5698. 3071.2 Rd. Setiawan ABDURACHMAN . (-)
5699. 3071.3 NR. Dewi Kania Setiani ABDURACHMAN . (-)
5700. 3071.4 NR. Agustina Takariniwati ABDURACHMAN . (-)

3072. 1695.3 NR. Eli Halimah KARTADIBRATA .
Suami: Rd. Djumhana ..
5701. 3072.1 NR. Vera Djulia DJUMHANA . (-)
5702. 3072.2 NR. Wini Saengrati DJUMHANA . (-)
5703. 3072.3 NR. Tini DJUMHANA . (-)
5704. 3072.4 NR. Noviarti DJUMHANA . (-)
5705. 3072.5 Rd. Yuda DJUMHANA . (-)
5706. 3072.6 Rd. Dindhu DJUMHANA . (-)
5707. 3072.7 Rd. Sabar DJUMHANA . (-)
5708. 3072.8 Rd. Boyke DJUMHANA . (-)

3073. 1695.4 NR. Iteung Djuhariah KARTADIBRATA .
Suami: Rd. Djuansjah ..
5709. 3073.1 NR. Yukeu DJUANSJAH . (-)
5710. 3073.2 Rd. Dida Yuanda DJUANSJAH . (-)

3074. 1695.5 Rd. Jusup KARTADIBRATA .
Isteri: NR. Anay Sri Kurniati ..
5711. 3074.1 Rd. Achmad Krisna KARTADIBRATA . (-)
5712. 3074.2 Rd. Achmad Ridwan Deskana KARTADIBRATA . (-)
5713. 3074.3 Rd. Muhamad Leo KARTADIBRATA . (-)
5714. 3074.4 Rd. Muhamad Fatahillah KARTADIBRATA . (-)

3075. 1695.6 NR. Enaj Aminah KARTADIBRATA .
Suami: Rachmat.
5715. 3075.1 Rd. Lili RACHMAT . (-)
5716. 3075.2 NR. Tina RACHMAT . (-)
5717. 3075.3 NR. Josi RACHMAT . (-)
5718. 3075.4 Rd. Hary RACHMAT . (-)
5719. 3075.5 Rd. Agus RACHMAT . (-)
5720. 3075.6 Rd. Pati RACHMAT . (-)

3076. 1695.7 NR. Ipih Rapiah KARTADIBRATA .
Suami: Rd. Husin ..
5721. 3076.1 NR. Oti Rachaeti Chayasari HUSIN . (-)

3077. 1695.8 NR. Apat Patimah KARTADIBRATA .
Suami: Rismoenandar.
5722. 3077.1 Rd. Ongki Muhamad Yahya RISMOENANDAR . (-)
5723. 3077.2 Rd. Reza Muhamad Yureza RISMOENANDAR . (-)
5724. 3077.3 Rd. Reni Ibrahim Razi RISMOENANDAR . (-)
5725. 3077.4 Rd. Riyah Muhamad Yusuf RISMOENANDAR . (-)

3085. 1699.2 Rd. Mochamad Enoch SURIAKARTADIREDJA .
Isteri: NR. Tjutju ..
5726. 3085.1 NR. Aminah SURIAKARTADIREDJA . (-)
5727. 3085.2 Rd. Mohamad Djenon Sulaeman SURIAKARTADIREDJA . (-)
5728. 3085.3 Rd. Abubakar SURIAKARTADIREDJA . (-)
5729. 3085.4 Rd. Budiman SURIAKARTADIREDJA . (-)
5730. 3085.5 NR. Salaman SURIAKARTADIREDJA . (-)
5731. 3085.6 Rd. Kusnadi SURIAKARTADIREDJA . (-)
5732. 3085.7 NR. Samsiah SURIAKARTADIREDJA . (-)
5733. 3085.8 NR. Aisah SURIAKARTADIREDJA . (-)
5734. 3085.9 Rd. Sapei SURIAKARTADIREDJA . (-)
5735. 3085.10 NR. Siti Rahmah SURIAKARTADIREDJA . (-)

3086. 1699.3 Rd. Achmad SURIAKARTADIREDJA .
Isteri: NR. Djuariah ..
5736. 3086.1 Rd. Kurnia SURIAKARTADIREDJA . (-)
5737. 3086.2 NR. Yuli SURIAKARTADIREDJA . (-)
5738. 3086.3 NR. Tuti SURIAKARTADIREDJA . (-)
5739. 3086.4 Rd. Samsudin SURIAKARTADIREDJA . (-)
5740. 3086.5 NR. Siti Patimah SURIAKARTADIREDJA . (-)

3087. 1700.1 NR. Atang Alkamah PRAWIRAKUSUMAH .
Suami: Mochamad Ali NASUTION.
5741. 3087.1 Ema Suwaeran NASUTION . (-)
5742. 3087.2 Dadi Sudjadi NASUTION . (-)
5743. 3087.3 Beti Djubaedah NASUTION . (-)
5744. 3087.4 Butjeu Suwanda NASUTION . (-)
5745. 3087.5 Juki Surahmad NASUTION . (-)

3088. 1700.2 NR. Emin Rukesih PRAWIRAKUSUMAH .
Suami: Rd. Engkun SULAEMAN.
5746. 3088.1 NR. Siti Aminah SULAEMAN . (-)
5747. 3088.2 Rd. Dedi Supriadi SULAEMAN . (-)
5748. 3088.3 Rd. Djoni SULAEMAN . (-)
5749. 3088.4 NR. Jati SULAEMAN . (-)
5750. 3088.5 NR. Ine SULAEMAN . (-)
5751. 3088.6 NR. Ami SULAEMAN . (-)
5752. 3088.7 Rd. Iwan SULAEMAN . (-)
5753. 3088.8 Rd. Talma SULAEMAN . (-)

3089. 1700.3 Rd. Diong Kurnia PRAWIRAKUSUMAH .
Isteri: NR. Emi ..
5754. 3089.1 Rd. Jadi PRAWIRAKUSUMAH . (-)
5755. 3089.2 Rd. Iwan PRAWIRAKUSUMAH . (-)
5756. 3089.3 Rd. Radi PRAWIRAKUSUMAH . (-)
5757. 3089.4 NR. Adjeng PRAWIRAKUSUMAH . (-)

3090. 1707.1 Rd. Mohamad Saleh BRATASOERIA .
Isteri: NR. Erien ..
5758. 3090.1 Rd. Luki Rachmat BRATASOERIA . (-)
5759. 3090.2 NR. Heti Nurwati BRATASOERIA . (-)
5760. 3090.3 Rd. Ledi Kurnia BRATASOERIA . (-)
5761. 3090.4 Rd. Ai BRATASOERIA . (-)
5762. 3090.5 Rd. Rudi BRATASOERIA . (-)
5763. 3090.6 Rd. Hery BRATASOERIA . (-)
5764. 3090.7 Rd. Asep BRATASOERIA . (-)

3091. 1707.2 NR. Ateung Aminah BRATASOERIA .
Suami: Hany NAN LOKY.
5765. 3091.1 Richard NAN LOKY . (-)
5766. 3091.2 Ica Natalie NAN LOKY . (-)
5767. 3091.3 Jangkie NAN LOKY . (-)
5768. 3091.4 Ivan NAN LOKY . (-)
5769. 3091.5 Patria NAN LOKY . (-)

3092. 1707.3 Rd. Ibud Rusadi BRATASOERIA .
Isteri: Nyi Aminah .. (-)

3093. 1707.4 Rd. Endut Sambas BRATASOERIA .
Isteri: Nyi Enong ..
5770. 3093.1 Rd. Hendra BRATASOERIA . (-)
5771. 3093.2 NR. Novianti Popi BRATASOERIA . (-)

3094. 1707.5 Rd. Ojok Djajusman BRATASOERIA .
Isteri: Nyi Mimin ..
5772. 3094.1 Rd. Sawaludin BRATASOERIA . (-)
5773. 3094.2 Rd. Safrudin Rudi BRATASOERIA . (-)
5774. 3094.3 Rd. Sofjan Safari Hari BRATASOERIA . (-)
5775. 3094.4 NR. Ati Yuniati BRATASOERIA . (-)
5776. 3094.5 NR. Marini Rini BRATASOERIA . (-)

3095. 1707.6 NR. Alit Supiah BRATASOERIA .
Suami: Rd. Hary SAHPIYUDIN.
5777. 3095.1 Rd. Eka Saptawibowo SAHPIYUDIN .
5778. 3095.2 NR. Astrid SAHPIYUDIN . (-)

3096. 1707.7 NR. Etet Aisah BRATASOERIA .
Suami: Nurdin.
5779. 3096.1 NR. Mustika NURDIN . (-)

3097. 1707.8 NR. Ade Atikah BRATASOERIA .
Suami: Sabri MENDAJUNG.
5780. 3097.1 Achmad Jusuf MENDAJUNG . (-)

3098. 1710.1 NR. Saripah Djuaningrat .
Suami: Rd. Oemar Said Prawira DANUKUSUMAH.
5781. 3098.1 Rd. Suraedi DANUKUSUMAH . (-)
5782. 3098.2 Rd. Fariz Nahdi DANUKUSUMAH . (-)
5783. 3098.3 NR. Nur Farida DANUKUSUMAH . (-)
5784. 3098.4 Rd. Rismawan DANUKUSUMAH . (-)
5785. 3098.5 NR. Titien Fatimah DANUKUSUMAH . (-)
5786. 3098.6 Rd. Sjarif Hidajat DANUKUSUMAH . (-)
5787. 3098.7 NR. Cherlia DANUKUSUMAH . (-)
5788. 3098.8 NR. Susmia DANUKUSUMAH . (-)

3099. 1717.1 NR. Itoh Dariwina ARDIKOESOEMAH .
Suami: Rd. Ruwio ..
5789. 3099.1 Rd. Doni Purnomo RUWIO . (-)

3100. 1718.1 Rd. Muskat Ubang NATAKUSUMAH .
Isteri: Nyi Enong ..
5790. 3100.1 Rd. Dindin NATAKUSUMAH . (-)

3101. 1719.1 NR. Wiarsih Wiwi NATAHADININGRAT .
Suami: M. Suwito ..
5791. 3101.1 Suprapti SUWITO . (-)
5792. 3101.2 Suprapto SUWITO . (-)

3103. 1719.3 NR. Redjapermas Anan NATAHADININGRAT .
Suami: Agus SAMAL.
5793. 3103.1 Lasminingturi SAMAL . (-)
5794. 3103.2 Sakrul SAMAL . (-)
5795. 3103.3 Sakridjah SAMAL . (-)

3104. 1719.4 Rd. Apandi Epep NATAHADININGRAT .
Isteri: NR. Agnes SALIKUN.
5796. 3104.1 NRA. Radjaputri NATAHADININGRAT . (-)
5797. 3104.2 NRA. Indradjali NATAHADININGRAT . (-)
5798. 3104.3 NR. Kendi Kendranagara NATAHADININGRAT . (-)
5799. 3104.4 Rd. Nikeu NATAHADININGRAT . (-)
5800. 3104.5 Rd. Jenni NATAHADININGRAT . (-)

3105. 1719.5 NR. Dewi Utami Camam NATAHADININGRAT .
Suami: Rd. Sidik GONDOKUSUMO.
5801. 3105.1 Rd. Handri GONDOKUSUMO . (-)
5802. 3105.2 Rd. Sepai GONDOKUSUMO . (-)
5803. 3105.3 NR. Lorina GONDOKUSUMO . (-)
5804. 3105.4 NR. Yanti GONDOKUSUMO . (-)
5805. 3105.5 NR. Endang GONDOKUSUMO . (-)
5806. 3105.6 NR. Reni GONDOKUSUMO . (-)
5807. 3105.7 NR. Tjitjeu GONDOKUSUMO . (-)
5808. 3105.8 Rd. Keido Ponadi GONDOKUSUMO . (-)

3106. 1719.6 Rd. Sentot NATAHADININGRAT .
Isteri: Nyi Ai ..
5809. 3106.1 Rd. Nana NATAHADININGRAT . (-)
5810. 3106.2 Rd. Agus NATAHADININGRAT . (-)

3107. 1719.7 NR. Rajaningrat Sewu NATAHADININGRAT .
Suami: Rd. M. Sudarto ..
5811. 3107.1 NR. Rini SUDARTO . (-)
5812. 3107.2 NR. Kiki SUDARTO . (-)
5813. 3107.3 NR. Wanti SUDARTO . (-)
5814. 3107.4 Rd. Wanto SUDARTO . (-)

3108. 1719.8 Rd. Singgih NATAHADININGRAT .
Isteri: -.
5815. 3108.1 NR. Sumarsih NATAHADININGRAT . (-)

3109. 1719.9 NR. Rajapomerat Yoce NATAHADININGRAT .
Suami: Arip ASARIS. (-)

3112. 1720.2 Rd. Agus DANUKUSUMAH .
Isteri: -.
5816. 3112.1 Rd. Oting DANUKUSUMAH . (-)
5817. 3112.2 NR. Titin DANUKUSUMAH . (-)

3113. 1720.3 Rd. Daong Suryaningrat DANUKUSUMAH .
Isteri: -.
5818. 3113.1 NR. Niknik Dewisukarni DANUKUSUMAH . (-)
5819. 3113.2 Rd. Darmawan DANUKUSUMAH . (-)

3115. 1723.1 NR. Ingi Djulaeha ARDIKOESOEMAH .
Suami: Rd. Abas SURIADININGRAT.
5820. 3115.1 Rd. Rendana Tarjat SURIADININGRAT . (-)
5821. 3115.2 Rd. Surjadi Ade SURIADININGRAT . (-)
5822. 3115.3 NR. Tiawenah SURIADININGRAT . (-)
5823. 3115.4 Rd. Ramli Suparman SURIADININGRAT . (-)
5824. 3115.5 NR. Tonah Wiasih SURIADININGRAT . (-)
5825. 3115.6 Rd. Sapari SURIADININGRAT . (-)
5826. 3115.7 NR. Senawati SURIADININGRAT . (-)
5827. 3115.8 NR. Yati Kusmiati SURIADININGRAT . (-)
5828. 3115.9 NR. Yani Kurmiasih SURIADININGRAT . (-)

3117. 1724.1 NR. Enjot Pertama SOMADIREDJA .
Suami: H. Endang SUHANDI.
5829. 3117.1 E. Surjana SUHANDI . (-)
5830. 3117.2 Hartati SUHANDI . (-)
5831. 3117.3 Tuin Maliah SUHANDI . (-)
5832. 3117.4 Wiwi SUHANDI . (-)

3118. 1725.1 NR. Juju Juwita ARDIKOESOEMAH .
Suami: Rd. Dudung Abdul RACHMAT.
5833. 3118.1 NR. Ati Rachmiati RACHMAT . (-)
5834. 3118.2 Rd. Sjarif Hidajat RACHMAT . (-)
5835. 3118.3 Rd. Peri Turjana RACHMAT . (-)
5836. 3118.4 NR. Ratnawati RACHMAT . (-)
5837. 3118.5 NR. Puswati RACHMAT . (-)

3119. 1725.2 Rd. Gunawan Wawan ARDIKOESOEMAH .
Isteri: NR. Sutarti Kendarsih ..
5838. 3119.1 NR. Dita Hendriani ARDIKOESOEMAH . (-)
5839. 3119.2 Rd. Enggin Hendrawan ARDIKOESOEMAH . (-)
5840. 3119.3 Rd. Yana Hendrajani ARDIKOESOEMAH . (-)

3121. 1728.1 Rd. Sulaeman Otong PRAWIRADIREDJA .
Isteri1: NR. Salamah ..
5841. 3121.1 Rd. A. Mohamad Nuh PRAWIRADIREDJA . (-)
5842. 3121.2 NR. Idah Hadidjah PRAWIRADIREDJA . (-)
5843. 3121.3 NR. Tati Nurhajati PRAWIRADIREDJA . (-)

3123. 1729.2 Rd. Mochamad Enuh Kusumahdiredja PRAWIRADIREDJA .
Isteri2: Nyi Enting ..
5844. 3123.1 Rd. Muharam PRAWIRADIREDJA . (-)
Isteri3: NR. Suhara ..
5845. 3123.1 NR. Rukmini PRAWIRADIREDJA . (-)
5846. 3123.2 NR. Hati PRAWIRADIREDJA . (-)
5847. 3123.3 NR. Kartiningsih PRAWIRADIREDJA . (-)
5848. 3123.4 NR. Tuti Surjati PRAWIRADIREDJA . (-)
5849. 3123.5 Rd. Odong Sudardji PRAWIRADIREDJA . (-)
5850. 3123.6 NR. Ema Salamah PRAWIRADIREDJA . (-)
5851. 3123.7 Rd. Sudradjat PRAWIRADIREDJA . (-)
5852. 3123.8 Rd. Kuswara PRAWIRADIREDJA . (-)
5853. 3123.9 NR. Didin Kuswardini PRAWIRADIREDJA . (-)

3125. 1731.2 Rd. Umar Sanusi NATAKOESOEMAH .
Isteri: NR. Djua ..
5854. 3125.1 NR. Meti Marta Sartika NATAKOESOEMAH . (-)
5855. 3125.2 NR. Muljani NATAKOESOEMAH . (-)
5856. 3125.3 Rd. Rahmat Hidajat NATAKOESOEMAH . (-)
5857. 3125.4 NR. Diana NATAKOESOEMAH . (-)
5858. 3125.5 Rd. Pitardi Hidajat NATAKOESOEMAH . (-)

3127. 1733.1 Rd. Subita NATAKOESOEMAH .
Isteri: Nyi Marie ..
5859. 3127.1 NR. Yeyet Maryati NATAKOESOEMAH . (-)
5860. 3127.2 NR. Yeni NATAKOESOEMAH . (-)
5861. 3127.3 NR. Lina NATAKOESOEMAH . (-)

3128. 1733.2 Rd. Gandi NATAKOESOEMAH .
Isteri: Nyi Supenti .. (-)

3129. 1733.3 NR. Nani NATAKOESOEMAH .
Suami: Dedi.
5862. 3129.1 Djupri DEDI . (-)
5863. 3129.2 Yuyin DEDI . (-)
5864. 3129.3 Wiwin DEDI . (-)
5865. 3129.4 Aan DEDI . (-)

3132. 1734.1 NR. Tuti WIRAKUSUMAH .
Suami: Insanudin.
5866. 3132.1 Sabur INSANUDIN . (-)
Suami: Maladi.
5867. 3132.2 Mohamad Saleh Oli MALADI . (-)

3133. 1735.1 NR. Ati Hartati KARTAAMIDJAJA .
Suami: Rd. Surjadi SUJUD. (-)

3135. 1738.1 NR. Cicih DJAJAPRAWIRA .
Suami: Rd. Sutedjo .. (-)

3155. 1768.1 NRA. Jootje Radjaningrum WIRATANOENINGRAT .
Suami: RAA. Hilman DJAJADININGRAT.
5868. 3155.1 NRA. Siti Solecha DJAJADININGRAT . (-)

3157. 1768.3 Rd. Herman Harmaen WIRATANOENINGRAT .
Isteri: NRA. Halimah ..
5869. 3157.1 Rd. Ahmad Saleh Purbaja WIRATANOENINGRAT . (-)
5870. 3157.2 NR. Damiri WIRATANOENINGRAT . (-)
5871. 3157.3 NR. Mantili WIRATANOENINGRAT . (-)
5872. 3157.4 Rd. Permadi WIRATANOENINGRAT . (-)
5873. 3157.5 Rd. Rahmat Bangbang Erawan WIRATANOENINGRAT . (-)

3158. 1768.4 NR. Popi WIRATANOENINGRAT .
Suami: Rd. Udjana Suria KUSUMAH ADINATA.
5874. 3158.1 Rd. Otong Mohamad Hasan KUSUMAH ADINATA . (-)
5875. 3158.2 Rd. Agus KUSUMAH ADINATA . (-)
5876. 3158.3 Rd. Mucharam KUSUMAH ADINATA . (-)
5877. 3158.4 NR. Ita KUSUMAH ADINATA . (-)
5878. 3158.5 Rd. Kusmana KUSUMAH ADINATA . (-)
5879. 3158.6 NR. Ina KUSUMAH ADINATA . (-)
5880. 3158.7 Rd. Kuntjo KUSUMAH ADINATA . (-)

3159. 1768.5 Rd. Mohamad Husen Rachmat WIRATANOENINGRAT .
Isteri: Rr. Djanatun ..
5881. 3159.1 Rd. Mohamad Ali WIRATANOENINGRAT . (-)
5882. 3159.2 NR. Hartini WIRATANOENINGRAT . (-)
5883. 3159.3 Rd. Mohamad Rachmat WIRATANOENINGRAT . (-)
5884. 3159.4 Rd. Subagiati WIRATANOENINGRAT . (-)
5885. 3159.5 Rd. Mohamad Husen WIRATANOENINGRAT . (-)
5886. 3159.6 Rd. Mohamad Hadipurnomo WIRATANOENINGRAT . (-)
5887. 3159.7 Rd. Mohamad Sukur WIRATANOENINGRAT . (-)
5888. 3159.8 Rd. Mohamad Gahara WIRATANOENINGRAT . (-)

3160. 1768.6 NR. Yusi Djubaedah WIRATANOENINGRAT .
Suami: Mohamad Saleh. (-)

3161. 1768.7 NR. Ade Kurniasih WIRATANOENINGRAT .
Suami: Supandi .. (-)

3162. 1769.1 NR. Ririn Djuhaeti DJAJADININGRAT .
Suami: Rd. Suwardi ..
5889. 3162.1 Rd. Djuheri SUWARDI . (-)
5890. 3162.2 NR. Djuwarsih SUWARDI . (-)

3163. 1769.2 Rd. Sulaeman DJAJADININGRAT .
Isteri: NR. Sutarsih ..
5891. 3163.1 NR. Suparsih DJAJADININGRAT . (-)
5892. 3163.2 Rd. Achmad DJAJADININGRAT . (-)
5893. 3163.3 Rd. Hidajat Afandi DJAJADININGRAT . (-)
5894. 3163.4 Rd. Sunarja DJAJADININGRAT . (-)
5895. 3163.5 NR. Murtasiah DJAJADININGRAT . (-)
5896. 3163.6 Rd. Memed DJAJADININGRAT . (-)
5897. 3163.7 NR. Sumarsih DJAJADININGRAT . (-)
5898. 3163.8 NR. Lili DJAJADININGRAT . (-)
5899. 3163.9 NR. Titi DJAJADININGRAT . (-)

3164. 1769.3 Rd. Ahmad Djunaedi DJAJADININGRAT .
Isteri: NR. Ema SURIAHUDJAJA.
5900. 3164.1 NR. Ratna Setiasih DJAJADININGRAT . (-)
5901. 3164.2 Rd. Sumitra DJAJADININGRAT . (-)
5902. 3164.3 NR. Miranti DJAJADININGRAT . (-)
5903. 3164.4 NR. Sumarni DJAJADININGRAT . (-)
5904. 3164.5 Rd. Suriawan DJAJADININGRAT . (-)
5905. 3164.6 Rd. Aah Surianingrat DJAJADININGRAT . (-)
5906. 3164.7 NR. Ratna Setiawati DJAJADININGRAT . (-)
5907. 3164.8 Rd. Ahmad Sulaeman DJAJADININGRAT . (-)

3165. 1769.4 Rd. Hasannaan Utjeu DJAJADININGRAT .
Isteri: Nyi Djuarsih ..
5908. 3165.1 NR. Hartaningsih DJAJADININGRAT . (-)
5909. 3165.2 Rd. Hasan Mustapa DJAJADININGRAT . (-)
5910. 3165.3 NR. Djuarsih DJAJADININGRAT . (-)
5911. 3165.4 Rd. Rais Djumhana DJAJADININGRAT . (-)
5912. 3165.5 Rd. Djukardi DJAJADININGRAT . (-)
5913. 3165.6 Rd. Rachmat DJAJADININGRAT . (-)
5914. 3165.7 NR. Tati Reaswati DJAJADININGRAT . (-)

3166. 1769.5 NR. Suhaeni DJAJADININGRAT .
Suami: Rd. Milono ..
5915. 3166.1 NR. Melani MILONO . (-)
5916. 3166.2 Rd. Irawan MILONO . (-)

3168. 1771.2 NR. Bujen DJAJADININGRAT .
Suami: Tubagus Ma'mun ..
5917. 3168.1 Ratu Kertaningsih MA'MUN . (-)
5918. 3168.2 Ratu Asmarani MA'MUN . (-)
5919. 3168.3 Tubagus Sjaeful Achmad MA'MUN . (-)
5920. 3168.4 Ratu Kantjanawati MA'MUN . (-)
5921. 3168.5 Ratu Djuhariah MA'MUN . (-)
5922. 3168.6 Tubagus Edi MA'MUN . (-)

3169. 1771.3 NR. Ami Kurniasih DJAJADININGRAT .
Suami: Tubagus Sabar ..
5923. 3169.1 Tubagus Haris SABAR . (-)
5924. 3169.2 Tubagus Roni SABAR . (-)
5925. 3169.3 Ratu Aju Siti Lala SABAR . (-)
5926. 3169.4 Ratu Aju Sufenti SABAR . (-)

3172. 1772.1 NR. Dodo Lasmi DJAJADININGRAT .
Suami: Rd. Sulaeman ..
5927. 3172.1 NR. Hetty SULAEMAN . (-)
5928. 3172.2 NR. Heny SULAEMAN . (-)
5929. 3172.3 NR. Tini SULAEMAN . (-)
5930. 3172.4 Rd. Abdurachman SULAEMAN . (-)
5931. 3172.5 NR. Ati SULAEMAN . (-)
5932. 3172.6 Rd. Irjadi SULAEMAN . (-)

3173. 1772.2 NR. Nonong Aisah DJAJADININGRAT .
Suami: Rd. Mulja SUDARNO. (-)

3174. 1772.3 NR. Tintin Djuwita DJAJADININGRAT .
Suami: Rd. Memet ATMALAKSANA.
5933. 3174.1 NR. Nina Herlina ATMALAKSANA . (-)

3178. 1772.7 NR. Wiwid Widarsih DJAJADININGRAT .
Suami: Rd. Hidajat ..
5934. 3178.1 Rd. Beno HIDAJAT . (-)
5935. 3178.2 NR. Boni HIDAJAT . (-)

3183. 1774.1 NR. Siti Prijati DJAJADININGRAT .
Suami: Rd. Lomri ..
5936. 3183.1 Rd. Nurman LOMRI . (-)
5937. 3183.2 Rd. Luki LOMRI . (-)

3195. 1775.1 NR. Hadidjah NATAKOESOEMAH .
Suami: Rd. Isa SASTRAWIGUNA.
5938. 3195.1 NR. Santini SASTRAWIGUNA . (-)
5939. 3195.2 Rd. Sadikin SASTRAWIGUNA . (-)
5940. 3195.3 Rd. Gunawan SASTRAWIGUNA . (-)
5941. 3195.4 Rd. Gumarti SASTRAWIGUNA . (-)
5942. 3195.5 Rd. Jusuf SASTRAWIGUNA . (-)
5943. 3195.6 NR. Farida SASTRAWIGUNA . (-)
5944. 3195.7 Rd. Faida SASTRAWIGUNA . (-)

3196. 1775.2 Rd. Edi NATAKOESOEMAH .
Isteri: NR. Dewi Sukaesih ..
5945. 3196.1 NR. Siti Aminah Nina NATAKOESOEMAH . (-)
5946. 3196.2 Rd. Alkasah NATAKOESOEMAH . (-)
5947. 3196.3 NR. Kartini Tini NATAKOESOEMAH . (-)
5948. 3196.4 Rd. Sunardi Johny NATAKOESOEMAH . (-)
5949. 3196.5 NR. Herlina Ine NATAKOESOEMAH . (-)
5950. 3196.6 NR. Erna NATAKOESOEMAH . (-)
5951. 3196.7 NR. Jetty NATAKOESOEMAH . (-)
5952. 3196.8 NR. Elly NATAKOESOEMAH . (-)
5953. 3196.9 Rd. Rudi NATAKOESOEMAH . (-)

3197. 1775.3 NR. Netty Dewi Sufiah NATAKOESOEMAH .
Suami: Rd. Effendi PRAWIRAKUSUMAH.
5954. 3197.1 NR. Anke Surti Ati PRAWIRAKUSUMAH . (-)
5955. 3197.2 Rd. Sandra Ruby Benjamin PRAWIRAKUSUMAH . (-)

3198. 1775.4 Rd. Alex Rachmat NATAKOESOEMAH .
Isteri: Nyi Hasanah Nana ..
5956. 3198.1 Rd. Sadikin NATAKOESOEMAH . (-)
5957. 3198.2 Rd. Iskandar NATAKOESOEMAH . (-)
5958. 3198.3 Rd. Maman NATAKOESOEMAH . (-)

3199. 1775.5 NR. Roseli NATAKOESOEMAH .
Suami: Suhaepi KARTANAGARA.
5959. 3199.1 Surahman KARTANAGARA . (-)
5960. 3199.2 Sudradjat KARTANAGARA . (-)
5961. 3199.3 Sukardi KARTANAGARA . (-)
5962. 3199.4 Suradi KARTANAGARA . (-)
5963. 3199.5 Yadi Suryadi KARTANAGARA . (-)

3200. 1775.6 NR. Nike Gantini NATAKOESOEMAH .
Suami: Utju ASMAN.
5964. 3200.1 Dini ASMAN . (-)
5965. 3200.2 Fasih ASMAN . (-)
5966. 3200.3 Arces ASMAN . (-)
5967. 3200.4 Sinta ASMAN . (-)

3211. 1776.1 Rd. Alex PRAWIRANATA .
Isteri1: NR. Setiana WIRADISURIA.
5968. 3211.1 Rd. Sjarif Hidajat PRAWIRANATA . (-)
5969. 3211.2 Rd. Rachmat Setiawan PRAWIRANATA . (-)
5970. 3211.3 NR. Dewi Arimi PRAWIRANATA . (-)
Isteri2: Beppie KOCH.
5971. 3211.4 Rd. Achmad PRAWIRANATA . (-)
5972. 3211.5 NR. Dewi Amini PRAWIRANATA . (-)

3212. 1777.1 NR. Finansi SATJAKOESOEMAH .
Suami: Rd. Darmono ..
5973. 3212.1 NR. Djuliani Jani DARMONO . (-)
5974. 3212.2 Rd. Rachmat DARMONO . (-)
5975. 3212.3 NR. Ridjki Kiki DARMONO . (-)

3213. 1777.2 Rd. Djuliandi SATJAKOESOEMAH .
Isteri: Silvi.
5976. 3213.1 Rd. Achmad Regiandi Egi SATJAKOESOEMAH . (-)
5977. 3213.2 Rd. Bachtiar Ijang SATJAKOESOEMAH . (-)
5978. 3213.3 NR. Memes SATJAKOESOEMAH . (-)
5979. 3213.4 Rd. Iskandar SATJAKOESOEMAH . (-)

3214. 1777.3 NR. Jesi Jasmin SATJAKOESOEMAH .
Suami: Agusdin AMINUDIN. (-)

3215. 1777.4 NR. Ine Agustine SATJAKOESOEMAH .
Suami: Lifain LUBIS.
5980. 3215.1 Noor Rachmat LUBIS . (-)

3220. 1779.1 Rd. Djunaedi SATJAKOESOEMAH .
Isteri: -.
5981. 3220.1 Rd. Djoni SATJAKOESOEMAH . (-)
5982. 3220.2 NR. Lena SATJAKOESOEMAH . (-)

3221. 1779.2 NR. Suhaeni Eni SATJAKOESOEMAH .
Suami: Rd. Ibrahim SUMAWILAGA. (-)

3222. 1779.3 NR. Itjeu SATJAKOESOEMAH .
Suami: Suparman.
5983. 3222.1 Antje SUPARMAN . (-)
5984. 3222.2 Dedi SUPARMAN . (-)
5985. 3222.3 Oetjeu SUPARMAN . (-)

3223. 1779.4 NR. Maria SATJAKOESOEMAH .
Suami: Rd. Kusnadi DJAJASUPADMA.
5986. 3223.1 Rd. Kusnandar Adang DJAJASUPADMA . (-)
5987. 3223.2 Rd. Kusumajadi DJAJASUPADMA . (-)
5988. 3223.3 Rd. Kusnidar DJAJASUPADMA . (-)
5989. 3223.4 NR. Erna DJAJASUPADMA . (-)
5990. 3223.5 NR. Rohajana DJAJASUPADMA . (-)

3224. 1779.5 Rd. Rahman SATJAKOESOEMAH .
Isteri: NR. Widaningsih ..
5991. 3224.1 NR. Rachmajati SATJAKOESOEMAH . (-)

3225. 1780.1 Rd. Hanapiah Tatang WIRAATMADJA .
Isteri: Nyi Ana ..
5992. 3225.1 NR. Dewi Safitri Efi WIRAATMADJA . (-)
5993. 3225.2 NR. Desi WIRAATMADJA . (-)
5994. 3225.3 Rd. Bongke WIRAATMADJA . (-)

3226. 1780.2 Rd. Kosasih Koko WIRAATMADJA .
Isteri: Nyi Siti Nurdjamah ..
5995. 3226.1 Rd. Dikky WIRAATMADJA . (-)
5996. 3226.2 Rd. Joke WIRAATMADJA . (-)
5997. 3226.3 NR. Njai WIRAATMADJA . (-)

3227. 1780.3 NR. Nuraeni Neni WIRAATMADJA .
Suami: Amir RATMAN.
5998. 3227.1 Mirna RATMAN . (-)
5999. 3227.2 Meri RATMAN . (-)

3229. 1780.5 NR. Rohani Hani WIRAATMADJA .
Suami: Mahfud. (-)

3287. 1803.1 Rd. Yokyok KARNAEN .
Isteri: NR. Ani DJENAL.
6000. 3287.1 NR. Windy KARNAEN . (-)

3326. 1819.1 Rd. Achmad WIRANATAKUSUMAH .
Isteri: NR. Gratinah KARTALEGAWA.
6001. 3326.1 NR. Sangkara WIRANATAKUSUMAH . (-)
6002. 3326.2 Rd. Jama WIRANATAKUSUMAH . (-)
6003. 3326.3 NR. Raksa WIRANATAKUSUMAH . (-)
6004. 3326.4 NR. Atila WIRANATAKUSUMAH . (-)
6005. 3326.5 Rd. Kisenda WIRANATAKUSUMAH . (-)

3327. 1819.2 RAA. H. Mochamad WIRANATAKUSUMAH, V.
Isteri1: NR. Irawati SOEMAWILAGA, (1871. 1218.5)
Isteri2: NR. Kurniati WARGADIREDJA.
6006. 3327.1 NR. Mardajati WIRANATAKUSUMAH . (-)
6007. 3327.2 Rd. Sugiri WIRANATAKUSUMAH . (-)
6008. 3327.3 NR. Mardani WIRANATAKUSUMAH . (-)
6009. 3327.4 Rd. Muharam WIRANATAKUSUMAH, VI . (-)
Isteri3: Syarifah NAWAWI, anak H. Nawawi . dan -.
6010. 3327.5 Rd. Muharam WIRANATAKUSUMAH. (3046. 1686.2)
6011. 3327.6 Rd. Mohamad Sjarif WIRANATAKUSUMAH. (-)
6012. 3327.7 NR. Nelly WIRANATAKUSUMAH.
6013. 3327.8 NR. Minarsih WIRANATAKUSUMAH.


3328. 1819.3 Rd. Abas WIRANATAKUSUMAH .
Isteri: NR. Rochjati ARDIWINATA.
6014. 3328.1 NR. Rita WIRANATAKUSUMAH . (-)
6015. 3328.2 Rd. Triston WIRANATAKUSUMAH . (-)
6016. 3328.3 Rd. Lili WIRANATAKUSUMAH . (-)
6017. 3328.4 Rd. Julanda WIRANATAKUSUMAH . (-)
6018. 3328.5 Rd. Khrisna WIRANATAKUSUMAH . (-)
6019. 3328.6 Rd. Roni WIRANATAKUSUMAH . (-)

3329. 1819.4 NR. Dion WIRANATAKUSUMAH .
Suami: Rd. Harun Al Rasyid WIRASAPUTRA.
6020. 3329.1 NR. Ratna HARUN AL RASYID . (-)
6021. 3329.2 Rd. Bangsawan HARUN AL RASYID . (-)
6022. 3329.3 Rd. Sangkahadiantia HARUN AL RASYID . (-)
6023. 3329.4 NR. Krisna Santini HARUN AL RASYID . (-)
6024. 3329.5 NR. Anita Ratnakomala HARUN AL RASYID .
6025. 3329.6 NR. Sangkuriani HARUN AL RASYID . (-)
6026. 3329.7 Rd. Majanda HARUN AL RASYID . (-)
6027. 3329.8 NR. Puspakantjana HARUN AL RASYID . (-)

3357. 1837.1 NR. Sugiarsih Nani WIRAHADISOERIA .
Suami: Rd. Memet KUSUMAJUDA. (-)

3366. 1839.1 Rd. Munara Inong HARGAPRAWIRA .
Isteri: Nyi Sutidjah ..
6028. 3366.1 NR. Winarti Wina HARGAPRAWIRA . (-)
6029. 3366.2 NR. Dewi Permana HARGAPRAWIRA . (-)

3370. 1840.1 NR. Kuraesin Dadan KOESOEMANAGARA .
Suami: Rd. Djamhur Ujang ..
6030. 3370.1 NR. Ita DJAMHUR . (-)
6031. 3370.2 NR. Ina DJAMHUR . (-)

3376. 1841.1 NR. Jusipah Dede KOESOEMANAGARA .
Suami: Asep.
6032. 3376.1 Eno ASEP . (-)

3385. 1842.1 Rd. Abdullah Sjarif Hidajat KOESOEMANAGARA .
Isteri: Didin.
6033. 3385.1 Rd. Telma Aradea Pratama KOESOEMANAGARA . (-)
6034. 3385.2 Rd. Butje KOESOEMANAGARA . (-)

3436. 1861.1 NR. Rustini Ani RUATAFA .
Suami: Herman RUDYANTO.
6035. 3436.1 Andi Priatno RUDYANTO . (-)
6036. 3436.2 Dian Nugroho RUDYANTO . (-)
6037. 3436.3 Dina Mardiana RUDYANTO . (-)

3437. 1861.2 NR. Subiantini Ade RUATAFA .
Suami: Umung KARNA.
6038. 3437.1 Ira KARNA . (-)

3438. 1861.3 Rd. Djumhawan Dodi RUATAFA .
Isteri: Dida Djubaedah.
6039. 3438.1 Rd. Billy Maulana RUATAFA . (-)

3517. 1889.1 NR. Nurhajati SOEMAWILAGA .
Suami: Erald Erres DATULONG.
6040. 3517.1 Yoko Hany Abdulah DATULONG . (-)
6041. 3517.2 Dave DATULONG . (-)

3532. 1898.1 NR. Kartinah Tintin SOEMAWILAGA .
Suami: Abdul RASID.
6042. 3532.1 Kurniasih RASID . (-)
6043. 3532.2 Djuariah RASID . (-)
6044. 3532.3 Ijus RASID . (-)
6045. 3532.4 Dadang RASID . (-)

3533. 1898.2 NR. Kartini Tini SOEMAWILAGA .
Suami: Surjana.
6046. 3533.1 Edi Rustandi SURJANA . (-)
6047. 3533.2 Deni Kusnendar SURJANA . (-)
6048. 3533.3 Ade SURJANA . (-)
6049. 3533.4 Agus SURJANA . (-)

3557. 1901.1 NR. Harbeti Beti SOEMAWILAGA .
Suami: Danasaputra.
6050. 3557.1 Djatnika Mangkurat DANASAPUTRA . (-)
6051. 3557.2 Denisaputra DANASAPUTRA . (-)

3613. 1917.1 NR. Kartini Enaj SURIANATAMIHARDJA .
Suami: Sawaludin.
6052. 3613.1 Rachmat Joeci SAWALUDIN . (-)
6053. 3613.2 Damajanti Dini SAWALUDIN . (-)
6054. 3613.3 Benyamin Benni SAWALUDIN . (-)
6055. 3613.4 Sidarta Erik SAWALUDIN . (-)
6056. 3613.5 Merriyanti SAWALUDIN . (-)

3614. 1917.2 NR. Surjati Ati SURIANATAMIHARDJA .
Suami: Rivai S..
6057. 3614.1 Tobi Brachman Johari RIVAI . (-)
6058. 3614.2 Todi Achmad Saifullah RIVAI . (-)
6059. 3614.3 Nunit Candraleka RIVAI . (-)
6060. 3614.4 Ferdiansyah RIVAI . (-)

3616. 1917.4 NR. Karlina SURIANATAMIHARDJA .
Suami1: Suhatisah.
6061. 3616.1 Nizar SUHATISAH . (-)
6062. 3616.2 Ani SUHATISAH . (-)
6063. 3616.3 Lediya SUHATISAH . (-)
6064. 3616.4 Garibaldi SUHATISAH . (-)
Suami2: E. Edison .. (-)

3618. 1917.6 NR. Sofiah SURIANATAMIHARDJA .
Suami: Muljana.
6065. 3618.1 Wachju MULJANA . (-)

3619. 1917.8 NR. Sulastri SURIANATAMIHARDJA .
Suami: Hamid.
6066. 3619.1 Dewi Sulasti HAMID . (-)

3623. 1918.1 Rd. Engkus SOEMAWILAGA .
Isteri: Nyi Enceum ..
6067. 3623.1 Rd. Juhana Hanhan SOEMAWILAGA . (-)
6068. 3623.2 NR. Agustini Nuralita SOEMAWILAGA . (-)
6069. 3623.3 Rd. Darmana Dani SOEMAWILAGA . (-)

3624. 1918.2 Rd. Abas SOEMAWILAGA .
Isteri: Nyi Tuti ..
6070. 3624.1 Rd. Kurniawan SOEMAWILAGA . (-)
6071. 3624.2 Rd. Dede SOEMAWILAGA . (-)
6072. 3624.3 Rd. Agus SOEMAWILAGA . (-)
6073. 3624.4 NR. Yeni SOEMAWILAGA . (-)

3625. 1918.3 NR. Siti Rohmah SOEMAWILAGA .
Suami: Rd. Sulaeman ..
6074. 3625.1 Rd. A. Lengkana SULAEMAN . (-)
6075. 3625.2 Rd. I. Abadi SULAEMAN . (-)
6076. 3625.3 NR. Ria Anderina SULAEMAN . (-)
6077. 3625.4 NR. Hendraningsih SULAEMAN . (-)
6078. 3625.5 NR. Anda Widarningrum SULAEMAN . (-)
6079. 3625.6 Rd. Arif Pribadi SULAEMAN . (-)
6080. 3625.7 Rd. A. Dadi SULAEMAN . (-)
6081. 3625.8 Rd. Ichsan SULAEMAN . (-)

3626. 1918.4 Rd. Komar SOEMAWILAGA .
Isteri1: Nyi Enceum ..
6082. 3626.1 Rd. Sulis SOEMAWILAGA . (-)
6083. 3626.2 Rd. Sutisna SOEMAWILAGA . (-)
6084. 3626.3 Rd. Suparman SOEMAWILAGA . (-)
Isteri2: Nyi Irah .. (-)

3627. 1918.5 NR. Sukmawati SOEMAWILAGA . (-)
Suami: T. Haryanto ..
6085. 3627.1 Yana Haeryana HARYANTO . (-)
6086. 3627.2 Ade Kuswara HARYANTO . (-)

3628. 1919.1 Rd. Surjaman Jana SOEMAWILAGA .
Isteri: Nyi Cicih Runingsih ..
6087. 3628.1 Rd. Angga Galih Permana SOEMAWILAGA . (-)

3629. 1919.2 NR. Nia Kurniasih SOEMAWILAGA .
Suami: Nana SUMPENA.
6088. 3629.1 Adi Sukmadia SUMPENA . (-)

3630. 1919.3 NR. Agustin Ine SOEMAWILAGA .
Suami: Nana JUMHANA.
6089. 3630.1 Ina Mariana JUMHANA . (-)

3637. 1928.1 Rd. Saparudin Kaka SURIAWIDJAJA .
Isteri: Nyi Murat Hindarsih ..
6090. 3637.1 NR. Dewi Anggraeni Rani SURIAWIDJAJA . (-)
6091. 3637.2 Rd. Lasimana Sady Gay SURIAWIDJAJA . (-)
6092. 3637.3 Rd. Satria Margana Boy SURIAWIDJAJA . (-)
6093. 3637.4 NR. Dewi Rangganis Rara SURIAWIDJAJA . (-)
6094. 3637.5 NR. Dewi Permanik SURIAWIDJAJA . (-)

3638. 1928.2 NR. Salsiah Ade SURIAWIDJAJA .
Suami: Rd. Dani HINGARSA.
6095. 3638.1 NR. Musniani Nina HINGARSA . (-)
6096. 3638.2 NR. Dewi Julia Tui HINGARSA . (-)
6097. 3638.3 NR. Tiana Tita HINGARSA . (-)
6098. 3638.4 NR. Mirjanti Jami HINGARSA . (-)

3639. 1928.3 Rd. Samsudin Pudi SURIAWIDJAJA .
Isteri: NR. Tintin ..
6099. 3639.1 Rd. Nugraha Nugi SURIAWIDJAJA . (-)
6100. 3639.2 NR. Diarti Arti SURIAWIDJAJA . (-)
6101. 3639.3 NR. Dewi Trijani Kiki SURIAWIDJAJA . (-)
6102. 3639.4 NR. Ratna Kurniasih Nia SURIAWIDJAJA . (-)

3642. 1929.1 NR. Patimah KOESOEMANATABRATA .
Suami: Mohamad TARSIDJAN.
6103. 3642.1 Mohamad Djunaedi TARSIDJAN . (-)
6104. 3642.2 Mohamad Djumaeni TARSIDJAN . (-)
6105. 3642.3 Mohamad Djumaeri TARSIDJAN . (-)
6106. 3642.4 Sulaepi Epi TARSIDJAN . (-)
6107. 3642.5 Tarmedi Memet TARSIDJAN . (-)
6108. 3642.6 Sukartati TARSIDJAN . (-)
6109. 3642.7 Djuniawan TARSIDJAN . (-)
6110. 3642.8 Rudi TARSIDJAN . (-)
6111. 3642.9 Otin TARSIDJAN . (-)
6112. 3642.10 Eko TARSIDJAN . (-)
6113. 3642.11 Tono TARSIDJAN . (-)

3643. 1929.2 Rd. Jahja Kosim KOESOEMANATABRATA .
Isteri1: Nyi Rutita ..
6114. 3643.1 Rd. Mohamad Djaenudin KOESOEMANATABRATA . (-)
6115. 3643.2 NR. Siti Nurdjanah KOESOEMANATABRATA . (-)
6116. 3643.3 NR. Siti Nuraida KOESOEMANATABRATA . (-)
Isteri2: Nyi Sabariah .. (-)

3644. 1929.3 Rd. Male KOESOEMANATABRATA .
Isteri1: NM. Ijat Suharjati ..
6117. 3644.1 NR. Wangsih KOESOEMANATABRATA . (-)
6118. 3644.2 NR. Subianingsih Ningning KOESOEMANATABRATA . (-)
Isteri2: Nyi Djudju Djuwarsih .. (-)

3645. 1929.4 NR. Permana KOESOEMANATABRATA .
Suami: Mas Surojo HADIAT.
6119. 3645.1 Roro Rini Hermawati HADIAT . (-)
6120. 3645.2 Roro Judhi Herastuti HADIAT . (-)
6121. 3645.3 Roro Trias Herprasetiati HADIAT . (-)
6122. 3645.4 Mas Heru Adhi Santoso HADIAT . (-)
6123. 3645.5 Mas Sulistio Harisusianto HADIAT . (-)
6124. 3645.6 Mas Huwin Anggara Rubisno HADIAT . (-)
6125. 3645.7 Roro Kania Dewi Sawitri HADIAT . (-)

3646. 1929.5 NR. Puspita KOESOEMANATABRATA .
Suami: Rd. Darodjatono ..
6126. 3646.1 NR. Rina Ristuti DARODJATONO . (-)
6127. 3646.2 Rd. Riawan Iwan DARODJATONO . (-)
6128. 3646.3 Rd. Riadi Eri DARODJATONO . (-)
6129. 3646.4 Rd. Rianto Tito DARODJATONO . (-)
6130. 3646.5 Rd. Kiarso Kiki DARODJATONO . (-)

3647. 1929.6 NR. Sudarsah Itjah KOESOEMANATABRATA .
Suami: Rd. Gardana ..
6131. 3647.1 NR. Sumartini GARDANA . (-)

3654. 1930.2 Rd. Djajusman KOESOEMANATABRATA .
Isteri: -.
6132. 3654.1 Rd. Ferry KOESOEMANATABRATA . (-)
6133. 3654.2 Rd. Firdi KOESOEMANATABRATA . (-)
6134. 3654.3 Rd. Farah KOESOEMANATABRATA . (-)
6135. 3654.4 Rd. Fariz KOESOEMANATABRATA . (-)

3657. 1933.1 Rd. Adang Kusniah KOESOEMANATABRATA .
Isteri: Maulana.
6136. 3657.1 Nyi Kurniali MAULANA . (-)
6137. 3657.2 Nyi Mike MAULANA . (-)
6138. 3657.3 Ichsan MAULANA . (-)
6139. 3657.4 Irwan MAULANA . (-)
6140. 3657.5 Heny MAULANA . (-)

3661. 1936.2 NR. Sumarni KOESOEMANATABRATA .
Suami: Rachmat. (-)

3662. 1936.3 NR. Kartika Sugiarti KOESOEMANATABRATA .
Suami: Erik.
6141. 3662.1 Desi ERIK . (-)

3821. 2002.1 NR. Entin BRATAATMADJA .
Suami: Mohamad ZEN.
6142. 3821.1 Nyi Yenny Wasiati ZEN . (-)
6143. 3821.2 Nyi Yetty Puspriati ZEN . (-)
6144. 3821.3 Djony Mohamad Choleh ZEN . (-)
6145. 3821.4 Nyi Utje Djubaedah ZEN . (-)
6146. 3821.5 Nyi Ela Enulin ZEN . (-)
6147. 3821.6 Nyi Nani Anany ZEN . (-)
6148. 3821.7 Rudy Mohamad Sjarif ZEN . (-)
6149. 3821.8 Nyi Tety Nurhajati ZEN . (-)
6150. 3821.9 Nyi Ana Nurhaeni ZEN . (-)

3822. 2002.2 Rd. Djamu BRATAATMADJA .
Isteri: Heny Husnawati.
6151. 3822.1 Rd. Ronny BRATAATMADJA . (-)
6152. 3822.2 Rd. Rino BRATAATMADJA . (-)
6153. 3822.3 Rd. Rina Huliani BRATAATMADJA . (-)
6154. 3822.4 Rulo Rachman BRATAATMADJA . (-)
6155. 3822.5 Rita Rihana BRATAATMADJA . (-)
6156. 3822.6 Rita Risnawati BRATAATMADJA . (-)
6157. 3822.7 Rani Rachmawati BRATAATMADJA . (-)

3823. 2002.3 NR. Emin BRATAATMADJA .
Suami: Tengku Anwar ..
6158. 3823.1 Tengku Endang Agustina ANWAR . (-)
6159. 3823.2 Tengku Andriani Eni ANWAR . (-)
6160. 3823.3 Tengku Omidar ANWAR . (-)
6161. 3823.4 Tengku Tari Firmansyah ANWAR . (-)
6162. 3823.5 Tengku Nolistina ANWAR . (-)
6163. 3823.6 Tengku Tina Wardani ANWAR . (-)
6164. 3823.7 Tengku Beny Firmansyah ANWAR . (-)
6165. 3823.8 Tengku Susi Nurita ANWAR . (-)

3868. 2061.1 Muljani BASTAMAN .
Suami: Budi S..
6166. 3868.1 Gury Lugina BUDI . (-)

3869. 2061.2 Kusmajati BASTAMAN .
Suami1: Mohamad SODDIK.
6167. 3869.1 Noviana SODDIK . (-)
6168. 3869.2 Hanny SODDIK . (-)
Suami2: A. Eman ..
6169. 3869.3 Vita Mega Kusumah EMAN . (-)
Suami3: Rd. Soelaeman SASTRANAGARA, (2092. 1287.8)

3870. 2061.3 Herman BASTAMAN .
Isteri: Nining Yuarningsih.
6170. 3870.1 Prana Suria BASTAMAN . (-)

3930. 2122.1 Rd. Haddy Nugraha KOESOEMADINEGARA .
Isteri: Murniaty UTOJO.
6171. 3931.1 NR. Anggie Ratna Purbasari KOESOEMADINEGARA . (-)
6172. 3931.2 NR. Arimbi Mutiaresmi KOESOEMADINEGARA . (-)

3931. 2122.2 NR. Tetty Trimuljaty KOESOEMADINEGARA .
Suami: Djaja Hanafiah AMINUDIN. (-)

3932. 2122.3 NR. Hanny Tresnawaty KOESOEMADINEGARA .
Suami: Subandrio.
6173. 3932.1 NR. Andriani Kusumawardhani SUBANDRIO . (-)

3936. 2124.1 NR. Rochaizah SANOESI .
Suami: M. Marzuki RAIS.
6174. 3936.1 M. Indraza RAIS . (-)
6175. 3936.2 M. Irza RAIS . (-)
6176. 3936.3 M. Ivanza RAIS . (-)

3937. 2124.2 Rd. Rochmadi SANOESI .
Isteri: Roosmira.
6177. 3937.1 Rd. Rinaldi SANOESI . (-)
6178. 3937.2 Rd. Radhitya SANOESI . (-)

3939. 2124.4 NR. Rochatin SANOESI .
Suami: Yeyep SAIFULROCHMAN.
6179. 3939.1 Rd. Hikmat Ajie Adhikara SAIFULROCHMAN . (-)

3945. 2125.1 NR. Rochayati SABAN .
Suami: Usman SULAIMAN.
6180. 3945.1 Rd. Febby Whisnu Wardana SULAIMAN . (-)
6181. 3945.2 NR. Shinta Kusumawardhani SULAIMAN . (-)
6182. 3945.3 NR. Ratih Kusumadewi SULAIMAN . (-)
6183. 3945.4 Rd. Fatah Indra Lesmana SULAIMAN . (-)

3946. 2125.2 NR. Amalia SABAN .
Suami: Risman SASTRADIKARYA.
6184. 3946.1 Rd. Hendra Priady Supratman SASTRADIKARYA . (-)
6185. 3946.2 NR. Sandra Ferany Aryani SASTRADIKARYA . (-)
6186. 3946.3 Rd. Rabindra Dharmawangsa SASTRADIKARYA . (-)

3947. 2125.3 NR. Rochaemy SABAN .
Suami: Mochamad IBRAHIM.
6187. 3947.1 NR. Emilia Esa Agustina IBRAHIM . (-)
6188. 3947.2 NR. Ammalia Safitri Adhitya IBRAHIM . (-)
6189. 3947.3 Rd. Achmad Goutama Adhikara IBRAHIM . (-)

3948. 2125.4 NR. Roosaly SABAN .
Suami: Maman SULAIMAN.
6190. 3948.1 NR. Meilany SULAIMAN . (-)
6191. 3948.2 Rd. Faizal SULAIMAN . (-)
6192. 3948.3 Rd. Rizal SULAIMAN . (-)
6193. 3948.4 Rd. Pudy Syawalludin SULAIMAN . (-)

3949. 2125.5 NR. Kartini SABAN .
Suami: Gusti Hermawan Citra.
6194. 3949.1 NR. Wulan Karini Phitaloka HERMAWAN . (-)
6195. 3949.2 NR. Mega Permata Dwicitraloka HERMAWAN . (-)

3950. 2125.5 Anneke Susana Agustina SABAN .
Suami: Mulyadi HARDJASASMITA.
6196. 3950.1 Rd. Iwa Pargiwa HARDJASASMITA . (-)
6197. 3950.2 NR. Retty Yasmini HARDJASASMITA . (-)

3951. 2125.6 NR. Yuliaty SABAN .
Suami: Agustyana E. MUCHLISIN.
6198. 3951.1 NR. Meita Safitri Permanasari MUCHLISIN . (-)

3966. 2129.1 NR. Anneke Aviana HIDAJAT .
Suami: A. Hidayat M. ..
6199. 3966.1 NR. N. Petty HIDAYAT . (-)
6200. 3966.2 NR. N. Rikka HIDAYAT . (-)
6201. 3966.3 NR. N. Kania HIDAYAT . (-)

3967. 2129.2 NR. Nina Erlina HIDAJAT .
Suami: Denny HIRAWAN.
6202. 3967.1 NR. Erna Puspitasari HIRAWAN . (-)
6203. 3967.2 NR. Erlin Puspakania HIRAWAN . (-)

3981. 2131.1 NR. Via Sufiati Deviana KOESOEMAWINATA .
Suami: Rd. Ruchiyat SASTRAMIHARDJA.
6204. 3968.1 NR. Sandra Primadhyta SASTRAMIHARDJA . (-)

3995. 2137.1 A. Yudiana MADINA .
Suami: Gunawan. (-)

4008. 2140.1 Rd. Hardy Djaja SOEDRADJAT .
Isteri: Anya.
6205. 4008.1 NR. Kim SOEDRADJAT . (-)

4012. 2141.1 NR. Rusilawati SOEDRADJAT .
Suami: Agung NUGROHO.
6206. 4012.1 Radith NUGROHO . (-)

4016. 2144.1 NR. Una Kania Sartika S. SOERAATMADJA .
Suami: Rd. Hindra Irawan SATARI.
6207. 4016.1 Rd. Jaka Dibya Ananta SATARI . (-)
6208. 4016.2 NR. Raika Anira SATARI . (-)
6209. 4016.3 Rd. Dibyanta Andika SATARI . (-)

4017. 2144.2 NR. Dina Andayati SOERAATMADJA .
Suami: Uron SUHERMAN.
6210. 4017.1 NR. Ghianti Amanda SUHERMAN . (-)
6211. 4017.2 Rd. Garry Juanda SUHERMAN . (-)

4022. 2146.1 NR. Reany N. RADINAL MOCHTAR .
Suami: Bambang TJAHJONO.
6212. 4022.1 Rd. Andhana Adyandra TJAHJONO . (-)
6213. 4022.2 NR. Avianita Anandari TJAHJONO . (-)
6214. 4022.3 NR. Andyani Anindita TJAHJONO . (-)

4023. 2146.2 Rd. Rafiq Hakim RADINAL MOCHTAR .
Isteri: Nilam Paramita MOELIONO.
6215. 4023.1 Rd. Reshwara Argya RADINAL MOCHTAR . (-)
6216. 4023.2 Rd. Nararya Prasidha RADINAL MOCHTAR . (-)

4024. 2146.3 NR. Rina Andayani RADINAL MOCHTAR .
Suami: Errie MAKSUM. (-)

4026. 2146.5 NR. Ridha Endarani RADINAL MOCHTAR .
Suami: Herry Prianto MUCHRODJI. (-)

4043. 2153.1 Rd. Ariana Mulawarman SOERIADILAGA .
Isteri: Sunemi.
6217. 4043.1 NR. Astrid Permatadewi SOERIADILAGA . (-)
6218. 4043.2 Rd. Elang SOERIADILAGA . (-)

4044. 2153.2 NR. Ina SOERIADILAGA .
Suami: Setiawan Wawan.
6219. 4044.1 Rd. Lingga SETIAWAN . (-)

4045. 2153.3 NR. Tia SOERIADILAGA .
Suami: Tito.
6220. 4045.1 NR. Gita TITO . (-)
6221. 4045.2 NR. Gea TITO . (-)
6222. 4045.3 NR. Gizti TITO . (-)
6223. 4045.4 NR. Galih TITO . (-)

4046. 2153.4 NR. Muti SOERIADILAGA .
Suami: Gunawan Wawan.
6224. 4046.1 NR. Rachmi GUNAWAN . (-)
6225. 4046.2 NR. Mega GUNAWAN . (-)

4047. 2153.5 NR. Wida SOERIADILAGA .
Suami: Dede.
6226. 4047.1 Rd. Aditya DEDE . (-)
6227. 4047.2 NR. Yusi DEDE . (-)
6228. 4047.3 Rd. Pantri DEDE . (-)

4051. 2154.1 NR. Inge Kusumendah HATMOSRODJO .
Suami: Nanang. (-)

4077. 2164.1 Dian Andiani HARDJODIPOERO .
Suami: Mochamad Amil SOLAEMAN. (-)

4108. 2176.2 Gloria Suzana LOHO .
Suami: Andreas SURYONO.
6229. 4108.1 Deo Fabian Sangra SURYONO . (-)

4163. 2216.1 NRA. Purnama PRAWIRAATMADJA .
Suami: Rd. Gaha SURIADININGRAT. (-)

4166. 2216.4 NR. Nonon PRAWIRAATMADJA .
Suami: Rd. Agus PRAWIRANATA. (-)

4189. 2227.5 Karmawan DJAJADIPOERA .
Isteri: Hayatiningrum.
6230. 4189.1 Edi Kurnia DJAJADIPOERA. (-)
6231. 4189.2 Tin Kurniati DJAJADIPOERA.
6232. 4189.3 Nanang Hernawan DJAJADIPOERA.
6233. 4189.4 Noeryanto DJAJADIPOERA.
6234. 4189.5 Didi Mulyadi DJAJADIPOERA.
6235. 4189.6 Ida Irawati DJAJADIPOERA.
6236. 4189.7 Ratna Anggriana DJAJADIPOERA. (-)
6237. 4189.8 Tedja Soekmana DJAJADIPOERA.
6238. 4189.9 Iwan Supriatna DJAJADIPOERA.
6239. 4189.10 Haryadi DJAJADIPOERA (-)
6240. 4189.11 Haryati DJAJADIPOERA (-)

4191. 2231.1 Rd. Umar SOERIAAMIDJAJA .
Isteri: NR. Sulasikin ..
6241. 4191.1 NR. Sardjamah SOERIAAMIDJAJA . (-)
6242. 4191.2 NR. Rusdjamah SOERIAAMIDJAJA . (-)
6243. 4191.3 NR. Tjisparmah SOERIAAMIDJAJA . (-)
6244. 4191.4 Rd. Wardjuman SOERIAAMIDJAJA . (-)
6245. 4191.5 NR. Sudjamah SOERIAAMIDJAJA . (-)
6246. 4191.6 Rd. Kardjaman SOERIAAMIDJAJA . (-)
6247. 4191.7 NR. Tardjamah SOERIAAMIDJAJA . (-)
6248. 4191.8 NR. Wardjamah SOERIAAMIDJAJA . (-)

4192. 2232.1 RA. Gartimin SUDJANA .
Suami1: Rd. Ojo ..
6249. 4192.1 NR. Dewi Gartika OJO . (-)
6250. 4192.2 NR. Gumirat OJO . (-)
6251. 4192.3 Rd. Gunawan OJO . (-)
Suami2: RM. Darsono GONDOWARDJO.
6252. 4192.4 RM. Tjahjono Darminto GONDOWARDJO . (-)
6253. 4192.5 RA. Darmini GONDOWARDJO . (-)

4193. 2232.2 RA. Kantjana SUDJANA .
Suami: Rd. Darmawan Prawira SUPARDJA.
6254. 4193.1 Rd. Wahid SUPARDJA . (-)
6255. 4193.2 RA. Ratna Mulja SUPARDJA . (-)
6256. 4193.3 NR. Dewi Gumilang SUPARDJA . (-)

4195. 2232.4 RA. Pustila SUDJANA .
Suami: Rd. Mohamad Setiadi Achmad SASTROAMIDJOJO.
6257. 4195.1 Rd. Seno Gumiro Adhidarmo SASTROAMIDJOJO . (-)

4196. 2232.5 RA. Juliah SUDJANA .
Suami: Rd. Zenal Asikin KUSUMA ATMADJA.
6258. 4196.1 Rd. Promodana Kumara KUSUMA ATMADJA . (-)
6259. 4196.2 RA. Promodita Hania KUSUMA ATMADJA . (-)

4197. 2232.6 RA. Kamsiah SUDJANA .
Suami: Rd. Hendarin HENDAMIHARDJA.
6260. 4197.1 NR. Ediana Wulan Kusuma HENDAMIHARDJA . (-)

4199. 2232.8 RA. Gustiah SUDJANA .
Suami: Sudarta ILJAS.
6261. 4199.1 Dialita ILJAS . (-)
6262. 4199.2 Latona ILJAS . (-)

4203. 2234.2 NR. Anah NATAKUSUMA .
Suami: Udin. (-)

4204. 2234.3 Rd. Mohamad Latif NATAKUSUMA .
Isteri: Nyi Tjitjih .. (-)
6263. 4204.1 NR. Rahaju NATAKUSUMA . (-)
6264. 4204.2 Rd. Rojadi NATAKUSUMA . (-)
6265. 4204.3 Rd. Rojana NATAKUSUMA . (-)
6266. 4204.4 Rd. Ruhdijani NATAKUSUMA . (-)
6267. 4204.5 Rd. Rodiana NATAKUSUMA . (-)
6268. 4204.6 NR. Rosdiani NATAKUSUMA . (-)
6269. 4204.7 Rd. Rohdijat NATAKUSUMA . (-)
6270. 4204.8 Rd. Ridwan NATAKUSUMA . (-)

4206. 2234.5 NRA. Karlinah NATAKUSUMA .
Suami: Abung. (-)

4207. 2237.1 NR. Kawisah PADMAWIDJAJA .
Suami: Jasin. (-)

4208. 2237.2 NR. Epon PADMAWIDJAJA .
Suami: M. Denis ABDULLAH.
6271. 4208.1 Antalia ABDULLAH . (-)

4304. 2276.2 Tjuhaerah DARWITA .
Suami: Kosasih.
6272. 4304.1 Unang KOSASIH . (-)
6273. 4304.2 Koswara KOSASIH . (-)
6274. 4304.3 Kusniati KOSASIH . (-)
6275. 4304.4 Nani KOSASIH . (-)
6276. 4304.5 Kokom KOSASIH . (-)

4305. 2276.3 Rachmat DARWITA .
Isteri: NR. Emoh ..
6277. 4305.1 Jadi DARWITA . (-)
6278. 4305.2 Ida DARWITA . (-)

4306. 2278.1 Rd. Dan Hingarsa SANUSI .
Isteri: NR. Salsiah ..
6279. 4306.1 NR. Musriani HINGARSA . (-)
6280. 4306.2 NR. Dewi Julia HINGARSA . (-)
6281. 4306.3 NR. Tiana HINGARSA . (-)
6282. 4306.4 NR. Miryanti HINGARSA . (-)

4307. 2278.2 NR. Dede SANUSI .
Suami: Rd. Subhan DJAJAATMADJA.
6283. 4307.1 Rd. Hari Kunrat DJAJAATMADJA . (-)
6284. 4307.2 NR. Nana DJAJAATMADJA . (-)
6285. 4307.3 NR. Lia DJAJAATMADJA . (-)
6286. 4307.4 NR. Kartini DJAJAATMADJA . (-)

4321. 2289.1 NR. Nia WIRAKOESOEMAH .
Suami: Djukarna.
6287. 4321.1 Edi DJUKARNA . (-)
6288. 4321.2 Nia DJUKARNA . (-)

4373. 2308.3 Rd. Sutomo SARDJAM .
Isteri: Evi Sylvia.
6289. 4373.1 NR. Astrid Permatasari SARDJAM . (-)
6290. 4373.2 NR. Nessi Redinka SARDJAM . (-)

4374. 2308.4 NR. Suningsih SARDJAM .
Suami: Rd. A. Abdul GAFUR.
6291. 4374.1 Rd. Rana Sugarna GAFUR . (-)
6292. 4374.2 Rd. Yanda Ganida GAFUR . (-)
6293. 4374.3 Rd. Otis Gusthaf GAFUR . (-)

4376. 2308.6 NR. Tati SARDJAM .
Suami: Dadang HASANUDIN.
6294. 4376.1 Rd. Hardy Suhardiman HASANUDIN . (-)
6295. 4376.2 Rd. Arya Wardana HASANUDIN . (-)

4403. 2317.1 NR. Hj. Rukmini ADILAGA .
Suami: Rd. Wibisono GUNAWAN.
6296. 4403.1 Rd. Arie Widjaknako GUNAWAN . (-)
6297. 4403.2 Rd. Yendra GUNAWAN . (-)
6298. 4403.3 Rd. Erin GUNAWAN . (-)

4404. 2317.2 NR. Hj. Sumartini ADILAGA .
Suami: -.
6299. 4404.1 Mechel . (-)
6300. 4404.2 Pascal . (-)

4405. 2317.3 NR. Hj. Rukmiati ADILAGA .
Suami: Eddy CHIEN.
6301. 4405.1 Christine CHIEN . (-)
6302. 4405.2 Ian Curtis CHIEN . (-)

4407. 2318.2 Rd. Achmad Saleh ADILAGA .
Isteri: NR. Gartini WIRASUMANTRI.
6303. 4407.1 Rd. Mochamad Munggah ADILAGA . (-)
6304. 4407.2 Rd. Indra Irawan ADILAGA . (-)
6305. 4407.3 Rd. Ismaya ADILAGA . (-)

4408. 2318.3 Rd. Hidayat ADILAGA .
Isteri: -.
6306. 4408.1 Rd. Rahardja Santosa ADILAGA . (-)
6307. 4408.2 Rd. Budi Rahardja ADILAGA . (-)
6308. 4408.3 Rd. Riko ADILAGA . (-)

4411. 2319.1 Rd. Amdjah Gatot Amiarsa WIRAHADITENAJA .
Isteri: NR. Atikah SUWITAKUSUMAH.
6309. 4411.1 NR. Widaya Khriswati WIRAHADITENAJA . (-)
6310. 4411.2 NR. Alkania Melani WIRAHADITENAJA . (-)
6311. 4411.3 NR. Maulina Puspitasari WIRAHADITENAJA . (-)
6312. 4411.4 NR. Nadia Hindayani WIRAHADITENAJA . (-)
6313. 4411.5 NR. Amelia WIRAHADITENAJA . (-)
6314. 4411.6 NR. Sandra Ratnakantjana WIRAHADITENAJA . (-)
6315. 4411.7 NR. Nuzulani WIRAHADITENAJA . (-)

4412. 2319.2 Rd. Rusadi WIRAHADITENAJA .
Isteri: NR. Marie Djumariah ABDULLAH.
6316. 4412.1 NR. Rulani Indragartika WIRAHADITENAJA . (-)
6317. 4412.2 NR. Farida WIRAHADITENAJA . (-)
6318. 4412.3 NR. Nia WIRAHADITENAJA . (-)
6319. 4412.4 NR. Marina WIRAHADITENAJA . (-)
6320. 4412.5 Rd. Bintang Laksana Rusadi WIRAHADITENAJA . (-)
6321. 4412.6 NR. Amiarni WIRAHADITENAJA . (-)
6322. 4412.7 NR. Ruki Ganefi WIRAHADITENAJA . (-)

4413. 2319.3 NR. Nelami WIRAHADITENAJA .
Suami: Rd. Maklin PURAWINEKAS.
6323. 4413.1 Rd. Anuardi PURAWINEKAS . (-)
6324. 4413.2 NR. Parmini PURAWINEKAS . (-)
6325. 4413.3 NR. Adriati PURAWINEKAS . (-)
6326. 4413.4 NR. Rudiandi PURAWINEKAS . (-)
6327. 4413.5 Rd. Maciandi PURAWINEKAS . (-)
6328. 4413.6 Rd. Suriandi PURAWINEKAS . (-)

4414. 2319.4 NR. Sumarni WIRAHADITENAJA .
Suami: Mas Sjahrul ..
6329. 4414.1 Ronny Rifang SJAHRUL . (-)
6330. 4414.2 Robby Irfang SJAHRUL . (-)
6331. 4414.3 Ricky Rosang SJAHRUL . (-)

4415. 2319.5 Rd. Pandji Sunarja WIRAHADITENAJA .
Isteri: Elizabeth LEYMINA.
6332. 4415.1 Rd. Arayana Tei Israng WIRAHADITENAJA . (-)
6333. 4415.2 Rd. Pandu Putra Danandjaja WIRAHADITENAJA . (-)
6334. 4415.3 NR. Seniwati Garmini WIRAHADITENAJA . (-)
6335. 4415.4 Rd. Karnadjaja Pandjiputra WIRAHADITENAJA . (-)

4447. 2326.1 Rumnasih KARMAWIDJAJA .
Suami: Heri RASIDI.
6336. 4447.1 Rina Radjaningsih RASIDI . (-)

4468. 2337.1 Rd. Edwin Permadi KOESOEMAH ADINATA .
Isteri: Nyi Ijoh .. (-)

4471. 2338.3 NR. Rumaeni KOESOEMAH ADINATA .
Suami: Martaatmadja.
6337. 4471.1 Rd. Tarjani Lasmi MARTAATMADJA . (-)
6338. 4471.2 Rd. Redja Pahlawi MARTAATMADJA . (-)
6339. 4471.3 Rd. Nana MARTAATMADJA . (-)

4490. 2347.2 Rd. Makdis Atmadjakusumah DJAJAKOESOEMAH .
Isteri: Nyi Yatti TARMIDI.
6340. 4490.1 NR. Restiawati ATMADJAKUSUMAH . (-)
6341. 4490.2 NR. Irawati ATMADJAKUSUMAH . (-)
6342. 4490.3 NR. Herlinawati ATMADJAKUSUMAH . (-)
6343. 4490.4 Rd. E. Priono ATMADJAKUSUMAH . (-)

4495. 2349.1 Rd. Achmad Sjarif SUMAWINATA .
Isteri: NR. Tuti Damijati ..
6344. 4495.1 Rd. Achmad Beni SUMAWINATA . (-)

4515. 2357.1 NR. Maria Diniarti NATANAGARA.
Suami: Rizal MARIS in 1969 in London.
6345. 4515.1 Yuma Sanjaya MARIS .
6346. 4515.2 Armand Erlangga MARIS . (-)
6347. 4515.3 Renata MARIS . (-)

4556. 2382.1 Rd. Sadeli ABDULSUKUR .
Isteri: NR. Dientje Kamalia ..
6348. 4556.1 NR. Lia SADELI . (-)

4557. 2382.2 NR. Nurdjanah ABDULSUKUR .
Suami: Rd. Hidajat ..
6349. 4557.1 NR. Heva HIDAJAT . (-)

4600. 2393.1 NR. Aisah SURIADIKUSUMAH .
Suami: Rd. Nonong NAJADINATA.
6350. 4600.1 NR. Djumilah NAJADINATA . (-)
6351. 4600.2 NR. Hatidjah NAJADINATA . (-)
6352. 4600.3 NR. Kulsum NAJADINATA . (-)
6353. 4600.4 Rd. Hasan Abdullah NAJADINATA . (-)
6354. 4600.5 NR. Sylviati NAJADINATA . (-)
6355. 4600.6 NR. Siti Djenar NAJADINATA . (-)

4602. 2393.3 Rd. Arifin SURIADIKUSUMAH .
Isteri: -.
6356. 4602.1 NR. Srimami SURIADIKUSUMAH . (-)
6357. 4602.2 Rd. Abraham SURIADIKUSUMAH . (-)
6358. 4602.3 Rd. Kuntjo SURIADIKUSUMAH . (-)
6359. 4602.4 Rd. Memet SURIADIKUSUMAH . (-)
6360. 4602.5 NR. Ati SURIADIKUSUMAH . (-)

4603. 2393.4 NR. Kuraesin SURIADIKUSUMAH .
Suami: Sujono NATAWIDJAJA.
6361. 4603.1 Rd. Karnaen NATAWIDJAJA . (-)
6362. 4603.2 NR. Rinati NATAWIDJAJA . (-)
6363. 4603.3 Rd. Irawan NATAWIDJAJA . (-)

4605. 2394.1 RM. Sutjipto KUDRAT .
Isteri: -.
6364. 4605.1 Rd. Junoko Purnadjasa KUDRAT . (-)
6365. 4605.2 NR. Kusumah Gandawati KUDRAT . (-)
6366. 4605.3 Rd. Adhi Pratando KUDRAT . (-)

4628. 2404.1 NR. A. Titin Sumarni SUKARDI .
Suami1: Rd. Mustari S. NATANAGARA.
6367. 4628.1 Rd. Sarif S. NATANAGARA . (-)
Suami2: Rd. Enoch DANUBRATA.
6368. 4628.2 Rd. Mochamad Jusuf DANUBRATA . (-)
Suami3: Rd. Seno ABDURACHMAN.
6369. 4628.3 Rd. Mochamad Patah ABDURACHMAN . (-)
Suami5: Sampe TODING.
6370. 4628.4 Rd. Mochamad Nur SAMPE . (-)
6371. 4628.5 Rd. Mochamad Rachmat SAMPE . (-)

4864. 2497.1 Rd. Mochamad MUCHSIN .
Isteri: Isje.
6372. 4864.1 Rd. Mali MUCHSIN . (-)

4865. 2497.2 NR. Suharti .
Suami: Rd. Hidajat JUDADIBRATA.
6373. 4865.1 NR. Hindiani JUDADIBRATA . (-)
6374. 4865.2 NR. Rubiasari JUDADIBRATA . (-)
6375. 4865.3 Rd. Risa JUDADIBRATA . (-)

4866. 2497.3 NR. Dewi Kristine .
Suami: Hindiarto.
6376. 4866.1 Eli HINDIARTO . (-)
6377. 4866.2 Heni HINDIARTO . (-)
6378. 4866.3 Erna HINDIARTO . (-)
6379. 4866.4 Deni HINDIARTO . (-)

4868. 2497.5 NR. Eti .
Suami: Sarsidi.
6380. 4868.1 NR. Suzi SARSIDI . (-)

4869. 2513.1 NR. Irananingrat NATADININGRAT .
Suami: Rd. Suseno PRAWIRA BISMA.
6381. 4869.1 Rd. Taminana PRAWIRA BISMA . (-)
6382. 4869.2 Rd. Zaki Fitrana PRAWIRA BISMA . (-)
6383. 4869.3 Rd. Juvi Pradena PRAWIRA BISMA . (-)
6384. 4869.4 Rd. Fitrina PRAWIRA BISMA . (-)
6385. 4869.5 Rd. Toba Alauda PRAWIRA BISMA . (-)

4870. 2513.2 Rd. Rodjak NATADININGRAT .
Isteri: Muryati.
6386. 4870.1 Rd. Tesa Parmaningrat NATADININGRAT . (-)
6387. 4870.2 Rd. Majavo Manyaro NATADININGRAT . (-)

4871. 2513.3 NR. Baktiani NATADININGRAT .
Suami: Keneth ASMEDI.
6388. 4871.1 Rd. Regasoni ASMEDI . (-)
6389. 4871.2 Rd. Chavisa Charisa ASMEDI . (-)

4872. 2513.4 NR. Wistaningrat NATADININGRAT .
Suami: Nuke KIROYAN.
6390. 4872.1 Yacinda KIROYAN . (-)

4873. 2513.5 Rd. Tagore NATADININGRAT .
Isteri: Lily NASUTION.
6391. 4873.1 Targarezki NATADININGRAT . (-)

4959. 2568.3 NR. Hatimah WIRANAGARA .
Suami: Marjoto.
6392. 4959.1 NRA. Sadiati MARJOTO . (-)
6393. 4959.2 NR. Anggraeni MARJOTO . (-)
6394. 4959.3 Rd. Sudewo MARJOTO . (-)

4960. 2568.4 NR. Halimah WIRANAGARA .
Suami: Rd. Hapid ABDULMULUK.
6395. 4960.1 Rd. Achmad Kurnia ABDULMULUK . (-)

4961. 2568.5 Rd. Djamhur WIRANAGARA .
Isteri: Komariah.
6396. 4961.1 RA. Nurul Nuryanti WIRANAGARA . (-)
6397. 4961.2 Rd. Mohamad Rachmat WIRANAGARA . (-)

4962. 2568.6 Rd. Daud WIRANAGARA .
Isteri: Nyi Siti ..
6398. 4962.1 Rd. Achmad Andriansyah WIRANAGARA . (-)

4990. 2578.1 NR. Aminah ATMAWIDJAJA .
Suami: Rd. Sutopo MARTODIPURO.
6399. 4990.1 NR. Sariwulan MARTODIPURO . (-)

4991. 2578.2 Rd. Sulaeman ATMAWIDJAJA .
Isteri: NR. Johana Sumarsih ..
6400. 4991.1 Rd. Budimantara ATMAWIDJAJA . (-)
6401. 4991.2 Rd. Rudianto ATMAWIDJAJA . (-)

5017. 2582.6 NR. Sekarningrum WIRAKUSUMAH.
Suami: Wiranto ARISMUNANDAR, anak Rd. Arismunandar . dan Rr. Sri Wuryani ..
6402. 5017.1 Indiarto ARISMUNANDAR. (-)
6403. 5017.2 Stefina ARISMUNANDAR . (-)
6404. 5017.3 Savarina ARISMUNANDAR . (-)
6405. 5017.4 Mira Marina ARISMUNANDAR . (-)
6406. 5017.5 Ariati ARISMUNANDAR . (-)
6407. 5017.6 Budiarto ARISMUNANDAR . (-)

5018. 2582.7 Rd. Edi Sudradjat WIRAKUSUMAH.
Isteri: Luluk Lugiati.
6408. 5018.1 Iwan Darmawan WIRAKUSUMAH . (-)
6409. 5018.2 Ita Setiawati WIRAKUSUMAH . (-)
6410. 5018.3 Iman Budiman WIRAKUSUMAH . (-)
6411. 5018.4 Andi Gunawan WIRAKUSUMAH . (-)

5025. 2582.14 Rd. Agus Tjahajana WIRAKUSUMAH .
Isteri: Nila Damitri KELAN, anak Mohammad Kelan KUSUMODIPURA dan Anak2 Saadah HALIM.
6412. 5025.1 Ganesha Agniputra WIRAKUSUMAH . (-)
6413. 5025.2 Andini Agniputri WIRAKUSUMAH . (-)

5157. 2677.1 Rd. Djoebjadi SOEMAWINATA .
Isteri: Siti Haritsah YAHYA, anak Muhammad YAHYA and Siti Jam'ah.
6414. 5057.1 NR. Soeprijah DJOEBJADI. (2681. 1507.4)

5159. 2677.3 NR. Uki SOEMAWINATA .
Suami: -.
6415. 5059.1 Anak NR. Uki Soemawinata . (2682. 1507.5)

5161. 2681.1 Rd. Daddy Sabandi WIRAKUSUMAH.
Isteri: Etty Aswati.
6416. 5161.1 Yuddy WIRAKUSUMAH . (-)
6417. 5161.2 Teddy Kurnia WIRAKUSUMAH . (-)
6418. 5161.3 Nanny Mulyani WIRAKUSUMAH . (-)

5162. 2681.2 NR. Ani Djoehaeni WIRAKUSUMAH.
Suami: Setyo WALUYO.
6419. 5162.1 Dinny Dyah Setiani WALUYO .
6420. 5162.2 Winny Silvianty WALUYO .
6421. 5162.3 Senja Oktianto WALUYO .
6422. 5162.4 Senja Adianto WALUYO . (-)
6423. 5162.5 Fajar B. Suryanto WALUYO .

5163. 2681.3 Rd. Otje Achdat WIRAKUSUMAH.
Isteri: Siti H. Kuraesin.
6424. 5163.1 Buddy Studyanto WIRAKUSUMAH .
6425. 5163.2 Vita Tresna Dewi WIRAKUSUMAH .
6426. 5163.3 Dian Saraswati WIRAKUSUMAH .
6427. 5163.4 Bayu T. Mulyana WIRAKUSUMAH . (-)
6428. 5163.5 Hira Wibawa WIRAKUSUMAH . (-)
6429. 5163.6 Fenty Rahmatia WIRAKUSUMAH .
6430. 5163.7 Milly Amalia WIRAKUSUMAH . (-)

5165. 2681.5 NR. Nenny Salsiah WIRAKUSUMAH.
Suami: Agus DJODJO.
6431. 5165.1 Agnes Virganti AGUS . (-)

5166. 2681.6 Rd. Achmad Askar WIRAKUSUMAH.
Isteri: Sri Haryati SOEDARYA, anak Soedarya SATJADIPOERA dan Siti Marhomah SADELI.
6432. 5166.1 Prama Hanindia WIRAKUSUMAH
6433. 5166.2 Prana Ramadhan WIRAKUSUMAH (-)
6434. 5166.3 Pradhy Praditya WIRAKUSUMAH (-)

5167. 2681.7 NR. Yetty Soeprijati WIRAKUSUMAH .
Suami: Ahmad Hasan GANDABRATA. (-)

5169. 2681.9 NR. Netty Risnati WIRAKUSUMAH .
Suami: Hasan BASRI.
6435. 5169.1 Irza Trisanty BASRI . (-)
6436. 5169.2 Irwan Wirawan BASRI . (-)
6437. 5169.3 Imam Zuchri BASRI . (-)
6438. 5169.4 Irma Rachmawati BASRI . (-)

5171. 2681.11 NR. Poppy Sapijah WIRAKUSUMAH .
Suami: Bambang SRIJONO.
6439. 5171.1 Ardianto BAMBANG . (-)
6440. 5171.2 Arnitia BAMBANG . (-)
6441. 5171.3 Arfianto BAMBANG . (-)

5172. 2681.12 Rd. Muharram WIRAKUSUMAH.
Isteri: Tati Harnani.
6442. 5172.1 Hanny Hadianti WIRAKUSUMAH . (-)
6443. 5172.2 Angga Erlangga WIRAKUSUMAH . (-)
6444. 5172.3 Pandji Prasetia WIRAKUSUMAH . (-)

5180. 2688.1 Rd. Taswin Otto Iskandar SINGADILAGA .
Isteri: NR. Inne Koernaeni ADNAWIJAYA.
6445. 5180.1 Rd. Moh. Oriza T.D. SINGADILAGA . (-)
6446. 5180.2 Rd. Moh. Gerunuma T.D. SINGADILAGA . (-)

5181. 2688.2 NR. Dewi Mojasartika SINGADILAGA .
Suami: Rd. Achmad Nurjaya WIJAYANEGARA.
6447. 5181.1 Rd. Moh, Deri WIJAYANEGARA . (-)
6448. 5181.2 NR. Neisyasina Putri WIJAYANEGARA . (-)

5182. 2688.3 NR. Yannie Yulianni SINGADILAGA .
Suami: Rd. Ashwin Sasongko SASTROSUBROTO.
6449. 5182.1 NR. Asni Nurseptiani SASTROSUBROTO . (-)
6450. 5182.2 Rd. Moh. Asyafat SASTROSUBROTO . (-)
6451. 5182.3 Rd. Moh. Asyari SASTROSUBROTO . (-)

5183. 2688.4 Rd. Sudrajat Dudy SINGADILAGA .
Isteri: Lita BAKHTIAR. (-)

5184. 2688.5 Rd. Ismet Agoesdin SINGADILAGA .
Isteri: Rachmi Defrinta. (-)

5185. 2688.6 NR. Tika Mustika SINGADILAGA .
Suami: Rd. Iwan SURJAWAN. (-)

5188. 2689.1 NR. Nurhayati TJAKRADIWIRIA .
Suami: Sasmitoyuwono SOEGONDO .. .
6452. 5188.1 Eko Darmawan SOEGONDO .
6453. 5188.2 Agus Budiman SOEGONDO .
6454. 5188.3 Fitri Emmayanti SOEGONDO .

5189. 2689.2 NR. Supartini Nurwan TJAKRADIWIRIA .
Suami: Haris.
6455. 5189.1 Nia Aromatika HARIS
6456. 5189.2 Agri Nusifera HARIS . (-)
6457. 5189.3 Mef Paripurna HARIS . (-)

5190. 2689.3 Rd. Nurhasan TJAKRADIWIRIA .
Isteri: Itoh Marsitoh ..
6458. 5190.1 Hermawan TJAKRADIWIRIA . (-)
6459. 5190.2 Nandang Sungkawa TJAKRADIWIRIA . (-)
6460. 5190.3 Dena Oktavia TJAKRADIWIRIA . (-)

5191. 2689.4 NR. Rita Nurmalina TJAKRADIWIRIA.
Suami: Achmad SURYANA, anak Momo KARTAAMIDJAJA dan Enok Maemunah.
6461. 5191.1 Anggita Tresliyana SURYANA
6462. 5191.2 Esty Asriyana SURYANA (-)
6463. 5191.3 Muhammad Rizkimuluk SURYANA (-)

5193. 2689.6 NR. Nining Nurningsih TJAKRADIWIRIA .
Suami: Nyak ILHAM.
6464. 5193.1 Indra Akbar Dilana Nyak ILHAM . (-)
6465. 5193.2 Muhammad Taufiq Patra Nyak ILHAM . (-)
6466. 5193.3 Fajar Firmana Nyak ILHAM . (-)
6467. 5193.4 Fajri Gemara Nyak ILHAM . (-)

5194. 2689.7 Rd. Agus Suganda TJAKRADIWIRIA .
Isteri: Natalia Widyasari.
6468. 5194.1 Fadhil Achmad TJAKRADIWIRIA . (-)
6777. 5194.2 Kansa Asrilia TJAKRADIWIRIA. (-)

5207. 2692.1 Rd. Kornel PRAWIRAWINATA
Isteri: NR. Ratna Mulia SURASETYA.
6469. 5207.1 Rd. Bey Akbar PRAWIRAWINATA .

5208. 2692.2 NR. Kosmiati PRAWIRAWINATA .
Suami: Rd. Adang SUBROTO.
6470. 5208.1 Rd. Wawan Indrawanto SUBROTO .
6471. 5208.2 NR. Ernawati SUBROTO .
6472. 5208.3 NR. Yanti Asmaradewi SUBROTO .
6473. 5208.4 NR. Yenny Anggraeni SUBROTO . (-)
6474. 5208.5 NR. Indriyati SUBROTO . (-)

5209. 2692.3 Rd. Kundrat PRAWIRAWINATA .
Isteri: Sumiati.
6475. 5209.1 Rd. Erwin Novian PRAWIRAWINATA . (-)
6476. 5209.2 NR. Yunita PRAWIRAWINATA .

5210. 2692.4 NR. Kontari PRAWIRAWINATA .
Suami: Syafarudin BENGKE.
6477. 5210.1 Rahadian Iwan Hirawan BENGKE .
6478. 5210.2 Rahadian Deny Kurniawan BENGKE . (-)
6479. 5210.3 Rahadian Indra Hendrawan BENGKE . (-)
6480. 5210.4 Rahadian Robbi Hermawan BENGKE . (-)

5211. 2692.5 NR. Dewi Kartika PRAWIRAWINATA .
Suami: Rd. Suryono MULYADI.
6481. 5211.1 Rd. Hary Haryana Nugraha MULYADI .
6482. 5211.2 NR. Irma Mirna Susanti MULYADI .
6483. 5211.3 Rd. Bob Handoyo MULYADI . (-)
6484. 5211.4 Rd. Carlos Pratono MULYADI . (-)

5212. 2692.6 NR. Lili Kamalia PRAWIRAWINATA .
Suami: Rd. Sudrajat PURAWIJAYA.
6485. 5212.1 Rd. Arsal Maulana PURAWIJAYA . (-)
6486. 5212.2 NR. Minda Ratnawulan PURAWIJAYA . (-)
6487. 5212.3 Rd. Gema Mulyawan PURAWIJAYA . (-)
6488. 5212.4 NR. Puri Ratnasari PURAWIJAYA . (-)
6489. 5212.5 Rd. Reksa Wira Utama PURAWIJAYA . (-)

5213. 2692.7 NR. Koriyati PRAWIRAWINATA .
Suami1: Atang ZAINUDIN.
6490. 5213.1 Didit Indriyati ZAINUDIN .
6491. 5213.2 Edwin ZAINUDIN .
Suami2: Ayi TATANG.
6492. 5213.3 Shinta Cinthia TATANG . (-)

5214. 2692.8 NR. Krisnawati PRAWIRAWINATA .
Suami: Rd. Doddy Rasyadi ADIWIJAYA.
6493. 5214.1 Rd. Alfa Manditya ADIWIJAYA . (-)
6494. 5214.2 Rd. Beta Divotya ADIWIJAYA . (-)

5215. 2692.9 Rd. Krisnabudi PRAWIRAWINATA .
Isteri: Ati Patriawati.
6495. 5215.1 Rd. Kornelli PRAWIRAWINATA . (-)

5216. 2692.10 NR. Krisnayati PRAWIRAWINATA .
Suami: Apriyanto.
6496. 5216.1 Ariyanto APRIYANTO .
6497. 5216.2 Wida Krisnayati APRIYANTO .
6498. 5216.3 Sari Kartikasari APRIYANTO . (-)

5217. 2692.11 NR. Krisnayani PRAWIRAWINATA .
Suami: Rd. Dadang AHDIAT.
6499. 5217.1 Rd. Abadi AHDIAT .
6500. 5217.2 Rd. Bima Putra AHDIAT . (-)

5227. 2697.1 NR. Ida Hindasah HADORI .
Suami: Rd. Engkun SUHANDA. (-)

5228. 2697.2 Rd. H. Nenu Ken Wisnu SAMIRAHARJO .
Isteri: NR. Nana S. ..
6501. 5228.1 Rd. Prama W. SAMIRAHARJO . (-)
6502. 5228.2 NR. Paramitha SAMIRAHARJO . (-)

5229. 2697.3 NR Neni Ken Widiya SAMIRAHARJO .
Suami: RM. Adiarso BUDIASMONO.
6503. 5229.1 NR. Adiputri Widyasti BUDIASMONO .

5241. 2701.1 NR. Hihi Chaerani SUKARNA SASTRADIPURA .
Suami: Gatot PRISDIWANTORO.
6504. 5241.1 NR. Thoyibah Prischadani Farhaya PRISDIWANTORO . (-)
6505. 5241.2 Rd. M. Farman Adhamajid Priscadino PRISDIWANTORO . (-)
6506. 5241.3 Rd. M. Faisal Priscadino Salsabilah PRISDIWANTORO . (-)

5242. 2701.2 Rd. Dudu Kardana SUKARNA SASTRADIPURA .
Isteri: Enggar Bihanti SUWANDI, S.B..
6507. 5242.1 Rd. Hansa Salsabita SUKARNA SASTRADIPURA . (-)

5243. 2701.3 NR. Titi Titani SUKARNA SASTRADIPURA .
Suami: Husni Al Huda Bin. MJ. HUSEIN.
6508. 5243.1 NR. Hanny Hassyati Al Husna HUSEIN . (-)
6509. 5243.2 Rd. Sathan Zizki Al Huda HUSEIN . (-)

5245. 2702.2 NR. Hj. Detty Murdiati SOSRODIHARJO .
Suami: H. Muslim UMAR.
6510. 5245.1 Muhamad Aviliani M. UMAR . (-)
6511. 5245.2 Gita Arsianti M. UMAR . (-)
6512. 5245.3 Dinda Saptarini M. UMAR . (-)
6513. 5245.4 Agus Muhamad Subahagia M. UMAR . (-)

5246. 2702.3 NR. Yeni Maryani SOSRODIHARJO .
Suami: Nana SURATNA.
6514. 5246.1 Ahmad Saleh SURATNA .
6515. 5246.2 Fitri Rahmani SURATNA .
6516. 5246.3 Muhamad Akbar SURATNA . (-)
6517. 5246.4 Mohamad Sofiana SURATNA .

5247. 2702.4 Rd. Singgih Prayudi SOSRODIHARJO .
Isteri: NR. Diah ..
6518. 5247.1 Muhamad Arief Ramdhan SOSRODIHARJO . (-)
6519. 5247.2 Anisya Septiarini SOSRODIHARJO . (Adopsi) (-)

5248. 2702.5 Rd. Yuliadi SOSRODIHARJO .
Isteri: Ratiningtyas.
6520. 5248.1 Rd. Aditya Ibrahim Y. SOSRODIHARJO . (-)
6521. 5248.2 NR. Adina Putri Ramadhani SOSRODIHARJO . (-)

5249. 2702.6 Rd. Anurul Mukmin SOSRODIHARJO .
Isteri: NR. Sekartadji Tyahyaningrum ..
6522. 5249.1 Rd. Sekar Khansa Nursyabrina SOSRODIHARJO . (-)
6523. 5249.2 Rd. Sekaryasmine Nurfadhila SOSRODIHARJO . (-)
6524. 5249.3 Rd. Muhamad Daffa Nurdzakwan SOSRODIHARJO . (-)

5250. 2702.7 NR. Ida Subaida SOSRODIHARJO .
Suami: R. Suwargi ..
6525. 5250.1 Rd. Muhamad Ardi Pradana SUWARGI . (-)
6526. 5250.2 NR. Salma Vania Salma Amaris SUWARGI . (-)

5251. 2702.8 NR. Hana Hasanah SOSRODIHARJO .
Suami: Rd. Irwan Suhasan WIJAYA.
6527. 5251.1 R. Kevin Ganjar ADIWIJAYA . (-)
6528. 5251.2 R. Franzman Ghiffary ADIWIJAYA . (-)
6529. 5251.3 NR. Irani Bening Kinasih ADIWIJAYA . (-)

5271. 2707.1 NR. Sutini SINGAWINATA .
Suami: R. Suroyo MANGKUDIPURO.
6530. 5271.1 R. Eka Surya MANGKUDIPURO .
6531. 5271.2 NR. Dewi Purnama Astuti MANGKUDIPURO .
6532. 5271.3 NR. Tri Hesiati MANGKUDIPURO . (-)
6533. 5271.4 Rd. Dharma Setiawan MANGKUDIPURO .

5272. 2707.2 Rd. A'a Usmansyiah SINGAWINATA .
Suami: NR. Titin Hartati ..
6534. 5272.1 Rd. Hari Harmawan SINGAWINATA . (-)
6535. 5272.2 Rd Rudi Irawan SINGAWINATA . (-)
6536. 5272.3 Rd. Indra Darmawan SINGAWINATA . (-)

5273. 2707.3 NR. Enen Dania SINGAWINATA .
Suami: Rd. Ibrahim YUSUF.
6537. 5273.1 NR. Wina Safarina YUSUF . (-)
6538. 5273.2 NR. Evi Savia YUSUF . (-)
6539. 5273.3 NR. Velly Valensiya YUSUF . (-)
6540. 5273.4 NR. Eva Medina YUSUF . (-)
6541. 5273.5 Rd. Ivan Yordan YUSUF . (-)

5274. 2707.4 NR. Setia Sabaryanti SINGAWINATA .
Suami: Rd. Bintoro ..
6542. 5274.1 NR. Nina Sabatini BINTORO . (-)
6543. 5274.2 NR. Susi Indriyati BINTORO . (-)

5275. 2707.5 NR. Erna Jamilah SINGAWINATA .
Suami: Armansyah ISRIN.
6544. 5275.1 NR. Irna Yuniarti ISRIN . (-)
6545. 5275.2 NR. Rini Noviarti ISRIN . (-)
6546. 5275.3 NR. Fenny Marlina ISRIN . (-)
6547. 5275.4 Rd. Husen Muhajir ISRIN . (-)

5277. 2707.7 Rd. Buce Budiman SINGAWINATA .
Isteri: Etty Sumiyati.
6548. 5277.1 Rd. Denni Pringgasakti SINGAWINATA . (-)

5278. 2708.1 Rd. H. Ahdiat SINGAWINATA .
Isteri: Hj. Mulia ..
6549. 5278.1 Rd. Adrian SINGAWINATA . (-)
6550. 5278.2 NR. Adhita Fitri Amalia SINGAWINATA . (-)

5280. 2708.3 Rd. Jatmika Darmawan SINGAWINATA .
Isteri: NR. Hj. Setiawati Gunari SASTRAWIJAYA.
6551. 5280.1 Rd. Sendi Satia Darma SINGAWINATA . (-)
6552. 5280.2 NR. Nur Rahma Sari SINGAWINATA . (-)
6553. 5280.3 Rd. Andi Rahman Hadi SINGAWINATA . (-)

5281. 2708.4 Rd. Ade Nugraha SINGAWINATA .
Isteri: Nyi Sabariah ..
6554. 5281.1 NR. Sari Nurihidayati Qur'ani SINGAWINATA . (-)
6555. 5281.2 Rd. Aditya Kurniawan Putra SINGAWINATA . (-)

5282. 2708.5 NR. Hj. Sariwiyati SINGAWINATA .
Suami: Rd. H. Iwan Setiawan SASTRAWIJAYA.
6556. 5282.1 Rd. Eman Abdurahman SASTRAWIJAYA . (-)
6557. 5282.2 Rd. Dhani Rahmadi SASTRAWIJAYA . (-)
6558. 5282.3 Rd. Bhudi Syahburhadi SASTRAWIJAYA . (-)

5283. 2708.6 NR. Ratnasari SINGAWINATA .
Suami: H. Juharyanto Syaifullah QOHARI.
6559. 5283.1 Rd. Ari Imadudin QOHARI . (-)
6560. 5283.2 NR. Nur As Syifa QOHARI . (-)
6561. 5283.3 Rd. Rasyid Sidiq QOHARI . (-)

5286. 2710.1 NR. Anna Meriana MARTAKUSUMAH .
Suami: Rd. Zakaria SUMINTAATMAJA.
6562. 5286.1 Rd. Gumilar SUMINTAATMAJA . (-)
6563. 5286.2 NR. Gurnita SUMINTAATMAJA .
6564. 5286.3 NR. Gustina SUMINTAATMAJA .

5288. 2710.3 H. Rd. Syarif Darmawan MARTAKUSUMAH .
Isteri: Hj. Tursyanti Binti H. AGUS.
6565. 5288.1 Rd. Muhamad Sageri MARTAKUSUMAH . (-)
6566. 5288.2 Rd. Muhamad Dimasludo MARTAKUSUMAH . (-)

5289. 2710.4 H. Rd. Sukendar MARTAKUSUMAH .
Isteri: Yenny Zulhaeni HADI.
6567. 5289.1 NR. Pianti MARTAKUSUMAH . (-)
6568. 5289.2 Rd. Irzan MARTAKUSUMAH . (-)

5290. 2710.5 Rd. H. Surya Setiawan MARTAKUSUMAH .
Isteri: NR. Hj. Ela Herladiyati GARNADI. (-)

5291. 2710.6 Rd. Purnawarman MARTAKUSUMAH .
Isteri: Hj. Elly Rosita ..
6569. 5291.1 Rd. Rangga Purwandira MARTAKUSUMAH . (-)
6570. 5291.2 Rd. Mohamad Rizan MARTAKUSUMAH . (-)

5292. 2710.7 NR. Kurnia Gembirawati MARTAKUSUMAH .
Suami: Rd. Mas Yoni Priyosuhendro SUSENO.
6571. 5292.1 R. H. Priyo Prakoso SUSENO . (-)
6572. 5292.2 Rr. Priyandini P. SUSENO . (-)

5293. 2710.8 Rd. Prabu MARTAKUSUMAH .
Isteri: Fenty Indriani.
6573. 5293.1 NR. Fea Salsabila MARTAKUSUMAH . (-)

5294. 2710.9 NR. Kartika MARTAKUSUMAH .
Suami: Ferby Latief LANGGONG.
6574. 5294.1 Naoval Aziz LANGGONG . (-)
6575. 5294.2 Moh. Daffa LANGGONG . (-)
6576. 5294.3 Khanza Ranadiffa LANGGONG . (-)

5295. 2711.1 Rd. H. Murad Effendi Satibi Darwis SATJAKUSUMAH .
Isteri1: NR. Aminah SINGASUBRATA.
6577. 5295.1 NR. Nila Chandra Dewi Murad SATJAKUSUMAH . (-)
Isteri2: Nyi Elly Aminah ..
6578. 5295.2 NR. Intan Kumalawangi Murad SATJAKUSUMAH . (-)
6579. 5295.3 Rd. Gasung Taruma Tunggal Murad SATJAKUSUMAH . (-)
6580. 5295.4 NR. Zakariah Veramic Murad SATJAKUSUMAH . (-)
6581. 5295.5 NR. Niang Rasuna Urmay Murad SATJAKUSUMAH . (-)
6582. 5295.6 NR. Dewi Gilang Sukma Murad SATJAKUSUMAH . (-)
6583. 5295.7 Rd. Thanurabaya Murad SATJAKUSUMAH . (-)
6584. 5295.8 NR. Niang Trina Nagara Murad SATJAKUSUMAH . (-)

5297. 2711.3 Rd. H. Rusmawan Hardi Satibi Darwis SATJAKUSUMAH .
Isteri: Hj. Lukitawati DIRGANTARA.
6585. 5297.1 NR. Intan Kencana Dewi Rusmawan SATJAKUSUMAH . (-)
6586. 5297.2 Rd. Irwan Pratama Rusmawan SATJAKUSUMAH . (-)

5298. 2711.4 Rd. Adam Bahtiar Satibi Darwis SATJAKUSUMAH .
Isteri: NR. Sri Ismuhadiati Binti Rd. SOBALI.
6587. 5298.1 Rd. Adetiya Cahyaningrat Adam Satibi SATJAKUSUMAH . (-)
6588. 5298.2 Rd. Adri Evanda Cahyadi Adam Satibi SATJAKUSUMAH . (-)
6589. 5298.3 Rd. Adista Imam Triwahyudi Adam Satibi SATJAKUSUMAH . (-)

5299. 2711.5 Rd. Eddy Haryadi Satibi Darwis SATJAKUSUMAH .
Isteri1: NR. Sri Darmi Kartiningsih ..
6590. 5299.1 Rd. Arief Nugraha Haryadi Satibi SATJAKUSUMAH . (-)
6591. 5299.2 NR. Kartika Sari Haryadi Satibi SATJAKUSUMAH . (-)
6592. 5299.3 NR. Kartika Dewi Haryadi Satibi SATJAKUSUMAH . (-)
Isteri2: Nyi Epon ..
6593. 5299.4 NR. Evene Niang Putiksari Haryadi Satibi SATJAKUSUMAH . (-)
6594. 5299.5 NR. Anastasia Fabian Shonty Haryadi Satibi SATJAKUSUMAH . (-)

5300. 2711.6 NR. Indah Haryati Satibi Darwis SATJAKUSUMAH .
Suami1: Rd. Arice Sya'afri SADIKIN, anak Rd. Hasan SADIKIN dan -.
6595. 5300.1 Rd. Rino Aria Wibawa S. SADIKIN . (-)
Suami2: Nadjemmudin MANSOOR.
6596. 5300.2 Rd. Renee Paskal Mandala MANSOOR . (-)
6597. 5300.3 NR. Nurul Latifah Hanum MANSOOR . (-)
6598. 5300.4 Rd. Insan Kurniawan MANSOOR . (-)
6599. 5300.5 NR. Alita Dewi Anggraeni MANSOOR . (-)

5301. 2711.7 NR. Indah Hartati Satibi Darwis SATJAKUSUMAH .
Suami1: Rd. Deny Ariadi PRAWIRADINATA.
6600. 5301.1 Rd. Jaka Wicaksana PRAWIRADINATA . (-)
6601. 5301.2 Rd. Indra Bayu PRAWIRADINATA . (-)
6602. 5301.3 NR. Anastasiya Laela Wirasati PRAWIRADINATA . (-)
Suami2: Rd. Aman CAKRADININGRAT.
6603. 5301.4 Rd. Ganda Mandala Putra CAKRADININGRAT . (-)
Suami3: Rd. Benny BERNADI. (-)

5302. 2711.8 NR. Nina Chandra Kirana Kurniati Satibi Darwis SATJAKUSUMAH .
Suami: Mas H. Hendarman Widarsa DIPRAJA.
6604. 5302.1 Rd. H. Wahyu Utama H. DIPRAJA (-)
6605. 5302.2 NR. Lestari Ratnapuri Nurhayati DIPRAJA . (-)
6606. 5302.3 Rd. Darajat Syaiful Iman DIPRAJA . (-)

5303. 2712.1 Thea SUTAMANGGALA .
Suami: Yoppie William GERUNGAN.
6607. 5303.1 Yoshua Alfa GERUNGAN . (-)
6608. 5303.2 Azalia GERUNGAN . (-)
6609. 5303.3 Daveena GERUNGAN . (-)

5305. 2713.1 Rd. H. Mohamad Soleh SUMADIPURA .
Isteri: Hj. Nyayu Sa'adah GUSTIK.
6610. 5305.1 Rd. Tucky Prasetya D. SUMADIPURA . (-)
6611. 5305.2 Rd. Rully Setyana SUMADIPURA . (-)
6612. 5305.3 NR. Rika Riasari SUMADIPURA . (-)
6613. 5305.4 NR. Ria Mulyasari SUMADIPURA . (-)

5306. 2713.2 NR. Rukminingsih SUMADIPURA .
Suami: Rd. H. Karso SASRADIPOERA.
6614. 5306.1 NR. Hj. Inna Mardiana SASRADIPOERA .
6615. 5306.2 Rd. Iwan Indrawan SASRADIPOERA .
6616. 5306.3 Rd. Iman Purnaman SASRADIPOERA .
6617. 5306.4 NR. Ira Poespita Sari SASRADIPOERA . (-)

5307. 2713.3 Rd. H. Sudradjat SUMADIPURA .
Isteri: Tien AFFANDI.
6618. 5307.1 Rd. Andri Andika SUMADIPURA .
6619. 5307.2 Rd. Kresna Indrajaya SUMADIPURA . (-)
6620. 5307.3 NR. Tria Hestiati SUMADIPURA . (-)

5308. 2713.4 NR. Hj. Setiawati SUMADIPURA .
Suami: H. Rd. Mohamad SUTARDJA.
6621. 5308.1 Rd. Mohamad Gunadarma SUTARDJA . (-)
6622. 5308.2 Rd. Mohamad Suryadarma SUTARDJA . (-)
6623. 5308.3 NR. Siti Muti Sawitri SUTARDJA . (-)
6624. 5308.4 Rd. Mohamad Sastradharma SUTARDJA . (-)

5309. 2713.5 NR. Hj. Juhariah SUMADIPURA .
Suami: R. H. Adiwijaya ..
6625. 5309.1 Rd. Kemal Adipradana ADIWIJAYA . (-)
6626. 5309.2 Rd. Lukman ADIWIJAYA . (-)

5310. 2713.6 Rd. Dharmawan SUMADIPURA .
Isteri: Tika Setianingsih.
6627. 5310.1 Rd. Bayu Perdanaputra SUMADIPURA . (-)
6628. 5310.2 NR. Resti Oktarina SUMADIPURA . (-)
6629. 5310.3 NR. Dinda Noviastari SUMADIPURA . (-)

5311. 2713.7 H. Rd. Muhtar Subur SUMADIPURA .
Isteri: Nyi Yenny Rachmani ..
6630. 5311.1 NR. Widita Amanda SUMADIPURA . (-)
6631. 5311.2 Rd. Widi Mahesa Priyasajati SUMADIPURA . (-)

5312. 2713.8 Hj. NR. Nina Mariana SUMADIPURA .
Suami: H. Rd. Ahmad Subagja ADENG.
6632. 5312.1 NR. Sally Amalia ADENG . (-)
6633. 5312.2 Rd. Rachmadi ADENG . (-)

5313. 2714.1 NR. Hj. Lily Rusmalia NATAPRAJA .
Suami: Rd. H. Suwarna ADIMIHARDJA.
6634. 5313.1 Rd. H. Benny Achmad Benyamin S. ADIMIHARDJA .
6635. 5313.2 Rd. Ate Achmad Kurniawan S. ADIMIHARDJA .
6636. 5313.3 Rd. Achmad Nadian S. ADIMIHARDJA. (-)

5316. 2715.1 NR. Nia Alkania NATAPRAJA .
Suami: Mohamad TAUFIK.
6637. 5316.1 Muhamad Alif TAUFIK . (-)

5317. 2715.2 Rd. Nana Kusmana NATAPRAJA .
Isteri: Anti.
6638. 5317.1 NR. Rani NATAPRAJA . (-)
6639. 5317.2 Rd. Mohamad Rangga K. NATAPRAJA . (-)
6640. 5317.3 NR. Riska NATAPRAJA . (-)

5318. 2715.3 NR. Nila Helma Indrayati NATAPRAJA .
Suami: Oki FELDER.
6641. 5318.1 Angela Ismayati FELDER . (-)
6642. 5318.2 Sandi FELDER . (-)

5319. 2715.4 Rd. Agus NATAPRAJA .
Isteri: Lya.
6643. 5319.1 Rd. Aldi A. NATAPRAJA . (-)
6644. 5319.2 NR. Fia NATAPRAJA . (-)

5321. 2717.2 Ade Makmur HARAHAP .
Isteri: NR. Lela Djamilah ..
6645. 5321.1 Iffa Sakina HARAHAP . (-)
6646. 5321.2 Askia Ruhanina HARAHAP . (-)

5322. 2717.3 Amir Hamzah HARAHAP .
Isteri: Rina. (-)

5323. 2717.4 Rudi Benyamin HARAHAP .
Isteri: Nia Kurnia. (-)

5346. 2724.1 NR. Hendriati Agustiana WIRA ATMAJA .
Suami: Oce Salman SUMADININGRAT. (-)

5347. 2724.2 Rd. Hendarmin Riandi WIRA ATMAJA .
Isteri: Rusyida HISYAM HUBEIS.
6647. 5347.1 NR. Mirra Aghnia WIRA ATMAJA . (-)
6648. 5347.2 NR. Farah Rania WIRA ATMAJA . (-)
6649. 5347.3 Rd. Muhammad Syafiq WIRA ATMAJA . (-)

5348. 2724.3 NR. Hanasari WIRA ATMAJA .
Suami: Rizal Suratman SURYANA.
6650. 5348.1 Yasmina Fayza SURYANA . (-)

5349. 2725.1 Rd. Bhudi SINGAWINATA .
Isteri: Vita Noviyanti Hertia.
6651. 5349.1 Rd. Ray Rapismayasa SINGAWINATA . (-)

5350. 2725.2 NR. Ria SINGAWINATA .
Suami: Rd. Basuki SUTRISNO.
6652. 5350.1 NR. Sarah Tahira SUTRISNO . (-)

5361. 2729.1 Rd. Yudi Suryadi KARTAWIJAYA .
Isteri: Lina YULFAUSI.
6653. 5361.1 R. Yuli Surya Fausia Pertami KARTAWIJAYA . (-)
6654. 5361.2 R. Diana Dwisurya Utama KARTAWIJAYA . (-)
6655. 5361.3 R. Prima Trisurya Utama KARTAWIJAYA . (-)

5363. 2729.3 NR. Wiwin Suryati KARTAWIJAYA .
Suami: Rd. Mulyadi YUSWANDONO.
6656. 5363.1 Rd. Dimas Adi Putranto YUSWANDONO . (-)
6657. 5363.2 Rd. Andika Aria Putra YUSWANDONO . (-)

5365. 2729.5 Erma Nayasari KARTAWIJAYA .
Suami: Rd. Gilang Nurati WAHID.
6658. 5365.1 NR. Dea Rivinasari WAHID . (-)
6659. 5365.2 Rd. Maitsya Farasafitri WAHID . (-)

5366. 2730.1 Rd. Iyan Purwadi A. SUKANDI .
Isteri: NR. Dewi Naja Wati ..
6660. 5366.1 Rd. Moh. Irsan Faosi SUKANDI . (-)

5368. 2730.2 NR. Wida Perwitasari A. SUKANDI .
Suami: Rd. Hendra GUNAWAN.
6661. 5368.1 Rd. A. Zulfikar Rasyid GUNAWAN . (-)
6662. 5368.2 Rd. Farhan F. Mohamad GUNAWAN . (-)

5371. 2731.1 Dodi Suryanto SUKARTONO ATMOJO .
Isteri: NR. Dedeh Nurhati ..
6663. 5371.1 NR. Wulan Rimandasari D. SUKARTONO ATMOJO . (-)
6664. 5371.2 Moh. Dwi Darmawan D. SUKARTONO ATMOJO . (-)

5372. 2731.2 Rd. Wijanarko SUKARTONO ATMOJO .
Isteri: NR. Siti Maemunah .. (-)

5373. 2731.3 Deden Permana SUKARTONO ATMOJO .
Isteri: NR. E. Yuhaeni Patimah ..
6665. 5373.1 Rd. Riyadi Firdaos SUKARTONO ATMOJO . (-)

5400. 2776.1 NR. Nani .
Suami: Mulyadi MARUTOKUSUMO.
6666. 5400.1 Sri Widiastuti Kusuma MARUTOKUSUMO .

5401. 2785.1 Risyah Cynthia AGUS RACHIANA .
Suami: M. Syafrudin ..
6667. 5401.1 Guntur SYAFRUDIN . (-)

5402. 2785.2 Hedy Rachmi AGUS RACHIANA .
Suami: Adnan Oscar MADANI, anak Husain MADANI dan -.
6668. 5402.1 Saskia Rahadiah MADANI . (-)
6669. 5402.2 Adnan Adhi Wibawa MADANI . (-)
6670. 5402.3 Jerry Yusuf MADANI . (-)
6671. 5402.4 Tommy Muhammad MADANI . (-)

5403. 2785.3 Els Riani AGUS RACHIANA .
Suami: Gatot Subroto KAMADI.
6672. 5403.1 Geena KAMADI . (-)
6673. 5403.2 Katherine KAMADI . (-)
6674. 5403.3 Cheryl KAMADI . (-)

5404. 2785.4 Fieke Arieswati AGUS RACHIANA .
Suami: M. Yusuf HUNGAN.
6675. 5404.1 Macho HUNGAN . (-)
6676. 5404.2 Marcel HUNGAN . (-)

5405. 2785.5 Nirma Indria Adhikawati AGUS RACHIANA .
Suami: Prie ANUGRAH.
6677. 5405.1 Disny ANUGRAH . (-)
6678. 5405.2 Ditto ANUGRAH . (-)

5407. 2786.2 Meiske Farida Rahmawati MANGKU DILAGA .
Suami: Wiryawan PERMADI.
6679. 5407.1 Rafithia Anandita PERMADI . (-)

5409. 2786.4 Nuri Nurwati MANGKU DILAGA .
Suami: Sri Danardono.
6680. 5409.1 Kartiko Adiguna DANARDONO . (-)
6681. 5409.2 Khaira Chandra DANARDONO . (-)

5411. 2786.6 Ria MANGKU DILAGA .
Suami: Andi Muhammad Walid. (-)

5414. 2787.1 Gilang Hasniati Esfandiari SUPANGKAT .
Suami: Indra Harijanto KADARMAN. (-)

5415. 2788.1 S. Salsyah Hegardini PURAATMADJA .
Suami: Friady AMALUDDIN.
6682. 5415.1 Rania AMALUDDIN . (-)

5416. 2788.2 Arbi S. Rabiah PURAATMADJA .
Suami: Meldi HIDAYAT.
6683. 5416.1 Rafif HIDAYAT . (-)

5417. 2788.3 Webi Rafiudin R. PURAATMADJA .
Isteri: Pratiwi Hanafiah.
6684. 5417.1 Wifina PURAATMADJA . (-)

5418. 2788.4 Dewi Martha Juwita PURAATMADJA .
Suami: Andrei YUSVA.
6685. 5418.1 Ariq YUSVA . (-)
6686. 5418.2 Arkan YUSVA . (-)

5420. 2789.1 Primansyah Pahlevi PADMAWINATA .
Isteri: Nadia Yuanita ALAMSYAH, anak Imra ALAMSYAH dan Arwini ASGANI.
6687. 5420.1 Priyandhra Naladhipa PADMAWINATA (-)

5422. 2790.1 Ellen BUDIARDJO .
Suami: Tjakra. (-)

5425. 2793.1 Siti Nuralita Avianti PURAATMADJA .
Suami: Prasetyo Anggoro WAHONO,
6688. 5425.1 Muhammad Rayan Parsya WAHONO (-)

5443. 2849.1 Ati Murniati AZRAI.
Suami: Suhardi.
6689. 5443.1 Audi Ekaputra SUHARDI (-).
6690. 5443.2 Aditya Febri Hardianto SUHARDI (-)

5444. 2849.2 Iwan Pancasilawan AZRAI.
Isteri: Cicih.
6691. 5444.1 Inti Meilani AZRAI (-).
6692. 5444.2 Shinta Octaviani AZRAI (-).
6693. 5444.3 Vera AZRAI (-).

5452. 2857.1 NR. Sheila Luthfia WIRAHADIREDJA.
Suami: Ari WIBISONO.
6694. 5452.1 Putri Nabila Asri WIBISONO (-)

5547. 2985.1 Oot PEDI .
Isteri: -.
6695. 5547.1 Anak Oot . (-)

Generasi 15
6012. 3327.7 NR. Nelly WIRANATAKUSUMAH.
Suami: Paul HAKIM.
6696. 6012.1 Tigor HAKIM . (-)

6013. 3327.8 NR. Minarsih WIRANATAKUSUMAH.
Suami: Soedarpo SASTROSATOMO, anak Sadeli SASTROSATOMO dan Rd. Ngt. Sarminah ..
6697. 6013.1 Shanti Lasminingsih SOEDARPO
6698. 6013.2 Ratna Djuwita SOEDARPO
6699. 6013.3 Chandraleika SOEDARPO

6024. 3329.5 NR. Anita Ratnakomala HARUN AL RASYID .
Suami: Aswin SANI.
6700. 6024.1 Syagini Ratna Wulan SANI.

6231. 4189.2 Tin Kurniati DJAJADIPOERA.
Suami: Sudiono.
6701. 6231.1 Sandy SUDIONO . (-)
6702. 6231.2 Rio SUDIONO . (-)
6703. 6231.3 Titik Edriaty SUDIONO . (-)

6232. 4189.3 Nanang Hernawan DJAJADIPOERA.
Isteri1: Utik.
6704. 6232.1 Lia DJAJADIPOERA . (-)
6705. 6232.2 Andri DJAJADIPOERA . (-)
Isteri2: Erna.
6706. 6232.3 Dimas DJAJADIPOERA . (-)
6707. 6232.4 Devi DJAJADIPOERA . (-)

6233. 4189.4 Noeryanto DJAJADIPOERA.
Isteri: Lastri.
6708. 6233.1 Julianto DJAJADIPOERA . (-)
6709. 6233.2 Elly Desianty DJAJADIPOERA . (-)
6710. 6233.3 Fery Febrianto DJAJADIPOERA . (-)

6234. 4189.5 Didi Mulyadi DJAJADIPOERA.
Isteri: Siti Rohmah.
6711. 6234.1 Aga Jayadi DJAJADIPOERA . (-)

6235. 4189.6 Ida Irawati DJAJADIPOERA.
Suami: Sjarif HIDAYAT.
6712. 6235.1 Witasari HIDAYAT . (-)

6237. 4189.8 Tedja Soekmana DJAJADIPOERA.
Isteri: Lies.
6713. 6237.1 Arif Eky Sanjaya DJAJADIPOERA . (-)
6714. 6237.2 Bayu Dwija Ranggawiguna DJAJADIPOERA . (-)

6238. 4189.9 Iwan Supriatna DJAJADIPOERA.
Isteri: Elsi Mayasari.
6715. 6238.1 Revyanada DJAJADIPOERA . (-)

6345. 4515.1 Yuma Sanjaya MARIS .
Isteri: -.
6716. 6245.1 Keyvan MARIS . (-)
6717. 6245.2 Khasha MARIS . (-)

6418. 5161.3 Nanny Mulyani WIRAKUSUMAH .
Suami: M. Rakhmat BASUKI.
6718. 6418.1 M. Angga Nugraha BASUKI . (-)
6719. 6418.2 Dine Rahayu BASUKI . (-)

6419. 5162.1 Dinny Dyah Setiani WALUYO .
Suami: Soedhiono.
6720. 6419.1 Findri Nurhandayani SOEDHIONO . (-)
6721. 6419.2 Dewi Nurrachmawati SOEDHIONO . (-)
6722. 6419.3 Nugroho F. Sudrajat SOEDHIONO . (-)

6420. 5162.2 Winny Silvianty WALUYO .
Suami: Achmad RIVA'I.
6723. 6420.1 Mira Ardniyanti RIVA'I . (-)
6724. 6420.2 Friska Ardniyani RIVA'I . (-)
6725. 6420.3 Rangga A. Pratama RIVA'I . (-)

6421. 5162.3 Senja Oktianto WALUYO .
Isteri: Sri Mastuti.
6726. 6421.1 Devi Apriani Melita OKTIANTO . (-)
6727. 6421.2 Dwi Satriyo Wibowo OKTIANTO . (-)
6728. 6421.3 Kania Diah OKTIANTO . (-)

6423. 5162.5 Fajar B. Suryanto WALUYO .
Isteri: Nenden Asyiah Daryati. (-)

6424. 5163.1 Buddy Studyanto WIRAKUSUMAH .
Isteri: Erni Fitri.
6729. 6424.1 Zakia Amalia BUDDY . (-)
6730. 6424.2 Aisyah BUDDY . (-)
6731. 6424.3 Hanifah Mastura BUDDY . (-)

6425. 5163.2 Vita Tresna Dewi WIRAKUSUMAH .
Suami: Sonny Riyatna.
6732. 6425.1 Fadhol Azhar SONNY . (-)
6733. 6425.2 Afina SONNY . (-)

6426. 5163.3 Dian Saraswati WIRAKUSUMAH .
Suami: Didi Adji SIDDIK.
6734. 6426.1 Zarifah Raihana SIDDIK . (-)
6735. 6426.2 Azhra Nabila SIDDIK . (-)

6429. 5163.6 Fenty Rahmatia WIRAKUSUMAH .
Suami: Sudardjat. (-)

6432. 5166.1 Prama Hanindia WIRAKUSUMAH.
Isteri: Tri Rini Nuringtyas SUDJONO, anak Imam Sudjono HARDJOSEDARMO dan Koespinah TJOKROWIRJONO.
6736. 6432.1 Muhammad Rafif Hasan WIRAKUSUMAH (-)

6452. 5188.1 Eko Darmawan SOEGONDO .
Isteri: Diah Woro Arinda.
6737. 6452.1 Ade DARMAWAN . (-)
6738. 6452.2 Ian DARMAWAN . (-)
6778. 6452.3 Fio DARMAWAN . (-)

6453. 5188.2 Agus Budiman SOEGONDO .
Isteri: Yuris. (-)

6454. 5188.3 Fitri Emmayanti SOEGONDO .
Suami: Rendra DAROSA.
6739. 6454.1 Refilia Azzahra DAROSA. (-)

6455. 5189.1 NR. Nia Aromatika HARIS.
Suami: Veramon MUSMAR. (-)

6461. 5191.1 Anggita Tresliyana SURYANA.
Suami: Andrian Donny Bustaman TABRANI, anak Slamet Sugiarto TABRANI dan Tutik Arfiati HAMID. (-)

6469. 5207.1 Rd. Bey Akbar PRAWIRAWINATA .
Isteri: Dian Dwi Anggraeni.
6740. 6469.1 Rd. Aziz Akbar Maulana PRAWIRAWINATA . (-)

6470. 5208.1 Rd. Wawan Indrawanto SUBROTO .
Isteri: Tuti.
6741. 6470.1 Rd. Adji Nursamsi INDRAWANTO . (-)
6742. 6470.2 Rd. Panji Aulia INDRAWANTO . (-)
6743. 6470.3 NR. Yustika Truyani INDRAWANTO . (-)

6471. 5208.2 NR. Ernawati SUBROTO .
Suami: Ebi Adrian RIKIN.
6744. 6471.1 Igra Marselia RIKIN . (-)
6745. 6471.2 Nadia Natasya Amelinda RIKIN . (-)

6472. 5208.3 NR. Yanti Asmaradewi SUBROTO .
Suami1: Yopi Tofik ABDULAH. (-)
Suami2: Dedy.
6746. 6472.1 Cecil Silvana DEDY . (-)
6747. 6472.2 Vivi Silvia DEDY . (-)
6748. 6472.3 Krishna DEDY . (-)

6476. 5209.2 NR. Yunita PRAWIRAWINATA .
Suami: Agus SASONO.
6749. 6476.1 Putri Angelina Indriyani SASONO . (-)

6477. 5210.1 Rahadian Iwan Hirawan BENGKE .
Isteri: Neni Kania.
6750. 6477.1 Andika Abi Ramadhan BENGKE . (-)

6481. 5211.1 Rd. Hary Haryana Nugraha MULYADI .
Isteri: Tika Kusmawati. (-)

6482. 5211.2 NR. Irma Mirna Susanti MULYADI .
Suami: Eris MAHPUD.
6751. 6482.1 Azlia Karbala MAHPUD . (-)
6752. 6482.2 Sabiatul Jannah MAHPUD . (-)

6490. 5213.1 Didit Indriyati ZAINUDIN .
Isteri: Bindi. (-)

6491. 5213.2 Edwin ZAINUDIN .
Isteri: Yanti. (-)

6496. 5216.1 Ariyanto APRIYANTO .
Isteri: Lilis.
6753. 6496.1 Arsan ARIYANTO . (-)

6497. 5216.2 Wida Krisnayati APRIYANTO .
Suami: -.
6754. 6497.1 Mario . (-)

6499. 5217.1 Rd. Abadi AHDIAT .
Isteri: Gita. (-)

6503. 5229.1 NR. Adiputri Widyasti BUDIASMONO .
Suami: RM. Yopy CHANDRA. (-)

6514. 5246.1 Ahmad Saleh SURATNA .
Isteri: Elly Geminiyati. (-)

6515. 5246.2 Fitri Rahmani SURATNA .
Suami: Aef SYAIFULAH, AMD.. (-)

6517. 5246.4 Mohamad Sofiana SURATNA .
Isteri: Memey Widawati. (-)

6530. 5271.1 R. Eka Surya MANGKUDIPURO .
Isteri: Endang Susilorini.
6755. 6530.1 Rd. Bintang Raditiya MANGKUDIPURO . (-)
6756. 6530.2 NR. Mega Cetraandini MANGKUDIPURO . (-)

6531. 5271.2 NR. Dewi Purnama Astuti MANGKUDIPURO .
Suami: Michael John SPENCER. (-)

6533. 5271.4 Rd. Dharma Setiawan MANGKUDIPURO .
Isteri: Ida Rosida. (-)

6563. 5286.2 NR. Gurnita SUMINTAATMAJA .
Suami: Hendharto K. SUPANGKAT.
6757. 6563.1 Salma Alamanda SUPANGKAT . (-)

6564. 5286.3 NR. Gustina SUMINTAATMAJA .
Suami: Emiriliza.
6758. 6564.1 Muhamad Darian Shahizidan EMIRILIZA . (-)

6614. 5306.1 NR. Hj. Inna Mardiana SASRADIPOERA .
Suami: Rd. H. Deden ANWAR.
6759. 6614.1 Rd. Luthfan Perdana Putra ANWAR . (-)
6760. 6614.2 Rd. Luthfi Dwi Putra ANWAR . (-)
6761. 6614.3 NR. Nadia Alisha ANWAR . (-)

6615. 5306.2 Rd. Iwan Indrawan SASRADIPOERA .
Isteri: Siti Zuliana Vonda Erika.
6762. 6615.1 NR. Saraya Fathin SASRADIPOERA . (-)
6763. 6615.2 Rd. Mohamad Adam SASRADIPOERA . (-)

6616. 5306.3 Rd. Iman Purnaman SASRADIPOERA .
Isteri: Triana Rosawati ..
6764. 6616.1 NR. Talita Almira SASRADIPOERA . (-)
6765. 6616.2 Rd. Azhar Cantara SASRADIPOERA . (-)

6618. 5307.1 Rd. Andri Andika SUMADIPURA .
Isteri: Rosdewi.
6766. 6618.1 NR. Nidara Syidah SUMADIPURA . (-)
6767. 6618.2 Rd. Izuddin Afif SUMADIPURA . (-)
6768. 6618.3 Rd. Muhamad Daffa Zahran SUMADIPURA . (-)

6634. 5313.1 Rd. H. Benny Achmad Benyamin S. ADIMIHARDJA .
Isteri: Lidya Pujimeiti TAHIR.
6769. 6634.1 NR. Sarah Molida Primaputri B.S. ADIMIHARDJA . (-)
6770. 6634.2 Rd. Muhamad Rafi'i B.S. ADIMIHARDJA . (-)

6635. 5313.2 Rd. Ate Achmad Kurniawan S. ADIMIHARDJA .
Isteri: Dini Aryani HASANNUDIN ARSAD.
6771. 6635.1 NR. Anissa Fahira A.K. ADIMIHARDJA . (-)

6666. 5400.1 Sri Widiastuti Kusuma MARUTOKUSUMO .
Suami: Aditya Indra Cahyanto POERWANTO, anak Poerwanto dan -. (-)

Generasi 16
6697. 6013.1 Shanti Lasminingsih SOEDARPO.
Suami: Hendrarto POESPOSOETJIPTO. (-)

6698. 6013.2 Ratna Djuwita SOEDARPO.
Suami: Hatma Tunggul Manik SUKIRNA.
6772. 6698.1 Ken Narotama Hidayatullah HATMA .
6773. 6698.2 Ken Pranotama Rachmatullah HATMA . (-)
6774. 6698.3 Nike Niami Syarifah HATMA . (-)

6699. 6013.3 Chandraleika SOEDARPO.
Suami: Masli MULIA.
6775. 6699.1 Bani Maulana MULIA . (-)
6776. 6699.2 Adika Muhammad Taufik MULIA .
6777. 6699.3 Trisnadi Sukur Muslim MULIA . (-)

6700. 6024.1 Syagini Ratna Wulan SANI.
Suami:Marah Laut CHAIRIN NOER, anak Arifin CHAIRIN NOER dan Lidia Djunita PAMONTJAK.
6778. 6700.1 Surasuci Sangkaranita CHAIRIN NOER (-)
Generasi 17
6772. 6698.1 Ken Narotama Hidayatullah HATMA .
Isteri: Arbirani.
6779. 6772.1 Argyanti Rahmaningtyas NAROTAMA . (-)
6780. 6772.2 Rayhana Nareswari NAROTAMA . (-)

6776. 6699.2 Adika Muhammad Taufik MULIA .
Isteri: Diah Retno Kusumorani. (-)